Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TEVA İLAÇ
Marka ALFOXIL
Etken Madde Kodu SGKEQI-AMOKSISILIN TRIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A00538
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,97 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,97 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 4,5 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E003I
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
Alfoxil 250 mg Oral Süspansiyon, yukarıda belirtilen, amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsilit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları ile selülit, apse, erizipel, empetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre gerekli cerrahi müdaheleler uygulanmalıdır. Alfoxil bakteriyel endokardit profilaksisinde de endikedir.
Etken mikroorganizmaların ve amoksisiline duyarlılığın belirlenmesi için bakteriyolojik inceleme yapılmalıdır. Ancak tedaviye, duyarlılık testi sonuçları beklenmeden de başlanabilir.
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin, ampisilin benzeri semi - sentetik geniş spektrumlu bir penisilindir. Bakteri hücre duvarı mukopeptitinin biyosentezini inhibe ederek etkinlik gösterir.
Mikrobiyoloji:
Amoksisilin’in, gerek in vitro, gerek klinik enfeksiyonlarda aşağıdaki mikroorganizmaların birçok türüne karşı etkin olduğu kanıtlanmıştır.
 
Aerobik Gram-Pozitif Mikroorganizmalar:
Enterococcus faecalis
Staphylococcus spp. * (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus spp. (yalnızca alfa ve beta hemolitik türleri)
*Amoksisilin’e karşı dayanıksız fakat metisilin/oksasilin’e dayanıklı olan staphylococci, amoksisilin’e dirençli kabul edilmelidir.
Aerobik Gram-negatif Mikroorganizmalar:
Escherichia coli (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Haemophilus influenzae (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Neisseria gonorrhoeae (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Proteus mirabilis (yalnızca beta-laktamaz-negatif türleri)
Helikobakter:
Helicobacter pylori
Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Amoksisilin, mide asidine dayanıklıdır ve oral yoldan uygulanmasının ardından süratle emilir. 250 ve 500 mg'lık dozun oral yoldan uygulanmasından yaklaşık 1–2 saat sonra kan konsantrasyonları sırası ile 3.5 µg/ml–5 µg/ml ve 5.5 µg/ml -7.5 µg/ml arasında değişir. 125 mg/5 ml ve 250 mg/5 ml süspansiyonun oral yoldan uygulanmasından yaklaşık 1–2 saat sonra kan konsantrasyonları sırası ile 1,5 µg/ml –3 µg/ml ve 3,5 µg/ml –7,5 µg/ml arasında değişir.

Dağılım: Vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır. Ancak beyin-omurilik sıvısına menenksler iltihaplı olduğu zaman geçebilir. Amoksisilinin proteine bağlanma oranı düşük olup yaklaşık %20'dir.

Metabolizma: Amoksisilin kısmen karaciğerde metabolize olur.

Atılım: Oral yoldan uygulana amoksisilinin yaklaşık olarak %60’lık bir bölümü 6–8 saat içinde değişmeden idrarla atılır. Amoksisilin’in yarı-ömrü 61,3 dakikadır. Amoksisilin ile birlikte probenesid uygulanması amoksisilinin atılımını geciktirir

Farmasötik Şekli

Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz

Formülü

Alfoxil 250 mg Forte Oral Süspansiyon; sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 ml'sinde (1 ölçek); 250 mg amoksisilin'e eşdeğer amoksisilin trihidrat ve yardımcı madde olarak; sakarin sodyum, sodyum siklamat, sodyum benzoat, şeker, Dye Red F.D.C. No.3 ve ahududu aroması içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid, amoksisilin’in renal tübüler salgılanmasını azaltır. Amoksisilin ve probenesid’in birlikte kullanılması kandaki amoksisilin seviyesinin uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir. Kloramfenikol, makrolidler, sülfonamidler ve tetrasiklinler, penisilin’in bakteri öldürücü etkisini bozabilir. Bu in vitro çalışmalarla kanıtlanmıştır, ancak bu etkileşimin klinik önemi tam olarak belgelendirilememiştir.

Kontraendikasyonlar

Alfoxil 250 mg Oral Süspansiyon, penisilin allerjisi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; Streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar ve H.influenzae'ye bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları; E.coli, Proteus mirabilis ve Streptococcus faecalis'e bağlı ürogenital sistem enfeksiyonları ve streptokoklar, pnömokoklar, duyarlı stafilokoklar ve E.coli'ye bağlı cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 20 kg ve üzerindeki hastalara mutad doz olarak 8 saat ara ile 250–500 mg uygulanır. 20 kg'ın altındaki hastalarda 8 saat ara ile üç eşit doza bölünerek toplam 20 mg/kg/gün uygulanır.
A grubu beta-hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş veya akut glomerulonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlarda; etkeni streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar ve H. influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında 20 kg ve üzerindeki hastalara mutad doz olarak 8 saat ara ile 500–1000 mg uygulanır. 20 kg'ın altındaki hastalarda 8 saat ara ile üç eşit doza bölünerek toplam 40 mg/kg/gün uygulanır.
SÜSPANSİYONUN HAZIRLANMASI
Alfoxil 250 mg Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce şişenin içine yarıya kadar önceden kaynatılıp soğutulmuş su koyarak iyice çalkalayınız. Tam bir dağılım sağlamak için 5 dakika bekleyiniz. Daha sonra şişe üzerindeki çizgiye kadar aynı sudan ilave edip tekrar çalkalayınız.
Bakteriyel endokardit profilaksisi :
Bakteriyel endokardite karşı profilaksinin endike olduğu hastalarda yapılan diş çekimi veya gingiva ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerde girişimden 1 saat önce 3 g; 6 saat sonra da 1.5 g amoksisilin oral olarak uygulanır. Çocuklar için ise, girişimden 1 saat önce 50 mg/kg; 6 saat sonra da 25 mg/kg amoksisilin oral olarak uygulanır. Parenteral uygulama yapılacaksa; erişkinlere girişimden 30 dakika önce 2 g ampisilin IM veya IV, 6 saat sonra da 1 g IM veya IV ampisilin veya 1.5 g oral amoksisilin olarak uygulanır. Çocuklara girişimden 30 dakika önce 50 mg/kg IM veya IV, 6 saat sonra da 25 mg/kg IV veya IM ampisilin veya oral amoksisilin olarak uygulanır. Çocuk dozu erişkin dozunu geçmemelidir. Son bir ay içinde penisilin kullanmış olan hastalarda başka bir antibiyotik ile profilaksi uygulanması düşünülmelidir. Enfeksiyonun tipi ve şiddetine göre parenteral Amoksisilin uygulanmasını takiben gerekirse tedavi oral olarak sürdürülebilir
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preperatın ayrıca;
ALFOXİL 500 mg Tablet,                                                                      
ALFOXİL 1 gr Tablet,                                                                           
ALFOXİL 250 mg Enjeksiyon İçin Toz,                                                     
ALFOXİL 500 mg Enjeksiyon İçin Toz,
ALFOXİL 1 g Enjeksiyon İçin Toz,                                                           
ALFOXİL 125 mg Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz,                            
ALFOXİL 250 mg Kapsül,  isimli formları da mevcuttur.
Saklama Koşulları
25o C' ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.          
Sulandırılan süspansiyon oda sıcaklığında 7 gün, buzdolabında 14 gün süreyle aktivitesini korur.
Bu süre içinde kullanılmayan kısım atılmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Alfoxil 250 mg Oral Süspansiyon; sulandırıldığında 100 mL'lik süspansiyon verebilecek kuru toz içeren şişelerde, ölçeği ile birliktedir.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, intravenöz steroidler uygulanmalı ve hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır. Gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi, hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Gebelik Kategorisi B’dir.Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.
Emziren annelerde kullanımı: Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.
Araç ve makine  kullanımına etkisi: Herhangi bir bilgi mevcut değildir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gastrointestinal: Bulantı, kusma, ishal ve hemorajik/pseudomembranöz kolit.

Psedomembranöz kolit semptomlarının başlaması antibiyotik tedavisi sırasında ya da sonrasında olabilir. (Bkz. UYARILAR)

Aşırı duyarlık reaksiyonları: Serum hastalığı-benzeri reaksiyonlar, eritematoz makulopapular döküntü, Stevens-Johnson sendromu, eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, akut genel egzantematöz püstüloz, aşırı duyarlık, vaskülit ve kurdeşen kaydedilmiştir.

Bu aşırı duyarlık reaksiyonları antihistaminik ve gerektiğinde sistemik kortikosteroidlerle kontrol edilebilir.

Karaciğer: AST (SGOT) ve/veya ALT (SGPT)’de kısmî artış kaydedilmiştir, fakat bu bulgunun önemi bilinmemektedir. Aralarında kolestatik sarılık, hepatik kolestaz ve akut sitolitik hepatit de bulunan hepatik işlev bozuklukları kaydedilmiştir.

Böbrek: Kristalüri etkisi olduğu da bilinmektedir. (Bkz. DOZ AŞIMI)

Dolaşım ve Lenf Sistemi: Penisilinlerle yapılan tedavi sırasında anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni, ve agranülositoz kaydedilmiştir. Bunlar çoğu zaman tedavinin kesilmesiyle geri dönüşümlü reaksiyonlardır ve aşırı duyarlık nedeniyle oldukları sanılmaktadır.

Merkezi Sinir Sistemi: Geri dönülebilir hiperaktivite, uyarılma, kaygı, uykusuzluk, sersemlik davranış değişiklikleri, ve/veya baş dönmesine ender olarak rastlanmaktadır.

Diğer: Diş renginde bozulmaya (kahverengi, sarı veya gri lekeler) ender olarak rastlanmıştır. Şikâyetlerin çoğu pediatrik hastalarda görülmüştür. Çoğu durumlarda renk bozulması, fırçalama ya da diş temizliği yoluyla azaltılmış veya giderilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ