Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka ALKA-SELTZER
Etken Madde Kodu SGKERW-ASETILSALISILIK ASIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BA01
ATC Açıklaması Asetilsalisilik asit
NFC Kodu AH
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Efervesan Tabletler
Kamu Kodu A00558
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,97 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,16 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Asetilsalisilik asit aşırı dozda alındığında baş dönmesi, tinnitus, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, hiperventilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisilizm belirtilerine rastlanabilir. Çok yüksek dozlarda merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardiyovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir. Akut intoksikasyonlarda gastrik lavaj yapılır. Ciddi intoksikasyonlarda kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır (örn. i.v. sodyum bikarbonat). Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.
Endikasyonlar
Alka-Seltzer, mide rahatsızlığı ve/veya hiperasiditenin başağrısı ile birlikte görüldüğü, örneğin aşırı yeme ve içme sonrasında, hızlı ve etkili bir tedavi sağlar. Alka-Seltzer'in etkinliği, yatarken alınan dozun sabahleyin tekrarlanması ile artar. Alka-Seltzer, ayrıca migren, adet sancıları, soğuk algınlığı ve griple birlikte olan ağrı ve rahatsızlıklar ile diğer ağrıların giderilmesinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Alka-Seltzer efervesan tablet suda eritildiğinde sodyum asetilsalisilat, sodyum sitrat ve sodyum bikarbonat oluşur. Solüsyon içerdiği sodyum asetilsalisilat nedeniyle analjezik, antipiretik ve sodyum sitrat tampon sistemi nedeniyle antiasit etkiye sahiptir. Alka-Seltzer içerdiği sodyum sitrat tamponu nedeniyle mide asidini nötralize edip mide pH'sını 5-7 arasında tutar ve bu pH değerini mideden boşalıncaya kadar korur. Ayrıca sodyum sitrat gastrik boşalma hızını da arttırır. Asetilsalisilat suda çözünme özelliğinden dolayı gastrik mukoza hücrelerinden absorbe olmaz, duodenumdan hızla ve hemen tamamen absorbe edilir. Maksimum plazma asetilsalisilik asit düzeyine 30 dakika içinde erişilir. Asetilsalisilik asit etkisini siklooksijenaz enziminini asetilasyon ile dönüşümsüz olarak inhibe ederek gerçekleştirir. Siklooksijenaz (prostaglandin sentetaz) enziminin inhibisyonu ile ağrı, ateş ve enflamasyondan sorumlu prostaglandin sentezi önlenmektedir. Asetilsalisilik asit, plazma proteinlerine % 80-90 oranında bağlanır. Hidroliz ve asetilasyonla metabolize olur. Salisilik asit ve metabolitleri şeklinde idrarla atılır.
Farmakokinetik Özellikler
Alka-Seltzer efervesan tablet suda eritildiğinde sodyum asetilsalisilat, sodyum sitrat ve sodyum bikarbonat oluşur. Solüsyon içerdiği sodyum asetilsalisilat nedeniyle analjezik, antipiretik ve sodyum sitrat tampon sistemi nedeniyle antiasit etkiye sahiptir. Alka-Seltzer içerdiği sodyum sitrat tamponu nedeniyle mide asidini nötralize edip mide pH'sını 5-7 arasında tutar ve bu pH değerini mideden boşalıncaya kadar korur. Ayrıca sodyum sitrat gastrik boşalma hızını da arttırır. Asetilsalisilat suda çözünme özelliğinden dolayı gastrik mukoza hücrelerinden absorbe olmaz, duodenumdan hızla ve hemen tamamen absorbe edilir. Maksimum plazma asetilsalisilik asit düzeyine 30 dakika içinde erişilir. Asetilsalisilik asit etkisini siklooksijenaz enziminini asetilasyon ile dönüşümsüz olarak inhibe ederek gerçekleştirir. Siklooksijenaz (prostaglandin sentetaz) enziminin inhibisyonu ile ağrı, ateş ve enflamasyondan sorumlu prostaglandin sentezi önlenmektedir. Asetilsalisilik asit, plazma proteinlerine % 80-90 oranında bağlanır. Hidroliz ve asetilasyonla metabolize olur. Salisilik asit ve metabolitleri şeklinde idrarla atılır.
Farmasötik Şekli
Efervesan Tablet
Formülü

Bir efervesan tablet 324 mg Asetilsalisilik asit, 965 mg Sitrik asit, 1625 mg Sodyum bikarbonat, tadlandırıcı olarak Sakkarin sodyum ve koruyucu olarak Sodyum benzoat içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Bütün non-steroidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, kortikosteroide bağlı gastro-intestinal kanama ihtimalini, antikoagülanların (örn. kumarin türevleri ve heparin) etkilerini ve metotreksatın istenmeyen etkilerini arttırır.
 
Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insulin veya oral antidiyabetiklerin dozunun ayarlanması gerekebilir.
 
Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır.
Kontraendikasyonlar
Salisilatlar ve diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlara karşı hassasiyet durumlarında, kanama eğiliminin arttığı kanama bozukluklarında, bronşial astmada, gebeliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka türlü önerilmediği takdirde, erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 1 defada 2 tablet Alka-Seltzer suda eritilerek alınır. Gerektiğinde doz, günde 8 tabletten fazla olmamak kaydıyla, 4 saatte bir tekrarlanır. (Semptomların devamı halinde, bu dozda 3 günden fazla kullanılmamalıdır, hekime danışılmalıdır).
 
12 yaşından küçük çocuklarda hekim tavsiyesi ile kullanılır.
 
Alka-Seltzer efervesan tablet daima 1 bardak suda eritilerek içilir. Tablet ılık suda daha çabuk erir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
25°C'yi geçmeyen, kuru ve serin bir yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
10 efervesan tabletlik ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Gebelik esnasında, doktor kontrolü altında ve ilacın sağlayacağı yarar taşıdığı muhtemel riskten fazla ise kullanılmalıdır.
 
Emziren anneler tarafından yüksek dozda alınmamalıdır.
 
Konjestif kalp yetmezliği ve renal yetmezlik gibi sodyum kısıtlı diet uygulaması gerektiren hastalıklarda, Alka-Seltzer'in içerdiği sodyum miktarı (her tablet 567 mg sodyum içerir) dikkate alınmalıdır.
 
Asetilsalisilik asit, kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal kanama riskini artırabilir.
 
Çocuklarda ve gençlerde yüksek ateşte hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Aşırı hassasiyete bağlı reaksiyonlar (deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve kanama zamanı uzaması gibi yan etkiler nadiren görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.