Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka ALGESAL
Etken Madde Kodu SGKEXG-DIETILAMIN SALISILAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu M02AC
ATC Açıklaması Salisilik Asit Türevleri İçeren Preparatlar
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A00541
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,59 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,56 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,46 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E118A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
ALGESAL POMAD 40 g’lık tüpte
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
ALGESAL’in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

ALGESAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Eğer;

 • Pomad bileşiminde yer alan etkin ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise, (alerjik reaksiyon, deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
 • Uygulama yeri tahriş olmuş ya da yaralanmışsa
 • ALGESAL’i kullanmamalısınız.

ALGESAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.
Eğer,

 • Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Emziriyorsanız
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • “Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD)” eksikliği hastalığınız varsa,

ALGESAL’i dikkatli kullanınız. Gözlerle temas ettirmeyiniz, yaralı, tahriş olmuş ve enfeksiyonlu deriye sürmeyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALGESAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
ALGESAL, uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ALGESAL kullanmadan önce doktorunuza danışınız. ALGESAL’i hamilelikte sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ALGESAL anne sütüne az miktarda geçer. Bu nedenle ALGESAL’in emziren annelerde kullanımının bebeğe zarar vermesi beklenmez. Yine de doktorunuza danışmadan kullanmayınız. ALGESAL’i göğüs ve meme bölgenize uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı
ALGESAL’in, araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

ALGESAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ALGESAL’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, ALGESAL kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
ALGESAL’in bilinen bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi ALGESAL'’in de, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALGESAL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker, yüz, dudak, el/ayakta şişme, göğüs sıkışması, nefes darlığı, baygınlık hali ve/veya yüksek ateş gibi ciddi alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin ALGESAL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Nadiren ciltte kızarıklık ortaya çıkabilir. Astım hastasıysanız ve steroidal olmayan anti romatizmallere karşı aşırı hassasiyetiniz varsa ALGESAL’e karşı bir uyuşmazlık olasılığı ortaya çıkabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

ALGESAL günde üç defaya kadar ağrıyan bölgeye ince tabaka şeklinde sürülebilir.
Eklem, kas ve sinir ağrılarında hızla etki eder.

ALGESAL özelikle yüze, göze, mukoz membranlara (ağız, burun gibi) uygulanmamalıdır. Uygulama yerinin tahriş olması durumunda kullanımına son verilmelidir. Bazı hastalarda ışığa karşı hassasiyet oluşabileceğinden uygulama sonrası güneş ışığı ile direk temas etmeyiniz.

Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını kullanmayınız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz ağrının şiddetine göre gerektiğinde gün içerisinde 1-3 uygulamaya kadar kullanmanızı önerebilir.
Romatizmal hastalıklarda çoğu durumda 3-4 haftalık bir tedavi yeterli olur, kesikli yaralanmalarda (örn. Spor yaralanmaları) tedavi süresi 2 haftaya kadar sürebilir. Şikayetlerinizin devam etmesi durumunda tedavinin nasıl devam edileceğine karar verilmesi için doktorunuza başvurulması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:
ALGESAL, deri üzerine uygulanır. Emilmesini kolaylaştırmak için ovarak ve/veya masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Uygulamadan sonra uygulama bölgesinin kapatılması gerekmez. Ancak istendiğinde, uygulama yeri sargı beziyle de kapatılabilir. Pomad uygulandıktan sonra ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım:
ALGESAL’in 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:
Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa geniş yüzeylerde uzun süreli kullanımından kaçınmanız gerekir.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer ALGESAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL kullandıysanız:
ALGESAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını aldıysanız derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL kullandıysanız uygulama bölgesini ılık ya da soğuk su ile yıkayınız. Kazayla yutulması durumunda, kullandığınız ALGESAL ambalajını da yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

ALGESAL’i kullanmayı unutursanız:
İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmalısınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALGESAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
ALGESAL tedavisini sonlandırdığınızda beklenen olumsuz bir etki bulunmamaktadır.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

 

 • ALGESAL, etkin madde olarak bir salisilik asit olan dietilamin salisilat içeren, beyaz renkli, hafif lavanta kokulu kremdir.
 • ALGESAL, 40 gr’lık alüminyum tüpte hasta kullanma talimatını da içeren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.
 • ALGESAL, kas sistemi ve de tendonlar ve bağlarda oluşan ağrıların tedavisini bölgesel olarak desteklemede kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
ALGESAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Güneş ışığından koruyunuz.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ALGESAL’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALGESAL’i kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
ALGESAL Pomad 40 gr
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Zehirlenme belirtileri:
ALGESAL uygulanmasından sonra zehirlenme belirtileri şimdiye kadar bilinmemektedir.
Bulantı, ishal, baş dönmesi, kulak çınlaması, nefes darlığı, hiper ventilasyon, asidoz, Na-K-kaybı, kanama, anemi, alerji, böbrek hasarı, tetanik konvülziyonlar, halüsinasyonlar, sersemlik, baş ağrıları ortaya çıkabilir.

Zehirlenme tedavisi:
Hızlı zehirlenme, bikarbonat veya tris tampon bağımlılığı, zorlu alkalize diürez, diazepam ağrılarında, elektrolit kontrolü, hemodiyaliz.

 

Etkin Maddeler
Her 1 gr pomad, 0.1 g dietilamin salisilat içerir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Salisilik asit türevlerini içeren preparatlar, antienflamatuvar, antiromatik ilaçlar.
ATC kodu: M02AC

Dietilamin salisilat bir nonsteroid antiinflamatuvardır. Antiinflamatuvar, analjezik etkiye sahiptir, ayrıca mikro-dolaşımı iyileştirir. ALGESAL uygulanımını takiben deriye iyi penetre olur ve derin ağrıları azaltmak için tam olarak etkilidir. Deriye zarar vermez.

 

Farmakokinetik Özellikler

Emilim:
Dietilamin salisilat, deriye uygulanımı takiben, kolayca ve hızla emilir.

Dağılım:
Epidermis, dermis ve hipodermis tabakalarında yoğun miktarda bulunur, daha aşağıdaki dokulara doğru giderek miktarı azalır (iç organlarda ise düşük miktarlarda bulunduğu ve birikim yapmadığı saptanmıştır). Deriye iyi penetre olması sayesinde derin ağrılarda etkindir.

Biyotransformasyon ve Eliminasyon:
Dietilamin salisilat kan dolaşımına karışır ve böbrek yoluyla atılır.

 

Farmasötik Form
Pomad
Beyaz renkli, hafif lavanta kokulu krem.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)
ALGESAL, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi
ALGESAL gebelikte sadece açıkça gerektiği durumlarda, anneye sağlanması beklenen yarar fetüste neden olabilecek zarara üstünse kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi
ALGESAL anne sütüne çok az miktarlarda geçer. Bu nedenle emzirme döneminde kullanımının bebeğe zarar vermesi beklenmemektedir. Yine de tüm diğer ilaçlarda olduğu gibi, emziren annelerde kullanımında dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, emziren annelerde göğüs ve meme bölgesine uygulama yapılmamalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite
Üreme yeteneği üzerine olumsuz bir etkisi bilinmemektedir.

 

Geçimsizlikler
Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsatlandırma tarihi: 27.07.1970
Son yenileme tarihi: 11.05.2004
İstenmeyen Etkiler

Dietilamin salisilat, topikal kullanımında etkili ve güvenli olarak bilinmektedir. Seyrek olarak, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve alerji bildirilmiştir.

Sıklık ifadeleri şu şekilde tanımlanmıştır. Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10,000 ila < 1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her 1 g pomad 0.1 g dietilamin salisilat (%10 a/a) içerir.

Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
KÜB’de belirtilen verilerin dışında başka bir toksikolojik veri bulunmamaktadır.
Kontrendikasyonlar
ALGESAL,
 • Dietilamin salisilat ya da pomad bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlı olduğu bilinen kişilerde,
 • Tahriş olmuş ya da yaralı deriye uygulanmamalıdır.
Kullanım Yolu
Haricen (cilt üzerine) uygulanır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
09.01.2012
Müstahzar Adı
ALGESAL Pomad 40 gr
Onay Tarihi
09.01.2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

ALGESAL özellikle yüze, göze ve mukoza üzerine (örn; ağız, burun) uygulanmamalıdır. Açık yaralarda ya da tahriş olmuş deri üzerinde kullanılmamalıdır. Bazı hastalarda ışığa duyarlılık yaratabileceğinden uygulamalardan sonra güneş ışığına direkt temasdan kaçınılmalıdır. Uygulama yerinin tahriş olması durumunda kullanımına son verilmelidir. Uzun süreli kullanımının olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Başka steroid olmayan anti-reumatik ilaçlara karşı astımlı ve aşırı duyarlı hastalarda ALGESAL’e karşı da bir ilaç uyuşmazlığı olasılığı mevcuttur. ALGESAL, “Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD)” eksikliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi
ALGESAL, günde bir ya da birkaç kez ağrıyan bölgeye ince tabaka şeklinde sürülerek uygulanır.
Ağrının şiddetine göre gerektiğinde gün içerisinde 1-3 uygulama yapılabilir. Eklem, kas ve sinir ağrılarında hızla etki eder. Romatizmal hastalıklarda bazı durumlarda 3 ile 4 haftalık bir tedavi süresi yeterlidir; kesikli yaralarda (örneğin; spor yaralanmalarında) tedavi süresi 2 hafta kadar sürer.

Uygulama şekli
ALGESAL haricen kullanım içindir. Deriden geçişini kolaylaştırmak için ovularak ve/veya masaj yapılarak uygulanabilir. İlacın uygulanımından sonra uygulama bölgesinin kapatılması gerekmez. Ancak istendiğinde, uygulama yeri sargı beziyle de kapatılabilir. Pomad uygulandıktan sonra eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda, doz ayarlaması gerekmemektedir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda ise, geniş yüzeylerde uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:
6 yaşından küçük çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği üzerine yeterli veri bulunmadığından, 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

 

Raf Ömrü
60 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
105/40
Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
34510 Esenyurt/İSTANBUL
Telefon No: 0 212 620 28 50
Faks No:     0 212 596 20 65
Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
34510 Esenyurt/İSTANBUL
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Güneş ışığından korunmalıdır.
Terapötik Endikasyonlar
ALGESAL, kas sisteminde ve de ayrıca tendon ve bağlarda oluşan ağrıların lokal destekleyicisi tedavisinde endikedir.
Üretici Bilgileri
Nobelfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sancaklar / DÜZCE
Yardımcı Maddeler
Poliglikol stearat A, sıvı parafin, lavanta esansı, su
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Poliglikol stearat A
 • Sıvı parafin
 • Lavanta esansı
 • Su