Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka AMBROL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB06
ATC Açıklaması Ambroksol
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,89 TL (1 Mart 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,89 TL (8 Nisan 2011)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Astımı olan hastalarda karaciğer ve böbrek yetmezliğinde ve peptik ülser mevcudiyetinde dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Astımı olan hastalarda karaciğer ve böbrek yetmezliğinde ve peptik ülser mevcudiyetinde dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Şimdiye kadar insanda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Aşırı dozda alındığında mide boşaltılmalı, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik antidotu bulunmamaktadır.

Endikasyonlar

Mukusun koyu ve yapışkan hal aldığı akut ve kronik solunum sistemi hastalıklarının semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
AMBROL Şurup’un etkin maddesi olan Ambroksol HCl, mukolitik etkili bir maddedir. Ambroksol, ekspektoran etkili bir madde olan Bromheksin’in N-desmetil metabolitidir. Bazı solunum sistemi hastalıklarında koyu ve yapışkan hal alan mukus dışarı atılamadığından, öksürük ve solunum zorluğuna neden olur. Ambroksol mukusu sulandırarak ve miktarını arttırarak balgamın kolaylıkla atılmasını sağlar. Böylece öksüğü azaltır ve solunum güçlüğünü giderir.
Siliyer motilitenin uyarılmasıyla mukosiliyer transportta artış meydana gelerek ekspektoran etki oluşur. 
Ambroksol tedavisi ile salgı oluşumu normal fonksiyonlarına dönerek, solunum yollarını örten salgı filmi doğal koruyucu fonksiyonuna kavuşur.
Bronkopulmoner enfeksiyon tedavisinde kullanılan Ampisilin, Amoksisilin, Eritromisin gibi antibiyotiklerin akciğer dokularına penetrasyonunu kolaylaştırdığı bildirilmiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon: Oral yoldan alındığında süratle ve tam olarak absorbe olur. Biyoyararlanımı %70-80 civarındadır. Yaklaşık 2 saatte doruk plazma konsantrasyona ulaşılır. Tek doz 30 mg oral verilişin ardından doruk plazma konsantrasyonu 88 ng/ ml’dir. Terapötik kan konsantrasyonu 30 ng/ml’dir. İdame tedavisi sırasında 50 ng/ml’lik bir kan konsantrasyonunu korur ancak vücutta birikmez.
Dağılım: Plazma proteinlerine % 90 oranında bağlanır.
Metabolizma: Karaciğerde ilk geçiş etkisine uğrayarak üçte bir oranında metabolize edilir. Ambroksol dibromoantranilik asite metabolize olur.
Eliminasyon: Renal klerensi yaklaşık 53 ml/dk’dır. Dozun yaklaşık %80’i (%5 – 6’sı değişmemiş ilaç) idrarla atılır. Eliminasyonu bifaziktir. Alfa yarılanma ömrü 1.3 saat, beta yarılanma ömrü 8.8 saattir.
Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

Her 5 ml:

Ambroksol Hidroklorür 30 mg,

Yardımcı maddeler: Sakkarin sodyum, Benzoik asit, Frambuaz esansı ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
Yüksek dozda antitussif etkili ilaçların kullanılması öksürük refleksini inhibe ederek ambroksol nedeniyle artan ve mobilize olan bronş sekresyonlarının atılımını zorlaştırabilir. 
Ambroksol’ün diğer ilaçlarla, özellikle bronşit tedavisinde kullanılan kardiyotonik glikozitler, kortikoidler, bronkodilatörler, diüretikler, antibiyotikler ile bilinen bir etkileşimi yoktur. Ancak, Atropin ve antimuskarinik etki gösteren Amantadin, trisiklik antidepresanlar, Haloperidol, antihistaminikler, Prokainamid gibi diğer ilaçlar ( İpratropium hariç ) silier motiliteyi ve mukosilier klirensi azaltarak mukoza salgılarının birikimine yol açabilir.
Kontraendikasyonlar

Ambroksol ve Bromheksin’e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinlere
Tedavinin ilk 2-3 günü, günde 3 defa 5 ml ( 3x30 mg) olarak verilir. Bunu takiben 8-10 gün süre ile günde 2 defa 5 ml (2x30 mg) verilerek sürdürülür.
 
Çocuklara
Tedavinin başlangıcında aşağıda belirtilen doz bir misli arttırılarak uygulanabilir. Bunu takiben aşağıda belirtilen dozlarla tedavi sürdürülmelidir.
0-2 yaş arasındaki çocuklar: Günde 2 defa 1.25 ml ( 2x7.5 mg)
2-5 yaş arasındaki çocuklara: Günde 3 defa 1.25 ml ( 3x7.5 mg)
5-12 yaş arasındaki çocuklara: Günde 2-3 defa 2.5 ml (2-3x15mg) olarak verilir.
Tedaviye 8-10 gün devam edilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

AMBROL Tablet

AMBROL Pediatrik Şurup

Ruhsat Sahibi

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 1

34303 Küçükçekmece - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

19.8.1998 – 187/ 99

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 ml’lik şişeler + 5 ml, 2.5 ml ve 1.25 ml işaretli çift yönlü kaşık

Uyarılar/Önlemler

Ambroksol; eriyen mukus ve sekresyonların dışarı atılımı zorlaşabileceğinden, mukus itrahını önleyecek Kodein gibi antitussiflerle birlikte kullanılmamalıdır. Astımı olan hastalarda karaciğer ve böbrek yetmezliğinde ve peptik ülser mevcudiyetinde dikkatle kullanılmalıdır. 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelik kategorisi C'dir. Hamilelikte ancak çok gerekli görüldüğünde kullanılmalıdır.
Anne sütüne geçip geçmediği belli olmadığından süt veren kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Üretim Yeri

Deva İlaç San. Ve Tic. A.Ş

Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sok. No: 12 Topkapı/İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Ambroksol kullanımı ile Bromheksinde olduğu gibi ender olarak baş ağrısı, deri döküntüleri, mide bozukluğu, kusma, ishal, halsizlik ve serum aminotransferaz seviyelerinde geçici yükselmeler, ağız kuruluğu, burun akıntısı, konstipasyon, disüri, kontakt dermatit görülebilmektedir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.