Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka AMPISINA
Etken Madde Kodu SGKEQQ-AMPISILIN
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA01
ATC Açıklaması Ampisilin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A00729
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,87 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,87 TL (11 Mayıs 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı durumında, ampisilin tedavisi kesilerek semptomatik tedavisi uygulanır. Renal fonksiyonları bozuk hastalarda ampisilin grubu antibiyotikler hemodiyaliz ile  uzaklaştırılabilir. Periton diyalizi yarar sağlamaz.

Endikasyonlar

AMPİSİNA kapsül, ampisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus ve puerperal enfeksiyonlar gibi ürojenital enfeksiyonlar; enterit, kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; flebit, abse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisinde endikedir. Patojen mikro-organizmaların ampisiline duyarlılığının belirlenmesinde gerekli bakteriyolojik incelemeler yapılmalı ve gerektiğinde enfeksiyon yerine göre cerrahi müdahale yapılmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Ampisilin alfa-amino benzil penisilinin D izomeridir. 6 Aminopenisilanik asitten derive olan ilk geniş spektrumlu semi-sentetik penisilindir. Ampisilin spektrumu diğer penisilinlerden çok daha geniştir. Staphylococcus aureus (penisilinaz salgılamayan) beta-hemolitik streptokok, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Diplococcus pneumoniae, Clostridia türleri, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes ve birçok enterokok türleri gibi gram pozitif mikroorganizmalar ile Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae ve Neisseria catarrhalis gibi gram negatif mikro-organizmalara bakterisid etkilidir. Ampisilin bu etkisini bakterilerin hücre duvarı sentezini engelleyerek gösterir. Ampisilin penisilinaza dayanıklı değildir bu nedenle penisilinaz üreten mikro-organizmalara, özellikle dirençli stafilokoklara etkili değildir. Pseudomonas’ın tüm türleri ile Klebsiella ve Enterokok türlerinin çoğu ampisiline dirençlidir.

Farmakokinetik Özellikler

Asit ortamında stabil olduğundan peroral uygulamada mide asidine dayanır. Suda yüksek erime özelliği nedeni ile de sindirim kanalından hızla absorbe edilerek kanda yüksek ve devamlı bir antibiyotik düzeyi sağlar. Vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır ve uygulanan dozun artırılması ile bu konsantrasyonlar aynı oranda artar. Beyin ve omurilik sıvısına geçebilme, ancak meninks iltihaplanmalarında mümkündür. Ampisilinin kan proteinlerine bağlanma oranı çok düşüktür (ortalama %20). 250-500 mg ve 1 g oral ampisilin 2 saat içinde 2-4 ve 8 mcg/ml kan konsantrasyonu oluşturur. Ampisilin safra ve idrar yolu ile itrah edilir, yüksek oranlarda idrar yolu ile atıldığında idrardaki konsantrasyonu oldukça yüksektir. Probenesid ampisilinin tübüler sekresyonunu inhibe ederek itrahını geciktirir. Safra ve idrarda yüksek konsantrasyonlarda bulunması nedeni ile de bu bölgelerin enfeksiyonlarında tedavi yönünden çok olumlu sonuçlar verir. Safra konsantrasyonunun serumdakinden 300 kez daha fazla olduğu bildirilmiştir. Safradan barsağa dökülen antibiyotiğin reabsorbe olması kandaki terapötik düzeyin uzamasında önemli bir faktördür.

Farmasötik Şekli
AMPİSİNA KAPSÜL 250 mg
Formülü

Her kapsülde 250 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat bulunmaktadır. Ayrıca her kapsül boyar madde olarak tartrazin ve titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Ampisilinin allopurinol, beta blokerler, oral kontraseptifler ve kloramfenikol ile çeşitli yönlerden etkileşmesi söz konusudur. Beta laktam antibiyotiklerin aminoglikozidlerle fiziksel geçimsizlikleri söz konusudur. Bu nedenle  aminoglikozidlerle birlikte kullanımında antibiyotiğin etkisini azaltması durumu gözönünde bulundurulmalıdır.

Kontraendikasyonlar

AMPİSİNA kapsül penisilinlere karşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Solunum yolları ile Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları:
20 kg ve daha üstündekiler için:
6 saat ara ile 250-500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 g.
 
20 kg’ın altındakiler için:
Enfeksiyonun şiddetine göre 25-50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat aralar ile uygulanabilir.
 
Beta-hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
 
Gastrointestinal ve Ürojenital Enfeksiyonlar:
20 kg ve daha üstündekiler için:
6 saat ara ile 500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 g.
 
Kronik üriner sistem ve barsak enfeksiyonlarının tedavisi sırasında bakteriyolojik ve klinik değerlendirme sık aralıklarla yapılmalıdır.
 
Erişkin erkeklerde N.gonorrhoeae ile oluşan üretrit tedavisinde Ampisina 8 ya da 12 saat ara ile 500 mg olarak uygulanmalıdır. Tedavi olgunun durumuna göre tekrarlanır ya da uzatılabilir. Prostatit, epididimit gibi gonore komplikasyonlarında tedavinin daha yüksek dozda ve daha uzun süreli olması önerilir. Sifilis primer lezyon şüphesi bulunan gonoreli hastalarda tedaviye başlamadan öncee gerekli incelemeler yapılmalıdır; birlikte sifilis bulunabileceği şüphesi olanlarda serolojik testler en az 4 ay süre ile her ay yapılmalıdır. Akut gonore tedavisinde 3.5 g tek doz önerilmektedir. Uygulama 1 g oral probenesid ile yapılmalıdır.
 
20 kg’ın altındakiler için:
50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat ara ile uygulanabilir.
 
Bakteriyel Menenjit ve Septisemi:
Erişkinlere ve çocuklara Ampisina tedavisi eşit dozlara bölünmüş olarak 3 ya da 4 saat ara ile 150-200 mg/kg günlük dozlar uygulanmalıdır.
 
Ateş düştükten sonra tedaviye 24-48 saat süreyle devam edilmelidir. 20 kg dan ağır çocuklara erişkin dozu uygulanmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

AMPİSİNA Kapsül 500 mg

AMPİSİNA Enjektabl 250 mg

AMPİSİNA Enjektabl 500 mg

AMPİSİNA Enjektabl 1 g

AMPİSİNA Süspansiyon 125 mg/5 ml

AMPİSİNA Süspansiyon 250 mg/5 ml

AMPİSİNA Tablet 1 g

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

01.07.1969-100/24

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında 25o C nin altında ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

16 kapsüllük blister ambalajda, prospektüsü ile birlikte

Uyarılar/Önlemler

Bileşiminde bulunan tartrazin nedeni ile hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
 
Gebelik ve emzirme döneminde kullanım: Gebelik kategorisi B’dir. Ampisilinin hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır.
 
Emzirme Döneminde Kullanım: Ampisilin anne sütüne geçer; bu nedenle emzirenlerde kullanıldığında bu özelliği gözönünde bulundurulmalıdır.
 
Araç ve Makina Kullanma Yeteneği Üzerine Etkisi: Ampisilinin araç ve makina kullanma üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.
Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Enfeksiyöz mononükleoz olgularında ampisilin uygulaması alerjik deri reaksiyonlarını daha kolayca ve de daha ciddi bir şekilde ortaya çıkartacağından, bu vakalarda ampisilin kullanılmamalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.