Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Marka ADVIL
Etken Madde Kodu SGKF5I-IBUPROFEN
Ambalaj Miktarı 40
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE01
ATC Açıklaması Ibuprofen
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A00409
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,97 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,97 TL (8 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu İthal Edilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı vakalarında başağrısı, kusma, uyuşukluk ve hipotansiyon bildirilmiştir. Hiperkalemi oluşabilir. Gastrik lavaj ve gerekli ise ciddi elektrolit dengesizliğinin düzeltilmesi şeklinde destekleyici tedavi yapılır.

Endikasyonlar
 • Romatizmal ağrılar
 • Sırt ağrısı
 • Başağrısı
 • Diş ağrısı
 • Kas ağrıları
 • Adet sancıları
 • Soğuk algınlığı ve grip belirtileri
 • Ateşin düşürülmesi
Farmakodinamik Özellikler

İbuprofen analjezik, antienflamatuar ve antipiretik etkileri olan bir fenilpropiyonik asit türevidir.

İbuprofen’in, diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlarda ( NSAİİ ) olduğu gibi , siklooksigenaz (COX-1) ve (COX-2) enzimlerini inhibe ederek prostaglandin sentezini baskılamak suretiyle etki gösterdiği düşünülmektedir.

Farmakokinetik Özellikler

İbuprofenin  oral uygulamada gastrointestinal kanaldan emilimi ,  yaklaşık %80 oranındadır.

Aç karnına alındığında  çözünebilir ibuprofen ( Liquigel Kapsülleri) hızla emilir. Cmax ‘a yaklaşık yarım saatte ulaşılır; standart ibuprofen tablerde bu süre 45-90 dak. arasında değişmektedir.  

Yemek ile beraber alındığında pik seviyeleri 1-2 saatten sonra gözlemlenir.

İbuprofen’in plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %99’dur.   

Plazma yarı ömrü 2-4 saat arasındadır. Kan konsantrasyonları tek doz ve çoklu doz uygulamasından sonra hızla azalır. İbuprofen oksidasyon yolu ile metabolize olur ; iki aktif olmayan metaboliti (metabolit A ve B) vardır. Oral dozun yaklaşık %75-85 ‘ i  idrarla , geri kalan kısmı feçesle 24 saat içinde atılır. 

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Her kapsül 200 mg ibuprofen içerir. Boyar madde olarak kinolin sarısı, patent mavi, titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

İbuprofen, metotreksatın yan etkilerini, kumarin türü antikoagulanların etkilerini ve lityumun kan düzeyini artırabilir. Orta-yüksek doz metotreksat ile birlikte kullanımı, ciddi ve ölümcül olabilen metotreksat toksisitesine yol açabilir.

Diüretiklerle birlikte kullanıldığında diüretik etkinin azalmasına neden olabilir.

Aspirin ve diğer NSAİİ’lar ile birlikte kullanımında gastrointestinal yan etkiler artabileceğinden, birlikte kullanılmamalıdır.

İbuprofen altın bileşimleri ve/veya kortikosteroidler ile birlikte kullanılabilir ancak gastrointestinal ülser riskine karşın tedbirli olunmalıdır.

Moklobemid, ibuprofen’in etkilerini artırır.

Kontraendikasyonlar

Advil Liqui-gels kapsül, ibuprofen’e ve/veya içerdiği yardımcı maddelere aşırı hassasiyeti olan hastalarda, aspirin’e veya non-steroidal antienflamatuar ilaçlara bağlı bronkospazm, astım, rinit veya ürtiker hikayesi olanlarda ; geçirilmiş veya aktif mide/ duodenum ülseri veya gastrointestinal kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinler  ve 12 yaşından büyük çocuklar :


Hafif ve orta dereceli ağrılar ve ateş tedavisi : İhtiyaca göre her 4 ila 6 saatte bir 2 kapsül alınır. 24 saat içinde 6 kapsül (1200 mg) aşılmamalıdır. 


Romatizmal hastalıkların tedavisi :

Önerilen günlük doz aralığı : 1200  – 2400 mg ’dır.


Çocuklar :

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

Kapsüller su ile alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55

34347 Ortaköy-İSTANBUL

Telefon no: (212) 310 70 00  

Faks no: (212)  310 70 58

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

05.03.2004 - 115/73

Saklama Koşulları

250C ’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10, 20, 40 kapsül içeren ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler

Renal, kardiyak veya hepatik bozukluğu olan hastalarda dikkatli olmak gereklidir. Doz mümkün olduğu kadar düşük olmalı ; hepatik,kardiyak ve renal fonksiyonlar gözlemlenmelidir.

Gastrointestinal hastalık şikayeti /hikayesi bulunan hastalar yakın takip altında bulundurulmalıdır. Gastrointestinal yan etkiler/advers etkiler, ilacın yemek veya süt ile birlikte alınması ile azaltılabilir.
İbuprofen diğer NSAİİ’da olduğu gibi trombosit aggregasyonunu inhibe edebilir. 

Alerji Uyarısı:Daha önce ateş düşürücü /ağrı kesici ilaç kullanımına bağlı ürtiker,yüzde ödem,astım ve şok hikayesi bulunan hastalarda Advil kullanılmamalıdır.

Alkol Uyarısı: Günde 3 bardak alkol kullanmakta olan hastalar, Advil veya bir başka ağrı kesici ilacın ne zaman ve nasıl alınacağı konusunda hekimlerine danışmalıdırlar.

Kullanım Öncesi için Uyarılar:
 • Ağrılı bölge kırmızı ve şişmiş ise,
 • Düzenli kullanılmakta olan ilaçlar varsa,
 • Herhangi bir hastalık nedeniyle sürekli hekim kontrolu sözkonusu ise,
 • Bir ağrı kesici /ateş düşürücü ile ilgili problem veya yan etki hikayesi varsa ,
Advil kullanımından önce hekime danışılması gerekir.
Kullanım ile İlgili Uyarılar:
Advil;
 • Baska bir ağrı kesici/ateş düşürücü ile birlikte (ibuprofen içerenler de dahil ),
 • Ateş için 3 günden fazla süreyle,
 • Ağrı için 10 günden fazla süreyle , kullanılmamalıdır.
Kullanım Süresince Dikkat Edilmesi Gerekenler:
 • Belirtiler devam eder ya da artarsa
 • Mide ağrısı ortaya çıkarsa,
 • Yeni veya beklenmedik bir belirti ortaya çıkarsa,
Advil kullanımı kesilmeli ve hekime danışılmalıdır.
Gebelikte kullanım : Gebelik Kategorisi : B ‘dir
Hekim tarafından özellikle önerilmemiş ise ibuprofenin, gebeliğin son 3 ayında kullanımından kaçınılmalıdır. Doğum süreci ve bebekle ilgili komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Laktasyonda kullanım :İbuprofen anne sütünde çok düşük konsantrasyonda ortaya çıkar.
Süt veren annelerde, hekime danışmadan kullanılması önerilmemektedir.
Makine kullanımına etkisi : Bilinen bir etkisi yoktur.
Üretim Yeri

Wyeth-Lederle SpA Aprilia, İtalya

Yan Etkileri / Advers Etkiler

En sık bildirilen yan etkiler, gastrointestinal belirtilerdir. Hazımsızlık,mide yanması ve ağrı, bulantı-kusma,diyare görülebilir. Peptik ülser ve gastro intestinal kanama bildirilmiştir.

Ayrıca başağrısı,başdönmesi,ciltte döküntü ve kaşıntı, ödem, kulak çınlaması, bulanık görme, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma gibi belirtiler  ortaya çıkabilir.

Nadiren  agranulositoz, trombositopeni, aseptik menenjit, renal yetmezlik olguları bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.