Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka ADELEKS
Etken Madde Kodu SGKFT4-TIYOKOLSIKOZIT Parenteral
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M03BX05
ATC Açıklaması Tiokolşikozid
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu A09481
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,66 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,66 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,8 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E111A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Tiyokolşikosid böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Doz aşımı ile ilgili herhangi bir rapor bugüne kadar yayımlanmamıştır. Doz aşımı durumlarında semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
ADELEKS, aşağıda belirtilen durumlarda ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi için endikedir.
  • Tortikolis, lombalji, dorsalji gibi dejeneratif vertebra hastalıkları
  • spastisitenin mevcut olduğu travma ya da nörolojik kökenli durumlar
  • Rehabilitasyon sırasında.
Farmakodinamik Özellikler

Tiyokolşikosid kaslar üzerinde ve özellikle çizgili kaslar üzerinde miyorelaksan bir etki gösterir. Yapılan çalışmalar tiyokolşikosid’in gamma aminobutirik asid ( GABA ) ve glisinerjik reseptörlere karşı selektif bir afinitesi olduğunu göstermiştir. Bu etki merkezi sinir sistemi ile ilgili kas kasılmalarını belirgin derecede azaltır ya da ortadan kaldırır. Tiyokolşikosid kürarizan etki göstermez ve motor paralizisi oluşturmaz.

Farmakokinetik Özellikler

Tiyokolşikosid intramüsküler yoldan uygulandıktan sonra iyi bir şekilde absorbe edilir ve uygulamayı takiben 0.25-0.75 saat arasında doruk kan konsantrasyonuna ulaşır. Eliminasyon yarılanma süresi 2.5-5 saat kadardır.Etki süresi 24 saattir ve tedavinin devamı ile kümülatif bir etki oluşturur. İlaç kesilse bile, etki bir süre daha devam eder. Tiyokolşikosid kan proteinlerine %13 oranında bağlanır. Atılım, böbrek yoluyla %20 oranında, değişmeden ve metabolitleri ile birlikte oluşmaktadır. Feçes ile atılım ise %75-81 oranındadır.

Farmasötik Şekli

ADELEKS 4mg/ 2ml İM AMPUL Steril Apirojen

Formülü

Her bir ampul 4 mg tiyokolşikosid ile 16.8 mg sodyum klorür ve k.m. 2 mL enjeksiyonluk su içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Tiyokolşikosidin ilaçlarla etkileşimi konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, benzer ilaçlarla birlikte kullanıldığında hasta dikkatle izlenmelidir.

Kontraendikasyonlar
ADELEKS, tiyokolşikosid ya da kolşizin’e duyarlı bireylerde, hipotonik adale durumlarında ve gevşek paralizilerde kullanılmamalıdır. Ayrıca gebeliğin 1. trimestrinde ve emziren annelerde de kullanılmamalıdır.
Antikoagülan tedavi uygulanan ve kanamalı hastalarda intramüsküler uygulama kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
ADELEKS İM Ampul, hekim tarafından başka bir şekide önerilmedi ise, çizgili kaslarla ilgili ağrı ve kramplarda günde 2 defa 4 mg dozda intramüsküler yoldan uygulanmalıdır. Ampul ile tedaviye 3-5 gün devam edilmesi önerilmektedir. Tedavinin sürdürülmesi gerektiğinde, oral uygulamaya geçilmeli ve günde 2 defa 2 tablet ile tedavi 5-7 gün sürdürülmeldir.
Fizik tedavi seansları için 30-40 dakikalık bir etki süresi beklenilmelidir.
15 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

ADELEKS 4 mg Tablet

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, 25°C nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

ADELEKS 4 mg/2 mL İM Ampul, 6 ampul içeren ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler
Tiyokolşikosid böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Araç ve makina kullanmaya etkisi: Araç ve makina kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Gebelikte kullanımı: Gebelik kategorisi B’dir. Gebe kadınlarla yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Hayvan üreme çalışmaları her zaman insandaki cevabı yansıtamıyacağından, gebelikte ancak açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Emziren annelerde kullanımı: Tiyokolşikozid anne sütüne geçer. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Tiyokolşikosid kullanımı süresinde gastro-intestinal sistem ile ilgili olarak gastralji ve diyare görülebilir. Nadiren de olsa tansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyonyapabilir. Tiyokolşikosid tedavisi süresinde aşırı duyarlı bireylerde deri döküntüleri ortaya çıkabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜGÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.