Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka AMOKSINA
Etken Madde Kodu SGKEQI-AMOKSISILIN TRIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A00704
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,81 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,19 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,5 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Böbbrek yetmezliği olan hastalarda, azalan amoksisilin klirensi nedeniyle yüksek kan seviyeleri oluşabilir.
Endikasyonlar

  • Tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları
  • Sistit, üretrit, piyelonefrit, gonore, septik abortus, adneksit ve puerperal enfeksiyonlar gibi ürojenital sistem enfeksiyonları
  • Flebit, abse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjit tedavisinde kullanılır.
Patojen mikro-organizmaların amoksisiline duyarlılığının belirlenmesi için bakteriyolojik incelemeler yapılmalı, gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre cerrahi müdahale uygulanmalıdır.
Farmakodinamik Özellikler

Amoksisilin semi-sentetik bir penisilindir ve bir ampisilin analoğudur. Çeşitli gram pozitif ve gram negatif mikro-organizmalara karşı bakterisid etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Amoksisilin bakterisid etkisini bakteri hücre duvarının mükopeptid biyosentezini inhibe ederek gösterir. Staphylococcus aureus (penisilinaz salgılamayan) alfa ve beta-hemolitik streptokoklar, Streptococcus faecalis, Diplococcus pneumoniae gibi gram pozitif mikro-organizmalar ile Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, E.coli ve Proteus mirabilis gibi gram negatif mikro-organizmalara etkilidir. Pseudomonas’ın tüm suşları ile Klebsiella ve enterokok suşlarının çoğu amoksisiline dirençlidir.

Farmakokinetik Özellikler

Amoksisilin mide asidine karşı dayanıklıdır. Besinlerle beraber alınması amoksisilin aktivitesini etkilemez. Ağız yolu ile alındıktan sonra sindirim kanalından süratle absorbe edilir; vücut doku ve sıvılarına hızla yayılır. Beyin-omurilik sıvısına geçebilmesi için meninkslerin iltihaplı olması gerekmektedir.

 

Amoksisilinin  kan proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (%17). Ağızdan alınan 500 mg lık doz 5.5 - 7.5 mcg/ml kan düzeyi oluşturur ve 8 saat süre ile tedavi edici yoğunlukta kalır. Yarılanma süresi 1 saat olup, uygulanan oral dozun %60-71’i değişmeden idrarla atılır. Probenesid ile birlikte kullanıldığında itrahta azalma görülür.

Farmasötik Şekli
AMOKSİNA Süspansiyon Hazırlamak İçin Toz
250 mg/5 ml
Formülü

Her 5 ml süspansiyonda 250 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat bulunmaktadır. Ayrıca sodyum sakkarin, sodyum siklamat, sodyum benzoat, şeker, F.D.C. yellow No.5, ağaç çileği toz esansı ve çilek toz esansı içermektedir.

Kontraendikasyonlar

Amoksina penisilinlere karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

4 saat aralıklarla uygulanmalıdır.
 
Süspansiyonun hazırlanması:
Şişeyi sallayarak içindeki tozun dağılımını sağlayanız. Şişedeki kuru tozu bir miktar kaynatılmış soğutulmuş suyla çalkaladıktan sonra şişeyi kendi çizgisi hizasına kadar kaynatılıp soğutulmuş su ile doldurunuz.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

AMOKSİNA Süspansiyon Hazırlmak İçin Toz 125 mg/5 ml

AMOKSİNA Kapsül 250 mg

AMOKSİNA Tablet 500 mg

AMOKSİNA Tablet 1 g

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

13.07.1981-130/71

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında 25o  C nin altında ve ambalajında saklayınız. Sulandırıldıktan sonra buzdolabında (2o-8oC arasında) 14 gün saklanabilir.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

AMOKSİNA Süspansiyon Hazırlamak İçin Toz 250 mg/5 ml, 80 ml’lik şişelerde, 5 ml’lik ölçeği ve prospektüsü ile birlikte kutu içinde.

Uyarılar/Önlemler

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi, bazen de öldürücü aşırı anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle çeşitli alerjenlere duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamalarda oral uygulamalara oranla daha sık görülmüştür. Sefalosporinlere şiddetli reaksiyon gösteren hastalar penisilinlere karşı da duyarlı olabilirler. Bu gibi hastalarda kullanılırken dikkatli bir araştırma yapılmalı ve alerjik reaksiyon görüldüğünde amoksisilin tedavisi kesilerek bu durumlarda genellikle kullanılan antihistaminikler. presöraminler ve kortikosteroidler ile uygun tedaviye başlanmalıdır. Anafilaktoid reaksiyonlar bu maddelerin ve adrenalinin acilen kullanımını gerektirir. Aynı zamanda hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve gerektiğinde de entübasyon uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi süresinde mikotik (candida) ya da bakteriyel (Enterobakter, Pseudomonas) süperenfeksiyonlar gelişebilir, bu gibi durumlarda amoksisilin tedavisi durdurulmalı ve süperenfeksiyona yol açan mikro-organizmalara etkili ajanların kullanılmasına başlanmalıdır. Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara eriştiğinden Clinitest Benedict ya da Fehling solüsyonu ile yapılan glukoz testlerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle idrarda glukozun enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanaklı testler ile aranması uygundur.

 
Gebelik ve emzirme döneminde kullanım: Gebelik kategorisi B’dir. Amoksisilin hamileler kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır.
 
Emziren anneler: Amoksisilin anne sütüne geçer; bu nedenle emzirenlerde kullanıldığında bu özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi: Amoksisilin araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Üretim Yeri

Üretim yerinin isim ve adresi:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Sanayi cad. No:13
34530 Yenibosna/İstanbul
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yan etkilere genellikle penisilinlere duyarlı kişilerde alerji, astım, saman nezlesi ya da ürtiker gibi özgeçmişi olanlarda rastlanır. Glosit, stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit (bu reaksiyonlar genellikle oral formlarla ilgilidir) gibi gastrointestinal, eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazen eksfoliyatif dermatit gibi dermatolojik anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetik sistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmişse de bunun klinik önemi bilinmemektedir. 

Enfeksiyöz mononükleoz olgularında amoksisilin uygulaması alerjik deri reaksiyonlarını daha kolayca ve de daha ciddi bir şekilde ortaya çıkartacağından bu vakalarda amoksisilin kullanılmamalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.