Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Marka A-FERIN
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A00421
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 9,1 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,13 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
İçerdiği psödoefedrin nedeni ile renal yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

İleri derecede karaciğer toksisitesi yaratacak dozda parasetamol alındığında gözlenen ilk belirtiler bulantı, kusma, terleme ve genel bir rahatsızlık hissidir.

Doz aşımı durumunda, hasta lavaj ve ipeka şurubu ile kusturularak mide derhal boşaltılmalıdır.

Klorfeniramin maleatin aşırı dozu, genelde antihistaminik, antikolinerjik ilaçların aşırı doz alımı gibi tedavi edilir.

Endikasyonlar

A-ferin Pediatrik Şurup, soğuk algınlığına eşlik eden ateş, ağrı ve nezlenin geçici olarak giderilmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

A-ferin Pediatrik Şurup, ateş düşürücü, ağrı giderici ve antialerjik etkinliğe sahip bir ilaçtır.

Parasetamol ateş düşürücü ve ağrı giderici özellikleri olan bir maddedir. Klorfeniramin maleat, alkilamin türevi güçlü bir antihistaminiktir. Rekabete dayalı H1 reseptör antagonisti özelliğinden dolayı üst solunum yolları alerjik hastalıklarının alerjik bulgularını ortadan kaldırır. Geçici olarak burun akıntısı, hapşırma, göz sulanması gibi belirtileri ortadan kaldırır.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol ağız yolu ile alındıktan sonra mide-barsak kanalından hızla ve hemen hemen tamamen emilir. Etkisini 15-20 dakikada gösterir ve bu etki genellikle 2-3 saat sürer. İlaç vücut sıvılarının çoğuna yayılır. Plazma proteinlerine %25 oranında bağlanır. Karaciğerde metabolize edilip, glükuronid ve sülfat konjugatları şeklinde idrarla itrah edilir. Yeni doğanlarda glükuronid konjugasyonu oluşturma kapasitesi düşüktür.

Klorfeniramin maleat, mide-barsak kanalından iyi absorbe olur, fakat karaciğerde önemli ölçüde ilk geçişte eliminasyona maruz kaldığından, biyoyararlanımı azalır. Ağız yolu ile uygulamanın ardından yaklaşık 2-6 saat içinde plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. Plazma proteinlerine yaklaşık %70 oranında bağlanır. Yarılanma süresi normal böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına sahip erişkinlerde 12-43 saat, çocuklarda ise 9,6-13,1 saat arasında bildirilmiştir. Santral sinir sistemi de dahil olmak üzere, vücuda geniş bir dağılım gösterir. Klorfeniramin geniş bir şekilde metabolize olmakta ve başlıca idrar yolu ile atılmaktadır.

Farmasötik Şekli

Pediatrik Şurup

Formülü

Her 1 ölçekte (5 mL'de);

Parasetamol                               160  mg

Klorfeniramin maleat                     1,0   mg

(Boyar madde: Karamel; Koruyucu: Metil paraben, propil paraben; Tatlandırıcı: Sodyum klorür, sodyum sakkarin; Aroma verici: Nektarin) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, alkol, trankilizanlar ve santral sinir sistemi (SSS) depresanlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini arttırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indantion türevleri ile fenotiazinlerle etkileşebilir.

Kontraendikasyonlar

A-ferin Pediatrik Şurup, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve karaciğer yetmezliği bulunanlarda kullanılmamalıdır.

 

Kullanım Şekli Ve Dozu

3 ay-1 yaş    : Günde 4-6 saat ara ile 1/4 ölçek (1.25 mL)

1-2 yaş         :  Günde 4-6 saat ara ile 1/2 ölçek (2.5 mL)

2-6 yaş         :  Günde 4-6 saat ara ile 1 ölçek (5 mL)

6-12 yaş       :  Günde 4-6 saat ara ile 2 ölçek (10 mL)

Hekim tavsiyesi olmadan günde 6 defadan fazla kullanılmamalıdır.  3 yaşının altındaki çocuklarda hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

A-ferin Forte Film Kaplı Tablet; 30 film tablet blister ambalajda.

REÇETE İLE SATILIR.

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

A-ferin Pediatrik Şurup 100 mL'lik şişelerde, 5 mL'lik 1/2, 1/4 işaretli kaşık ölçek ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Yüksek dozda veya uzun süreli kullanımı böbreklerde ciddi hasar ve kan düzeylerinde değişikliğe neden olur.

  • 5 günden uzun süren ağrılarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
  • 2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.
  • Karaciğer nekrozu görülebilir. Karaciğer nekrozu parasetamolün aşırı dozuna bağlı olarak görülen bir komplikasyonudur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10g'ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

Antikoagulan alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

İlacın bazı ototoksik antibiyotiklerle birlikte kullanımı ototoksitenin ilk belirtilerinin ortaya  çıkmasının engeller ve bu hasar ancak geriye dönüşsüz olduğunda fark edilebilir. 

Gebelikte Kullanımı:

Gebelik Kategorisi: B

Yapılan hayvan çalışmalarında ilacın fötus için bir risk oluşturmadığı görülmüştür, ancak hamile kadınlarda kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Doktor tarafından önerilmedikçe hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Laktasyonda Kullanımı:

Emziren annelerde parasetamol kullanımının güvenli olduğu bilinmektedir. Doktor tarafından önerilmedikçe emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Alerjik reaksiyonlar, deri döküntüleri, nadiren kan bozuklukları (lökopeni, nötropeni,  pansitopeni), bulantı, kusma, kabızlık, uyuşukluk, ağız kuruluğu, konfüzyon, uyku hali, terleme, baş dönmesi, yüz kızarması görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.