Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Aroma – Polifarma İlaç San
Marka A-PER
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A00809
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,24 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,25 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 2,04 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E187B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parasetamol çok fazla alındığında bazı hastalarda hepatik toksisiteye sebep olabilir.

Çocuklarda 150 mg/kg’dan az akut doz alımında karaciğer toksisitesi görülmemiştir. Olası bir karaciğer toksisitesinin erken semptomları bulantı, kusma, aşırı terleme ve fenalık hissidir. Klinik ve laboratuar bulguları 2-3 güne kadar çıkmayabilir. İlacın toksik dozlarda alımından sonraki 2-3 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrıları oluşur. Methemoglobinemi, deri, mukoza, tırnaklarda siyanoz, ağır vakalarda SSS stimulasyonu, daha sonra depresyon, stupor, hipotermi, çabuk soluma, düzensiz hızlı ve zayıf nabız, düşük kan basıncı, dolaşım yetmezliği, koma, hepatik nekroz, sarılık, geçici azotemi, renal tübüler nekroz, hipoglisemi, metabolik asidoz, serebral ödem görülebilir. İlaç henüz alınmışsa, İpeka şurup ile kusturma veya gastrik aspirasyon ve lavaj yapılmalıdır.

Antidot olarak 16 saat içinde asetil sistein veya metionin verilmelidir. Aktif kömür ve toz katartikler, oral verilen asetil sisteinin absorbsiyonu azaltılabileceğinden, bu maddelerin uygulamasından kaçınılmalıdır. Hemodiyaliz, hemoperfüzyon yapılabilir. Peritonal diyaliz etkisizdir.

Endikasyonlar

Çocuklarda hafif ve orta şiddetteki ağrının ve ateşin semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol analjezik ve antipiretik etkilidir. Oral yol ile alındığında süratle gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve plazmada konsantrasyon ½-1,5 saat içinde en yüksek seviyeye ulaşır.

Hipotalamus ısı düzenleme merkezi üzerindeki tesiri ile antipiretik etkisini gösterir. Etki süresi 3-4 saat kadar sürer.

Farmakokinetik Özellikler

Vücutta önemli ölçüde metabolize olur ve yüksek oranda in aktif glukuronat ve sülfat konjugatları şeklinde idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Pediatrik şurup

Formülü
150 ml şişede Parasetamol..................................3.6 g
Etanol(%96).....................................................15ml
Propilen Glikol....................................................15ml
Ahududu esansı..................................................1ml
Şeker............................................................35.6 g
Eritrosin..........................................................0.1 g
Gliserin..........................................................0.06 g
Deiyonize su.......................... qsp................... 150ml
 
İlaç Etkileşmeleri

Tedavi dozunda etkileşim belirlenememiştir. Barbitüratlar trisiklik antidepresanlar ve alkol alan hastalarda yüksek dozdaki parasetamolün metabolize etme yeteneğinin azaldığı görülebilir ve plazma yarı ömür uzayabilir.Antikonvülsan ve oral steroid kontraseptiflerin sürekli kullanımı karaciğer enzimlerini uyarabilir.

İlk geçiş metabolizmasını artırarak parasetamol’ün terapötik düzeylere ulaşmasını engelleyebilir. Parasetamol, kumarin, indan toin türevleri ile fenitiazinlerle etkileşebilir.

Ürinez, 5-hidrosi indol asetikasit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Antipiretikbirlikte fenotiazin kullanan hastalarda ciddi hipotermi olabilir.

Parasetamolün karaciğerde biotransformasyonu parasetamol ile çalışan ilaçların uzun süre kullanımı yarışma sebebiyle parasetamol’ün biotransformasyonunu etkileyerek serum seviyesinde azalma ve artma yapabilir. (Antikonvulsanlar , Steroid oral kontraseptifler , trisiklik antidepresanlar )

Kontraendikasyonlar

Parasetamole aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk olanlar ve karaciğere etki eden ilaç kullanan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doz çocuğun yaşına ve kilosuna göre doktor tarafından ayarlanmakta ise de genellikle aşağıdaki dozlar tatbik edilir.

3 aylık- 1 yaş arası çocuklarda:1/2-ölçek

1-6 yaş arası çocuklarda :1-2 ölçek Dozlar 4 saatte bir verilebilir 24 saatte maksimum 4 dozdan fazla verilmemelidir.

3 yaşına kadar olan çocuklarda doktor gerekli görmedikçe kullanılmamalıdır. 10 günden fazla süreli kullanımda doktora danışılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 ml’lık şişede 5 ml ölçekle birlikte

Uyarılar/Önlemler

Doktor tavsiyesi olmadan çocuklarda 5 günden fazla süren ağrılarda, 3 günden fazla süren ateşli veya tekrarlayan ateşli vakalarda kullanılmamalı doktorunuzla temasa geçilmelidir.

Tavsiye edilen dozlar ve tedavi süresi doktora danışılmadan aşılmamalıdır. Alkol alan kişiler tarafında parasetamol kullanılmamalıdır. 0-3 aylık bebeklerde aşı sonrası verilen tek doz hariç doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Parasetamolun aşırı dozunda doza bağlı olarak hepatik nekroz görülebilir. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g ‘ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

Kalp/Akciğer hastaları ile anemisi olanlarda doktor tavsiyesine göre verilmelidir.

Analjezik ilaçlar doktora dağılmadan uzun süre kullanılmamalıdır. Hamilelerde ve emziklilerde de doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hassas kişilerde nadir olarak cilt kızarıklığı ve deri döküntüsü yapabilir.

Hassas kişilerde yüksek dozda ilaç alındığında seyrekte olsa gastrointestinal bozukluk, anemi, methemoglobinemi, hepatik nekroz , larinks ödemi, anjio ödem, anaflaktoid reaksiyon, trombositopeni, pansitopeni, notropeni görülebilir.

Ayrıca Merkezi Sinir sistemi stimilasyonu gibi yan tesirler görülebilir.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”