Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka ANGIODEL
Etken Madde Kodu SGKETK-BENSIKLAN HIDROJEN FUMARAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C04AX11
ATC Açıklaması Bensiklan
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A00766
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,58 TL (3 Eylül 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,58 TL (3 Eylül 2015)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz belirtileri kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Gastro-intestinal iritasyon ve kanama eğiliminde artış görülebilir. Zehirlenme durumunda; kan basıncında düşüş, dolaşım felci veya hatta kardiak arest, kardiak ritm ve solunum bozuklukları, hiperrefleksia, ajitasyon, delirium, halusinasyonlar, bilinç kaybı, tonoklonik spazmlar oluşabilir. Gecikmiş hemoliz mümkündür (2 gün sonra). Tedavi amacıyla aktif kömürle gastrik lavaj yapılır. Sodyum sülfat uygulanır. Kan basıncı ve solunum kontrol altına alınır. Kardiak ritm bozuklukları durumunda (ventriküler fibrilasyon veya blok) Lidokain (Xylocain®) 100 mg bolus enjeksiyonu şeklinde uygulanır. Daha sonra terapötik cevap doğrultusunda dakikada 1-5 mg damlatılacak şekilde infüzyon yapılır. Ajitasyon veya spazm durumunda diazepam (yaşa bağlı olarak 5- 20 mg yavaş i.v.) veya klorpromazin (yaşa bağlı olarak 5-50 mg i.m.) uygulanır. Kan basıncında düşme hacim ilavesi ve hipertansif ilaçlarla (dopamin, adrenalin, noradrenalin, angiotensinamid) kompanse edilir. Zorla diurez yaptırılır; ciddi durumlarda periton dializi veya hemodializ düşünülmelidir. Spesifik antidotu yoktur.

Endikasyonlar

Serebral ve periferik dolaşım bozuklukları: Serebral dolaşım azalmasıyla ilgili hastalıklar, örn; baş dönmesi, baş ağrıları, kulak çınlaması, uyku bozuklukları, ruhi bozukluklar, konsantrasyon kusuru, unutkanlık ve zihinsel çalışma bozuklukları gösteren serebral vasküler skleroz. Bacaklarda arterioskleroz sonucu oluşan dolaşım bozuklukları, örn; tek taraflı üşüme, baldırlarda gece duyulan kramplar, parestezi, entermitan-klodikasyon, istirahat sırasında gelen ağrı ve trofik bozukluklarla ilgili bacakların, arterioskleroz sonucu oluşan dolaşım bozuklukları.

Diabetik anjiopatiler: Ulcus cruris, Raynaud hastalığı ve akrosiyanoz gibi fonksiyonel dolaşım bozuklukları.

 

Farmakodinamik Özellikler

Bensiklan, arteriel kan damarlarını dilate edici, trombosit yapışkanlığını inhibe edici, eritrosit kümelenmesini azaltıcı ve eritrosit fleksibilitesini düzeltip kan akımını arttırıcı bir dolaşım ilacıdır. Serebral ve periferik dolaşım bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Bensiklan ekstremitelerde, özellikle iskelet kasının kan akımını arttırır. Bu artış, bu organların dolaşım bozukluklarında - özellikle alt ekstremitelerde - çok önemlidir. Bensiklan böylece hem serebral hem de periferik kan akımını arttırır. Bensiklan mikro-sirkülasyonu düzenler, terminal akış hızı yükselir, kanın içinden aktığı kapiller damarların sayısı artar. Bensiklan kalp debisini arttırır; periferik direnç azalır, atım hacmi artar, kalp işinde ekonomi sağlanır. Bunun dışında, bensiklan tedavisiyle interarteryel kollateral damarlar oluşur. Nikotinik asid türevlerinin aksine bensiklan kan basıncını düşürmez, deride yanma ya da kızarmaya yol açmaz.

Bensiklan karekteristik uzun süreli etkilere sahiptir. Düzenli aralarla almakla preparatın devamlı, uzun etkisi sağlanmış olur. Bensiklan, mide barsak kanalından kolayca emilir, etkisi bir çeyrek saatte başlar ve sekiz saat kadar sürer.

 

Farmakokinetik Özellikler
-
Farmasötik Şekli
Film Tablet
Formülü

Beher film tablet:
100 mg bensiklan hidrojen fumarat, mikrokristalline selluloz, magnesyum stearat, aerosil 200, stearik asid, talk, patates nişastası, laktoz ayrıca kaplama olarak hidroksipropilmetilsellüloz E15, polyglycol 8000, eritrosin lake, indigotine lake ve titanyum dioksit içerir.

 

İlaç Etkileşmeleri

 

  • Angiodel, anti-hipertansifler,nitratlar ve diğer vazodilatörlerle, özellikle alfa blokerlerle sinerjik etkili olup, aktivitelerini kuvvetlendirebilir.
  • Antikoagülan tedavi esnasında, eşlik eden ek tedavi uygulamasında kan pıhtılaşma parametrelerinin ölçülme sıklığını artırmak gerekir.
  • Angiodel, trisiklik psikotrop ilaçların etkisini kuvvetlendirir. Bundan ötürü, bu tür ilaçların yüksek dozlarını kullanmakta olan hastaların dikkatle izlenmesi gerekir.
  • Lokal anestezikler,anti-aritmik preparatlar yada beta-blokerlerle bir arada kullanılması halinde, kalp fonksiyonunun dikkatle takibi gereklidir.
Kontraendikasyonlar

Ağır karaciğer, böbrek ve dekompanse kalp yetmezliği; myokard infarktüsü ve apopleksi’nin akut devreleri (ilk 3 gün) A. V. blok.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor başka şekilde önermemişse; Günlük doz 300 mg (3x1 tablet), ciddi durumlarda günlük doz 600 mg’a kadar çıkarılabilir (3x2 tablet). Tabletler bir miktar su ile yemeklerden sonra alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Angiodel 50 mg, 5 ml x 5 adet ampul
Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
16.12.1987 - 143/60
Saklama Koşulları
30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işık ve rutubetten koruyunuz.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Karton kutuda 2x25’lik blister ambalajda.
Uyarılar/Önlemler
  • Serebral nöbetlere yatkın olanlar - özellikle ilacı yüksek dozda alanlar - dikkatle izlenmelidir.
  • Prostat hipertrofisine bağlı artık idrar yapımı olan hastalarda dikkatle kullanılması gerekir.
  • Bazı seyrek rastlanan durumlarda, tedavi esnasında geçici konfüzyon ve halüsinasyon belirtilmiştir. Birkaç vakada apoplektiform semptomlara rastlanmıştır. Bensiklan’ın ciddi doz fazlalığında, genel tonoklonik spazmlar oluşmuştur. Bensiklan tedavisinin kesilmesinden sonra, tüm semptomlar geriye dönüşmüştür.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanılışı:
Gebe hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalar, herhangi bir teratojenik etki göstermediği halde, gebelik varlığında ya da şüphesinde Angiodel’in yararları, fötus’a olabilecek zararlar gözönünde tutularak değerlendirilmelidir. İlacın laktasyonda kullanımı ile ilgili herhangi bir veri yoktur.


Üretim Yeri
Santa Farma İlaç San. A.Ş.
P.K. 262, 34361 Şişli - İSTANBUL

Reçete ile satılır.

Prospektüs onay tarihi: 14.07.2011

Yan Etkileri / Advers Etkiler
  • Seyrek olarak, midede dolgunluk hissi, gastrik ağrı, bulantı ve kusma gibi gastro-intestinal etkiler görülebilir. Bu belirtiler, hafifliklerinden ötürü, ilaç kesimini nadiren gerektirir.
  • Doz fazlalığında ya da aşırı duyarlı hastalarda, nadiren huzursuzluk, baş dönmesi, aşırı stimülasyon, ellerde tremor veya uyku bozuklukları görülebilir. Bu belirtilerin çoğu, günlük doz 300 mg ya da altına düşürülünce yok olur.
  • Aşırı kilo azlığı olan vakalarda yan etkilere daha sık rastlanabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.