Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka ACETYLCYSTEIN
Etken Madde Kodu SGKES0-ASETILSISTEIN
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB01
ATC Açıklaması Asetilsistein
NFC Kodu AH
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Efervesan Tabletler
Kamu Kodu A00328
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 20,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 18,72 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,75 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Spesifik bir antidotu yoktur, semptomatik tedavi yapılır.

Endikasyonlar

Yoğun bir biçimde salgılanan ve hiperviskoz bir balgam eşliğinde seyreden solunum yolları rahatsızlıklarında :

Solunum yollarının akut ve kronik rahatsızlıklarında (özellikle akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, kronik astmatik bronşit, bronşial astım, trakeo bronşit, tüberküloz, primer akciğer amiloidi gibi)

Farmakodinamik Özellikler

Asetil sistein bir amino asit olan sistein'in N-asetil türevidir. Asetil sistein mukolitik bir ajandır. Mukolitik etkisini yapısında yer alan serbest sülfidril grubu üzerinden gösterir. Serbest sülfidril grupları mukoproteinler üzerindeki disülfit bağlarını açarak mukusun viskozitesini azaltırlar. Asetil sistein pulmoner sekresyonların viskozitesini azaltarak sekresyonun öksürük, postüral drenaj ve diğer mekanik yollar ile ortamdan uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.

Farmakokinetik Özellikler

Asetil sistein oral uygulamayı takiben gastrointestinal kanaldan hızla absorbe edilir. Karaciğerde metabolize edilir, böbrek, karaciğer ve akciğer yolu ile vücuttan atılır.

Farmasötik Şekli

Efervesan Tablet

Formülü

Asetilsistein 600 mg

Tatlandırıcı olarak; Askorbik asit, Sodyum siklamat, Sakkarin sodyum ve Portakal aroması içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Asetil sistein'in antitüssifler ile kombine kullanımında, öksürük refleksinin inhibisyonu nedeniyle fazla miktarda bir sekresyon birikimi söz konusu olabilir ve bu kombine tedavide endikasyon çok hassas biçimde tespit edilmelidir.

Tetrasiklinler (Doksisilin hariç), ayrı ayrı periyotlarda ve asetil sistein'den en az 2 saatlik aralarla tatbik edilmelidirler.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

Kontraendikasyonlar

Asetilsistein’e aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemişse; Acetylcystein 600 Trom® şu şekilde doze edilmelidir;

Erişkinler ve gençlerde (14 yaşından yukarı), günde 2 defa ½ efervesan tablet (300 mg asetil sistein);

6-14 yaş grubunda, günde 1 defa 1/2 efervesan tablet (300 mg asetil sistein) genelde akşamları verilmelidir. Gerekli görüldüğünde söz konusu dozlar aşılabilir.

Efervesan tabletler, yemeklerden sonra suda çözündürülerek alınmalıdır. Tedavinin süresi bireysel olarak tespit edilmelidir.

Kronik bronşit ve mukoviszidoz'da tedaviye uzun süre devam edilmelidir. Asetil sistein'in sekresyon çözücü etkisi sıvı alımı ile takviye olur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

ACT® 100 mg Tek Dozluk Efervesan Granül içeren Poset ; 3 g’lık 30 adet poset,karton kutuda

ACT® 100 mg Tek Dozluk Efervesan Granül içeren Poset ; 3 g’lık 60 adet poset,karton kutuda

ACT® 200 mg Tek Dozluk Efervesan Granül içeren Poset ; 3 g’lık 30 adet poset,karton kutuda

ACT® 200 mg Tek Dozluk Efervesan Granül içeren Poset ; 3 g’lık 60 adet poset,karton kutuda

ACT® 300 mg / 3 ml (%10 ) Solüsyon içeren Ampul , 3 ml’lik ampul (5-10 ampul)

Saklama Koşulları

25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 Efervesan tablet içeren polipropilen tüpte, karton kutuda

Uyarılar/Önlemler

Tedavi sırasında jeneralize ürtiker ve diğer allerjik semptomlar oluşursa kontrol altına alınmadığı takdirde ilaç kesilir.

  • Asetilsistein verilmesinden sonra bronşiyal sekresyonda belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük yeterli değil ise hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir.
  • Acetylcystein 600 Trom yüksek oranda etken madde içermesi nedeniyle 6 yaşın altındaki çocuklara uygulanmamalıdır.
  • Hepatik yetmezliği olan hastalarda tedavi sırasında ensefalopati gelişirse daha fazla nitrojen alımını önlemek için ilaç kesilir

Hamile ve Emziren Kadınlarda Uygulanım

Bu konuda yeterli bir bilgi birikimi olmaması nedeniyle Acetylcystein 600 trom hamilelerde ve özellikle gebeliğin ilk trimesterinde ve emzirme periyotlarında ancak kar-zarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Çok nadir olarak, yanma, bulantı, kusma ve ishal meydana gelebilir. Nadir bazı vakalarda, ağızda stomatitis, başağrısı ve kulak çınlaması rapor edilmiştir. Yine bazı vakalarda asetil sistein alımından sonra kaşıntı, ürtiker gibi allerjik deri reaksiyonları oluşturabilir. Özellikle astmatik hastalarda bronkospazm yapabilir.