Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka AKTIBOL
Etken Madde Kodu SGKF9S-KOBAMAMID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu B03BA04
ATC Açıklaması Kobamamid
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A00465
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Akut doz aşımı durumunda hasta izlenmeli ve eğer gerekirse semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
Pernisiyöz, makrositer ve hemolitik anemiler.
 
Kronik enfeksiyonlu hastalıklar ve cerrahi müdahalelerden sonra görülen anemiler. Kanser ve kronik karaciğer hastalıklarında görülen anemiler.
Farmakodinamik Özellikler
AKTİBOL’ün aktif maddesi olan kobamamid yağ ve karbonhidrat metabolizması ile protein sentezini içeren birçok metabolik fonksiyonda koenzim olarak görev yapar. Bu da büyüme, hücre bölünmesi, hematopoez, nükleoprotein ve miyelin sentezi için gereklidir. Bu etkilerini metionin, folik asit ve malonik asit metabolizmalarını etkileyerek ortaya koyar.
Farmakokinetik Özellikler
Kobamamid gastrointestinal kanaldan interensek faktör ile bir kompleks oluşturarak absorbe edilir. Ancak, az bir miktar interensek faktöre bağımlı olmadan basit difüzyon şeklinde emilir. İntramüsküler uygulamadan sonra 2 saat içinde maksimum kan konsantrasyonu saptanır ve sağlıklı bireylerde terapödik ilaç konsantrasyonunun 200-900 pikogram/ml arasında değiştiği izlenmiştir.
 
Kobamamid’in kan proteinlerine bağlanma oranı çok yüksektir. Kobamamid transkobalamin II’e bağlanır ve bu kompleks dokulara ve bilhassa karaciğere taşınır, depolanır. Kalan kısım değişmeden idrar ile atılır.
 
Kobamamid anne sütü ile de itrah edilir ve bebeğin sağlığı yönünden önemlidir.
Farmasötik Şekli

AKTİBOL Kapsül 1000 mcg

Formülü
Her kapsülde 1000 mcg kobamamid bulunmaktadır. Ayrıca kapsül boyar madde olarak eritrosin, indigo karmin, tartrazin ve titanyum dioksit içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Alkol, amino-glikozitler, amino-salisilatlar, antikonvülsanlar, kolestiramin ve kolşisin kobamamid absorbsiyonunu azaltabilir. İki hafta ya da daha uzun bir süre devamlı bir şekilde alkol tüketen bireylerde kobamamid’in gastro-intestinal kanaldan emilimi zorlaşır.
 
Oral kontraseptifler kobamamid’in serum konsantrasyonunu düşürür.
 
Kloramfenikol kobamamid kan konsantrasyonlarını düşürür ve buna bağlı olarak da hematopoetik cevabı geciktirebilir.
 
Yüksek dozlarda ve devamlı olarak kullanılan folik asit serum kobamamid düzeyini düşürür.
Kontraendikasyonlar

Kobamamide karşı duyarlı olan kişilerde ve Lebers hastalığı (optik sinir atrofisi kullanımından hemen sonra ortaya çıkabilir) ve gutta kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
(Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği hallerde)
 
Prematüreler:
Vücut ağırlığının her 2 kg ı için 1 kapsül.
 
Süt çocukları:
Günde 2 kapsül.
 
Çocuklar:
(bir yaşından sonra) Günde 3 kapsül.
 
Erişkinler:
Günde 3-6 kapsül.
 
Prematüre, süt çocukları ve küçük çocuklarda kapsül içeriği ılık süt, meyve suyu ya da suda eritilerek verilebilir.
 
Büyük çocuklar ve erişkinlerde kapsüller su ile yutulur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

AKTİBOL-L Liyofilize ampul 1000 mcg.

Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında 25oC nin altında ve ambalajında saklanmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50 kapsüllük blisterde prospektüsü ile birlikte kutu içinde.

Uyarılar/Önlemler
AKTİBOL doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
AKTİBOL ile tedaviye başlamadan önce hastaların kobamamid’e karşı aşırı duyarlılık durumu incelenmelidir.
Habis tümörlerde hücre mültiplikasyonunun B12 vitamini tarafından kamçılanabilmesi nedeniyle tümöral alevlenme riski göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım: Gebelik kategorisi C’dir. Gebelerde yapılmış uygun ve kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle, kobamamid gebelerde ancak anne için beklenen potansiyel fayda fötusa olan riskten fazla ise kullanılmalıdır.
 
Emziren anneler: Emziren annelerin kobamamid kullanmasının herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Kobamamid anne sütü ile de itrah edilir ve bebeğin sağlığı yönünden önemlidir.
 
Araç ve makina kullanma yeteneği üzerine etkisi: Kobamamidin araç ve makina kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etksi bulunmamaktadır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Böbrek fonksiyonu normal hastalarda nadiren toksisiteye neden olabilir. Anafilaktik reaksiyonlar (ürtiker, şok, deri döküntüleri, diyare ve kaşıntı) görülebilir. Kapsül bileşiminde tartrazin içerdiğinden duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.