Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka ADEPIRON
Etken Madde Kodu SGKFDC-METAMIZOL SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N02BB02
ATC Açıklaması Metamizol sodyum
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A00371
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 24,29 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 21,69 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,6 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E167A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar

Adepiron Ampul enjeksiyonu oral veya rektal uygulamanın uygun ya da mümkün olmadığı durumlarda aşağıdaki endikasyonlarda kullanılır:

  • Şiddetli akut ağrılar (tümör ağrıları, cerrahi müdahale sonrası ağrılar gibi)
  • Mide-barsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait şiddetli akut ağrılar
  • Başka önlemlerle, örneğin soğuk ıslak kompresle düşürülemeyen yüksek ateş

Adepiron enjeksiyonun hafif ağrılı durumlarda ve uzun süreli tedavilerde kullanımı tavsiye edilmez.

Farmakodinamik Özellikler

Metamizol, etkin bir antipiretik, analjezik, antienflamatuvar ajandır. Metamizol,intravenöz yoldan uygulanabilir,pek çok durumda güçlü analjezik etki gösterir ve yalnız opiatlara cevap veren ağrı kontrolünde de kullanılabilir.Ancak opiatların aksine yüksek dozlarda bile bağımlılık veya solunum depresyonu yapmaz. Metamizol büyük olasılıkla kombine bir santral ve periferik etki şekline sahiptir. Afferent lifler, omurilik ve periakuaductal gri madde düzeyindeki santral etki mekanizmaları metamizolün analjezik etkisine katkıda bulunabilir.

Farmakokinetik Özellikler

i.v kullanıldığında analjezik etki 15 dakika içinde başlar.Metamizol’ün ana metaboliti 4-metilaminoantipirin’dir. Serum ve idrarda esas olarak bu metabolit bulunur. Paranteral verilen dozun %90’i 24 saat içinde metabolitleri şeklinde idrarla atılır

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

2 ml'lik bir ampul ;

Metamizol Sodyum          1 g

Enjeksiyonluk su km      2 ml

İlaç Etkileşmeleri

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Birbirlerinin etkilerini arttırabilirler. Siklosporin ile birlikte kullanıldığında,siklosporin seviyelerini düşürebilir. Bu nedenle düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir. Geçimsizlik ihtimali nedeniyle, aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Pirazolon alerjisi veya entoleransı (örneğin metamizol, izopropilaminofenazon, propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlılık) olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glikoz-6-fosfat-dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarında Metamizol kullanılmamalıdır

Kullanım Şekli Ve Dozu

Adepiron ampul mutlaka hekim tavsiyesi ile kullanılmalıdır.İntravenöz uygulama hekim kontrolü altında yapılmalıdır.

Doktorun başka önerisi yoksa aşağıda bildirilen dozlar uygulanmalıdır.

Yetişkinler ve 15 yaş ve üzerindeki gençler: İntravenöz veya intramusküler yoldan uygulanacak bir defalık doz 2-5 ml’dir.Bir defalık dozlar günlük maksimum doz 10 ml’ye (5 g) kadar artırılabilir.

Çocuklar ve küçük çocuklar: 3 aylıktan küçük, 5 kg’dan düşük vücut ağırlığındaki bebeklere kesin bir zorunluluk yoksa Adepiron Ampul kullanılmamalıdır. 1 yaşından küçük çocuklarda Adepiron Ampul yalnızca intramüsküler yoldan uygulanmalıdır. Yaklaşık 30 kg ağırlığındaki bir çocukta bir defalık doz 0.4 ila 1 ml’dir. Vücut ağırlığı daha düşük veya daha fazla olanlarda doz uygun şekilde azaltılır veya arttırılır.

Aşağıdaki doz şeması yol gösterici olabilir: ,

Vücut Ağırlığı ve Yaş                  i.m (tek doz)                          i.v.(tek doz )                            Günlük maksimum Doz  (g)

3-11 ay (5-8 kg)                           0.1-0,2 ml                                   -                                                       0.4 g

1-3 yaş(9-15 kg)                          0.2-0.5 ml                              0.2-0.5 ml                                               1.0 g

4-6 yaş (16-23 kg)                       0.3-0.8 ml                               0.3-0.8 ml                                              1.6 g

7-9 yaş (24-30 kg)                       0.4-1.0 ml                               0.4-1.0 ml                                               2.0g  

10-14 yaş(31-45 kg)                    0.5-1.5 ml                               0.5-1.5 ml                                               3.0 g

13-14 yaş(46-53 kg)                    0.8-1.8 ml                               0.8-1.8 ml                                               3.6 g

Bildirilen bu bir defalık dozla günde 4 kereye kadar tekrarlanabilir.

Kullanım Şekline İlişkin Uyarılar:

Şok tedavisi için gerekli önlemler alınmalı,enjeksiyon solüsyonu vücut ısısına getirildikten sonra uygulanmalıdır. Şiddetli kan basıncı düşüklüğü ile şok halinin ortaya çıkmasında en sık rastlanan sebep enjeksiyonların hızlı yapılmasıdır.Bu nedenle ,ani kan basıncı düşmesine karşı intravenöz enjeksiyonlar hasta yatar konumdayken kan basıncı ,nabız ve solunum kontrol altında tutmak kaydıyla çok yavaş, dakikada 1 ml’yi geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.Alerjik olmayan kan basıncı düşüklüğü doza bağımlı olabileceği için 1 g’ın üzerindeki metamizol dozları ancak kesin bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.

Adepiron enjeksiyon solüsyonu aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Adepiron Şurup 250 mg/5 ml ; 100 ml’lik renkli cam şişelerde

Adepiron Tablet 500 mg

Adepiron Ampul 2.5 g/5 ml; 5ml x 5 ampul

Saklama Koşulları

25 °C’nin altında, oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Adepiron® Ampul 1 g/2 ml; 2 mlx 10 ampul

Adepiron® Ampul 1g/2 ml; 2mlx100 ampul

Uyarılar/Önlemler

Kan basıncı 100 mmHg’nin altında olanlarda, dolaşımı stabil olmayanlarda (ör.miyokard enfarktüsünde kalp yetmezliği başlıyorsa,politravmalarda,şok başlangıcında) daha önceden kan yapımı bozulmuş olanlarda (ör.sitostatik tedavi sonucu) Adepiron çok dikkatli ve yalnız doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

Metamizol kullanımına bağlı olarak nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Bunların en önemli olanları şok ve agranülositoz, lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozukluklarıdır (Yan etkiler/advers etkiler bölümüne bakınız). Her iki reaksiyon da nadiren görülür, ancak hayatı tehdit edici olup komplikasyonsuz uygulamadan sonra dahi ortaya çıkabilir. Uzun süreli kullanımda kan kontrolleri yapılmalıdır.

Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklinde belirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlılığı olan kişiler de astma veya şok ihtimali dikkate alınmalıdır. Bu tip hastalar böyle ilaçları kullanmadan önce doktora danışmalıdırlar.Aynı öneri, az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran,gözleri yaşaran,yüzde şiddetli kızarmadan şikayet eden veya besin maddelerine,kürklere,saç boyalarına,konservatif maddelere karşı deri reaksiyonları,kaşıntı,ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.

Analjezik intoleransı gerçekten nadir ortaya çıkan bir hastalık tablosu olmakla birlikte parenteral uygulamada şok ihtimali enteral uygulamaya oranla daha yüksektir.Böyle bir durumla karşılaşılmaması için hastanın özgeçmişi dikkatle araştırılmalıdır.

Tıbbı zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya 5 kg dan düşük ağırlıklıktaki bebeklere uygulanmamalıdır.

Anaflaktik şok görülürse aşağıdaki önlemler alınmalıdır.Terleme,bulantı,siyanoz gibi ilk belirtiler ortaya çıktığında enjeksiyona derhal son verilir.Mutad olarak alınan diğer önlemlerle birlikte hasta başı aşağıya gelecek şekilde yatırılır ve solunum yolu açık tutulur.

Derhal uygulanması gereken ilaçlar:

i.v. yoldan adrenalin(epinefrin) : Bunun için piyasada mevcut 1/1000’lik bir epinefrin çözeltisinin 1 ml’si 10 ml’ye seyreltilir ve bunun 1 ml’si (0.1 mg epinefrin) nabız ve kan basıncı kontrol edilerek yavaş bir şekilde zerkedilir (kalp ritim bozukluklarına dikkat!).Gerekirse epinefrin enjeksiyonları tekrarlanabilir.

Daha sonra i.v. yoldan glikokortikoidler,örneğin 250-1000 mg metilprednizon uygulanır.Bu dozlar normal ağırlıktaki bir erişkin için önerilen dozlardır.Çocuklarda vücut ağırlığı ile bağlantılı doz azaltılması yapılmalıdır.Gerekirse bu dozlar tekrarlanabilir. Bunu takiben plazma ekspander Human albumin ,tam elektrolit çözeltisi gibi solüsyonlarla i.v. yoldan volüm substitüsyonu yapılır.

Diğer tedavi yöntemleri: Suni solunum,oksijen inhalasyonu ve antihistaminikler.

Metabolitlerden birisi nedeniyle idrarda renk kızarıklığı olabilir, zararsızdır.

Araç ve makina kullanmaya etkisi

Araç ve makina kullanma yeteneği üzerine etkisi yoktur.

Gebelikte kullanım:

Gebelik Kategorisi: C

Gebelik sırasında,özellikle gebeliğin ilk üç ayı ile son 6 haftası içinde Metamizol ancak doktorun önerisiyle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Metamizole karşı hassasiyeti olan kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. En önemli yan etkileri şok ve agranülositoz, trombositopeni,lökopeni, gibi kan tablosu bozukluklarıdır. Bu reaksiyonlar nadiren görülür, ancak hayatı tehdit edici olup, komplikasyonsuz uygulamadan sonra dahi ortaya çıkabilir. Şok tablosu,soğuk ter,baş dönmesi,uyuşukluk,bulantı,deri renginin solması,solunum güçlüğü şeklinde ortaya çıkabilir.Yüzde şişkinlik,kaşıntı,kalp bölgesinde darlık hissi,nabızda artış,kol ve bacaklarda soğukluk hissi (kan basıncında şiddetli düşme) olabilir.Bu belirtiler enjeksiyondan sonraki bir saat içinde ortaya çıkabilir.

Belirtilerin bir ya da birkaçı farkedildiğinde derhal doktora başvurulmalıdır.Doktor gelinceye kadar hasta başı aşağıya gelecek şekilde yatırılmalı ve solunum yolu açık tutulmalıdır.

Çok yüksek ateşi(hiperpireksi) olanlarda ve/veya enjeksiyonun hızlı yapılmasını takiben,aşırı duyarlılık reaksiyonlarının başka belirtileri olmaksızın,doza bağlı olarak kan basıncında şiddetli düşme görülebilir.

Diğer önemli bir istenmeyen etki olan agranülositoz,yüksek ateş,titreme,boğaz ağrısı,yutma güçlüğü,ağız burun-boğaz-genital ve anal bölgelerde enflamatuar lezyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.Lenf nodları veya dalakta şişme ya çok hafiftir ya da görülmez.

Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır,granülositler ya çok azalmıştır ya da tamamen kaybolmuştur.Buna karşın vakaların çoğunda hemoglobin ve eritrosit sayısı normal bulunmuştur.İlaca hemen son verildiğinde belirtiler hemen normale döner.Bu nedenle genel durumda beklenmedik bir durum olursa,özellikle ağız,burun,boğazda ağrılı mukoza değişiklikleri görülür veya ateş düşmez aksine yükselirse laboratuvar sonuçları beklenmeden Adepiron kullanımına derhal son verilmelidir. Trombositopeni kendini kanama eğiliminde artış ve/veya deri ve mukozalarda peteşi şeklinde kanamalarla belli eder. Nadir olgularda,özellikle anamnezinde böbrek hastalığı olanlarda veya dozaşımında,idrar yapımının azalması(oligüri),tamamen durması(anüri) ve protein itrahında artış(proteinüri),böbrek dokusunda iltihap(enterstisyel nefrit) gibi geçici böbrek bozuklukları gözlenmiştir. Diğer istenmeyen etkiler;konjunktivada,burun ve boğaz mukozalarında,deride (ürtiker şeklinde döküntüler),çok nadir vakalarda ise şiddetli bazen hayatı tehdit edici mukozaların da tutulduğu büllöz deri reaksiyonları gibi aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır.(Stevens-Johnson sendromu veya Lyells sendromu).Bu tür deri reaksiyonları görüldüğünde ilaç derhal kesilmeli ve bir doktora başvurulmalıdır.Astma öyküsü olan hastalar,astma atağına karşı dikkatle takip edilmelidir.Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve/veya lokal reaksiyonlar görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.