Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Intendis İlaç Tic.Ltd.Şti.
Marka ADVANTAN
Etken Madde Kodu SGKFDP-METILPREDNIZOLON ASEPONAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D07AC14
ATC Açıklaması Metilprednizolon aseponat
NFC Kodu GA
NFC Açıklaması Topikal Harici Likitler
Kamu Kodu A10648
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 15,23 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,61 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E170G
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Metilprednisolon aseponat (MPA) ile yapılan akut toksisite araştırmaları, tek bir dermal aşırı dozaj uygulaması (geniş alanlara ve rezorbsiyona uygun koşullar altında tatbik) sonucu herhangi bir akut intoksikasyon riskinin olmadığını göstermiştir. Advantan S’nin yanlışlıkla oral alınması sonucu içeriğindeki izopropanolün etkileri beklenir. Bu etkiler, sadece birkaç ml alımı takiben merkezi sinir sistemi depresyon bulguları olarak ortaya çıkabilir.

Endikasyonlar

Saçlı derinin inflamasyonlu ve kaşıntılı dermatozlarının tedavisi, örnek olarak atopik dermatit (endojen ekzema, nörodermatit), seboreik ekzema, kontakt ekzema, numüler ekzema, vulgar ekzema.

Farmakodinamik Özellikler
Diğer tüm glukokortikoidlerde olduğu gibi metilprednisolon aseponatın etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Metilprednisolon aseponatın kendisi hücre içi glukokortikoid reseptörüne bağlanır ve bu durum özellikle derideki ayrışmadan sonra oluşan başlıca metabolit metilprednisolon-17-propiyonat için geçerlidir.
 
DNA’nın bazı bölgelerine bağlanan steroid reseptör kompleksi, bir seri biyolojik etki oluşumunu tetikler.
 
Topikal uygulamayı takiben, Advantan iltihabi ve allerjik deri reaksiyonlarının yanısıra hiperproliferasyon ile seyir eden süreçleri de baskılayarak, objektif semptomları (eritem, ödem, infiltrasyon, likenifikasyon) ve subjektif şikayetleri (kaşıntı, yanma, ağrı) geriletir.
 
Etken maddenin antiinflamatuar etki mekanizması daha açık olarak anlaşılmıştır. Steroid reseptör kompleksinin DNA’nın bazı bölgelerine bağlanması makrokortin sentezini indükler. Makrokortin araşidonik asidin serbest kalmasını ve böylece prostaglandin ve lökotrien gibi inflamatuar mediatörlerin oluşumunu önler.
 
Glukokortikoidlerin immünosüpresif etkisi, şimdiye kadar çok iyi anlaşılmamış olan sitokin sentezi inhibisyonu ve antimitotik etki ile açıklanabilir.
 
Glukokortikoidler, vazodilatör prostaglandinlerin sentezini inhibe veya adrenalinin vazokonstriktör etkisini potansiyalize ederek damar büzücü etki gösterirler.
Farmakokinetik Özellikler
Çözeltinin uygulanmasından sonra metilprednisolon aseponat deriye nüfuz eder. Stratum korneum ve canlı derideki konsantrasyon, dıştan içe doğru azalmaktadır.
 
Metilprednisolon aseponat epidermis ve dermisde 6a-metilprednisolon-17-propionata hidrolize olur. Bu ana metabolit kortikoid reseptörüne metilprednisolon aseponattan daha sıkı bağlanır ve böylece Advantan deride aktif hale gelir. Bu süreç metilprednisolon aseponatın derideki biyoaktivasyonunu açıklar.
 
MPA gibi bir kortikosteroidin perkütan absorbsiyonunun hızı ve oranı bazı faktörlere bağlıdır; bileşiğin kimyasal yapısı, taşıyıcı maddenin bileşimi, bileşiğin taşıyıcı madde içindeki konsantrasyonu, uygulama koşulları (bölgesel doz, uygulama süresi, açık veya kapalı uygulama) ve derinin durumu (yaş, hastalık, anatomik bölge vb.).
 
5 ml veya daha az çözeltinin saçlı kafa derisine günde bir kez uygulanması ve takiben radyoimmünolojik bir metod kullanılarak MPA’nın plazmada araştırılması MPA’nın saçlı deriden absorbe edildiğini göstermemiştir.
 
Ancak sistemik dolaşıma geçen formlarında MPA'nın primer hidrolize ürünü olan 6a-metil-17-propionat sistemik sirkülasyona girdikten sonra, hızla glukuronik aside bağlanır ve bunun sonucu olarak inaktive olur.
 
MPA'nın metabolitleri (ana metabolit: 6a-metilprednisolon-17-propionat-21-glukuronid) 16 saatlik bir yarılanma ömrü ile başlıca böbrek yoluyla elimine edilmektedir. İntravenöz uygulamayı takiben, 14C-işaretli maddenin itrahı, 7 gün içinde idrar ve dışkı yoluyla tamamlanmaktadır. Vücutta herhangi bir etken madde ya da metabolit birikimi oluşmamaktadır.
Farmasötik Şekli

Advantan® S Çözelti

Formülü
Etkin Madde: 1ml çözelti, 1.0 mg metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).
 
Yardımcı maddeler: İzopropil miristat, izopropil alkol
İlaç Etkileşmeleri

Bilinen etkileşimi yoktur.

Kontraendikasyonlar

Tedavi alanında tüberkülotik veya sifilitik süreçler bulunduğunda; virozlarda (örn. varicella, herpes zoster), rozasea, perioral dermatit ve aşılardan sonra oluşan deri reaksiyonlarında kontrendikedir.

Etken ve yardımcı maddelerin herhangi birisine aşırı duyarlık.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Advantan S, uygulanacak bölgeye günde bir kez damlatılarak tatbik edilmeli ve hafifçe deriye yedirilmelidir.

Kullanım süresi genelde 4 haftayı aşmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Advantan M Losyon

Advantan Krem

Advantan Pomat

Advantan Yağlı Pomat

Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Advantan S Çözelti 50 ml’lik ve 20ml’lik ambalajda.

Uyarılar/Önlemler
Bakteriyel enfekte olmuş deri hastalıkları ve/veya mantar enfeksiyonlarında, ayrıca spesifik bir tedavi gereklidir.
 
Advantan S’nin çocuklarda kullanımı hakkında henüz klinik veri bulunmamaktadır.
Uygulama esnasında Advantan S’nin göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.
 
Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullanılması ile de (örn. uzun süre yüksek doz veya geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.
 
Gebelik ve Emzirme
Gebelik kategorisi C’dir.
Birçok epidemiyolojik çalışma gebeliğinin ilk üç ayında sistemik glukokortikoidler ile tedavi edilen kadınların çocuklarında oral kleft görülme riskinde artış olabileceğini düşündürmektedir. Oral kleft nadir görülen bir oluşum bozukluğudur ve sistemik glukokortikoidler teratojenik bir etkiye sahip iseler bu, gebeliği esnasında tedavi edilen her 1000 kadın için bir veya iki vaka artışı anlamına gelir. Gebelik esnasında topikal glukokortikoid kullanımı hakkındaki veriler yetersizdir, bununla birlikte topikal glukokortikoidlerin sistemik etkileri çok düşük olduğu için daha düşük bir oran beklenmelidir.
 
Genel bir kural olarak kortikoid içeren topikal preperatlar gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdırlar. Advantan S ile tedavinin klinik endikasyonu gebe ve süt veren kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır. Özellikle geniş alanların tedavisinden kaçınılmalıdır.
 
Emziren kadınların memelerine Advantan tatbik edilmemelidir. 
 
Araç ve makina kullanımına etkisi
 
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Advantan S ile tedavide nadir vakada kaşıntı, yanma, cilt kuruluğu, eritem veya veziküllenme oluşabilir.

Topikal uygulama için olan diğer kortikoidlerdeki gibi nadir vakada follikülit ve bileşenlere karşı allerjik reaksiyonlar oluşabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.