Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka ALLEGRA
Etken Madde Kodu SGKF12-FEKSOFENADIN HCL
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R06AX26
ATC Açıklaması Feksofenadin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A07730
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 14,28 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,75 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,77 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E259A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Herhangi bir feksofenadin hidroklorür akut doz aşımı olgusu bildirilmemiştir. Bu durumda herhangi bir emilmemiş ilacı uzaklaştırmak için uygulanacak standart önlemler düşünülmelidir. Hemodiyaliz feksofenadin hidroklorürü kandan etkili biçimde uzaklaştırmamaktadır.
Endikasyonlar
Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda, mevsimsel alerjik rinitin aksırma, burun akıntısı, burun, damak ve boğazda kaşıntı, gözde sulanma ve kızarıklık gibi semptomlarının giderilmesinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Feksofenadin hidroklorür sedatif etkisi olmayan H1 reseptör antagonisti aktivitesine sahip bir antihistaminiktir. Feksofenadin terfenadinin farmakolojik açıdan aktif bir metabolitidir.
 
Feksofenadin hidroklorür ile insanlarda günde tek doz ve iki kez alınan dozlarla yapılan çalışmalar ilacın antihistaminik etkisinin bir saat içinde başladığını ve etkinin 24 saat boyunca sürdüğünü göstermiştir. 28 gün boyunca tekrarlanan dozlarda yapılan çalışmalarda tolerans gelişimine dair bir bulguya rastlanmamıştır.
 
Oral yolla alınımını takiben feksofenadin hidroklorür vücut tarafından hemen emilerek, dozu takip eden 1-3. saatlerde Tmax değerine ulaşır.
 
Feksofenadin, plazma proteinlerine %60-70 oranında bağlanır. Feksofenadin, metabolizasyonu (hepatik veya non-hepatik) sırasında ihmal edilebilir düzeylerde değişime uğrayarak idrar ve feçes yolu ile atılır. Feksofenadinin terminal eliminasyon yarılanma ömrü, çoklu dozu takiben 11-15 saattir.
Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü
Her bir filmtablet 112 mg feksofenadin (120 mg feksofenadin hidroklorür olarak) içermektedir. Boyar madde : Titanyum dioksit (E171) ve demir oksit (E172).
İlaç Etkileşmeleri
Feksofenadin hepatik biyotransformasyondan geçmez ve bu nedenle hepatik mekanizmaları yoluyla diğer ilaçlarla etkileşmez. Feksofenadin hidroklorürün eritromisin ya da ketokonazol ile birlikte uygulanmasının feksofenadinin plazma düzeyinde 2-3 kat artışa yol açtığı saptanmıştır. Bu değişikliklere QT aralığı üzerinde herhangi bir etki eşlik etmemiştir ve tek başına verilen ilaçlara kıyasla istenmeyen olaylarda herhangi bir artışla ilişkili bulunmamıştır.
 
Hayvan çalışmaları, eritromisin ya da ketokonazol ile birlikte uygulama sonrasında feksofenadinin plazma düzeylerinde görülen artışın gastrointestinal emilimde meydana gelen bir artışa ve safra yoluyla atılımda ya da gastrointestinal sekresyonda meydana gelen bir azalmaya bağlı olabileceğini göstermiştir.
 
Feksofenadin ile omeprazol arasında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir. Bununla birlikte, feksofenadin hidroklorürden 15 dakika önce alüminyum ve magnezyum hidroksit jel içeren bir antasidin uygulanması, büyük olasılıkla gastrointestinal sistemde bağlanmaya bağlı olarak, biyoyararlanımda bir azalmaya neden olmuştur. Bu nedenle, feksofenadin hidroklorür uygulanması ile alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitlerin uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilmektedir.
Kontraendikasyonlar
Telfast 120, bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar
 
Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen feksofenadin hidroklorür dozu günde tek doz 120 mg’dır.
 
12 yaşın altındaki çocuklar
 
Feksofenadin hidroklorürün etkinlik ve güvenilirliği 12 yaşın altındaki çocuklarda araştırılmamıştır.
 
Özel risk grupları
 
Özel risk gruplarını (yaşlılar, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Telfast 180, 10 ve 20 filmtablet içeren beyaz opak blister ambalajda.
Saklama Koşulları
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
30ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Telfast 120, 10 ve 20 filmtablet içeren beyaz opak blister ambalajda.
Uyarılar/Önlemler
Yaşlı, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir özel önleme ihtiyaç yoktur.
 
Gebelikte ve emzirme devresinde kullanımı:
 
Gebe kadınlarda feksofenadin hidroklorür ile herhangi bir deneyim yoktur. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, hasta için beklenen yararlar fetüs için olası riske daha ağır basmadıkça feksofenadin hidroklorür de gebelik süresince kullanılmamalıdır.
 
Feksofenadin hidroklorürün anne sütüne geçip geçmediğine dair herhangi bir veri yoktur. Bununla birlikte, emziren annelere terfenadin uygulandığında, feksofenadinin insan sütüne geçtiği saptanmıştır. Bu nedenle, feksofenadin hidroklorür emziren anneler için önerilmemektedir. 
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kontrollü klinik çalışmalarda, en sık bildirilen istenmeyen olaylar başağrısı, uyuşukluk, bulantı, başdönmesi ve yorgunluk olmuştur. Feksofenadin ile gözlenen bu olayların insidansı plasebo ile görülenlere benzer bulunmuştur.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.