Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka %3
Etken Madde Kodu SGKFPY-SODYUM KLORUR serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA03
ATC Açıklaması Sodyum klorür
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A00087
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,32 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,65 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,76 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E391A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda kullanımı ciddi elektrolit düzensizliğine,sıvı retansiyonuna,ödeme neden olabilir.Gereğinden fazla alımı söz konusu olduğunda potasyum ve bikarbonat kaybına bağlı asidoza neden olur. %3 Sodyum Klorür Solüsyonu uygulanırken herhangi bir yan etki gözlenirse,infüzyona son verilmeli ve hasta yeniden değerlendirilerek uygun tedavilere geçilmelidir.

Endikasyonlar

   1. Sıvı - elektrolit kayıplarının sodyum içermeyen solüsyonlarla tedavi edilmesine bağlı hiponatremi ve hipokloremi durumlarında.
   2. Sık lavman uygulanmasına ya da Transüretral Prostat Rezeksiyonu operasyonlarında kullanılan irigasyon sıvılarının açılan venöz sinüslerden dolaşıma katılmalarına bağlı aşırı su alınması ve buna bağlı vücut suyunun aşırı dilüsyonu durumunda.
   3. Aşırı terleme, kusma, diyare ve diğer nedenlere bağlı ciddi tuz kayıplarının acil tedavisinde.

     

  Farmakodinamik Özellikler

  Sodyum Klorür solüsyonları vücudun ekstraselüler sıvı bileşimi ile yakından ilgilidir. Hipertonik Sodyum Klorür Solüsyonlarının hızlı elektrolit düzenlenmesinin gerekli olduğu ciddi tuz eksikliklerinde önemli yerleri vardır. Kalp yetmezliğinde, böbrek yetmezliğinde, ameliyatlar sırasında ve sonrasında Düşük Tuz Sendromu gözlenmektedir. Bu durumlarda sıklıkla klorür kaybı, sodyum kaybından fazladır.

  Ciddi tuz azalması; terleme, kusma, diyare ve diğer durumlara bağlı aşırı sıvı kaybedilmesi ile seyreden durumlarda da görülebilir. Aşırı su alımına bağlı olarak plazmanın ileri dilüsyonu durumlarında da hipertonik sodyum klorür solüsyonları uygulanımı gerekebilir.

  Farmakokinetik Özellikler

  % 3 Sodyum Klorür Solüsyonu intravenöz uygulamaya uygun, steril, stabil ve apirojen bir çözeltidir. Hiç bir bakteriyostatik madde içermez. Osmolaritesi 1025 mOsm/litredir. pH’sı 5.8’dir.

  Vücuda damar yoluyla uygulanan sodyum ve klorür tıpkı vücudun normal katyon ve anyonu olan sodyum ve klorürün izlediği yolları izleyerek ekstraselüler ve intraselüler sıvıda dağılır.Fazlası idrar yoluyla ve ter, tükürük vb. vücut salgılarıyla atılır.

  Farmasötik Şekli

  İntravenöz infüzyon için çözelti

  Formülü
  Her 100 mL’lik solüsyonda,  
  Sodyum Klorür 3.0 g
  Enjeksiyonluk Su q.s.
   
  Elektrolit Konsantrasyonları (mEq/L)  
  Sodyum 513
  Klorür 513
  İlaç Etkileşmeleri

  -

  Kontraendikasyonlar

  Sodyum ve klorürün kullanımının kontrendike oluğu hastalarda kullanılmamalıdır.

  Serum elektrolitlerinin arttığı,normal olduğu veya hafif derecede azaldığı durumlarda hipertonik sodyum klorür solüsyonlarının kullanılması kontrendikedir.

  Kullanım Şekli Ve Dozu

  Doz: Bir saatten daha uzun bir sürede olmak üzere 100 mL. Tedaviye devam edebilmek için, klorür ve bikarbonat düzeylerini de içeren plazma elektrolit konsantrasyonları ölçülmelidir. Veriliş Hızı: Hipertonik Sodyum Klorür Solüsyonları saatte 100 mL’yi aşmayacak şekilde uygulanmalıdır.

  Uygulama Yolu: İntravenöz olarak kullanılır.

  Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

  -

  Saklama Koşulları
  Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
  Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  25˚C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
  Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

  50, 100, 150 ve 250 mL’lik Medifleks torbalarda.

  Uyarılar/Önlemler

  Sodyum klorürün gereğinden fazla intravenöz verilmesi hipokalemiye neden olabilir.

  Uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda sıvı dengesi,elektrolit konsantrasyonu ve asit baz dengesi klinik olarak ve periyodik laboratuvar tetkikleriyle takip edilmelidir.

  %3 Sodyum Klorür Solüsyonu çok yavaş olarak uygulanmalıdır.Konjestif kalp yetmezliğinde veya diğer sodyum retansiyonu durumlarında,ciddi böbrek yetmezliğinde,karaciğer sirozu bulunan hastalarda ve steroid tedavisi uygulanan hastalarda çok dikkatli kullanımı gerekir.

  Pulmoner ödem oluşturmaması açısından kullanım sırasında dikkatli olmalı ve hasta sürekli izlenmelidir.

  Geriyatrik ve postoperatif hastalarda dikkatli kullanımı gerekir.

  Yan Etkileri / Advers Etkiler

  Uygulama tekniğine bağlı nedenlerden, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, venöz tromboz, flebit gelişimi ve damar dışına sızma görülebilir. Fazla miktarlarda klorür, bikarbonat düzeylerinde düşmeye ve asitleştirici etkiye yol açar.

  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.