Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka %0,9
Etken Madde Kodu SGKFPY-SODYUM KLORUR serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA03
ATC Açıklaması Sodyum klorür
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A04133
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 8,07 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,21 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,04 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E219I
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Büyük hacimlerin kullanılmasında dahi yeni doğanlar veya çok küçük bebekler dışında sodyum klorür ve sıvı aşırı yüklenmesi tehdidi genellikle beklenmez. Bununla birlikte herhangi bir nedenle tuz ve sıvı yüklenmesinin gelişmesi halinde hastanın durumu yeniden değerlendirilir ve uygun düzeltici önlemler alınır.
Endikasyonlar
İZOTONİK SODYUM KLORÜR Solüsyonu, normal kardiyovasküler ve renal fonksiyona sahip olan hastalarda cerrahi müdahaleler sırasında ve sonrasında hücrelerarası sıvı hacmini muhafaza etmek ve stabil bir dolaşım sağlamak için kullanılmaktadır. Bu şekilde acil durumlarda kan transfüzyonu ihtiyacı geçici olarak ertelenebilir.
 
Çeşitli nedenlerle (fazla terleme, kusma, diyare, aşırı kanama v.b.) meydana gelen hücreler arası sıvı kaybının karşılanmasında, sıvı kaybı ve az sodyum kaybı durumunda gelişen metabolik alkaloz tedavisinde, hemodiyalizde, alyuvarların hemoliz tehlikesi olmadan kan tranfüzyonlarının başlatılması ve sona erdirilmesinde kullanılır.
 
Farmakodinamik Özellikler
İZOTONİK SODYUM KLORÜR Solüsyonu, sodyum klorürün (NaCl) sudaki izotonik çözeltisidir (9 mg/mL). Çözeltinin pH'sı 4.5 - 7.0 arasındadır. Antibakteriyel madde veya tampon madde ihtiva etmemektedir.
 
Sodyum klorür, kan serumunun inorganik bileşenlerinin %90'ından fazlasını oluşturmaktadır. Sodyum klorür suda sodyum (Na+) ve klorür (Cl-) iyonlarına ayrışır. Bu iyonlar vücut sıvılarının (özellikle hücrelerarası sıvı) normal bileşenleridir ve vücudun elektrolit dengesini korumada esastırlar.
 
İlaçların parenteral enjeksiyonu için sadece bir taşıyıcı olarak kullanılan küçük miktarlardaki İZOTONİK SODYUM KLORÜR Solüsyonu vücudun sıvı ve elektrolit dengesi üzerinde anlamlı bir etki göstermez.
Farmakokinetik Özellikler

Sodyum Klorür vücut sıvılarında sodyum ve klorür iyonlarına ayrışır ve bu iyonlar vücut sıvılarının (özellikle hücrelerarası sıvının) normal bileşenleridir ve vücudun elektrolit dengesini korumada esastırlar.

Farmasötik Şekli
SOLÜSYON
Formülü
Her 100 mL'de:
            Sodyum klorür                        0.9   g
            Enjeksiyonluk su       q.s.       100 mL
 
Elektrolit konsantrasyonları (mEq/L) = Na   154; Cl   154
 
Osmolarite (mOsm/L) = 308
İlaç Etkileşmeleri
İZOTONİK SODYUM KLORÜR Solüsyonu içinde bir ilaç çözülmek ya da seyreltilmek istenirse, bu ilacın sodyum ve klorür iyonları ile geçimli olup olmadığı ve solüsyonun pH değerinde stabil olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Kontraendikasyonlar
Hipernatremi; sıvı retansiyonu; sodyum veya klorür uygulamasının klinik olarak istenmediği durumlarda (böbrek fonksiyon eksikliği, konjestif kalp yetmezliği, dolaşım yetmezliği veya hipoproteinemi).
Kullanım Şekli Ve Dozu
Genellikle intravenöz infüzyonla uygulanır. Gereğinde subkütan olarak da uygulanabilir. Doz ve uygulama hızı hastanın klinik durumuna, yaşı ve vücut ağırlığına göre doktor tarafından tayin edilir. İnfüzyon hızı yetişkinlerde genel olarak saatte 400 ml'dir. Gereğinde günde 3 lt'ye kadar kullanılabilir. Sodyum kaybına bağlı şokların tedavisinde saatte 2 lt'ye kadar uygulanabilir.
Uygulamadan arta kalan solüsyon tekrar kullanılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu 500 ml (Setsiz)
 
İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu 1000 ml (Setli)
 
İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu 1000 ml (Setsiz)
Saklama Koşulları
30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 ve 1000 mL'lik vakumlu şişelerde, setli veya setsiz.
Uyarılar/Önlemler
1 litre izotonik sodyum klorür (% 0.9) solüsyonunun infüzyonu, normal olarak serumda bulunandan daha fazla sodyum ve klorür sağlayabilir ve hipernatremi gelişebilir. Bu durum bikarbonat iyonlarının kaybına neden olabilir ve asidoz gelişebilir.
 
Parenteral yol ile dolaşıma verilen aşırı miktarlar özellikle önceden kardiyovasküler hastalıkları olan ve sodyum retansiyonunu artırabilecek ilaçlar alan (kortikosteroidler, kortikotropin v.b.) kişilerde konjestif kalp yetmezliği ve akut pulmoner ödemi oluşturabilir. Potasyumsuz solüsyonların fazla miktarlarda uygulanması, hipokalemiye neden olabilir.
 
Uzun süreli parenteral uygulamalarında sıvı dengesi, elektrolit konsantrasyonları ve asit-baz dengesi klinik değerlendirme ile veya gereğinde laboratuvar tayinleri ile izlenmelidir. Diyare, kusma, gastrointestinal fistül drenajı gibi olağandışı elektrolit kayıpları ilave elektrolit, mineral ve vitamin takviyesini gerektirebilir.
 
İnfüzyon aseptik koşullarda uygulanmalı (enjeksiyon yerinin dezenfeksiyonu, steril infüzyon setinin kullanımı gibi) ve kullanılmadan önce solüsyonda partikül ve berraklık kontrolü yapılmalıdır.
 
Hamilelerde kullanımı: Hamilelik kategorisi(C) :
 
Sodyum klorürün fötal zararının olup olmadığı tam olarak bilinmediğinden sadece gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılmalıdır.
 
Yaşlılarda ve operasyon sonrası hastalarda kullanımı: Konjestif kalp yetmezliği, renal veya kardiyovasküler yetmezliği olan kişilerde sodyum ihtiva eden solüsyonların uygulanmasında dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Verilen solüsyon hacmine bağlı olarak hipervolemi gelişebilir.
 
Su retansiyonu nedeniyle hipernatremi ile birlikte konjestif kalp yetmezliği ve ödem gelişebilir. Bu durum ekstraselüler sıvı hacminin artmasının bir sonucudur.
 
Büyük hacimlerin uygulanması sonucunda klorür iyonları bikarbonat iyon kaybına ve dolayısıyla asitlendirici bir etkiye neden olabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ