Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Intendis İlaç Tic.Ltd.Şti.
Marka ADVANTAN
Etken Madde Kodu SGKFDP-METILPREDNIZOLON ASEPONAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D07AC14
ATC Açıklaması Metilprednizolon aseponat
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A00405
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 12,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,24 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E170E
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Metilprednisolon aseponat ile yapılmış olan akut toksisite çalışmalarının sonuçlarına dayanarak deriden tek bir aşırı doz uygulaması (absorbsiyona olanak veren şartların varlığında geniş bir yüzeye uygulama) veya hatta tüm bir tüp içeriğinin yanlışlıkla oral alınması sonrasında akut bir entoksikasyon riski beklenmemektedir.
 
Kortikoid formülasyonların aşırı uzun ve yoğun tatbiki sonucu kutan atrofinin göstergesi olarak deri incelmesi, teleanjiektaziler ve striae (özellikle intertriginöz) ortaya çıkabilir.
 

Topikal "aşırı dozaj" sonucu kutan atrofiye yönelik bu tür semptomlar ortaya çıktığında, tedavi kesilmelidir. Genel olarak semptomlar 10-14 gün içinde gerilerler.

Endikasyonlar

Endojen ekzema (atopik dermatit, nörodermit), kontakt ekzeması, dejeneratif, dishidrotik, vulger ekzema, çocuklarda ekzema.

Farmakodinamik Özellikler
Topikal uygulamayı takiben, Metilprednisolon aseponat iltihabi ve allerjik deri reaksiyonların yanısıra hiperproliferasyon ile seyir eden süreçleri de baskılayarak, objektif semptomları (eritem, ödem, infiltrasyon, likenifikasyon) ve subjektif şikayetleri (kaşıntı, yanma, ağrı) geriletir.

Ne sulantılı, ne de çok kuru olan deri durumlarında dengeli oranda yağ ve su içeren bir baza gereksinim vardır. Advantan pomat ısıyı ve suyu tutmadan deriyi hafifçe yağlı kılar.

Farmakokinetik Özellikler
Boynuzsu tabaka ve yaşayan dokudaki konsantrasyon, dıştan içe doğru azalmaktadır.
 
Metilprednisolon aseponat, epidermis ve dermis'de ana metaboliti olan ve kortikoid reseptörüne daha sıkı bağlanan, 6a-metilprednisolon-17-propionat'a hidroliz edilir ki bu derideki "biyoaktivasyona" işaret etmektedir.
 
MPA'nın primer hidroliz ürünü olan 6a-metilprednisolon-17-propionat sistemik sirkulasyona girdikten sonra, hızla glukuronik aside bağlanır ve dolayısıyla inaktive olur.
 

MPA'nın metabolitleri (ana metabolit: 6a-metilprednisolon-17-propionat-21-glukuronid) 16 saatlik bir yarılanma ömrü ile başlıca böbrek yoluyla elimine edilmektedir. İntravenöz uygulamayı takiben, 14C-işaretli maddenin itrahı, 7 gün içinde idrar ve dışkı yoluyla tamamlanmaktadır. Vücutta herhangi bir etken madde ya da metabolit akümülasyonu oluşmamaktadır

Farmasötik Şekli

Pomad

Formülü

1 g Advantan pomat, 1 mg (% 0.1) Metilprednisolon aseponat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Tedavi alanında tuberkülotik veya luetik süreçler bulunduğunda; virozlarda (örn: vaccina, varicella, zoster) kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Advantan pomat, hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye sürülür.

Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 ve çocuklarda 4 haftayı aşmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Advantan Krem
Advantan Yağlı Pomat
Advantan M Losyon

 
Saklama Koşulları

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Advantan Pomat 15 g - 30 g

Uyarılar/Önlemler
Bakteriyel enfekte olmuş deri hastalıkları ve/veya mantar enfeksiyonlarında, ayrıca spesifik bir tedavi gereklidir.
 
Yüze uygulamalarda, Advantan’ın göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.
 
Rozasea veya perioral dermatit varlığında Advantan yüze uygulanmamalıdır.
 
Advantan ile geniş alanların tedavisinde (deri yüzeyinin % 40-60'ı), kapalı pansuman tedavisinden sonra bile; ne yetişkinlerde ne de çocuklarda adrenokortikal fonksiyon bozukluğu gözlenmemiştir. Buna rağmen geniş yüzeylerin tedavisinde kullanım süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
 
Gebelik ve laktasyon
 
Gebelik kategorisi C’dir.
Advantan ile tedavinin klinik endikasyonu gebe ve süt veren kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır. Özellikle yaygın alanlarda ya da uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 
Araç ve makina kullanımına etkisi
 
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Çok nadir olgularda Advantan tedavisi altında kaşıntı, yanma, eritem ve vezikülasyon gibi lokal yan etkiler ortaya çıkabilir.

Potent kortikoidler ile tedavi altında, deri incelmesi (atrofi), deri damarlarının genişlemesi (teleanjiektazi), şerit oluşumu (striae) ya da akneye benzer deri durumları oluşabilir. Klinik araştırmalar süresince, yetişkinlerde 12 hafta, çocuklarda 4 haftalık Advantan tedavisi altında, bu yan etkilerden hiçbiri ortaya çıkmamıştır.

Diğer topikal kortikoidlerin kullanımında olduğu gibi, nadir olgularda aşağıdaki yan etkiler görülebilir: follikülit, kıllanmada artış (hipertrikoz), perioral dermatit, bileşimde yer alan maddelerin birine karşı allerjik deri reaksiyonu.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.