Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka ALFASILIN
Etken Madde Kodu SGKEQQ-AMPISILIN
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA01
ATC Açıklaması Ampisilin
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A00530
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,21 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralık­larla izlenmelidir Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralık­larla izlenmelidir
Karaciğer Yetmezliği
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralık­larla izlenmelidir
Doz Aşımı

Aşırı doz alınması halinde ilaç kesilmeli, semptomatik tedavi yapılmalı VE gerekli destekleyici önlemler alınmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, ampisilin sınıfı antibiyotikler hemodiyalizle dolaşımdan çıkartabilirse de periton diyalizi etkisizdir.

Endikasyonlar

Alfasilin  belirtilen ampisiline duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsilit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; enterit, kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal sistem enfeksiyonları, selülit, apse, erizipel, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının endikedir. Gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre gerekli cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır. Etken mikroorganizmanın ve ampisilin’e duyarlılığın belirlenmesi için bakteriyolojik incelemeler yapılmalıdır. Ancak tedaviye, duyarlılık testi sonuçları beklenmeden de başlanabilir.

Farmakodinamik Özellikler
Ampisilin, penisiline hassas Gram-pozitif ve birçok Gram-negatif patojene karşı bakterisid etkinliği olan geniş spektrumlu semisentetik bir penisilindir.
Mikrobiyolojisi
İn vitro çalışmalarda ampisilin’e duyarlı olduğu belirlenen bakteriler;
Gram-pozitif mikroorganizmalar : Hemolitik ve hemolitik olmayan streptokoklar. Strep. pneumoniae, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar, Clostridia türleri, B. anthracis, Listeria monocytogenes, Enterokok suşlarının çoğu.
Gram-negatif mikroorganizmalar : H. influenzae, N. gonorrhoeae, N. meningtidis, Proteus mirabilis ile Salmonella, Shigella ve E. coli’nin birçok suşu.
Ampisilin penisilinaza dayanıklı değildir, bu nedenle penisilinaz üreten bakterilere, özellikle rezistan stafilokoklara etkin değildir. Pseudomonas’ın tüm suşları ile Klebsiella ve Enterobacter suşlarının çoğu ampisilin’e dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler

Ampisilin, vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır. Beyin ve beyin-omurilik sıvısına geçebilmesi ancak meninksler iltihaplı olduğunda mümkündür. Ampisilin büyük oranda değişmeden böbreklerden atıldığı için idrardaki konsantrasyonu yüksektir. Probenesid ampisilinin tübüler sekresyonunu inhibe ederek atılımını geciktirir. Ampisilin safraya geçer ve safrada serum konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Ampisilinin proteine bağlanma oranı düşük olup yaklaşık %20 kadardır.

Farmasötik Şekli

Oral Süspansiyon İçin Toz

Formülü

Alfasilin 250 mg/5 mL Oral Süspansiyon İçin Toz; sulandırılmış süspansiyonun her 5 mL'sinde (bir ölçek) 250 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat ve yardımcı madde olarak sakarin sodyum, sodyum sitrat, sodyum karboksi metil selüloz, sodyum benzoat, sodyum siklamat, sakaroz, tutti frutti esansı, kiraz esansı, frenk üzümü esansı, panceau 4R (E124) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Ampisilin’in; amikasin sülfat, klorpromazin hidroklorid; klindamisin fosfat, kolistin sülfomethat sodyum, dopamin hidroklorid, eritromisin hidroklorid, hidelazin hidroklorid, kanamisin sülfat, linkomisin hidroklorid, adrenalin, kloramfenikol sodyum süksinat, klortetrasiklin, noradrenalin, atropin sülfat, infüzyon sıvısı içerisindeki Vit. C ve Vit. B grubu ile geçimsizliği bulunmaktadır.

Kontraendikasyonlar

Penisilin alerjisi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; 40 kg'ın altındaki hastalarda eşit dozlara bölünmüş olarak (6-8 saatte bir) 25-50 mg/kg/gün.  A grubu beta-hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerulonefrit oluşmasıönleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
Gastrointestinal ve ürogenital enfeksiyonlarda; 40 kg'ın altındaki hastalarda eşit dozlara bölünmüş olarak (6-8 saatte bir) 50 mg/kg/gün.
Kronik üriner sistem vebarsak enfeksiyonlannın tedavisi sırasında bakteriyolojik ve klinik değerlendirme sık aralıklarla yapılmalıdır. Asgari dozlar­dan düşük doz uygulanmamalıdır, inatçı ve şiddetli enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar kullanılmalıdır.  Bu tür enfeksiyonlarda tedavinin birkaç hafta sürdürülmesi gerekir. Tedavi sona erdirildikten sonra klinik ve/veya bakteriyolojik takibin birkaç ay sürdürülmesi gerekebilir.
Yemeklerden 30 dakika önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.
 
SÜSPANSİYONUN HAZIRLANMASI
Şişedeki mevcut toz, üzerinde çizgiye kadar kaynatılmış soğutulmuş temiz su ilave edilerek iyice çalkalanır. Toz homojen hale geldikten sonra kullanı­labilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
ALFASİLİN® 500 mg Kapsül; 16 kapsül içeren blister/kutu.
ALFASİLİN®1 g Tablet; 16 tablet içeren blister/kutu.
Saklama Koşulları
25°C'ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde veya buzdolabında saklayınız.
Sulandırılmış süspansiyon aktivitesini oda sıcaklığında 7 gün, buzdolabında 14 gün korur.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Alfasilin 250 mg/5 mL Oral Süspansiyon İçin Toz: sulandırıldığında 80 mL şişe/kutu.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok alerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür.
Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilere sefalosporinlerle tedavi uygulandığında ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, intravenöz steroidler uygulanmalı, hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
 
Gebelikte kullanımı : Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.
Süt verme döneminde kullanımı : Ampisilin süte geçer, süt veren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.
Uzun süreli tedavide hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (enterobacter, pseudomonas) ve mantarlarla (candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Ampisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara eriştiğinde Clinitest, Benedict veya Fehling solüsyonu ile yapılan glukoz testleri yanlış pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle idrarda glukozun, enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile aranması uygundur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Glossit, stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, psödomembranöz kolit, diyare gibi reaksiyonlar genellikle oral kullanıma bağlı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlerde olduğu gibi aşırı duyarlılığa bağlı reaksiyonlar oluşabilir. Bu reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılık durumlarında veya allerji, astım, saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları deri döküntüleri ve ürtiker şeklindedir. Çok nadir olarak eksfoliyatif dermatit ve eritema multiforme de görülmüştür. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminikler ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulanması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonların görülmesi halinde ampisilin ile tedavinin kesilmesi uygundur, ancak yalnız ampisiline cevap veren hayati tehlike durumları gözönüne alınarak karar hekim tarafından verilmelidir.
Karaciğer : Özellikle bebeklerde hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla birlikte klinik önemi bilinmemektedir. Mutad dozdan yüksek ve sık tekrarlanan intramusküler enjeksiyon uygulanan kişilerde hafif ve geçici SGOT yükselmesi bildirilmiştir. Ancak eldeki verilere göre SGOT ampisilin sodyumun enjekte edildiği alanda açığa çıkmaktadır, kanda bu enzimin yükselmesinin karaciğer ile ilgisi olmayabilir.
Kan ve lenf sistemi ; penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. İlacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Etkeni bir virüs olan enfeksiyöz mononükleozda kullanılmamalıdır. Ampisilin uygulanan enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.
Aşırı dozda, konvülziyonlar dahil nörolojik advers reaksiyonlar oluşabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.