Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka ACE
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A11AA04
ATC Açıklaması Multivitaminler ve eser elementler
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 46,06 TL (5 Şubat 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 46,06 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Endikasyonlar

  • ACE PLUS SELENYUM, vitamin gereksiniminde kullanılır.
  • A, C ve E vitamin eksikliğinde ve selenyumun gerekli olduğu durumlarda kullanılır.  

Farmakodinamik Özellikler

A (ß-karoten), C, E vitaminleri ve Selenyum maya (Se) etkili bir “Antioksidan” olarak serbest radikalleri nötralize ederler. ACE PLUS SELENYUM oksidan etkiyi ortadan kaldırarak hücre membran yapısını korur ve hücre fonksiyonlarını aktive eder. Böylece genel olarak performans artmasına katkıda bulunur.

 

ß-Karoten vücutta A vitaminine dönüşerek görme, büyüme, gelişme, epitel dokuların yapımı ve farklılaşmasında etkili olur ve bağışıklık sistemi ile üreme için gereklidir.

 

C vitamini, dokuların rejenerasyonu, zararlı çevresel etkilere karşı direncin güçlendirilmesi, vücutta otonomik işlevleri düzenlemede rol oynar, kortizon sentezini kolaylaştırır ve kolesterolün safra asitlerine dönüşmesi için gereklidir.

 

E vitamini, antioksidan etkisinin yanı sıra immün sistem stimulanıdır. Lipid peroksidasyonunu önler, kapiller, mitokondriyal ve lizozomal membranları stabilize eder. Hücresel yapıyı korur, eritrositlerin direncini artırır. Zararlı çevresel etkilere karşı vücudu korur. Trombosit agregasyonunu önler.

Selenyum maya, hücre içinde sitozal ve mitokondriyal glutatyon enziminin antioksidan etkisinin oluşmasında önemli rol oynar. Ayrıca trombosit hemostazında ve kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu rol oynar. Büyüme ve gelişmenin sağlanması, hamilelik, emzirme, menopoz, yaşlanma, hava kirliliği gibi durumlarda ACE PLUS SELENYUM ihtiyacı artar.

Farmakokinetik Özellikler

β-Karoten :
β-karotenin gastroitestinal absorpsiyonu safra mevcudiyetine bağlıdır. β-karotenin yaklaşık % 20-60’ı barsaklarda retinole metabolize olur ve bir kısmı da karaciğerde A vitaminine dönüşür. β-karotenin vitamin A’ya dönüşüm oranı β-karoten alımındaki artış ile azalır ve β-karotenin yüksek dozları, vitamin A’nın anormal yüksek serum konsantrasyonlarına neden olmaz. Değişmemiş β-karoten, yağ, adrenal bezler ve overler gibi değişik dokulara dağılır. β-karoten ve metabolitlerinin vücuttan eliminasyonu yavaş olup, bir kısmı idrar ve feçes yoluyla atılır.
 

C Vitamini :

C vitamin, gastrointestinal sistemden kolayca absorbe edilir. Oral uygulamalardan sonra dozun % 70-90’ı absorbe olur. Yaklaşık % 25 oranında plazma proteinlerine bağlanır.

 

Hücrelerin içi dahil vücutta geniş bir alana dağılır. C vitamini karaciğerde kısmen oksalik aside dönüştürülür, kısmen sülfatlanmak suretiyle metabolize edilir. Ayrıca, vücudun gereksiniminden fazlası değişmemiş olarak hızla idrarla atılır, bu durum genellikle günlük 100 mg’dan fazla dozlar alındığında görülür.

 

E Vitamini :

Vitamin E yağda çözünen bir vitamin olup, ince barsaklardan absorpsiyonu safra mevcudiyetine ve normal pankreatik fonksiyonlara  bağlıdır. Lenfdeki şilomikronlar vasatasıyla kana geçer ve beta lipoproteinlere bağlanır. Tüm vücut dokularına dağılır ve yağ dokusunda depolanır. Vitamin E’nin bir kısmı, karaciğerde tokoferonik asit glukuronitlerine ve γ-laktona metabolize olur. Büyük oranda safra yoluyla, az bir kısmı da metabolitleri halinde idrar yoluyla atılır.

 

Selenyum :

Oral yoldan alınan selenyum gastrointestinal sistemden % 90 arasında emilir. Absorbsiyon miktarı organizmanın selenyum içeriğine bağlı değildir. Absorbsiyon ince barsakta, özellikle duodenumda gerçekleşir. Yarılanma ömrü doza göre değişkenlik göstermektedir. Düşük dozlarda (0.1 mg/kg) 15-20 gün iken, yüksek dozlarda (1 mg/kg) 1 gün’ dür.

 

Selenyum, kırmızı kan hücrelerinde, karaciğerde, dalakta, kalpte ve tırnaklarda depolanır. Dokularda, aktif metabolitlerine dönüşür. Selenyum, idrar yoluyla ve az miktarda da feçes ile atılır.

 

Farmasötik Şekli

Yumuşak Kapsül

Formülü

Bir yumuşak kapsül;

Naturel ß-Karoten (Provitamin A)                 20 mg (26.000 I.U)

C vitamini (Askorbik asit)                           200 mg

E vitamini (d-α-tokoferol)                           200 mg (200 I.U)

Selenyum maya (Selenhefe)                       50 mg (50 mcg selenyum) içerir.

 

Yardımcı Maddeler: Kırmızı demir oksit, Lesitin, Aerosil 200

İlaç Etkileşmeleri

Diğer A vitamini ihtiva eden ilaçlarla birlikte alınmaz. Kolestiramin, kolestipol ve mineral yağ, beta-karoten ve vitamin E’nin absorpsiyonlarını etkileyebilir. Ayrıca, neomisin, betakarotenin, orlistat, vitamin E’nin absorpsiyonunu etkileyebilir. Vitamin E’nin yüksek dozları oral antikoagülanların etkisini artırabilir. Vitamin E, K vitamininin emilimini azaltır. 

 

Oral kontraseptifler C vitamininin vücuttaki seviyesini düşürür. Oral kontraseptiflerle aynı anda C vitamini kullanılması kontraseptif etkiyi artırabilir. C vitamini varfarini’nin aktivitesini azaltır. C vitamini demirin gastrointestinal yoldan absorpsiyonunu artırır. Flufenazin ile aynı anda C vitamini kullanılması sonucunda flufenazinin plazma düzeyi azalır.

Kontraendikasyonlar

Bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olan hastalarda ve A hipervitaminöz durumlarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tavsiyesine göre ;

 

Takviye olarak günde: 1-2 yumuşak kapsül

Tedavi amacıyla günde: 2-3 yumuşak kapsül

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

30.09.2009-220/86

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 kapsüllük blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Genelde önlem gerektiren bir durum söz konusu değildir. Ancak oral kontraseptif kullananlar ve oral antikoagülan kullananlarda ACE PLUS SELENYUM verilmesi risklidir.

 

Hamilelerde ve Emziren Kadınlarda Kullanım(kategori A/C günlük gereksinim miktarı (RDA)’nın üzerinde ):

Gebelik ve emzirmede A, C, E vitaminleri ve selenyuma ihtiyaç artar. Bu durumda doktor önerisine uygun olarak kullanılır.

 

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi:

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Etkin ya da yardımcı maddelerden herhangi  birine duyarlılığı olan kişilerde advers etki görülebilir. Önerilen dozlar aşılmamalıdır. Yüksek dozlarda diyare, karın ağrısı, ciltte kızarıklık ya da kırmızılık, baş ağrısı,  bulantı, kusma,  terleme, ciltte sarı renk görülebilir. Ayrıca uzun süreli yüksek doz C vitamini uygulamaları, böbreklerde kalsiyum okzalat taşlarının oluşmasına neden olabilir.

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”