Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi
Marka ACTEMRA
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 4
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L04AC07
ATC Açıklaması Tosilizumab
NFC Kodu PA
NFC Açıklaması Parenteral Flakonlar
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 2142,64 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1914,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
4 mL içerisinde 80 mg tosilizumab (20 mg/mL) içeren, tek kullanımlık, butil kauçuk tıpalı, Tip I cam, 10 mL’lik 1 ve 4 adet flakonluk ambalajlarda.

 

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi konusunda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Ancak, baş dönmesi yaygın olarak raporlandığından, bu yan etkiyi yaşayan hastalar yan etki geçene kadar araç ve makine kullanmamalıdır.

 

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
ACTEMRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Tosilizumab veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (bkz. Yardımcı maddeler).
 • Aktif, ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsanız.
ACTEMRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 • İnfüzyon sırasında veya sonrasında; göğüste daralma, hırıltı, şiddetli baş dönmesi veya sersemleme, dudakların şişmesi ve deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar yaşarsanız hemen doktorunuza haber veriniz.
 • Kısa süreli veya uzun süreli herhangi bir türde enfeksiyonunuz varsa veya sık olarak enfeksiyon kapıyorsanız. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen doktorunuza haber veriniz. ACTEMRA vücudunuzun enfeksiyonlara cevap verme kabiliyetini azaltabilir ve mevcut bir enfeksiyonu kötüleştirebilir veya yeni enfeksiyon kapma olasılığınızı artırabilir.
 • Tüberküloz geçirdiyseniz doktorunuza söylemeniz gerekir. ACTEMRA kullanmadan önce doktorunuz tüberküloz belirtilerini gösterip göstermediğinizi araştırabilir.
 • Barsakta ülser veya divertikülit (barsakta bulunabilen divertiküllerin iltihabı) varsa doktorunuza söylemeniz gerekir. Belirtiler, karın ağrısı ve barsak alışkanlıklarınızda ateşle birlikte seyreden değişiklikler olabilir.
 • Karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza söylemeniz gerekir. ACTEMRA kullanmadan önce doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı inceleyebilir.
 • Aşı olmayı planlıyorsanız veya yakın zamanda aşı olduysanız doktorunuza söylemelisiniz. ACTEMRA alırken bazı türdeki aşılar yapılmamalıdır.
 • Kanser hastasıysanız, doktorunuza söylemeniz gerekir. Doktorunuz ACTEMRA kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.
 • Kan basıncınızda ve kolesterol seviyenizde artma gibi kalple ilgili risk faktörleriniz varsa doktorunuza söylemeniz gerekir. ACTEMRA kullanırken bu faktörlerin izlenmesi gerekebilir.
 • Böbrek fonksiyonlarınızda orta ila ciddi derecede sorunlarınız varsa, doktorunuz sizi gözlem altında tutacaktır.
 • ACTEMRA uygulamaya başlamadan önce, beyaz kan hücre sayınızda veya trombosit sayınızda düşüş, karaciğer enzimlerinde artış olup olmadığına bakmak için doktorunuz size kan testi yapacaktır
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACTEMRA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
ACTEMRA kullanırken normal olarak yiyecek ve içecek alabilirsiniz

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz, hamile kalma olasılığınız veya niyetiniz varsa doktorunuzla konuşunuz.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların, tedavi süresince ve tedavinin bitiminden 6 ay sonrasına kadar etkili doğum kontrolü uygulamaları gerekmektedir.
Açık bir şekilde gerekli olmadığı sürece ACTEMRA hamilelikte kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ACTEMRA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Emziriyorsanız ACTEMRA ile tedaviye başlamadan önce emzirmeyi kesmelisiniz.
Emzirmeye başlamadan önce, ACTEMRA ile son tedavinizin üzerinden en az 3 ay geçmiş olmalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
ACTEMRA’nın araç veya makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, yaygın bir yan etki olan baş dönmesi şikayetiniz varsa, araç veya makine kullanmamalısınız.
 
ACTEMRA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgilerBu ilaç 1200 mg olan maksimum dozunda 26.55 mg sodyum (400 mg flakon başına 8.85 mg sodyum) içermektedir. Bu sebeple kontrollü sodyum diyetindeki hastalar tarafından dikkat edilmelidir. Bu ilacın 1025 mg’lık dozundan düşük olan dozlar, 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
ACTEMRA bazı ilaçların çalışma mekanizmasını etkileyebilir ve bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir. Aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söylemeniz gerekir:
 • Atorvastatin, kolesterol seviyesini düşürmek için kullanılır.
 • Kalsiyum kanal blokerleri (örn. amlodipin), kan basıncını düşürmek için kullanılır.
 • Teofilin, astım tedavisinde kullanılır.
 • Warfarin, kanı pıhtılaştırmak için kullanılır.
 • Fenitoin, kas kasılmalarını tedavi etmek için kullanılır.
 • Siklosporin, organ nakli sırasında bağışıklık sisteminizin baskılanması için kullanılır.
 • Benzodiazepinler (örn. temazepam), kaygı durumlarının tedavisinde kullanılır.
ACTEMRA’nın RA tedavisinde kullanılan diğer biyolojik ilaçlar ile kullanılması, yetersiz klinik deneyim nedeniyle tavsiye edilmemektedir.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 
Çocuklarda ve ergenlik çağındakilerde kullanımı
Çocuklarda veya 18 yaşından küçük ergenlik çağındakilerde ACTEMRA kullanımı önerilmemektedir.
 
Yaşlılarda kullanımı
65 yaşın üzerindeki hastalara, diğer yetişkin hastalara verilen dozun aynısı verilebilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, ACTEMRA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.Yan etkiler son ACTEMRA dozunuzdan 3 ay sonrasında da görülebilir.
 
ACTEMRA ile en yaygın görülen yan etkiler öksürük, burun tıkanması, burun akması, boğaz ağrısı ve baş ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.
 
ACTEMRA ile görülmesi muhtemel ciddi yan etkiler, ciddi enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar (hipersensitivite) ve bir adet, karaciğer yetmezliği ile sonuçlanan karaciğer damarlarında tıkanma vakasıdır. Eğer, infüzyon sırasında veya sonrasında alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk veya sersemleme, döküntü, kaşıntı, kurdeşen, dudakların şişmesi) yaşıyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. Eğer bir enfeksiyon geçiriyorsanız (ateş ve titreme, ağız ve deride kabarcıklar, mide ağrısı, inatçı baş ağrıları) hemen doktorunuza söyleyiniz.
 
Yukarıda verilen yakınmalar aşağıdaki yan etkilerin işareti olabilir, bunların tümü ACTEMRA ile yapılan klinik çalışmalarda gözlenmiştir:
 
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
 
Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az 1’inde görülebilir):
· Öksürük ve üşütme gibi üst solunum yolu enfeksiyonları
 
Yaygın yan etkiler (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):
 • Akciğer enfeksiyonu (pnömoni)
 • Uçuklar (oral herpes simpleks)
 • Kabarcıklar
 • Zona (herpes zoster)
 • Ateş ve titreme ile birlikte seyreden cilt enfeksiyonları
 • Lökosit sayısında düşüş (kan testinde ortaya çıkar) (nötropeni, lökopeni)
 • Kolesterol düzeyinin yükselmesi
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Yüksek kan basıncı
 • Ağızda ülser
 • Mide ağrısı
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler (transaminaz adı verilen enzimlerde artış)
 • Döküntü
 • Kaşıntı
 • Gözde enfeksiyon (konjonktivit)
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (hipersensitivite)*
*: pazarlama sonrası dönemde bildirilmiştir.
 
Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir):
 • Divertikülit (Divertikül iltihabıdır. Kalın bağırsak gibi içi boş or­ganlarda organın içini döşeyen tabakanın dış tabakalardaki zayıf noktalardan dışarı keseleşmesi olayına divertikül denir. Ateş, bulantı, ishal, kabızlık, mide ağrısı ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır).
 • Ağızda kırmızı şiş alanlar (iltihaplı)
 • Kanda yağ seviyesinin yükselmesi (trigliserid)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
· ACTEMRA’nın normal dozu vücut ağırlığı başına 8 mg/kg’dır. Vereceğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz gerekli görürse dozu 4 mg/kg’a düşürüp sonra tekrar 8 mg/kg’a çıkarabilir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
· ACTEMRA, 4 haftada bir, serum seti ile damarlarınızdan birine (intravenöz infüzyon) bir saat süreyle verilir.
· Seyreltme işlemi sonrasında ACTEMRA, bir doktor veya hemşire tarafından uygulanır. ACTEMRA kullanırken ve kullandıktan sonra bir doktor veya hemşire tarafından izleneceksiniz.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
ACTEMRA’nın çocuklardaki güvenliliği ve etkinliği belirlenmemiştir, bu nedenle kullanılması önerilmez.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği:
Hafif böbrek yetmezliğiniz varsa özel bir kullanım söz konusu değildir.
Orta ila ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ACTEMRA kullanırken dikkatli olunmalıdır.
 
Karaciğer yetmezliği:
Aktif karaciğer hastalığınız veya karaciğer yetmezliğiniz varsa ACTEMRA kullanırken dikkatli olunmalıdır.
 
Eğer ACTEMRA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla ACTEMRA kullandıysanız
ACTEMRA bir doktor veya hemşire tarafından verildiğinden, gereğinden fazla alma olasılığınız bulunmamaktadır, ancak yine de bir endişe taşıyorsanız doktorunuzla görüşmelisiniz.
 
ACTEMRA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
ACTEMRA kullanmayı unutursanız
ACTEMRA bir doktor veya hemşire tarafından verildiğinden, doz atlama olasılığınız bulunmamaktadır, ancak yine de bir endişe taşıyorsanız doktorunuzla görüşmelisiniz.
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
ACTEMRA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuzla konuşmadan ACTEMRA tedavisini kesmemelisiniz

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • ACTEMRA infüzyonluk çözelti konsantresi, 4 mL’lik çözeltide 80 mg tosilizumab (20 mg/mL) içeren, butil kauçuk tıpalı, tek kullanımlık flakon şeklinde bulunmaktadır. Çözelti, berrak ila opelesan, renksiz ila açık sarı renktedir.
 • ACTEMRA, 10 mL’lik 1 ve 4 adet cam flakonlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • ACTEMRA etkin madde olarak, interlökin-6 adı verilen bir tür proteinin (sitokin) etkilerini bloke eden bir monoklonal antikor olan tosilizumab’ı içerir. Sitokin vücutta iltihaplanmaların oluşmasında rol oynar ve bloke olması, bu iltihaplanmaların azalmasına yardımcı olur.
 • ACTEMRA önceki tedavilerinden fayda görmemiş olan yetişkin hastalarda, vücudun kendi bağışıklık sisteminin oluşturduğu (otoimmün) bir hastalık olan, orta ila şiddetli romatoid artrit tedavisinde kullanılır. ACTEMRA eklemlerdeki ağrı ve şişlik gibi belirtilerin azalmasına yardımcı olur ve ayrıca günlük işlerinizdeki performansınızı artırır.
 • ACTEMRA genellikle metotreksat ile birlikte kullanılır. Ancak doktorunuz metotreksatın uygun olmadığını düşünüyorsa, ACTEMRA’yı tek başına da kullanabilirsiniz.

 

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
ACTEMRA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
2-8 °C arasındaki sıcaklıklarda (buzdolabında) saklayınız.
Dondurmayınız.
Flakonları ışıktan korumak için karton kutusunun içinde tutunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACTEMRA’yı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ACTEMRA’yı kullanmayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ACTEMRA’yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
ACTEMRA, koruyucu içermeyen, apirojen tek kullanımlık flakonlarda sunulmaktadır.
 
Uygulamadan önceki seyreltme talimatları
Parenteral ilaçlar, uygulanmadan önce partikül veya değişimi açısından görsel olarak incelenmelidir.Yalnızca berrak ila opalesan, renksiz ila açık sarı renkte olan ve görünür partikül bulunmayan çözeltiler uygulanmalıdır.
 
100 mL’lik infüzyon torbasından, hastanın dozu için gereken tosilizumab çözelti hacmine eşit miktarda %0.9 Sodyum Klorür çözeltisi çekilir. Gerekli miktarda tosilizumab (0.4 ml/kg) aseptik koşullarda çekilir ve apirojen, steril %0.9 Sodyum Klorür çözeltisi içeren 100 ml’lik infüzyon torbası içinde hesaplanan tosilizumab konsantrasyonuna seyreltilir. Köpüklenmeyi önlemek için torba yavaşça baş aşağı çevrilerek çözelti karıştırılır.
 
Farmasötik ürünlerin çevreye bırakılmasından kaçınılmalıdır. İlaçlar, atık suları ve evsel atık ile imha edilmemelidir. Varsa bulunduğunuz yerdeki donanımlı atık toplama sistemlerini kullanınız.
 
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

 

 

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
ACTEMRA 80 mg/4 mL I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon

 

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Popülasyon farmakokinetik analizleri ile, MTX, non-steroid antienflamatuvar ilaçlar veya kortikosteroidlerin tosilizumab klerensi üzerinde herhangi bir etkisi saptanmamıştır.
 
Tek doz 10 mg/kg tosilizumabın haftada bir 10-25 mg/kg MTX ile eşzamanlı uygulanmasının MTX maruziyeti üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır.
 
Tosilizumab, diğer biyolojik DMARD’larla kombinasyon halinde çalışılmamıştır.
 
Karaciğer CYP450 enzimlerinin ekspresyonu, kronik inflamasyonu stimüle eden IL-6 gibi sitokinlerle baskılanmaktadır. Böylece, tosilizumab gibi bir potent sitokin inhibitör tedavisi eklendiğinde CYP450 ekspresyonu tersine çevirilebilir.
 
Kültürlenmiş insan hepatositleriyle yapılan in vitro çalışmalar IL-6’nın CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 ve CYP3A4 enzim ekspresyonunda düşüşe neden olduğunu göstermiştir. Tosilizumab bu enzimlerin ekspresyonunu normale çevirir.
 
Tosilizumabın CYP enzimleri üzerine etkisi (CYP2C19 ve CYP2D6 hariç) terapötik indeksi dar CYP450 substratlarına ve/veya dozun tek tek ayarlandığı durumlara klinik olarak uygundur.
 
RA hastalarındaki bir çalışmada simvastatin (CYP3A4) düzeyleri tek tosilizumab dozundan bir hafta sonra %57 azalarak sağlıklı gönüllülerde gözlenenlerle aynı veya biraz daha yüksek düzeylere kadar düşmüştür.
 
Tosilizumab ile tedavi başlatılırken veya durdurulurken, tek tek doz ayarlaması yapılmış ve CYP450 3A4, 1A2 veya 2C9 ile metabolize olan tıbbi ürünler (örn. atorvastatin, kalsiyum kanal blokerleri, teofilin, varfarin, fenitoin, siklosporin veya benzodiazepinler) alan hastalar izlenmelidir, zira bu ürünlerin terapötik etkilerinin korunması için dozlarının ayarlanması gerekebilir. Uzun eliminasyon yarı ömrü (t½) göz önüne alındığında, tosilizumabın CYP450 enziminin aktivitesi üzerine etkisi tedavi durdurulduktan sonra birkaç hafta sürebilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon:
Güvenlilik ve etkinliğe ilişkin veri bulunmadığından kullanımı önerilmez.

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi
Tosilizumab ile doz aşımı üzerine sınırlı veri vardır. Multipl miyelomu olan bir hastanın tek doz 40 mg/kg aldığı bir adet kaza sonucu doz aşımı vakası rapor edilmiştir. Advers ilaç reaksiyonları gözlenmemiştir.
 
Tek dozda en fazla 28 mg/kg alan sağlıklı gönüllülerde doz sınırlayıcı nötropeni gözlenmiş olsa da, ciddi bir advers ilaç reaksiyonu gözlenmemiştir.

 

Etkin Maddeler

Her flakonda 80 mg tosilizumab

 

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grubu: Immünsüpresan, Interlökin inhibitörü;
ATC kodu: L04AC07
 
Tosilizumab ile yapılan klinik çalışmalarda C-reaktif proteini (CRP), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve serum amiloid A’da hızlı düşüşler gözlenmiştir. Tosilizumab, demir yararlanımını arttırmak amacıyla hepsidin üretimindeki IL-6 kaynaklı etkileri azalttığından, hemoglobin düzeylerinde artışlar gözlenmiştir.
 
2 ila 28 mg/kg dozlarda tosilizumab uygulanan sağlıklı gönüllülerde, mutlak nötrofil sayımı, uygulamanın ardından 3 ila 5 gün sonra en düşük seviyesine inmiştir. Sonrasında, nötrofiller doza bağımlı bir şekilde taban seviyesine dönmüştür. Romatoid artrit hastaları tosilizumab uygulaması sonrasında benzer bir mutlak nötrofil paterni göstermişlerdir.
 
Etki mekanizması:
Tosilizumab, immünoglobin (Ig) IgG1 alt sınıfının, rekombinant hümanize anti-insan interlökin-6 (IL-6) reseptör monoklonal antikorudur. Hem çözünen hem de membrana bağlı IL-6 reseptörlerine (sIL-6R ve mIL-6R) spesifik olarak bağlanan tosilizumabın, sIL-6R ve mIL-6R aracılı sinyalleri inhibe ettiği gösterilmiştir. IL-6, immünoglobulin salgılanmasının indüksiyonu, T hücre aktivasyonu, hepatik akut faz proteinlerinin indüksiyonu ve hematopoiez stimülasyonu gibi sistemik fizyolojik ve patolojik proseslerin düzenlenmesinin yanı sıra lokal parakrin fonksiyonunda yer alan çeşitli hücre türleri tarafından üretilen, çok fonksiyonlu bir sitokindir. IL-6, inflamatuvar hastalıklar, osteoporoz ve neoplazi gibi hastalıkların patojenezinde yer almıştır.
 
Tosilizumab için enfeksiyonlara ve çeşitli kötü huylu kanser türlerine karşı savunma mekanizmasını etkileme olasılığı mevcudiyetini korumaktadır. Çeşitli kötü huylu kanser türlerinin gelişiminde IL-6 reseptörünün inhibe edilmesinin rolü bilinmemektedir.
 
Klinik/Etkinlik çalışmaları:
Tosilizumabın romatoid artritin işaret ve belirtilerini hafifletmedeki etkinliği, beş randomize, çift kör, çok merkezli çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışma I-V’e Amerikan Romatoloji Derneği (ACR) kriterlerine göre tanı konmuş aktif romatoid artriti olan, başlangıç noktasında en az 8 hassas ve 6 şiş eklemi bulunan, 18 yaş ve üzeri hastalar alınmıştır.
 
Tosilizumab, 4 haftada bir monoterapi olarak intravenöz yoldan (Çalışma I) ve MTX ile (Çalışma II, III, V) veya diğer hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaçlarla (DMARD) (Çalışma IV) kombinasyon halinde uygulanmıştır.
 
Çalışma I’de, randomizasyondan önceki 6 ay içerisinde MTX ile tedavi edilmemiş ve klinik olarak önemli toksik etki sonucu veya cevap alınamaması nedeniyle önceden MTX tedavisi kesilmemiş, 673 hasta değerlendirilmiştir. Hastaların çoğu (%67) daha önce MTX kullanmamıştır. Dört haftada bir, monoterapi olarak 8 mg/kg tosilizumab dozları verilmiştir. Karşılaştırılan grup haftada bir MTX almıştır (doz 8 haftalık dönemde 7.5 mg’dan maksimum 20 mg’a titre edilmiştir). Birincil sonlanım noktası 24. haftada ACR 20 cevabı elde edebilen hastaların oranı olmuştur.
 
Çalışma II’de, ara analizi 24. ve 52. haftada yapılması planlanan ve halen devam eden 2 yıllık çalışmada, MTX’a yetersiz klinik cevap veren 1196 hasta değerlendirilmiştir. 52 hafta boyunca 4 haftada bir körleştirilmiş tedavi olarak 4 veya 8 mg/kg dozlarda tosilizumab veya plasebo, stabil MTX ile kombinasyon halinde verilmiştir (haftalık 10 - 25 mg). 24. haftadaki birincil sonlanım noktası, ACR 20 cevap kriterleri elde eden hastaların oranı olmuştur. 52. haftadaki eşlik eden birincil sonlanım noktaları, eklem hasarının önlenmesi ve fiziksel fonksiyonların iyileşmesi olmuştur.
 
Çalışma III’te, MTX’a yetersiz klinik cevap veren 623 hasta değerlendirilmiştir. Dört haftada bir 4 veya 8 mg/kg dozlarda tosilizumab veya plasebo, stabil MTX (haftalık 10 – 25 mg) ile kombinasyon halinde verilmiştir.
 
Çalışma IV’te, bir veya daha fazla DMARD dahil, mevcut romatolojik tedavilere yetersiz klinik cevap veren 1220 hasta değerlendirilmiştir. Dört haftada bir 8 mg/kg tosilizumab veya plasebo, stabil DMARD ile kombinasyon halinde verilmiştir.
Çalışma V’te, bir veya daha fazla anti-TNF tedavisine yetersiz klinik cevap veren veya tolerans gösteremeyen 499 hasta değerlendirilmiştir. Anti-TNF ajan randomizasyon öncesinde kesilmiştir. Dört haftada bir 4 veya 8 mg/kg dozlarda tosilizumab veya plasebo, stabil MTX (haftalık 10 – 25 mg) ile kombinasyon halinde verilmiştir. Çalışma III-V için birincil sonlanım noktası, 24. haftada ACR 20 cevabı elde edebilen hastaların oranı olmuştur.
 
Çalışma I ila V’te, ACR 20, 50 ve 70 cevaplarını elde edebilen hastaların yüzdesi Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2 MTX/Plasebo Kontrollü Çalışmalarda ACR Cevaplar (Hastaların Yüzdesi)

 
Çalışma I
MTX almamış
 
Çalışma II
MTX’a yetersiz cevap
Çalışma III
MTX’a yetersiz cevap
Çalışma IV
DMARD’a yetersiz cevap
Çalışma V
Anti-TNF ajana yetersiz cevap
Hafta
TCZ
8 mg/kg
 
 
 
N=286
MTX
 
 
 
 
N=284
TCZ 8 mg/kg
+
MTX
 
N= 398
Plasebo
+
MTX
 
 
N=393
TCZ
8 mg/kg
+
MTX
 
N= 205
Plasebo
+
MTX

 
N=204
TCZ
8 mg/kg
+
DMARD
 
N=803
Plasebo
+ DMARD
 
 
N=413
TCZ 8 mg/kg
+
MTX
 
N=170
Plasebo
+
MTX
 
 
N=158
ACR20
24. hafta
%70***
%52
%56***
%27
%59***
%26
%61***
%24
%50***
%10
52. hafta
 
 
%56***
%25
 
 
 
 
 
 
ACR50
24. hafta
%44**
%33
%32***
%10
%44***
%11
%38***
%9
%29***
%4
52. hafta
 
 
%36***
%10
 
 
 
 
 
 
ACR70
24. hafta
%28**
%15
%13***
%2
%22***
%2
%21***
%3
%12**
%1
52. hafta
 
 
%20***
%4
 
 
 
 
 
 
MKY†
52. hafta
 
 
%7
%1
 
 
 
 
 
 

TCZ = tosilizumab
* p<0.05, tosilizumaba kıyasla plasebo+MTX/DMARD
** p<0.01, tosilizumaba kıyasla plasebo+MTX/DMARD
*** p<0.0001, tosilizumaba kıyasla plasebo+MTX/DMARD
MKY†= major klinik yanıt, ardışık 24 hafta boyunca veya daha fazla süreyle sağlanan ACR70 yanıtı olarak tanımlanmaktadır
 
Tüm çalışmalarda, 8 mg/kg tosilizumab ile tedavi edilen hastalarda kontrol grubuna kıyasla ACR20, 50, 70 cevap oranları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olmuştur. Romatoid faktör durumu, yaş, cinsiyet, ırk, önceki tedavi sayısı veya hastalık durumundan bağımsız olarak tedavi etkisi hastalarda benzer olmuştur. Başlangıca kadar geçen süre hızlı (2 hafta kadar erken) olmuş ve cevabın büyüklüğü tedavi süresiyle birlikte artmaya devam etmiştir. Çalışma I, III-V’in açık etiketli devam eden genişletme çalışmalarında 18 ayda süreklilik gösteren cevaplar görülmüştür.
Tüm çalışmalarda plasebo + MTX/DMARD alan hastalara kıyasla, 8 mg/kg tosilizumab ile tedavi edilen hastalarda, ACR cevabının her bir bileşeninde (hassas ve şiş eklem sayıları, hasta ve hekim global değerlendirmesi, fonksiyonel özürlülük skorları (HAQ), ağrı değerlendirmesi ve CRP) anlamlı iyileşmeler kaydedilmiştir.
 
8 mg/kg tosilizumab ile tedavi edilen hastalar, hastalık aktivite puanında (DAS28), plasebo + DMARD ile tedavi edilen hastalardan istatistiksel olarak anlamlı daha fazla düşüş yaşamıştır. Plasebo + DMARD ile tedavi edilen hastalara kıyasla, tosilizumab ile tedavi edilen hastalarda belirgin biçimde daha fazla iyi ila orta arası EULAR cevap elde edilmiştir (Tablo 3).
 
Tablo 3 DAS ve EULAR cevaplarının 24. haftadaki çapraz çalışma karşılaştırması

 
Çalışma I
MTX almamış
 
Çalışma II
MTX’a yetersiz cevap
Çalışma III
MTX’a yetersiz cevap
Çalışma IV
DMARD’a yetersiz cevap
Çalışma V
Anti-TNF ajana yetersiz cevap
 
TCZ
8 mg/kg
 
 
 
N=286
MTX
 
 
 
 
N=284
TCZ 8 mg/kg
+
MTX
 
N= 398
Plasebo
+
MTX
 
 
N=393
TCZ
8 mg/kg
+
MTX
 
N= 205
Plasebo
+
MTX

 
N=204
TCZ
8 mg/kg
+
DMARD
 
N=803
Plasebo
+ DMARD
 
 
N=413
TCZ 8 mg/kg
+
MTX
 
N=170
Plasebo
+
MTX
 
 
N=158
DAS28’deki değişiklik [ortalama (uyarlanmış ortalama (SE))]
24. hafta
-3.31 (0.12)
-2.05 (0.12)
-3.11 (0.09)***
-1.45 (0.11)
-3.43
(0.12)***
-1.55 (0.15)
-3.17 (0.07)***
-1.16 (0.09)
-3.16
(0.14)***
-0.95 (0.22)
DAS<2.6 cevabı (%)
24. hafta
%33.6
%12.1
%33.3***
%3.8
%27.5***
%0.8
%30.2***
%3.4
%30.1***
%1.6
EULAR cevabı (%)
Hiç
%18
%35
%26
%65
%20
%65
%20
%62
%32
%84
Orta
%42
%48
%34
%29
%41
%32
%40
%33
%31
%15
İyi †
%40
%17
%41***
%6
%38***
%3
%40***
%4
%37***
%2

TCZ = tosilizumab
† p değeri tüm EULAR kategorileri arasında karşılaştırma yapar
* p<0.05, tosilizumaba kıyasla plasebo+MTX/DMARD
** p<0.01, tosilizumaba kıyasla plasebo+MTX/DMARD
*** p<0.0001, tosilizumaba kıyasla plasebo+MTX/DMARD
≠ Çalışma II’de hastaların %47’si 52. haftada DAS28< 2.6 puanına ulaşmışken, %33’ü 24. haftada ulaşmıştır.
 
Radyografik yanıt
Çalışma II’de, MTX’e yetersiz yanıt veren hastalarda strüktürel eklem hasarı radyografik olarak ölçülmüş ve Sharp skorunda ve erozyon skoru ve eklem boşluğunda daralma skoru (JSN) komponentlerinde değişiklik olarak tanımlanmıştır. Strüktürel eklem hasarının önlenmesi, kontrol grubuna kıyasla tosilizumab ile tedavi edilen hastalarda belirgin oranda düşük radyografik ilerleme ile gösterilmiştir (bkz. Tablo 4).
 
Table 4 Çalışma II’de 52. haftada radyografik ortalama değişiklikler

 
PBO + MTX
(+ 16. haftadan itibaren TCZ)
 
TCZ 8 mg/kg + MTX

 
Toplam Sharp-Genant skoru
1.13
0.29*
Erozyon skoru
0.71
0.17*
JSN skoru
0.42
0.12**

PBO - Plasebo
MTX - Metotreksat
TCZ - Tosilizumab
JSN - Eklem boşluğunda daralma
 
Yaşam kalitesi sonuçları:
Fonksiyonel özürlülük skorları (HAQ-DI, Sağlık Değerlendirme Anketi- Fonksiyonel özürlülük skorları), yorgunluk (FACIT-F, Kronik Hastalık Tedavisinin Fonksiyonel Değerlendirmesi-Yorgunluk) ve SF-36’nın (Kısa Form 36) hem fiziksel (PCS, Fiziksel
Bileşen Özeti) hem de ruhsal (MCS, Ruhsal Bileşen Özeti) sağlıkta iyileşme alanlarında, 8 mg/kg tosilizumab (monoterapi veya DMARD’lar ile kombine) ile tedavi edilen hastalarda, MTX/DMARD ile tedavi edilen hastalara kıyasla klinik olarak anlamlı iyileşmeler gözlenmiştir (Tablo 5).
 
Tüm çalışmalarda 24. haftada, 8 mg/kg tosilizumab ile tedavi edilmiş HAQ-DI’de klinik olarak anlamlı iyileşme gösteren (>0.25’lik tek toplam puan düşüşü olarak tanımlanır) hastaların oranı, plasebo + MTX/DMARD alan hastalardan belirgin biçimde yüksek olmuştur.
 
Tablo 5 24. haftadaki SF-36, HAQ ve FACIT-F cevaplarının karşılaştırılması
 

Çalışma I
MTX almamış
 
Çalışma II
MTX’a yetersiz cevap
Çalışma III
MTX’a yetersiz cevap
Çalışma IV
DMARD’a yetersiz cevap
Çalışma V
Anti-TNF ajana yetersiz cevap
TCZ
8 mg/kg
 
 
 
N=286
MTX
 
 
 
 
N=284
TCZ 8 mg/kg
+
MTX
 
N= 398
Plasebo
+
MTX
 
 
N=393
TCZ
8 mg/kg
+
MTX
 
N= 205
Plasebo
+
MTX

 
N=204
TCZ
8 mg/kg
+
DMARD
 
N=803
Plasebo
+ DMARD
 
 
N=413
TCZ 8 mg/kg
+
MTX
 
N=170
Plasebo
+
MTX
 
 
N=158
PCS’deki değişiklik [ortalama (uyarlanmış ortalama (SE))]
10.2 (0.7)
8.4
(0.7)
8.1 (0.6)**
5.6
(0.7)
9.5 (0.8)***
5.0
(1.0)
8.9 (0.4)***
4.1
(0.6)
8.0 (0.9)**
2.2
(1.3)
MCS’deki değişiklik [ortalama (uyarlanmış ortalama (SE))]
6.7
(0.9)
5.0
(0.9)
4.2
(0.8)
2.8
(0.9)
7.3 (1.1)**
2.7
(1.3)
5.3
(0.6)**
2.3
(0.7)
4.1
(1.3)
4.1
(1.9)
HAQ-DI’daki değişiklik [ortalama (uyarlanmış ortalama (SE))]
-0.70 (0.05)
-0.52 (0.05)
-0.5 (0.04)**
-0.3
(0.04)
-0.55 (0.06)**
-0.34 (0.07)
-0.47 (0.03)***
-0.2
(0.03)
-0.39 (0.05)***
-0.05 (0.07)
FACIT-F’deki değişiklik [ortalama (uyarlanmış ortalama (SE))]
9.3
(0.8)
7.0
(0.8)
6.4
(0.7)
5.4
(0.8)
8.6 (0.9)***
4.0
(1.0)
8.0 (0.5)***
3.6
(0.7)
8.8
(1.0)*
4.2
(1.6)

TCZ = tosilizumab
* p<0.05, tosilizumaba kıyasla plasebo+MTX/DMARD
** p<0.01, tosilizumaba kıyasla plasebo+MTX/DMARD
*** p<0.0001, tosilizumaba kıyasla plasebo+MTX/DMARD
 
Çalışma II’de, 52. haftadaki PCS, MCS ve FACIT-F’deki değişiklik, 8 mg/kg TCS + MTX grubunda sırasıyla 10.1***, 5.4 ve 8.4** iken, plasebo + MTX grubunda sırasıyla 5.6, 3.8 ve 5.5’dir.
 
Laboratuvar Değerlendirmeleri:
Plasebo + MTX/DMARD (p<0.0001) tedavisine kıyasla, DMARD/MTX ile kombinasyon halinde veya monoterapi olarak 8 mg/kg tosilizumab ile yapılan tedavi, 24. haftada hemoglobin düzeylerinde istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir iyileşmeyle sonuçlanmıştır. En büyük iyileşme, RA ile ilişkilendirilen kronik anemisi olan hastalarda gözlenmiş; ortalama hemoglobin düzeyleri 2. haftada yükselmiş ve 24. haftaya kadar normal aralıkta kalmıştır.
 
Tosilizumab uygulamasından sonra, akut faz reaktanları, CRP, ESR ve serum amiloid A’nın ortalama düzeylerinde hızla belirgin bir düşüş meydana gelmiştir. Akut
faz reaktanları üzerine yaptığı etkiyle tutarlı olarak, tosilizumab ile tedavi trombosit sayısının normal seviyeye düşmesiyle ilişkilendirilmiştir.

 

Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler:
Tosilizumabın farmakokinetiği, 24 hafta boyunca 4 haftada bir 4 ve 8 mg/kg dozda bir saatlik infüzyon ile tedavi edilen 1793 romatoid artrit hastasından oluşan bir veri tabanı üzerinde popülasyon farmakokinetik analizi kullanılarak belirlenmiştir.
 
Tosilizumabın farmakokinetik parametreleri zaman ile değişmemiştir. Her 4 haftada bir verilen 4 ve 8 mg/kg dozlarda, eğri altındaki alan (EAA) ve en düşük konsantrasyon (Cmin) parametrelerinde doza bağlı artıştan daha fazlası gözlenmiştir. Maksimum konsantrasyon (Cmaks) doza bağlı olarak artmıştır. Kararlı durumda, 4mg/kg ile kıyaslandığında 8 mg/kg için tahmini EAA, 2.7 ve Cmin 6.5 kat daha yüksektir.
 
Dört haftada bir verilmek üzere 8 mg/kg tosilizumab dozu için aşağıdaki parametreler geçerlidir. Tosilizumabın öngörülen ortalama (± SD) kararlı hal EAA, Cmin ve Cmaks değerleri sırasıyla 35000±15500 saat.µg/mL, 9.74±183 µg/mL ve 183±85.6 µg/mL olmuştur. EAA ve Cmaks birikme oranları küçük; sırasıyla 1.22 ve 1.06 olmuştur. Düşük konsantrasyonlarda doğrusal olmayan klerens katkısına dayanılarak beklenildiği gibi, Cmin (2.35) için birikme oranı daha yüksek olmuştur. Sırasıyla Cmaks, EAA ve Cmin değerlerinde kararlı hale birinci uygulamanın ardından ve 8 ve 20 hafta sonra erişilmiştir. Vücut ağırlığı arttıkça tosilizumab EAA, Cmin ve Cmaks değerleri artmıştır. Vücut ağırlığı ≥ 100 kg iken, öngörülen ortalama (± SD) kararlı hal EAA, Cmin ve Cmaks değerleri sırasıyla 55500±14100 saat.µg/mL, 19.0±12.0 µg/mL ve 269±57 µg/mL olmuştur, bu değerler hasta popülasyonuna ait ortalama maruziyet değerlerinden düşüktür. Bu sebeple vücut ağırlığı ≥ 100 kg olan hastalarda tosilizumab dozunun infüzyon başına 800 mg’ı geçmemesi gerekir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).
 
Her 4 haftada bir verilen 4 mg/kg tosilizumab dozu için şu parametreler geçerlidir. Öngörülen ortalama (± SD) kararlı hal EAA, Cmin ve Cmaks değerleri sırasıyla 13000±5800 saat.µg/mL, 1.49±2.13 µg/mL ve 88.3±41.4 µg/mL olmuştur. EAA ve Cmaks birikme oranları küçük; sırasıyla 1.11 ve 1.02 olmuştur. Cmin (1.96) için birikme oranı daha yüksek olmuştur. Sırasıyla Cmaks ve EAA değerlerinde kararlı hale, birinci uygulamanın ardından ve Cmin değerinde 16 hafta sonra erişilmiştir.
 
Dağılım:
I.V. dozlamanın ardından tosilizumab dolaşımdan bifazik atılıma maruz kalır. Romatoid artrit hastalarında merkezi dağılım hacmi 3.5 L, periferal dağılım hacmi 2.9 L olmuştur, bu da kararlı halde 6.4 L dağılım hacmi sonucunu vermiştir.
 
Eliminasyon:
Tosilizumabın toplam klerensi konsantrasyona bağlı olmuştur ve doğrusal klerens ile doğrusal olmayan klerensin toplamını oluşturmuştur. Doğrusal klerens, popülasyon farmakokinetik analizinde parametre olarak hesaplanmış ve 12.5 ml/saat olarak belirlenmiştir. Konsantrasyona bağlı doğrusal olmayan klerens, düşük tosilizumab konsantrasyonlarında büyük bir rol oynamaktadır. Doğrusal olmayan klerens yolu doyduğunda, yüksek tosilizumab konsantrasyonlarında, klerens büyük ölçüde doğrusal klerensle belirlenmektedir. Tosilizumabın t1/2 değeri konsantrasyona bağlıdır. Konsantrasyona bağlı belirgin t1/2 değeri, karar halde, 4 haftada bir verilen 4 mg/kg için 11 gün ve 8 mg/kg için 13 gündür.
 
Doğrusallık/ doğrusal olmayan durum:
Tosilizumabın farmakokinetik parametreleri zaman içinde değişmemiştir. Dört haftada bir verilen 4 ve 8 mg/kg dozlarında, eğri altı alan (EAA) ve en düşük konsantrasyonda (Cmin) dozla orantılı düzeyin üzerinde bir artış gözlenmiştir. Maksimum konsantrasyon (Cmaks) dozla orantılı olarak artmıştır. 8 mg/kg dozunda kararlı halde öngörülen EAA ve Cmin değerleri, 4 mg/kg doza kıyasla, sırasıyla 2.7 ve 6.5 kat yüksek olmuştur.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliğinin tosilizumabın farmakokinetiği üzerine etkisini araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Popülasyon farmakokinetik analizindeki hastaların çoğunda, normal böbrek fonksiyonları veya hafif böbrek yetmezliği oluşmuştur. Hafif böbrek yetmezliği (Cockcroft-Gault’a dayanarak kreatinin klerensi <80 ml/dak ve ≥50 ml/dak) tosilizumabın farmakokinetiğini etkilememiştir. Orta düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalar için doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.
 
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliğinin tosilizumabın farmakokinetiği üzerine etkisini araştıran bir çalışma yapılmamıştır.
 
Diğer:
Yetişkin romatoid artrit hastalarında yapılan popülasyon farmakokinetiği analizleri, yaş, cinsiyet ve ırkın tosilizumabın farmakokinetiğini etkilemediğini göstermiştir. Bu gibi demografik faktörler için doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

 

Farmasötik Form
İnfüzyonluk çözelti konsantresi
Berrak ila opelesan, renksiz ila açık sarı renkte sıvı.

 

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi: C
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince ve tedavi bitiminden 6 ay sonrasına kadar etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar.
 
Gebelik dönemi:
ACTEMRA’nın gebe kadınlarda kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. Maymunlar üzerinde yürütülen bir çalışma dismorfojenik bir potansiyele işaret etmemiştir, fakat yüksek dozda fazla sayıda spontan düşük /embriyo-fetal ölüm meydana gelmiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
ACTEMRA tıbbi gereklilik açıkça ortaya koyulmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi:
Tosilizumabın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. IgG izotopunun endojen immünoglobülinlerinin insan sütüne geçmesine rağmen, bu tür proteinlerin sindirim sisteminde hızlı proteolitik degradasyonu nedeniyle, tosilizumabın emzirme yoluyla sistemik emilimi olası değildir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ACTEMRA tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ACTEMRA tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite:
İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

 

Geçimsizlikler
Bu tıbbi ürün, bölüm Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler ’de bahsedilenlerin dışında başka tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

 

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 12.03.2012
Ruhsat yenileme tarihi: -

 

İstenmeyen Etkiler
Klinik çalışmalar:
Tosilizumab’ın güvenliliği 5 adet, çift kör, kontrollü faz III klinik çalışma ve bunların uzatma periyotlarında çalışılmıştır.
 
Tüm kontrol popülasyonu, bu 5 çalışmanın çift kör, kontrollü periyodunda en az bir doz tosilizumab almış olan tüm hastaları kapsamaktadır. Çalışmaların 4 tanesinde kontrol periyodu 6 ay, 1 tanesinde 2 yıldır. Bu çift kör kontrollü çalışmalarda, 774 hasta MTX ile kombinasyon halinde 4 mg/kg tosilizumab, 1870 hasta MTX/diğer DMARD’lar ile kombinasyon halinde 8 mg/kg tosilizumab ve 288 hasta da 8 mg/kg tosilizumab monoterapisi almıştır.
Tüm maruziyet popülasyonu, ya çift kör kontrol periyodunda ya da açık etiketli uzatma fazında en az bir doz tosilizumab almış olan tüm hastaları kapsamaktadır. Bu popülasyondaki 4009 hastanın, 3577 tanesi en az 6 ay, 3296 tanesi en az bir yıl; 2806 tanesi en az 2 yıl ve 1222 tanesi 3 yıl süresince tedavi görmüştür.
 
Advers ilaç reaksiyonları, hasta açısından taşıdıkları klinik önemlerine göre listelenmiştir. Sıklıklar çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10) veya yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100) şeklinde tanımlanmıştır.
 
 
Tüm kontrol popülasyonunda monoterapi olarak veya metotreksat ya da diğer DMARD’larla kombinasyon halinde ACTEMRA tedavisi gören romatoid
artritli hastalarda meydana gelen advers ilaç reaksiyonlarının özeti:
 
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Çok yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonları
Yaygın: Selülit, oral herpes simpleks, herpes zoster
Yaygın olmayan: Divertikülit
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın: Lökopeni, nötropeni
 
Endokrin hastalıkları
Yaygın olmayan: Hipotiroidizm
 
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın: Hiperkolesterolemi
Yaygın olmayan: Hipertrigliseridemi
 
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi
 
Göz hastalıkları
Yaygın: Konjonktivit
 
Vasküler hastalıklar
Yaygın: Hipertansiyon
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Yaygın: Öksürük, dispne
 
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Karın ağrısı, oral ülser, gastrit
Yaygın olmayan: Stomatit, gastrik ülser
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: Döküntü, kaşıntı, ürtiker
 
Böbrek ve idrar hastalıkları
Yaygın olmayan: Böbrek taşı (nefrolitiyaz)
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları
Yaygın: Periferik ödem, aşırı duyarlılık reaksiyonu
 
Araştırmalar
Yaygın: Karaciğer transaminazlarında yükselme, kilo artışı
Yaygın olmayan: Toplam bilirubinde yükselme
 
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
6 aylık kontrollü çalışmalarda 8 mg/kg tosilizumab + DMARD tedavisiyle rapor edilen tüm enfeksiyonların oranı, plasebo + DMARD grubundaki 100 hasta yılı başına 112’ye kıyasla, 100 hasta yılı başına 127 olay olmuştur.
 
Tüm maruziyet popülasyonunda tosilizumab tedavisi ile oluşan enfeksiyonların genel oranı 100 hasta yılı maruziyeti başına 108 olay olmuştur.
 
6 aylık kontrollü klinik çalışmalarda, 8 mg/kg tosilizumab + DMARD tedavisiyle görülen ciddi enfeksiyonların (bakteriyel, viral ve fungal) oranı, plasebo + DMARD grubundaki 100 hasta yılı maruziyet başına 3.9 olaya kıyasla, 100 hasta yılı maruziyet başına 5.3 olay olmuştur. Monoterapi çalışmasında, ciddi enfeksiyonların oranı, tosilizumab grubunda 100 hasta maruziyet başına 3.6 olay, MTX grubunda ise 100 hasta yılı maruziyet başına 1.5 olay olmuştur.
 
Tüm maruziyet popülasyonunda tosilizumab + DMARD tedavisinde gözlenen ciddi enfeksiyonların genel oranı 100 hasta yılı başına 4.7 olay olmuştur. Rapor edilen ciddi enfeksiyonlar arasında bazıları ölümcül olabilen pnömoni, selülit, herpes zoster, gastroenterit, divertikülit, sepsis, bakteriyel artrit yer almıştır. Ayrıca fırsatçı enfeksiyon vakaları da bildirilmiştir.
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
İnfüzyon reaksiyonları: 6 aylık kontrollü klinik çalışmalarda, infüzyonla ilişkili advers olaylar (infüzyon sırasında veya 24 saat içinde meydana gelen belirli olaylar) 8 mg/kg tosilizumab + DMARD grubundaki hastaların %6.9’u, plasebo + DMARD grubundaki hastaların ise %5.1’i tarafından rapor edilmiştir. İnfüzyon sırasında rapor edilen olaylar ilk olarak hipertansiyon epizodları olmuştur, infüzyon bitiminden sonraki 24 saat içinde rapor edilen olaylar baş ağrısı ve cilt reaksiyonları olmuştur (döküntü, ürtiker). Bu olaylar tedaviyi sınırlayıcı nitelikte olmamıştır.
 
Anafilaksi oranı (3778 hastanın 6 tanesinde meydana gelen) 8 mg/kg doz koluna göre 4 mg/kg kolunda birkaç kat yüksek bulunmuştur. Kontrollü ve açık etiket klinik çalışmalar sırasında tosilizumab ile tedavi edilen 3778 hastanın 13’ünde (%0.3) tosilizumab ile ilişkili ve tedavinin kesilmesini gerektiren klinik olarak anlamlı aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir. Bu reaksiyonlar genellikle tosilizumabın ikinci ila beşinci infüzyonları sırasında gözlenmiştir (bkz. bölüm 4.4)..
 
İmmünojenisite: 6 aylık kontrollü klinik çalışmalarda toplam 2876 hasta, anti-tosilizumab antikorları için test edilmiştir. Kırk altı hastada (%1.6) pozitif anti-tosilizumab antikorları gelişmiş, bunların 5’inde ilacın kesilmesini gerektiren medikal açıdan önemli aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelmiştir. Otuz hastada (%1.1) nötralizan antikorlar gelişmiştir.
 
Gastrointestinal hastalıklar
Gastrointestinal perforasyon: Tosilizumab tedavisinin uygulandığı altı aylık kontrollü klinik çalışmalarda gastrointestinal perforasyonun genel oranı 100 hasta yılı başına 0.26 olaydır. Tüm maruziyet popülasyonunda gastrointestinal perforasyonun genel oranı 100 hasta yılı başına 0.28 olaydır. Tosilizumab ile ilgili gastrointestinal perforasyon raporları özellikle genel iltihaplı peritoniti içeren divertikülit komplikasyonları, alt gastrointestinal sistem perforasyonu, fistül ve abse şeklinde bildirilmiştir.
 
Araştırmalar
 
Laboratuvar anormallikleri
 
Hematolojik anormallikler:
 
Nötrofiller:
6 aylık kontrollü klinik çalışmalarda 8 mg/kg tosilizumab + DMARD alan hastaların %3.4’ünde, plasebo + DMARD alan hastaların <%0.1’ine kıyasla, nötrofil sayılarında 1x109/L’nin altında değerler görülmüştür. 1x109/L’nin altında görülen MNS değerlerinin yaklaşık yarısı başlangıç tedavisinden 8 hafta sonra görülmeye başlanmıştır. 8 mg/kg tosilizumab + DMARD alan hastaların %0.3’ünde 0.5x109/L’nin altında değerler rapor edilmiştir (bkz. bölüm 4.2; bölüm 4.4).
 
Nötrofil sayılarının 1x109/L’nin altına düşmesi ile ciddi enfeksiyonların ortaya çıkması arasında açık bir ilişki bulunamamıştır.
 
Tüm kontrol ve tüm maruziyet popülasyonunda, nötrofil sayımındaki düşüşlerin insidansı ve paterni, 6 aylık kontrollü klinik çalışmalarda görülenle aynı kalmıştır.
 
Trombositler
6 aylık kontrollü çalışmalarda, 8 mg/kg tosilizumab + geleneksel DMARD alan hastaların %1.7’sinde, plasebo + geleneksel DMARD alan hastaların <%1’ine kıyasla, trombosit sayılarında 100x103/mikrolitre’nin altında değerler görülmüştür.
 
Tüm kontrol ve tüm maruziyet popülasyonunda, trombosit sayımındaki düşüşlerin insidansı ve paterni, 6 aylık kontrollü klinik çalışmalarda görülenle aynı kalmıştır.
 
Karaciğer enzimlerinde yükselmeler:
6 aylık kontrollü çalışmalarda, MTX alan hastaların %4.9’una kıyasla, 8 mg/kg tosilizumab alan hastaların %2.1’inde ve plasebo + DMARD alan hastaların %1.5’ine kıyasla, 8 mg/kg tosilizumab + DMARD alan hastaların %6.5’inde, ALT/AST’de >3xNÜS düzeyinde geçici yükselmeler gözlenmiştir. Tosilizumab monoterapisine, hepatotoksik olma potansiyeli taşıyan ilaçların (örn. MTX) ilavesi bu yükselmelerin sıklığında artışla sonuçlanmıştır. Tosilizumab monoterapisi hastalarının %0.7’sinde ve tosilizumab + DMARD alan hastaların %1.4’ünde, ALT/AST’de >3xNÜS düzeyinde yükselmeler gözlenmiş ve bu hastaların çoğu ACTEMRA tedavisinden çıkarılmıştır (bkz. bölüm 4.2; bölüm 4.4). Bu yükselmeler, bilirubinde klinik olarak ilgili hiçbir artışla ilişkilendirilmediği gibi, hepatit veya karaciğer yetmezliğinin klinik kanıtıyla da ilişkilendirilmemiştir. Tüm kontrol popülasyonunda 8 mg/kg tosilizumab + DMARD alan hastalarda rutin laboratuar takipleri sırasında, indirekt bilirubin insidansı %6.2 olup, normal değerin üst limitinden yüksektir.
 
Tüm kontrol ve tüm maruziyet popülasyonunda, ALT/AST’deki düşüşlerin insidansı ve paterni, 6 aylık kontrollü klinik çalışmalarda görülenle aynı kalmıştır.
 
Lipid parametrelerinde yükselmeler:
Altı aylık kontrollü klinik çalışmalarda rutin laboratuar takipleri sırasında tosilizumab ile tedavi edilen hastaların lipid parametrelerinde (toplam kolesterol, LDL, HDL, trigliseridler) yükselmeler gözlenmiştir.
 
Klinik çalışmalarda tosilizumab ile tedavi edilen hastaların yaklaşık % 24’ünün total kolesterol değerleri kararlı bir şekilde artarak, > 6.2 mmol/L (240 mg/dL) düzeylerine çıkmıştır. % 15’inin ise LDL seviyeleri kararlı bir şekilde artarak, ≥ 4.1 mmol/L (160 mg/dL) düzeylerine çıkmıştır.
Hastaların çoğunda aterojenik indekslerde artış olmamış, toplam kolesteroldeki yükselmeler de lipid düşürücü ajanlarla yapılan tedaviye cevap vermiştir.
 
Tüm kontrol ve tüm maruziyet popülasyonunda, lipid parametrelerindeki düşüşlerin insidansı ve paterni, 6 aylık kontrollü klinik çalışmalarda görülenle aynı kalmıştır.
 
Pazarlama sonrası dönem
 
Pazarlama sonrası dönemde gözlemlenen güvenlilik profili, tosilizumab tedavisi sırasında bildirilen ölümcül anafilaktik reaksiyon vakası haricinde, klinik çalışmalarda gözlemlenen güvenlilik profili ile tutarlıdır.
 
Pazarlama sonrası dönemde bir hepatik ven trombozu vakası bildirilmiştir.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
4 mL infüzyonluk çözelti konsantresi içeren her bir flakonda;
 
Etkin madde:
Tosilizumab* 80 mg
 
*:Çin hamster over (CHO) hücrelerinde rekombinant DNA teknolojisiyle üretilen, insan interlökin-6 (IL-6) resptörüne karşı hümanize IgG1 monoklonal antikorudur.
 
Yardımcı madde(ler):
Sodyum 2.21 mg (0.10 mmol)
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Karsinojenite:
Tosilizumabın karsinojenisite çalışması yapılmamıştır. Mevcut klinik öncesi veriler, pleitropik sitokin IL-6’nın çeşitli kanser türlerinin kötü huylu progresyonuna ve apoptoza direncine katkısını göstermiştir. Bu veriler ACTEMRA tedavisi altındayken kanserin başlaması ve progresyonu için ilgili bir risk ortaya koymaz. Bu nedenle, sinomolgus maymununda 6 aylık kronik toksisite çalışmasında çoğalan lezyonlar gözlenmemiş, ayrıca kronik IL-6 kaybı altında IL-6 yoksunluğu bulunan farelerde de gösterilememiştir.
 
Mutajenite:
Tosilizumab ile standart genotoksisite çalışmaları hem prokaryotik hem de ökaryotik hücrelerde negatif sonuç vermiştir.
 
Fertilite bozukluğu:
Preklinik veriler tosilizumab’ın bir analoğu ile tedavide doğurganlık üzerine bir etki düşündürmemektedir. Sinomolgus maymunlarındaki kronik toksisite çalışmasında, endokrin aktif organlar veya üreme sistemi organları üzerine etkiler görülmediği gibi, IL-6 eksik dişi ve erkek farelerde üreme performansı da etkilenmemiştir.
 
Teratojenite:
Tosilizumab sinomolgus maymunlara gebeliğin başlarında intravenöz uygulandığında, gebelik veya embriyo-fetal gelişim üzerinde doğrudan veya dolaylı hiçbir zararlı etki gözlenmemiştir.
 
Diğer:
Sinomolgus maymunlarda yapılan bir embriyo-fetal toksisite çalışmasında, plasebo ve diğer düşük doz gruplarına kıyasla, 50 mg/kg/gün grubunda yüksek sistemik kümülatif maruziyette (insan maruziyetinin >100 katı) abortus/embriyo-fetal ölümde hafif bir artış gözlenmiştir. Abortus insidansı, tutsak sinomolgus maymunlarda geçmiş değerler dahilinde olmuştur ve bireysel abortus/embriyo-fetal ölüm vakaları, dozlama veya tosilizumab ile dozlama süresi ile tutarlı bir ilişkinin varlığını göstermemektedir. IL-6, fetal gelişme veya maternal/fetal plasenta yatağının immünolojik kontrolü açısından kritik bir sitokin gibi görünmese de, bu bulgunun tosilizumab ile ilişkisi göz ardı edilemez .
 
Tosilizumab’ın bir murin analoğunun emziren sıçanın sütüne geçtiği gözlemlenmiştir.

 

Kontrendikasyonlar
 • Tosilizumab veya ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
 • Aktif, ciddi enfeksiyonu bulunanlarda kontrendikedir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

 

Kullanım Yolu
Damar içine uygulanır.

 

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
ACTEMRA 80 mg/4 mL I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon

 

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Enfeksiyonlar
ACTEMRA dahil immünsupresan ilaç kullanan hastalarda ciddi ve bazen ölümcül olabilen enfeksiyonlar bildirilmiştir (bkz. İstenmeyen etkiler). Aktif enfeksiyonu olan hastalarda ACTEMRA tedavisi başlatılmamalıdır. Bir hastada ciddi bir enfeksiyon geliştiği takdirde, enfeksiyon kontrol altına alınana kadar tosilizumab uygulaması kesilmelidir. Hekimlerin, nükseden enfeksiyon hikayesi olan veya hastaları enfeksiyonlara açık hale getirebilen altta yatan sorunları (örn. divertikülit, diyabet) bulunan hastalarda tosilizumab kullanımını değerlendirirken dikkatli olmaları gerekmektedir.
 
Akut faz reaksiyonunun bastırılmasıyla ilişkili olarak akut inflamasyonun belirti ve semptomları azalmış olabileceğinden, orta ila şiddetli romatoid artrit için biyolojik ajanlarla tedavi gören hastalarda, ciddi enfeksiyonu zamanında saptayabilmek için tetikte olunması önerilmektedir. Hızlı değerlendirme ve uygun tedavi yapılabilmesi amacıyla, enfeksiyon oluşumunu gösteren herhangi bir semptom belirdiğinde vakit kaybetmeden bir hekime başvurmaları konusunda, hastalar yönlendirilmelidir.
 
Divertikülit komplikasyonları
Divertikülit komplikasyonları olarak divertikül perforasyonu olayları rapor edilmiştir.
 
Tosilizumab, önceden intestinal ülserasyon veya divertikülit hikayesi bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Komplike divertikülit belirtisi olabilecek karın ağrısı gibi semptomlar sergileyen hastalar, gastrointestinal perforasyon açısından erken tanı konması için hemen değerlendirmelidir.
 
Tüberküloz
Romatoid artritte kullanılan diğer biyolojik tedaviler için önerildiği gibi, tosilizumab tedavisine başlamadan önce hastalarda latent tüberküloz enfeksiyonu taraması yapılmalıdır. Latent tüberkülozu olan hastalara tosilizumab tedavisine başlamadan önce, standart antimikobakteriyel tedavi uygulanmalıdır.
 
Aşılama
Canlı aşılar ve canlı atenüe aşılar, klinik güvenliliği belirlenmediğinden tosilizumab ile eş zamanlı olarak verilmemelidir. Tosilizumab alan hastalara, canlı aşı ile aşılanan hastalardan sekonder enfeksiyon bulaşmasıyla ilgili hiçbir veri yoktur.
 
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Tosilizumab infüzyonuyla ilişkili olarak ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir (bkz. İstenmeyen etkiler). Pazarlama sonrası dönemde, daha önce infüzyon reaksiyonu yaşamış, steroidler ve antihistaminiklerle premedikasyonu yapılmış olan bir hastada, müteakip tosilizumab tedavisi sırasında ölümcül anafilaktik reaksiyon meydana gelmiştir. Tosilizumab tedavisi sırasında anafilaktik reaksiyon ortaya çıkması durumunda hemen kullanılmak üzere hazırda uygun tedavi bulundurulmalıdır. Eğer bir anafilaktik reaksiyon veya diğer bir ciddi hipersensitivite reaksiyonu meydana gelirse, tosilizumab uygulanması derhal durdurulmalı ve tosilizumab tamamen kesilmelidir.
 
Aktif karaciğer hastalığı ve karaciğer yetmezliği
Özellikle metotreksat ile eş zamanlı uygulandığında, ACTEMRA tedavisi karaciğer transaminazlarında artışlarla ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, aktif karaciğer hastalığı ve karaciğer yetmezliği olan hastaların ACTEMRA ile tedavisi düşünülürken dikkatli olunmalıdır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli; İstenmeyen etkiler )
 
Viral reaktivasyon
Romatoid artritin biyolojik tedavisi sırasında viral reaktivasyon (örn. Hepatit B virüsü) bildirilmiştir. Hepatit testi pozitif çıkan hastalar tosilizumab’ın klinik çalışmalarına dahil edilmemişlerdir.
 
Demiyelinizan bozukluklar
Doktorlar, yeni başlayan santral demiyelinizan bozuklukların belirtisi olabilecek muhtemel bulgulara karşı dikkatli olmalıdırlar. Tosilizumab ile oluşabilecek santral demiyelinizasyonun potansiyeli bilinmemektedir.
 
İlaç suiistimali ve bağımlılığı
Tosilizumabın bağımlılık yapma potansiyeli konusunda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, eldeki verilere göre ACTEMRA tedavisinin bağımlılıkla sonuçlanacağına dair bir kanıt bulunmamaktadır.
 
Laboratuvar testleri
 
Nötropeni
Tosilizumab ile tedavi, daha yüksek nötropeni insidansıyla ilişkilendirilmiştir. Klinik çalışmalarda, tedaviyle ilgili nötropeni ciddi enfeksiyonla ilişkilendirilmemiştir (bkz. İstenmeyen etkiler).
 
Nötrofil sayımı düşük olan hastalarda (örneğin MNS<2 x109/L) tosilizumab tedavisinin başlatılması düşünülüyorsa dikkatli olunmalıdır. MNS<0.5 x 109/L olan hastalarda bu tedavi önerilmemektedir.
 
Tedavinin başlangıcından sonra 4 ila 8. haftalar arası ve ondan sonra iyi klinik uygulamalarına göre nötrofil sayısına bakılmalıdır. MNS sonuçlarına göre önerilen doz modifikasyonları için, bölüm 4.2’ye bakınız.
 
Trombositopeni
Tosilizumab ile tedavi, trombosit sayımlarında düşüşle ilişkilendirilmiştir. Tedaviyle ilgili trombosit düşüşü klinik çalışmalarda ciddi kanama olaylarıyla ilişkilendirilmemiştir (bkz. İstenmeyen etkiler).
 
Trombosit sayımı 100 x 103/mikrolitre altında olan hastalarda tosilizumab tedavisinin başlatılması düşünülüyorsa dikkatli olunmalıdır. Trombosit sayımı <50x 103/ mikrolitre olan hastalarda bu tedavi önerilmez.
 
Tedavinin başlangıcından sonra 4 ila 8 hafta süresince ve ondan sonra iyi klinik uygulamalarına göre trombositler izlenmelidir. Trombosit sayımlarına göre önerilen doz modifikasyonları için bölüm 4.2’ye bakınız.
 
Karaciğer transaminaz yükselmeleri
Klinik çalışmalarda, tosilizumab tedavisiyle karaciğer transaminazlarında hafif ve orta düzeyli yükselmeler gözlenmiştir; ancak ciddi karaciğer hasarına progresyon olmamıştır (bkz. İstenmeyen etkiler). Potansiyel hepatotoksik ilaçlar (örn. metotreksat (MTX)) tosilizumab ile kombinasyon halinde kullanıldığında bu yükselmelerin sıklığında artış gözlenmiştir.
 
ALT veya AST > 1.5 x NÜS yüksek transaminazları olan hastalarda tosilizumab tedavisinin başlatılması düşünülüyorsa dikkatli olunmalıdır. ALT veya AST > 5 x NÜS yüksek düzeyleri olan hastalarda bu tedavi önerilmez.
 
Tedavinin başlangıcından sonra 4 ila 8 hafta süresince ve ondan sonra iyi klinik uygulamaya göre ALT ve AST izlenmelidir. Transaminazlara göre önerilen doz modifikasyonları için bölüm 4.2’ye bakınız.
 
Lipid parametreleri
Total kolesterol, trigliseridler ve/veya düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) gibi lipid parametrelerinde yükselmeler gözlenmiştir (bkz. İstenmeyen etkiler).
Lipid parametrelerinin değerlendirmesi tosilizumab tedavisinin başlatılmasından sonra 4 ila 8 hafta süresince yapılmalıdır. Hastalar, hiperlipidemiye yönelik yerel klinik kılavuzlara göre tedavi edilmelidir.
 
ACTEMRA 1200 mg’lık maksimum dozunda 1.17 mmol (veya 26.55 mg) sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. 1025 mg’ın altındaki dozları, 1 mmol’den (23 mg) az sodyum içermektedir; yani esasında “sodyum içermez”.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Tedavi, Romatoid Artrit konusunda uzman bir doktor gözetiminde başlatılmalı ve devam ettirilmelidir.
 
Pozoloji:
Yetişkin hastalar için önerilen tosilizumab dozu dört haftada bir i.v. infüzyon şeklinde verilen 8 mg/kg’dır.
Vücut ağırlığı 100 kg’ın üzerinde olan bireylerde, infüzyon başına 800 mg’ın geçilmemesi önerilmektedir. (bkz. Farmakokinetik özellikler)
 
Tosilizumab tek başına veya MTX ve/veya diğer DMARD’lar ile kombinasyon halinde kullanılabilir.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
Doz modifikasyon önerileri (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri, Laboratuvar testleri):
 
Karaciğer enzimi anormallikleri
 

Laboratuar Değeri
Aksiyon
> 1 ila 3 x Normalin Üst Sınırı (NÜS)
Uygunsa, eşzamanlı DMARD’ların dozu modifiye edilir
 
 
 
Bu aralıktaki kalıcı artışlar için tosilizumab dozu 4 mg/kg’ye düşürülür veya ALT/AST normale dönene kadar tosilizumaba ara verilir
 
Klinik açıdan uygun olduğu şekilde, 4 mg/kg veya 8 mg/kg ile yeniden başlanır
> 3 ila 5 x NÜS
(tekrarlı
testlerle doğrulanır,
bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
< 3 x NÜS elde edene kadar tosilizumab dozlamasına ara verilir ve >1 ila 3x NÜS için yukarıda verilen önerilere uyulur
 
 
> 3 x NÜS’de kalıcı artışlarda tosilizumab kesilir
> 5 x NÜS
Tosilizumab kesilir

Düşük mutlak nötrofil sayımı (MNS)

 

Laboratuar Değeri (hücreler x109/l)
Aksiyon
 
MNS > 1
Doza devam edilir
MNS 0.5 ila 1
Tosilizumab dozlamasına ara verilir
 
 
MNS > 1x 109/l olduğunda, tosilizumaba 4 mg/kg ile devam edilir ve klinik olarak uygun olduğunda 8 mg/kg’ye çıkarılır
MNS < 0.5
Tosilizumab kesilir

Düşük trombosit sayımı

 

 

 

 

Lab Değeri (hücre x 103/µl)
Eylem
50 ila 100
Tosilizumab dozlamasına ara verilir
Trombosit sayımı > 100x 103/mikrolitre olduğunda, tosilizumaba 4 mg/kg ile devam edilir ve klinik olarak uygun olduğunda 8 mg/kg’ye çıkarılır
< 50
Tosilizumab kesilir

Uygulama şekli:
Tosilizumab, bir sağlık uzmanı tarafından steril %0.9 a/h sodyum klorür çözeltisiyle aseptik teknik kullanılarak 100 ml’ye seyreltilmelidir (bkz. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler ).
 
Tosilizumabın, 1 saat içinde i.v. infüzyonla verilmesi önerilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:
Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. ACTEMRA orta ila ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır (bkz. Farmakokinetik özellikler). Bu hastalarda böbrek fonksiyonları dikkatle izlenmelidir.
 
Karaciğer yetmezliği:
ACTEMRA’nın karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenliliği ve etkinliği çalışılmamıştır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Pediyatrik popülasyon:
ACTEMRA’nın çocuklardaki güvenliliği ve etkinliği belirlenmemiştir.
 
Geriyatrik popülasyon:
65 yaş ve üzeri yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
 
 
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR
 
Uygulamadan önceki seyreltme talimatları
Parenteral ilaçlar, uygulanmadan önce partikül madde veya renk değişimi açısından görsel olarak incelenmelidir. Sadece berrak ila opelesan, renksiz ila açık sarı renkte olan ve görünür partikül bulunmayan çözeltiler ile infüzyon yapılabilir.
 
Steril, pirojenik olmayan 9 mg/mL (%0.9) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi, aseptik koşullar altında hasta için hesaplanan ACTEMRA konsantrasyonuna eşit hacimde 100 mL’lik infüzyon torbasından çekilir. İstenen miktardaki ACTEMRA konsantresi (0.4 mL/kg) flakondan çekilir ve 100 mL’lik infüzyon torbasına eklenir. Final hacim 100 mL olmalıdır. Köpüklenmeyi önlemek için torba yavaşça baş aşağı çevrilerek çözelti karıştırılır.
 
ACTEMRA tek kullanımlıktır.
 
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

 

Raf Ömrü
Açılmamış flakon: 30 ay
 
Hazırlanan infüzyon çözeltisi için: Hazırlanan tosilizumab infüzyon çözeltisi, %0.9 a/h sodyum klorür çözeltisi içinde 30°C’de 24 saat fiziksel ve kimyasal olarak stabildir.
 
Mikrobiyolojik açıdan, hazırlanan infüzyon hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmazsa, kullanım sırasındaki saklama süreleri ve kullanım öncesindeki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır ve seyreltme kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadıkça normalde 2°C - 8°C’de 24 saatten daha uzun değildir.

 

Ruhsat Numarası(Ları)

132/91

Ruhsat Sahibi

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,
Eski Büyükdere Asfaltı, No:17/A 34398 Maslak/İstanbul
Tel: (0212) 366 9000
Faks: (0212) 285 2200

Ruhsat Sahibi

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,
Eski Büyükdere Asfaltı No:17/A, 34398 Maslak/İstanbul

 

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
2-8 °C arasındaki sıcaklıklarda buzdolabında saklayınız.
Dondurmayınız.
Flakonları ışıktan korumak için karton kutusunun içinde tutunuz.
Seyreltilmiş tıbbi ürünün saklama koşulları için "Raf ömrü" bölümüne bakınız.

 

Terapötik Endikasyonlar
ACTEMRA’nın, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla tümör nekrozis faktör (TNF) inhibitör tedavisine karşı hastalığı aktif kalan (DAS28 skoru >5.1) hastalarda kullanımı endikedir.

 

Üretici Bilgileri

Chugai Pharma Manufacturing Co. Ltd., Utsunomiya-city, Japonya

 

Yardımcı Maddeler

Sukroz, polisorbat 80, disodyum fosfat dodekahidrat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, enjeksiyonluk su

 

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Sukroz
 • Polisorbat 80
 • Disodyum fosfat dodekahidrat
 • Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat
 • Enjeksiyonluk su