Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka ALFOXIL
Etken Madde Kodu SGKEQH-AMOKSISILIN SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A00533
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,71 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,56 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,79 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
ALFOXIL  1 g Enjeksiyon İçin Toz, yukarıda belirtilen, amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsilit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, apse, erizipel, empetigo,akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir. Gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre gerekli cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır. Alfoxil bakteriyel endokardit profilaksisinde de endikedir.
Etken mikroorganizmaların ve amoksisiline duyarlılığın belirlenmesi için bakteriyolojik inceleme yapılmalıdır. Ancak tedaviye, duyarlılık testi sonuçları beklenmeden de başlanabilir.
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin, ampisilin benzeri semi - sentetik geniş spektrumlu bir penisilindir. Bakteri hücre duvarı mukopeptitinin biyosentezini inhibe ederek etkinlik gösterir.
Mikrobiyoloji:
Aktif multiplikasyon aşamasında amoksisilin, hassas organizmalara karşı gösterdiği bakteri öldürücü etki yönünden ampisilin’e benzer. Amoksisilin’in, ENDİKASYONLARI VE KULLANIMI bölümünde tanımlanan gerek in vitro, gerek klinik enfeksiyonlarda aşağıdaki mikroorganizmaların birçok türüne karşı etkin olduğu kanıtlanmıştır.
 
Aerobik Gram-Pozitif Mikroorganizmalar:
Enterococcus faecalis
Staphylococcus spp. * (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus spp. (yalnızca alfa ve beta hemolitik türleri)
*Amoksisilin’e karşı dayanıksız fakat metisilin/oksasilin’e dayanıklı olan staphylococci, amoksisilin’e dirençli kabul edilmelidir.
Aerobik Gram-negatif Mikroorganizmalar:
Escherichia coli (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Haemophilus influenzae (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Neisseria gonorrhoeae (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Proteus mirabilis (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Helikobakter:
Helicobacter pylori
Farmakokinetik Özellikler

Dağılım: İntramusküler uygulama sonrası doruk serum konsantrasyonları ve serum düzeyi profili oral uygulama ile yaklaşık olarak aynıdır. 250 mg amoksisilinin intramusküler olarak uygulanmasını takiben serum zirve konsantrasyonu 6.7 µg/ml'dir ve bu değere oral uygulamada olduğu gibi 1–2 saat içinde ulaşılır. İntravenöz uygulamadan sonra ulaşılan serum doruk konsantrasyonları, enjeksiyonun uygulama hızına bağlıdır. 250 mg'lık dozun 3 saniyede uygulanmasından sonra 63 µg/ml; 500 ve 1000 mg'lık dozların bolus olarak 10 saniye içinde uygulanmasından sonra sırası ile 62,5 ve 143 µg/ml'lik zirve konsantrasyonlarına ulaşılır. IV infüzyon şeklinde amoksisilin uygulanan pediyatrik hastalarda doruk serum düzeyleri ve eğri altında kalan alan, dozla paralel olarak artar. Vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır. Ancak, beyin ve beyin-omurilik sıvısına sadece meninksler iltihaplı olduğu zaman geçebilir. Amoksisilinin proteine bağlanma oranı düşük olup, yaklaşık % 20'dir.

Eliminasyon: Amoksisilinin büyük kısmı değişmeden idrarla atılır; birlikte probenesid uygulanması amoksisilinin atılımını geciktirir

Farmasötik Şekli

Enjeksiyon için Toz

Formülü

Alfoxil 1 g Enjeksiyon İçin Toz; her bir flakonda, 1 g amoksisilin’e eşdeğer steril amoksisilin sodyum içerir. Her flakonun beraberinde 4 ml steril, apirojen, enjeksiyonluk su içeren çözücü ampul bulunur.

İlaç Etkileşmeleri
Probenesid, amoksisilin’in renal tübüler salgılanmasını azaltır. Amoksisilin ve probenesid’in birlikte kullanılması kandaki amoksisilin seviyesinin uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir.
Kloramfenikol, makrolidler, sülfonamidler ve tetrasiklinler, penisilin’in bakteri öldürücü etkisini bozabilir. Bu in vitro çalışmalarla kanıtlanmıştır, ancak bu etkileşimin klinik önemi tam olarak belgelendirilememiştir.
Kontraendikasyonlar

Penisilin alerjisi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
Orta derecede şiddetli enfeksiyonların tedavisinde 8 saatte bir 500 mg uygulanır; hekim tarafından gerekli görülürse doz aralığı kısaltılabilir. Daha şiddetli enfeksiyonların tedavisinde; 6 saatte bir 500 mg intravenöz enjeksiyon (3-4 dakika) ya da intravenöz infüzyon (30 dakikada) şeklinde uygulanır. Daha ağır enfeksiyonlarda doz yükseltilebilir.
10 yaşına kadar olan çocuklarda önerilen doz 50-100 mg/kg/gün'dür. Menenjit tedavisinde doz 200-400 mg/kg/gün'e kadar yükseltilebilir.
Septisemi tedavisinde 150-200 mg/kg/gün olan doz en az üç gün intravenöz uygulandıktan sonra 3-4 saatte bir intramusküler uygulama ile tedavi sürdürülmelidir.
 
Bakteriyel endokardit profilaksisi:
Bakteriyel endokardite karşı profilaksinin endike olduğu hastalarda yapılan diş çekimi veya gingiva ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerde girişimden 1 saat önce 3 g; 6 saat sonra da 1.5 g amoksisilin oral olarak uygulanır. Çocuklar için ise, girişimden 1 saat önce 50 mg/kg; 6 saat sonra da 25 mg/kg amoksisilin oral olarak uygulanır.
Parenteral uygulama yapılacaksa; erişkinlere girişimden 30 dakika önce 2 g ampisilin İM veya İV, 6 saat sonra da 500 mg İM veya İV ampisilin veya 1,5 g oral amoksisilin uygulanır. Çocuklara girişimden 30 dakika önce 50 mg/kg İM veya İV, 6 saat sonra da 25 mg/kg İV veya İM ampisilin veya oral amoksisilin olarak uygulanır. Çocuk dozu erişkin dozunu geçmemelidir.
Son bir ay içinde penisilin kullanmış olan hastalarda başka bir antibiyotik ile profilaksi uygulanması düşünülmelidir. Enfeksiyonun tipi ve şiddetine göre parenteral Alfoxil uygulanmasını takiben gerekirse tedavi oral olarak sürdürülebilir.
A grubu beta-hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
Alfoxil ile birlikte aminoglikozid tedavisinin gerekli olduğu vakalarda ilaçlar ayrı enjektör veya serum seti içinde uygulanmalıdır.
Alfoxil Enjeksiyon İçin Toz intramusküler ve doğrudan infüzyon şeklinde intravenöz uygulanabilir. Flakon sulandırıldıktan sonra bekletilmeden en geç bir saat içinde uygulanmalıdır. Aksi takdirde etkinliğinde belirgin bir azalma olabilir.
İM uygulama yerinde ağrı ortaya çıkacak olursa enjeksiyon için su yerine steril % 0.5'lik lidokain kullanılabilir.
Alfoxil Enjeksiyon İçin Toz sulandırıldıktan sonra infüzyon sıvısına katılır. % 0.9 Sodyum klorür, % 5 Dekstroz, Laktatlı Ringer, 1/6 M Sodyum laktat gibi sık kullanılan infüzyon eriyikleri ile geçimlidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca;
ALFOXİL®   500 mg Tablet,
ALFOXİL®   1 g Tablet,
ALFOXİL®   250 mg Forte Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz,
ALFOXİL®   125 mg Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz
ALFOXİL®   500 mg Enjeksiyon İçin Toz,
ALFOXİL®   250 mg Enjeksiyon İçin Toz,
ALFOXİL®   500 mg Kapsül,
isimli formları da mevcuttur.
Saklama Koşulları
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
Sulandırılan çözeltiler bekletilmeden kullanılmalıdır.
Çözeltiyi donmaktan koruyunuz
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

ALFOXİL 1 g Enjeksiyon İçin Toz, her bir flakonda, 1 g amoksisilin'e eşdeğer amoksisilin sodyum içeren 1 flakon ve 4 mL'lik çözücü ampul ile birlikte bulunmaktadır.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok alerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, intravenöz steroidler uygulanmalı ve hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır. Gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi, hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
Gebelikte kullanımı: Gebelik Kategorisi B’dir. Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.
Emziren annelerde kullanımı: Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.
 
Araç ve makina kullanımına etkisi
Herhangi bir bilgi mevcut değildir.
 
Pediatrik Kullanım: Bebeklerde ve küçük çocuklarda böbrek işlevinin gelişimi tamamlanmadığı için amoksisilin’in vücuttan atılması gecikebilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Parenteral amoksisilin kullanımı sırasında en sık karşılaşılan yan etkiler IM enjeksiyon bölgesinde enflamasyon, ağrı ve deri döküntüsüdür. IV uygulama sırasında nadir olarak yüzeyel filebit ile karşılaşılabilir.
 
Gastrointestinal: Bulantı, kusma, ishal ve hemorajik/psedomembranöz kolit.
Psedomembranöz kolit semptomlarının başlaması antibiyotik tedavisi sırasında ya da sonrasında olabilir. (Bkz. UYARILAR)
Aşırı duyarlık reaksiyonları: Serum hastalığı-benzeri reaksiyonlar, eritematoz makulopapular döküntü, Stevens-Johnson sendromu, eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, akut genel egzantematöz püstüloz, aşırı duyarlık, vaskülit ve kurdeşen kaydedilmiştir.
Bu aşırı duyarlık reaksiyonları antihistaminik ve gerektiğinde sistemik kortikosteroidlerle kontrol edilebilir.
Karaciğer: AST (SGOT) ve/veya ALT (SGPT)’de kısmî artış kaydedilmiştir, fakat bu bulgunun önemi bilinmemektedir. Aralarında kolestatik sarılık, hepatik kolestaz ve akut sitolitik hepatit de bulunan hepatik işlev bozuklukları kaydedilmiştir.
Böbrek: Kristalüri etkisi olduğu da bilinmektedir. (bkz. DOZ AŞIMI)
Dolaşım ve Lenf Sistemi: Penisilinlerle yapılan tedavi sırasında anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni, ve agranülositoz kaydedilmiştir. Bunlar çoğu zaman tedavinin kesilmesiyle geri dönüşümlü reaksiyonlardır ve aşırı duyarlık nedeniyle oldukları sanılmaktadır.
Merkezi Sinir Sistemi: Geri dönülebilir hiperaktivite, uyarılma, kaygı, uykusuzluk, sersemlik davranış değişiklikleri, ve/veya baş dönmesine ender olarak rastlanmaktadır.
Diğer: Diş renginde bozulmaya (kahverengi, sarı veya gri lekeler) ender olarak rastlanmıştır. Şikâyetlerin çoğu pediatrik hastalarda görülmüştür. Çoğu durumlarda renk bozulması, fırçalama ya da diş temizliği yoluyla azaltılmış veya giderilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.