Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka ADRENALIN
Etken Madde Kodu SGKEP9-ADRENALIN (EPINEFRIN) Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu C01CA24
ATC Açıklaması Epinefrin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A00390
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,99 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E078B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlar : Ventriküler fibrilasyon ve ölümle sonuçlanabilen kardiyak aritmiler; şiddetli hipertansiyonun neden olduğu pulmoner ödem ve serebral hemoraji.

Tedavi : Adrenalin’in etkileri labetalol gibi kombine alfa ve beta adrenerjik bloker ilaçlarla giderilebilir veya herhangi bir supraventriküler aritminin tedavisi için beta-blokerler kullanılabilir; periferal dolaşımda alfa-kaynaklı etkilerin kontrolü için fentolamin kullanılabilir. Çabuk etki gösteren nitratlar ve sodyum nitroprusid gibi vazodilatörler tedaviye yardımcı olabilir. Acil yaşam desteği sağlanmalıdır.

Endikasyonlar
Kalp Durması ve Kardiyopulmoner Reanimasyon : Suni solunum, açık veya kapalı kalp kompresyonu fayda vermezse damardan sodyum bikarbonat verildikten sonra Adrenalin intravenöz, intrakardiyak veya endotrakeal yolla verilebilir.
 
Anafilaktik Şok ve Akut Alerjik Reaksiyonlar : Anjiyoödem, ilaç ve serum reaksiyonları, böcek sokmaları ve diğer alerjenlere karşı histaminin fizyolojik antagonisti olarak kullanılır. Şok varsa deri altından verilmez. Ayrıca şoktaki hastaya i.v. olarak H1 reseptör antagonisti (klorfeniramin) de verilmelidir.
  • Akut astım ataklarında ve bronkospazmda subkutan olarak,
  •  Deri ve mukozalarda kapiller (yüzeysel) kanamaları durdurmak için solüsyon şeklinde lokal olarak,
  •  Lokal anesteziklerin etki süresini uzatmak için vazokonstrüktör olarak ilave edilir (Diş hekimleri tarafından).
Farmakodinamik Özellikler

Adrenalin, hem alfa hem beta adrenerjik reseptörler üzerinde agonist etki gösteren ve endojen olarak adrenal medullada sentezi yapılan bir katekolamindir. Adrenalin fizyolojik duruma ve kandaki konsantrasyonuna göre aşağıdaki farmakodinamik etkileri gösterir :

Kalp Stimülasyonu : Atım sayısını, kalp debisini, kalp kontraksiyonunu, oksijen gereksinimini ve purkinje sisteminde kondüksiyon hızını artırır, otomatisite ve ektopik vuruş eğilimini yükseltir (Pozitif inotrop, kronotrop ve dromotrop tesir).
 
Damar Sistemi : Arteryel ve prekapiller sfinkterlerin kontraksiyonu kan basıncını yükseltir. Deri, mukoza ve splanknik damar sistemlerinde vazokonstrüksiyon yapar. Histamin etkisini antagonize eder. Akut alerjik ve anafilaktik reaksiyonlarda histamin etkisiyle genişlemiş kapillerlerde konstrüksiyon yaparak artmış olan kapiller permeabiliteyi azaltır. Plazmanın kapiller dışına sızmasını durdurur. Kan hacmini arttırır, kan basıncını yükseltir.
 
Diğer etkiler : Gastrointestinal düz kasları, bronş düz kaslarını, uterus düz kaslarını (özellikle gebelerde) ve mesanedeki detrusor kaslarını gevşetir.
Kan şekerini yükseltir, glukojenolizi hızlandırır, insülin salgısını inhibe eder. İnfüzyon şeklinde verildiğinde doza ve verme hızına göre şu etkiler görülür ;
 
Dakikada < 0.01 mcg/kg dozda : Kan damarlarında dilatasyon, kan basıncında düşme.
Dakikada 0.04-0.1 mcg/kg dozda : Kalp atım sayısında, debisinde ve atım hacminde artma; periferik vasküler rezistansta azalma.
Dakikada > 0.2 mcg/kg dozda : Vazokonstrüksiyon ve total periferik rezistansta artma.
Dakikada > 0.3 mcg/kg dozda : Renal kan akımında, gastrointestinal motilitede, pilor tonusunda ve splanknik kan akımında azalma.
Farmakokinetik Özellikler
Adrenalin intramüsküler ve subkutan enjeksiyondan sonra çabuk absorbe olur. Lokal vazokonstrüksiyonun önlenmesi için enjeksiyon yerine masaj yapılmalıdır. İntravenöz yolla verilen Adrenalin’in etkisi derhal görülür ve bu etki 1-2 dakika sürer. Subkutan yolla etkisi 5-10 dakikada görülür ve 5-10 dakika kadar sürer.
 
Sistemik dolaşıma giren Adrenalin difüzyon, karaciğerde enzimatik yıkım (katekol-0-metiltransferaz (COMT) ve monoamin oksidaz (MAO) tarafından) ve adrenerjik sinir uçlarından geri alımla metabolize olur. Dolaşımdaki Adrenalin’in yarı ömrü 1 dakikadır. Metanefrin ve normetanefrin türevi şeklinde idrarla atılır. Adrenalin plasentadan geçerek fetal sirkülasyona girer.
Farmasötik Şekli

AMPUL Steril, Apirojen

Formülü
Her 1 ml'lik ampul ;
Adrenalin ..............................1.0 mg
 
Yardımcı Maddeler ;
Sodyum Klorür……………..8.0 mg
Sodyum Metabisülfit……… 1.0 mg
Enjeksiyonluk su k.m………1.0 ml içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Trisiklik antidepresanlar, maprotilin, levodopa, metildopa, MAO inhibitörleri, bretilyum, klonidin, dopeksamin, entakapon, doksapram, oksitoksin, sodyum levotiroksin, klorfeniramin ve difenhidramin Adrenalin’in etkisini potansiyalize ederek aritmilere ve ağır hipertansiyona neden olabilir.
Dijitalis glikozidleri ve civalı diüretikler Adrenalin’in aritmojenik etkisini arttırabilirler.
Ergo alkaloidleri veya oksitoksin vasokonstrüktör etkiyi arttırabilir.
 
Doğum sırasında Adrenalin veya Adrenalin içeren lokal anestezikler kullanılmışsa vazopresin, ergonovin, metilergonovin gibi uterotonikler şiddetli hipertansif krizlere ve postpartum devrede beyin kanamasına neden olabilirler.
 
Beta-adrenerjik blokörler (propranolol) Adrenalin’in bronkodilatör etkisini antagonize eder.
 
Alfa-adrenerjik blokörler, prazosin, terazosin, haloperidol, loxapin, fenotiazin ve tioksantinler Adrenalin’in vazokonstrüktör etkisini antagonize edebilir.
 
Halojenli hidrokarbon bileşiminde genel anestezikler ve siklopropan myokardı duyarlı kılarak Adrenalin’in aritmojenik etkisini arttırır.
 
Sempatomimetik ilaçlar ve fosfodiesteraz inhibitörleri aritmojenik etkiyi arttırır.
 
Beta-adrenerjik antagonistler Adrenalin’in inotropik etkisini azaltır.
 
Adrenalin alkalen solüsyonlarda (sodyum bikarbonat, furosemid) inaktive olur. Droperidolun neden olduğu hipotansiyon tedavisi için kullanılmamalıdır. Kan basıncı daha da düşer.
 
Herbal ilaçlardan efedra ve kafein içeren maddeler Adrenalin’in etkisini şiddetlendirebilir. Adrenalin plazmada C vitamini ve intraselüler potasyum ve magnezyum konsantrasyonlarını düşürür.
 
Adrenalin, digoksin, kinidin veya florohidrokarbon alan hastalara verildiğinde, bu hastalarda kardiyak aritmilerin görülme riski daha yüksektir.
 
Adrenalinin neden olduğu hiperglisemi, hipoglisemik ilaçlarla tedavi edilen diyabetik hastalarda kan şekeri kontrolünü bozabilir.
 
Adrenalin, guanetidin gibi adrenerjik nöron blokerlerinin antihipertansif etkilerini spesifik olarak tersine çevirir ve şiddetli hipertansiyon riskine sahiptir.

 

Kontraendikasyonlar

Hipertansiyonda, koroner yetmezlikte, feokromasitomada, subaortik stenosiste, hipovolemik şokta (anafilaktik şok hariç), organik kalp hastalıklarında, aritmilerde, kalp dilatasyonunda, organik beyin hasarında, serebrovasküler hastalıklarda, dar açılı glokomda, genel anestezide siklopropan veya halojenli hidrokarbon türevi anestezik alanlarda, Adrenalin’e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Ayrıca lokal anesteziklerle karıştırıldığında parmaklarda, kulakta, burunda ve genital bölgelerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Uygulama Yolları :
 
Adrenalin 1 mg/1 ml Ampul tercihen subkutan olarak enjekte edilir. Kas içine de yapılabilir ancak gluteus kasları kullanılmamalıdır (Bu bölge derisinde anaerob mikroorganizmalar kolonize olabilir ve Adrenalin’in vazokonstrüktör etkisi hipoksiye neden olarak Clostridium welchii enfeksiyonunun oluşmasını hızlandırabilir).
 
Acil durumlarda Adrenalin 1 mg/1 ml Ampul dilüe edilerek çok yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde verilebilir. Kalp durması halinde dilüe Adrenalin solüsyonu intrakardiyak enjeksiyon veya endotrakeal instilasyonla verilebilir. Kalbe enjekte edildiğinde kalp masajı da uygulanmalıdır. Bu şekilde ilacın koroner sirkülasyona katılması sağlanır. Adrenalin aerosol, vaporizör, IPPB cihazına oral inhalasyon şeklinde verilebilir.
 
Bu amaçla kullanılan Adrenalin solüsyonları daha konsantre olup bunları sistemik olarak enjekte etmekten kaçınılmalıdır. Adrenalin 1 mg/1 ml Ampul dilüe edilerek lokal olarak deri, mukoza ve doku yüzeylerine uygulanabilir. Bunun için ıslak pansuman veya sprey şekilleri kullanılır.
Adrenalin dozu Adrenalin tuzları içindeki Adrenalin miktarı ile ifade edilir.
 
Bronkospazm ve Hipersensitivite Reaksiyonları Durumlarında Dozaj :
 
Büyüklerde :
 
Akut anafilaksi, ağır astım ve alerjik reaksiyonlarda büyükler için mutad başlangıç dozu 0.1-0.5 mg (0.1-0.5 ml) Adrenalin olup, subkutan veya intramüsküler yolla verilir. Alerji nedeni deri altına veya kas içine yapılan bir ilaç ise, absorbsiyonu geciktirmek ve azaltmak için Adrenalin enjeksiyonu aynı yerlere yapılabilir. Adrenalin’in başlangıç dozları küçük olmalıdır, gerekirse bunlar arttırılabilir. Ancak bir defada verilen doz 1 mg'ı geçmemelidir.
 
Anafilaktik şokta subkutan dozlar 10-15 dakikalık aralıklarla tekrarlanabilir. Ağır astım krizlerinde ise subkutan dozlar hastanın cevabına göre 20 dakika ile 4 saat aralıklarla tekrarlanabilir.
 
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında 0.3 mg (0.3 ml) Adrenalin 20 dakika ara ile 3 kez verilir ve her 2 saatte bir bu şema tekrarlanabilir.
Ağır anafilaktik şokta ilacın dolaşıma girmesini sağlamak için intravenöz yol kullanılmalıdır. Bunun için 0.1-0.2 mg (0.1-0.2 ml) Adrenalin 8-10 kısım enjeksiyonluk su ile dilüe edilir ve yavaş olarak intravenöz enjeksiyonla verilir. Gerekiyorsa bu her 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir.
 
Çocuklarda :
 
Ağır astım ve anafilaksi vakalarında çocuklara subkutan olarak 0.01 mg/kg (0.01 ml/kg) veya 0.3 mg/m2 (0.3 ml/m2) Adrenalin yapılır. Bir defalık pediatrik doz 0.5 mg (0.5 ml)'ı geçmemelidir. Hastanın durumuna ve alınan cevaba göre dozlar 20 dakika ile 4 saatlik aralıklarla tekrarlanabilir.
 
Kalp Durması Durumunda Dozaj :
 
Büyüklerde kalp reanimasyonu için 0.5-1 mg (0.5-1 ml) Adrenalin dilüe edilerek i.v. veya intrakardiyak yolla enjekte edilir. Kalp masajını engellememek için i.v. yol tercih edilir.  1-2 mg (1-2 ml) Adrenalin 10 ml steril distile suya katılarak endotrakeal tüp aracılığıyla trakeaya instile edilir ya da ilk i.v. enjeksiyondan sonra 0.3 mg (0.3 ml) Adrenalin subkutan olarak yapılır veya i.v. infüzyon şeklinde 1-4 mcg/dk hızıyla verilir. Çocuklarda 0.005-0.01 mg/kg Adrenalin intrakardiyak olarak enjekte edilir veya 0.01 mg/kg Adrenalin i.v. olarak verilir. Bu amaçla 1:10.000 konsantrasyonda hazır ampul kullanılmalıdır. Bu şekilde dilüsyon hatalarından kaçınılmış olunur.
 
Diğer Uygulama Şekilleri ve Dozajları :
 
Lokal hemostatik olarak 1:50.000 (% 0.002) - 1:1.000 (% 0.1) konsantrasyonunda Adrenalin solüsyonları ıslak pansuman veya sprey şeklinde deri, mukoza ve doku yüzeylerine uygulanır.
 
Adrenalin lokal anestezik solüsyonlarına 1:500.000 - 1:50.000 oranında katılır. En sık kullanılan konsantrasyon 1:200.000'dir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Adrenalin Biofarma 0.5 mg/1 ml, 10 ve 100 Ampul’lük kutularda

Adrenalin Biofarma 0.25 mg/1 ml, 10 ve 100 Ampul’lük kutularda

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Adrenalin Biofarma 1 mg/1 ml 10 Ampul’lük kutularda

Uyarılar/Önlemler
Hipertansiyonda, hipertiroidide, asidozda, hipokside, diabette, kardiyovasküler hastalıklarda; kronik astım ve amfizem hastalarında, geriatrik ve psikonörotik hastalarda ve de serebral arteryosklerozda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Koruyucu olarak sodyum metabisülfit taşıdığından sülfit alerjisine neden olabilir.
 
Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.
2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.
Adrenalin doğum sırasında kullanılmamalıdır. Aksi taktirde doğumun 2. devresinin uzamasına neden olabilir.
 
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanımı :
 
Gebelikte Kullanımı : Gebelik kategorisi C’dir.
 
Hamile kadınlarda yapılmış kontrollü araştırmalar mevcut değildir. Adrenalin gebelikte ancak umulan faydaları fetus için potansiyel risklerinden üstünse kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda Kullanımı : Adrenalin’in emzirme döneminde emniyetle kullanılıp kullanılamayacağı konusunda araştırma yapılmamıştır. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi :
Adrenalin vücutta kısa sürede metabolize olur ve farmakodinamik etkileri ancak ilacın sürekli verilmesiyle sürdürülebilir. Adrenalin verilen hastaların organ fonksiyonları normal fizyolojik düzeylere dönmedikçe araç ve makine kullanmaları önerilmez.


Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kardiyovasküler : Taşikardi (parenteral), güçlü kalp atışı, yüz kızarması (flushing), yüzün solması, göğüs ağrısı, miyokard oksijen tüketiminde artış, kalp aritmileri, ani ölüm, angina pektoris, vazokonstrüksiyon. Ventriküler fibrilasyon görülebilir ve şiddetli hipertansiyon hastalarında serebral hemoraji ve pulmoner ödeme neden olabilir.
 
Santral Sinir Sistemi : Sinirlilik, anksiyete, huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, başta hafiflik, uykusuzluk.
 
Gastrointestinal : Bulantı, kusma, ağız kuruluğu, boğazda kuruluk
 
 
Ürogenital : Mesane çıkışında tıkanıklık olan hastalarda akut üriner retansiyon.
 
Nöromüsküler/Kemik sistemi : Kuvvetsizlik, titreme.
 
Göz : Dar açılı glokom belirmesi veya ağırlaşması, gözde geçici batma ve yanma duyuları, göz ağrısı, alerjik gözkapağı reaksiyonu, gözde irritasyon.
 
Renal : Renal ve splanknik kan akımında azalma.
 
Solunum Sistemi : Hırıltılı soluma, dispne.
 
Diğer : Terlemede artma, soğuk ekstremiteler, lokal iskemik nekroz, düşük dozlarla bile meydana gelebilen insülin sekresyonunun inhibisyonu ve hiperglisemi, glukoneogenez, glikoliz, lipoliz, ketogenez. gibi bazı biyokimyasal etkiler.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.