Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka AMOKSINA
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 24
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu
Patent
Satış Fiyatı
Önceki Fiyatı
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda amoksisilin durdurulmalıdır. Semptomatik tedavi uygulanmalı ve gerektiği şekilde destekleyici önlemler alınmalıdır. Eğer doz aşımı kısa bir süre önce  gerçekleştiyse ve kontrendikasyon yok ise kusturma girişimi veya ilacın mideden uzaklaştırılması için diğer yollar uygulanabilir. Amoksisilin hemodiyaliz ile dolaşımdan uzaklaştırılabilir.

 

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, azalan amoksisilin klirensi nedeniyle yüksek kan seviyeleri oluşabilir.

Endikasyonlar

Amoksina amoksisiline duyarlı mikro-organizmaların neden olduğu

  • Tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları
  • Sistit, üretrit, piyelonefrit, gonore, septik abortus, adneksit ve puerperal enfeksiyonlar gibi ürojenital sistem enfeksiyonları
  • Flebit, abse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjit tedavisinde kullanılır.

Patojen mikro-organizmaların amoksisiline duyarlılığının belirlenmesi için bakteriyolojik incelemeler yapılmalı, gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Amoksisilin semi-sentetik bir penisilindir ve bir ampisilin analoğudur. Çeşitli Gram pozitif ve Gram negatif mikro-organizmalara karşı bakterisid etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Amoksisilin bakterisid etkisini bakteri hücre duvarının mükopeptid biyosentezini inhibe ederek gösterir. Staphylococcus aureus (penisilinaz salgılamayan) alfa ve beta-hemolitik streptokoklar, Streptococcus faecalis, Diplococcus pneumoniae gibi Gram pozitif mikro-organizmalar ile Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, E.coli ve Proteus mirabilis gibi Gram negatif mikro-organizmalara etkilidir. Pseudomonas’ın tüm suşları ile Klebsiella ve enterokok suşlarının çoğu amoksisiline dirençlidir.

Farmakokinetik Özellikler

Amoksisilin mide asidine karşı dayanıklıdır. Besinlerle beraber alınması amoksisilin aktivitesini etkilemez. Ağız yolu ile alındıktan sonra sindirim kanalından süratle absorbe edilir; vücut doku ve sıvılarına hızla yayılır. Beyin-omurilik sıvısına geçebilmesi için meninkslerin iltihaplı olması gerekmektedir. Amoksisilinin kan proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (%17). Ağızdan alınan 500 mg lık doz 5.5 - 7.5 mcg/ml kan düzeyi oluşturur ve 8 saat süre ile tedavi edici yoğunlukta kalır. Yarılanma süresi 1 saat olup, uygulanan oral dozun %60-71’i değişmeden idrarla atılır. Probenesid ile birlikte kullanıldığında itrahta azalma görülür.

Farmasötik Şekli

AMOKSİNA Kapsül 250 mg

Formülü

Her kapsülde 250 mg  amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat bulunmaktadır. Ayrıca her kapsül boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Amoksina penisilinlere karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Amoksina için önerilen günlük doz 750-1500 mg arasında değişmektedir. Pnömokok, penisilinaz salgılamayan stafilokok ve H.influenzae’nın neden olduğu üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları ile E .coli, P. mirabilis ve S. faecalis’in neden olduğu ürojenital sistem enfeksiyonlarının tedavilerinde erişkinler için 8 saat ara ile 250-500 mg, çocuklar için 8 saat ara ile 20 mg/kg/gün önerilmektedir. 20 kg’ın üzerindeki çocuklara erişkin dozu uygulanabilir. A grubu beta-hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefrit oluşmasını önlemek için tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir. Az duyarlı mikro-organizmaların neden olduğu ciddi üst ve

alt solunum yolları enfeksiyonlarında uygulanacak doz 8 saat ara ile erişkinler için 500 mg, çocuklar için ise 40 mg/kg/gün olmalıdır. Bakteriyel menenjit tedavisinde önerilen erişkin ve çocuk dozu aynı olup, 150-200 mg/kg/gün eşit dozlara bölünerek 3-4 saat aralıklarla uygulanmalıdır

 

Neisseria gonorrhoeae’nın neden olduğu gonore, akut ve komplike olmayan anojenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 g’lık tek doz önerilmektedir. Çocuklara süspansiyon formu önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

AMOKSİNA Süspansiyon 125mg/5 ml

AMOKSİNA Süspansiyon 250 mg/5 ml

AMOKSİNA Tablet 500 mg

AMOKSİNA Tablet 1 g

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Gayrettepe/İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

11.08.1975-122/38

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde oda sıcaklığında 25o C nin altında ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

AMOKSİNA Kapsül 250 mg 24 kapsüllük blister ambalajda, prospektüsü ile birlikte kutu içinde.

Uyarılar/Önlemler

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi, bazen de öldürücü aşırı anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle çeşitli alerjenlere duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamalarda oral uygulamalara oranla daha sık görülmüştür. Sefalosporinlere şiddetli reaksiyon gösteren hastalar penisilinlere karşı da duyarlı olabilirler. Bu gibi hastalarda kullanılırken dikkatli bir araştırma yapılmalı ve alerjik reaksiyon görüldüğünde amoksisilin tedavisi kesilerek bu durumlarda genellikle kullanılan antihistaminikler. presöraminler ve kortikosteroidler ile uygun tedaviye başlanmalıdır. Anafilaktoid reaksiyonlar bu maddelerin ve adrenalinin acilen kullanımını gerektirir. Aynı zamanda hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve gerektiğinde de entübasyon uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi süresinde mikotik (Candida) ya da bakteriyel (Enterobakter, Pseudomonas) süperenfeksiyonlar gelişebilir, bu gibi durumlarda amoksisilin tedavisi durdurulmalı ve süperenfeksiyona yol açan mikro-organizmalara etkili ajanların kullanılmasına başlanmalıdır. Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara eriştiğinden Clinitest Benedict ya da Fehling solüsyonu ile yapılan glukoz testlerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle idrarda glukozun enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanaklı testler ile aranması uygundur.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanım: Gebelik kategorisi B’dir.Amoksisilinin hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır.

 

Emziren anneler: Amoksisilin anne sütüne geçer; bu nedenle emzirenlerde kullanıldığında bu özelliği gözönünde bulundurulmalıdır.

 

Araç ve makina kullanma yeteneği üzerine etkisi: Amoksisilinin araç ve makina kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Yenibosna/İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yan etkilere genellikle penisilinlere duyarlı kişilerde alerji, astım, saman nezlesi ya da ürtiker gibi özgeçmişi olanlarda rastlanır. Glosit, stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit (bu reaksiyonlar genellikle oral formlarla ilgilidir) gibi gastrointestinal, eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazen eksfoliyatif dermatit gibi dermatolojik anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetik sistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmişse de bunun klinik önemi bilinmemektedir.

 

Enfeksiyöz mononükleoz olgularında amoksisilin uygulaması alerjik deri reaksiyonlarını daha kolayca ve de daha ciddi bir şekilde ortaya çıkartacağından bu vakalarda amoksisilin kullanılmamalıdır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.