Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka ALLERTIDIN
Etken Madde Kodu SGKFC0-LORATADIN
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R06AX13
ATC Açıklaması Loratadin
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A00580
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 5,22 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,22 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda Loratadin alındığında uyku hali, taşikardi ve başağrısı görülebilir. Böyle hallerde semptomatik ve destekleyici tedavi tatbik edilmelidir. Hasta kusturulmalı ve aktif kömür verilmelidir. Eğer bu mümkün olmazsa, gastrik lavaj uygulanmalıdır. İlk müdaheleden sonra hasta bir süre gözetim altında tutulmalıdır.

Loratadin hemodializ ile vücuttan uzaklaştırılamaz.

Endikasyonlar

Mevsime bağlı allerjik rinit ve kronik allerjik rinit semptomlarının (gözlerde yanma ve kaşıntı, burunda akıntı ve kaşınma, hapşırma gibi) giderilmesinde, kronik ürtiker ve diğer allerjik kaynaklı dermatolojik reaksiyonların tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Müstahzarın etkin maddesi olan Loratadin, antikolinerjik ve sedatif tesiri olmayan uzun etkili bir trisiklik antihistaminiktir.

Etkisini selektif olarak periferik H1 reseptörlerine bağlanarak göstermektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Loratadin, oral olarak verildiğinde süratle absorbe edilir ve büyük ölçüde metabolize olarak aktif bir metabolit olan deskarbametoksiloratidin’e dönüşür. Etkisi, 1-3 saat içinde görülür;  8-12 saatte maksimum düzeye ulaşır ve 24 saati aşkın bir süre boyunca devam eder. Erişkinlerde Loratadin’in ortalama eliminasyon yarı ömrü 8.4 saat, aktif metabolitinin ise     28 saattir. Loratadin ve aktif metaboliti genellikle tedavinin 5. gününden sonra kararlı konsantrasyonlara ulaşır. Loratadin’in kan proteinlerine bağlanma oranı % 97, aktif metabolitinin ise % 73-77’dir. Loratadin çeşitli metabolitler halinde böbreklerden ve barsaklardan eşit oranlarda itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

Her 5 ml (Kutu içindeki kaşık dolusu) :

Loratadin 5 mg,

Diğerleri : Şeker, Sodyum benzoat, şeftali aroması ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Pozitif reaksiyonları maskeleyebilecek veya hafifletebileceklerinden, cilt reaksiyon testlerinden dört gün önce antihistaminik kullanımına son verilmelidir.

Kontraendikasyonlar

Loratadin’e karşı aşırı duyarlılığı olan şahıslarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara : Günde 1 defa 2 ölçek (10 mg)

 

2-12 yaşındaki çocuklara :


Vücut ağırlığı 30 kg’dan fazla : Günde 1 defa 2 ölçek (10 mg)

Vücut ağırlığı 30 kg’dan az : Günde 1 defa 1 ölçek (5 mg) olarak verilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

ALLERTİDİN Tablet 10 mg.

Ruhsat Sahibi

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No:1  34303 Küçükçekmece - İstanbul

 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

23.12.1996 - 180 / 

Saklama Koşulları

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 ml’lik şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Loratadin anne sütüne geçer.

Gebelik ve laktasyon döneminde emniyetle kullanılabileceği henüz kesinlik kazanmadığından, ilacın sağlayacağı yarar ancak fetus üzerindeki muhtemel riskten daha fazla önem taşıyorsa kullanılmalıdır.  2 yaşından küçük  çocuklarda  güvenirliği ve etkinliği henüz gösterilememiş olduğundan bu yaş grubunda kullanılmaması tavsiye edilir.

Üretim Yeri

Carlo Erba İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Cebe Alibey Sok.  No: 12

Topkapı – İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Loratadin kullanımı ile önemli bir yan etki ile karşılaşılmamakta, sıklığı plasebo ile yakın düzeyde olmaktadır. Nadiren halsizlik, bulantı ve başağrısı gözlenmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.