Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka ALJIL
Etken Madde Kodu SGKFIJ-PARASETAMOL+PROPIFENAZON+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00553
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 4,41 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,41 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda ayrıca karaciğeri etkileyecek ilaç alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

10 g’dan fazla alan yetişkinlerde toksisite olasılığı vardır. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Doz aşımında solgunluk, anoreksi, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi ve konvülsiyon gibi semptomlar görülür. Hepatik nekroz parasetamol aşırı dozajının dozla ilişkili komplikasyonudur. Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ila 48 saat içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını takiben 1 ila 6 gün görülmeyebilir.

Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin %30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir.

 

Endikasyonlar

Baş ağrıları, diş ağrıları, sinir ve romatizma ağrılarında, adet sancılarında, soğuk algınlığında, grip, tonsillit gibi üst teneffüs yolu rahatsızlıklarında ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.Kafein de santral sinir sistemini stimüle ederek rahatlık sağlar.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol ve ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Bu özellikleri bakımından asetilsalisilik aside benzer, ancak asetilsalisilik aside duyarlı şahıslarda da rahatlıkla kullanılabilir. Kafein santral sinir sistemi stimulanıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol ve propifenazon gastrointestinal sistemden emilir.
Parasetamolün plazmadaki konsantrasyonu 30 – 60 dakikada en üst düzeye ulaşır.
Karaciğerde metabolize olur ve idrarla atılırlar.
Eliminasyon yarı ömrü 1 -4 saattir.
Kafein oral alımdan hemen sonra emilerek santral sinir sistemine geçer.
Atılım idrarla olur. Kafein eliminasyon yarı ömrü büyüklerden 3 – 6 saat, yeni doğanlarda 39 – 144 saattir.

 

Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü
Bir tablette;
Parasetamol  300 mg
Propifenazon 150 mg
Kafein           50 mg içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Antikolinerjik ajanlar ve afyon kökenli analjeziklerle alındığında parasetamolün gastrointestinal absorbsiyonu gecikir. Antiepileptikler, barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol, parasetamolün plazma yarı ömrünü uzatabilir ve toksisitesi artabilir.

Alkol parasetamolün hepatotoksisitesini arttırabilir.

Antikonvülsanlar veya oral steroid yapılı kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasını engeller. Oral antikoagülanlar ile parasetamolün birlikte kullanımı; hipoprotrombinemik etkide artış oluşturabilir. Ancak bu etkileşim, kullanım süresine ve dozuna bağlıdır. Kloramfenikol ile alındığında kloramfenikol konsantrasyonunu arttırabilir.
Kontraendikasyonlar
Aşırı duyarlılık gösterenlere kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinlere : 1 – 2 tablet
12 – 16 yaş : 1 tablet

Gerektiğinde 24 saat içinde üç tek doza kadar alınabilir. Tabletler bol miktarda su veya bir başka içecek ile alınmalıdır.
Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.
Bebeklere ve 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 Esenyurt / İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
23.08.1983 - 132 / 60
Saklama Koşulları
25 ° C 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların erişemeyecekleri bir yerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
20 tabletlik blister ambalajda.
Uyarılar/Önlemler

Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda ayrıca karaciğeri etkileyecek ilaç alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. 10 günden daha uzun süre kullanımlar mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer ateş 3 günden fazla, ağrı 5 günden fazla devam ederse hemen bir doktora danışılmalıdır. Uzun süreli ve yüksek doz kullanımlarda hepatotoksisite ve ciddi hepatik yetmezlik oluşabilir.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.
Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

HAMİLELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
Aljil, içerdiği propifenazon nedeniyle gebelere ve emziren annelere verilmemelidir.

Üretim Yeri
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No:219
Esenyurt / İSTANBUL

Reçete ile satılır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hematolojik reaksiyonlar rapor edilmiş olmasına rağmen parasetamolün yan etkileri hafiftir. Genellikle cilt kızarıklığı ve diğer alerjik reaksiyonlar olabilirse de ilacı kesmekle geçer. Yüksek dozlarda alındığında; ilk 24 saatte bulantı, kusma, anoreksi, karın ağrısı çarpıntı görülür. 12 - 48 saat içinde karaciğer harabiyeti olabilir. Glukoz metabolizmasında anormallik ve metabolik asidoz meydana gelebilir. Ciddi zehirlenmelerde karaciğer yetmezliği neticesi ensafalopati, koma ve ölüm olabilir. Karaciğer harabiyeti 10 g veya daha fazla olan yetişkinlerde görülür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.