Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka ALFOXIL
Etken Madde Kodu SGKEQI-AMOKSISILIN TRIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 15
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00534
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 15,23 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,61 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,81 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E003C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
Alfoxil® 1 g Tablet, yukarıda belirtilen, amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, apse, erizipel, empetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile gastrointestinal enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre gerekli cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır.
Alfoxil bakteriyel endokardit profilaksisinde de endikedir.
Peptik ülser hastalığı olan hastaların Helicobacter pylori enfeksiyonlarının tedavisinde, amoksisilin H. pylori'ye etkin olan en az bir diğer ajan ile kombine kullanılır.

Etken mikroorganizmaların ve amoksisiline duyarlılığın belirlenmesi için bakteriyolojik inceleme yapılmalıdır. Ancak tedaviye, duyarlılık testi sonuçları beklenmeden de başlanabilir

Farmakodinamik Özellikler

Amoksisilin, diğer penisilinler gibi, insan vücudunda direkt toksik etkisi çok düşük olan bir ilaçtır. Hızlı itrahı nedeniyle böbrek dokusunda görece yüksek konsantrasyonda bulunmasına karşın böbrekte bile direkt toksik etki yaptığı gösterilmemiştir. Bunun nedeni penisilinlerin antibiyotikler içinde en fazla seçici olan ilaçlar olmalarıdır. Bu özellikleri penisilinlere duyarlı bakteride penisilinlerin öldürücü etkileri için hedef yapı olan hücre duvarının insan ve diğer memelilerde bulunmamasıdır. Direkt toksik etkilerinin çok düşük olmasına karşın amoksisilin, diğer penisilinler gibi, belirli hücrelerde immün reaksiyona neden olarak alerjik nitelikte etkiler oluşturur. Bunlara yan etkiler/advers etkiler bölümünde değinilmiştir. Ayrıca ağızdan alındığında amoksisilinin büyük kısmı ince barsaklardan emildiği için kalın barsağa fazla miktarda ulaşmaz. Bu nedenle diyare yapma eğilimi düşüktür. Yardımcı maddeler amoksisilinin farmakodinamik/ mikrobiyolojik etkilerini değiştirmez.

Mikrobiyolojisi:

İn-vitro koşullarda duyarlı olan bakteriler; alfa ve beta-hemolitik streptokoklar, Streptococcus pyogenes ve Streptococcus pneumoniae, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar, Streptococcus faecalis, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Escherichİa coli ve Proteus mirabilis'dir. Penisilinaza dayanıklı olmadığından penisilinaz üreten bakterilere ve özellikle dirençli stafilokoklara karşı etkili değildir. Pseudomonas’ın tüm suşları ile Klebsiella ve Enterobacter suşlarının çoğu amoksisiline dirençlidir.

Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon: Besinler ile birlikte alınması amoksisilin aktivitesini etkilemez. Ağız yolundan uygulanmasından sonra süratle emilir. 250 ve 500 mg'lık dozun ağız yolundan uygulanmasından yaklaşık 1-2 saat sonra kan konsantrasyonları sırası ile 3,5 mikrogram/ml - 5 mikrogram/ml ve 5,5 mikrogram/ml - 7,5 mikrogram/ml arasında değişir.
Dağılım: Vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır. Ancak beyin ve beyin - omurilik sıvısına menenksler iltihaplı olduğu zaman geçebilir. Amoksisilinin proteine bağlanma oranı düşük olup yaklaşık % 20'dir.
Metabolizma ve Eliminasyon: Amoksisilinin büyük kısmı değişmeden idrarla atılır; birlikte probenesid uygulanması amoksisilinin atılımını geciktirir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Alfoxil® 1 g Tablet; her bir tablette 1 g amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve kroskarmelloz sodyum içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid amoksisilinin renal tübüler atılımını azaltır. Amoksisilin ve probenesidin eşzamanlı kullanımı, amoksisilinin daha yüksek ve daha uzun süreli kan düzeyleriyle sonuçlanır. Allopurinol penisilinlere bağlı cilt döküntülerini arttırır. Kloramfenikol, makrolitler, sulfonamidler ve tetrasiklinler penisilinin bakterisidal etkisini engelleyebilir. Bu etkileşim in vitro olarak gösterilmiştir. Ancak klinikteki önemi tam olarak incelenmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Penisilin allerjisi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Alfoxil, aç veya tok karnına alınabilir.
 
Erişkinler ve 3 aylıktan büyük pediyatrik hastalarda dozaj
 
Enfeksiyon
 
Şiddet*
Erişkinlerde önerilen doz
3 aylıktan büyük çocuklarda   önerilen doz
 
 
Kulak/burun/boğaz
 
Hafif/Orta
Her 12 saatte bir 500mg veya her 8 saatte bir 250mg
25mg/kg/gün iki eşit doza bölünerek her 12 saatte bir
veya
20mg/kg/gün üç eşit doza bölünerek her 8 saatte bir
 
 
Şiddetli
 
Her 12 saatte bir 1000mg veya her 8 saatte bir 500mg

45mg/kg/gün iki eşit doza bölünerek her 12 saatte bir
veya
40mg/kg/gün üç eşit doza bölünerek her 8 saatte bir
 
 
 
Alt solunum yolları
 
Hafif/Orta              
veya Şiddetli
Her 12 saatte bir 1000mg veya her 8 saatte bir 500mg
45mg/kg/gün iki eşit doza bölünerek her 12 saatte bir
veya
40mg/kg/gün üç eşit doza bölünerek her 8 saatte bir
 
Cilt ve yumuşak doku
Hafif/Orta
Her 12 saatte bir 500 mg veya her 8 saatte bir 250mg
25mg/kg/gün İki eşit doza bölünerek her 12 saatte bir
veya
20mg/kg/gün üç eşit doza bölünerek her 8 saatte bir
 
 
Şiddetli
Her 12 saatte bir 1000mg veya her 8 saatte bir 500mg
45mg/kg/gün iki eşit doza bölünerek her 12 saatte bir
veya
40mg/kg/gün üç eşit doza bölünerek her 8 saatte bir
 
Genitoüriner Sistem
Hafif/Orta
Her 12 saatte bir 500mg veya her 8 saatte bir 250mg
25mg/kg/gün iki eşit doza bölünerek her 12 saatte bir
veya
20mg/kg/gün üç eşit doza bölünerek her 8 saatte bir
 
 
Şiddetli
Her 12 saatte bir 1000mg veya her 8 saatte bir 500mg
45mg/kg/gün iki eşit doza bölünerek her 12 saatte bir
veya
40mg/kg/gün üç eşit doza bölünerek her 8 saatte bir
 
* Daha az duyarlı bakterilerin etken olduğu enfeksiyonlarda dozaj, şiddetli enfeksiyonlar için önerildiği şekilde uygulanmalıdır.
§ Çocuklar için önerilen dozaj, vücut ağırlığı 40kg'ın altında olanlar için uygundur. Vücut ağırlığı 40kg ve üzerinde olan çocuklara erişkin dozları uygulanmalıdır.

N. gonorrhoeae'ya bağlı gonore, akut komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 g tek doz olarak uygulanır. Sifiliz şüphesi olan gonore vakalarında gerekli testler uygulanmalı ve hastalar en az 4 ay takip edilmelidir.

Peptik ülser hastalığı olan hastaların Helicobacter pylori enfeksiyonlarının tedavisinde, amoksisilin günde 4 kez 500 mg dozunda H. pylori'ye etkin olan en az bir diğer ajan ile kombine kullanılır.

Helicobacter pylori ile ilişkili duodenal ülser tedavisinde 10 gün süreyle günde iki kez 1 g amoksisilin, H. pylori'ye etkin en az bir diğer ajan ile ikili kombinasyonlarda kullanılmıştır.

Bakteriyel endokardit profilaksisi:

Bakteriyel endokardite karşı profilaksinin endike olduğu hastalarda yapılan diş çekimi veya gingiva ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerde girişimden 1 saat önce 3 g; 6 saat sonra da 1.5g amoksisilin oral olarak uygulanır. Çocuklar için ise, girişimden 1 saat önce 50 mg/kg; 6 saat sonra da 25 mg/kg amoksisilin oral olarak uygulanır.

Parenteral uygulama yapılacaksa; erişkinlere girişimden 30 dakika önce 2 g ampisilin İM veya IV, 6 saat sonra da 1 g lM veya IV ampisilin veya 1.5 g oral amoksisilin uygulanır. Çocuklara girişimden 30 dakika önce 50 mg/kg İM veya İV, 6 saat sonra da 25 mg/kg IV veya İM ampisilin veya oral olarak amoksisilin uygulanır. Çocuk dozu erişkin dozunu geçmemelidir.

Son bir ay içinde penisilin kullanmış olan hastalarda başka bir antibiyotik ile profilaksi uygulanması düşünülmelidir. Enfeksiyonun tipi ve şiddetine göre parenteral Alfoxil uygulanmasını takiben gerekirse tedavi oral olarak sürdürülebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca;
Alfoxil® 500 mg Tablet; 16 tablet içeren blister/ kutu
Alfoxil® 125 mg/5 mL Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz; sulandırıldığında 100 mL şişe/ kutu
Alfoxil® 250 mg/5 mL Forte Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz; sulandırıldığında 100 mL şişe/ kutu isimli formları da mevcuttur.
Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Alfoxil® 1 g Tablet; 15 tablet içeren blister/kutu.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu öyküsü olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Bu durumda endikasyona göre oksijen, intravenöz steroidler uygulanmalı ve hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır. Gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi, hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Hafif, bazen de hayatı tehdit edecek kadar şiddetli psödomembranöz kolit, amoksisilinin de aralarında bulunduğu hemen tüm antibakteriyal ilaçlarla bildirilmiştir. Bu nedenle, antibakteriyal ilaç tedavisi uygulanmasına bağlı olarak diyare gelişen hastalarda bu tanının gözönünde bulundurulması gereklidir. Hafif vakalar çoğunlukla sadece ilacın kesilmesi diyareyi geçirir. Orta şiddette ve şiddetli vakalarda sıvı, elektrolit, protein desteği ve Clostrdium difficile'e etkili bir antibiyotiğin tedaviye eklenmesi gerekebilir
 
Gebelikte kullanımı: Gebelik kategorisi: B. Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.
Emziren annelerde kullanımı: Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.
Araç ve makine kullanımına etkisi:
Amoksisilin’in araç ve makine kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Diğer penisilinlerle olduğu gibi, istenmeyen etkilerin esas olarak aşırı duyarlılıkla sınırlı olması beklenebilir. Bu yan etkiler, daha önce penisilinlere karşı aşırı duyarlılık göstermiş olan kişilerde ve geçmişinde allerji, astım, saman nezlesi veya ürtiker gibi bir öyküsü bulunanlarında görülmesi daha muhtemeldir.
Aşağıdaki yan etkilerin penisilinlerin kullanımına bağlı olarak geliştiği bildirilmiştir:
Gastrointestinal: Bulantı, kusma, diyare ve psödomembranöz kolit.
Psödomembranöz kolitin belirtileri, antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında görülebilir.(UYARILAR/ÖNLEMLER bölümüne bakınız).
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları: Ürtiker, eritematöz makülopapüler döküntüler, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermail nekroliz bildirilmiştir.Aşırı duyarlılık reaksiyonları antihistaminikler ve eğer gerekirse kortikosteroidler ile kontrol edilebilir. Bu tip reaksiyonlar görüldüğünde, doktorun, tedavisi yapılan hastalık için amoksisilinin kesin olarak gerekli olduğuna dair bir görüşü olmadıkça ve hastalık hayatı tehdit edici değilse amoksisilin tedavisi sonlandırılmalıdır.
Karaciğer: AST (SGOT) değerlerinde orta derecede yükselme bildirilmiştir fakat bu bulgunun anlamlılığı bilinmemektedir.
Kan ve Lenfatik Sistemler: Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositosis penisilinlerle tedavi sırasında bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar genellikle tedavinin kesilmesi ile geçen niteliktedir ve bir hipersensitivite fenomeni olduğu düşünülmektedir.
Santral Sinir Sistemi: Reversibl hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, insomnia, konfüzyon, davranış değişiklikleri ve/veya baş dönmesi nadir olarak bildirilmektedir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKi GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.