Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka AMOKSILAV-BID
Etken Madde Kodu SGKEQK-AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A00696
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,95 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,04 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,57 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Glomerular filtrasyon hızı 30 ml/dak' nın altında olan hastaların Amoksilav BID Pediatrik Süspansiyon kullanmaları önerilmez.
Karaciğer Yetmezliği
Penisiline bağlı olarak sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarı dikkatli yapılmalıdır.
Doz Aşımı
Amoksilav BID ile doz aşımı görülen hastaların çoğu asemptomatiktir veya öncelikle mide-karın ağrısı, kusma ve diyareyi içeren gastrointestinal semptomlar ortaya çıkar. Nadiren uyuşukluk, hiperaktivite, eritematöz deri lezyonları görülebilir. Doz aşımı durumunda Amoksilav BID alımına son verilerek semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Eğer doz aşımı durumu hemen farkedilirse ve hiçbir kontrendikasyon durumu söz konusu değilse hasta kusturulabilir veya diğer mide boşaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.  
Amoksisilin ve klavulanat hemodiyalizle dolaşımdan uzaklaştırılabilir.
Endikasyonlar
Amoksilav BID, duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır;
  • akut ve kronik sinüzit,
  • akut ve kronik otitis media,
  • tonsillit,
  • alt solunum yolu ve akciğer enfeksiyonları (kronik bronşit, pnömoni)
  • üriner sistem enfeksiyonları,
  • cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları,
  • kemik ve eklem enfeksiyonları
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin, Gram pozitif ve Gram negatif bakterileri kapsayan geniş spektrumlu bakterisidal etkiye sahip, penisilin grubu, semi-sentetik bir antibiyotiktir. Ancak, ß-laktamaz üreten organizmalar tarafından yıkıldığı için bu tür bakterilere karşı etkisizdir. Klavulanik asit ise, geri dönüşümsüz bir ß-laktamaz inhibitörü olup amoksisilini yıkılmaktan korur. Amoksisilin ve klavulanik asitin birlikte kullanımı ile, amoksisilinin etki spekturumu ß-laktam antibiyotiklere dirençli bakterileri de içerecek şekilde genişler.
 
Bu etki aşağıdaki ß-laktamaz oluşturan bakteriler de dahil olmak üzere, amoksisiline duyarlı tüm mikroorganizmaları kapsar:
 
Gram Pozitif
 
Aeroblar: Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium türleri, Listeria monocytogenes. 
Anaeroblar: Clostridium türleri, Peptococcus türleri.
 
Gram Negatif
 
Aeroblar: Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri, Bordetella pertussis, Brucella türleri, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningiditis, Vibrio cholerae, Pasteurella multocida, Moraxella catarhallis.
Anaeroblar: Bacteroides türleri (Bacteriodes fragilis dahil).
Farmakokinetik Özellikler
Amoksisilin/klavulanik asit, oral uygulamayı takiben gastrointestinal kanaldan tamamen absorbe edilir. Gıdalarla birlikte alımı absorpsiyonu etkilemez. Her iki bileşen de doruk serum konsantrasyonuna ilaç alındıktan yaklaşık 1 saat sonra ulaşır. Amoksisilinin yarılanma ömrü 1.3 saat, klavulanik asidinki 1.0 saattir. Beyin-omurilik sıvısı hariç, birçok doku ve vücut sıvısına (akciğerler, orta kulaklar, periton sıvısı, uterus, ovaryum vb.) kolayca geçerler. Amoksisilin plazma proteinlerine yaklaşık %18, klavulanik asit ise yaklaşık %25 oranında bağlanır. Amoksisilin değişmeden, klavulanik asit ise kısmen metabolize edilmiş olarak idrarla atılır.
 
Böbrek yetmezliği olanlarda ilacın vücuttan atılımı gecikmektedir.
Farmasötik Şekli
Pediatrik Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz
Formülü
Her 5 ml'de;
 
200 mg Amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat
28.5 mg Klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat 
Tatlandırıcı: Sodyum sakkarin.   
Koku verici: Yabani kiraz aroması, limon aroması.
İlaç Etkileşmeleri
Amoksilav BID bazı hastalarda kanama zamanının ve protrombin zamanının uzamasına neden olabilir. Antikoagülan tedavisi gören hastalarda Amoksilav BID dikkatli kullanılmalıdır.
 
Probenesid amoksisilinin renal tubüler sekresyonunu azalttığı için, Amoksilav BID ile birlikte devamlı kullanımı, amoksisilinin plazmada bulunma zamanı ve konsantrasyonunu artırabilir.
 
Amoksilav BID ile disulfiramın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 
Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde de olduğu gibi Amoksilav BID, oral kontraseptiflerin etkisini azaltabilir.
 
Allopurinol ile ampisilinin birlikte kullanılması halinde sadece ampisilini kullanan hastalara göre deride kızarıklık insidansı yükselebilir ancak, amoksisilinin allopurinol ile kullanımına ait veri yoktur. Amoksilav BID tedavisi sırasında, Benedict belirteci ile idrarda glukoz reaksiyonu ve Coombs testi yanlış pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonunu temel alan glukoz testlerinin kullanılması önerilir.
Kontraendikasyonlar
Amoksilav BID, bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Önceden amoksisilin/klavulanik asit veya penisiline bağlı olarak sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.
 
Önceden amoksisilin/klavulanik asit veya penisiline bağlı olarak sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
 
3 aydan büyük ve 40 kg'ın altındaki çocuklarda 
 
Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda:  
Amoksilav BID Pediatrik Süspansiyon; 12 saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 28.6 (25/3.6) mg/kg/gün verilir.
 
Otitis media, sinüzit, alt solunum yolu enfeksiyonları ve daha şiddetli enfeksiyonlarda:
Amoksilav BID Pediyatrik Süspansiyon; 12 saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir.  
 
40 kg’ın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde   
Amoksilav BID Pediyatrik Süspansiyon; 12 saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir.
 
Böbrek fonksiyon bozukluğu durumlarında: 
Glomerüler filtrasyon hızı 30 ml/dak' nın altında olan hastaların Amoksilav BID Pediyatrik Süspansiyon kullanmaları önerilmez.  
Glomerüler filtrasyon hızı 30 ml/dak' nın üzerinde olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Karaciğer fonksiyon bozukluğu durumlarında:  
Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarı dikkatli yapılmalıdır. Tedaviye durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun süreli devam edilmemelidir.
 
Hazırlanması 
Amoksilav BID Pediyatrik Süspansiyon'u hazırlamak için kuru toz üzerine ilaç şişesi üzerindeki işaretli yere kadar kaynatılmış soğutulmuş su ilave edilir. İyice çalkalanır.
 
KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Amoksilav BID Film Tablet 1000 mg 
 
Amoksilav BID Film Tablet 625 mg
 
Amoksilav BID Fort Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (457 mg/5 ml), 70 ml
Saklama Koşulları
25°C'nin altında oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklanmalıdır.
Nem çekebilir. Ağzı sıkıca kapatılmalıdır.  
Süspansiyon hazırlandıktan sonra buzdolabında saklanması koşulu ile 7 gün içinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısım atılmalıdır.  
Buzdolabının buzluk kısmında saklanmamalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Sulandırıldığında 70 ml süspansiyon verebilecek toz karışımı içeren şişelerde 5 ml' lik ölçeği ile birlikte.
Uyarılar/Önlemler
Penisiline ve/veya birden çok alerjene aşırı duyarlılığı olanlarda daha sık olmak üzere, ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Amoksilav BID ile tedaviye başlanmadan önce hastanın penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı reaksiyon geliştirip geliştirmediği sorgulanmalıdır. Alerjik reaksiyonların geliştiği durumlarda, Amoksilav BID kullanımına son vererek, uygun tedaviye başlanmalıdır. Ciddi anaflaktik reaksiyonlar epinefrinle acil müdahaleyi gerektirir. Ayrıca gerekirse, oksijen ve intübasyonu içeren hava yolu tedavisi yanında IV steroidler uygulanmalıdır.
 
Hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarla, değişik şiddette (hafif/yaşamı tehdit eden) pseudomembranöz kolit görülebilmektedir. Amoksilav BID uygulamasını takiben diyare görülen hastalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Hafif derecedeki pseudomembranöz kolit vakalarında Amoksilav BID tedavisine son vermek yeterli olur. Orta-şiddetli vakalarda, sıvı ve elektrolit verilmeli, protein takviyesi yapılmalı ve kolitte klinik olarak etkili bir antibakteriyelle tedaviye geçilmelidir.
 
Mononükleozlu hastalarda, eritematöz deri lezyonları gelişebileceğinden bu tip kişilerde Amoksilav BID kullanımı önerilmemektedir.
 
Amoksilav BID' e bağlı, geri dönüşümlü bir hepatik toksisite oluşabileceğinden, hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Amoksilav BID dikkatli kullanılmalıdır.
 
Amoksilav BID ile tedavi süresince, mikotik ya da bakteriyel patojenlerle süper enfeksiyon görülebilmektedir. Süperenfeksiyon oluşması durumunda, Amoksilav BID uygulamasına son vererek, uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
Uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoietik fonksiyonlar kontrol edilmelidir.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
 
Gebelik Kategorisi: B
 
Gebelik ve emzirme döneminde Amoksilav BID kullanımı ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, Amoksilav BID hamile ve emzirenlerde, ancak potansiyel yararının fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Amoksilav BID ile görülen yan etkiler, genellikle hafif ve kısa sürelidir. En sık görülen yan etkiler, bulantı, kusma, diyare, deride kızarıklık, ürtiker ve vajinittir.
 
Ampisilin sınıfı antibiyotiklerle görülen advers etkiler şunlardır;
 
Gastrointestinal 
Diyare, bulantı, kusma, hazımsızlık, gastrit, stomatit, glossit, mukokütanöz kandiyazis, enterokolit ve hemorajik/ psödomembranöz kolit.
 
Aşırı duyarlılık reaksiyonları 
Deri kızarıklıkları, prurit, ürtiker, anjiyoödem, serum hastalığı-benzeri reaksiyonlar (artrit, artalji, miyalji ve sıklıkla ateşin eşlik ettiği ürtiker veya deri kızarıklığı), eritema multiforme (nadiren Stevens-Johnson Sendromu), bazı vakalarda eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz. Bu tip reaksiyonlar görüldüğünde ilaç kesilmelidir.
 
Karaciğer 
AST (SGOT) ve/veya ALT (SGPT) düzeylerinde hafif bir artış ortaya çıkabilir. Ancak bunun klinik açıdan anlamı bilinmemektedir.
Hepatik disfonksiyon bulguları tedavi sırasında veya tedaviden birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Genellikle geri dönüşümlüdür.
 
Renal
Seyrek olarak interstisyel nefrit ve hematüri ortaya çıkabilir.
 
Hematolojik ve Lenfatik Sistemler 
Hemolitik anemiyi de içerebilen anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, kanama zamanı ve protrombin zamanında uzama, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz görülebilir. Bu reaksiyonlar tedaviye son verildiğinde düzelmektedir. Genellikle hipersensitiviteye bağlı olduğu düşünülür.
 
Santral Sinir Sistemi
Nadiren, ajitasyon, anksiyete, geçici hiperaktivite, konfüzyon, konvülsiyonlar, baş dönmesi, uykusuzluk ve davranış değişiklikleri oluşabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.