Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka ANTEPSIN
Etken Madde Kodu SGKFQM-SUKRALFAT
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BX02
ATC Açıklaması Sukralfat
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00777
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 25,94 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetersizliğinde dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

İnsanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Deney hayvanlarında akut oral toksisite çalışmalarında 12 g/kg dozuna dek çıkılmış ama öldürücü doz saptanamamıştır. Bu nedenle Antepsin Tablet toksik etkilere neden olmayan bir ilaç olarak kabul edilebilir.

Endikasyonlar

Mide ve duodenum ülserlerinin tedavisi ve nükslerinin önlenmesi,

 

Gastrit (özellikle Asetil salisilik asit ve diğer NSAI ilaçların ve safranın oluşturduğu),

 

Reflü özofajit,

 

Stres ülseri ve kanamalarının önlenmesi.

Farmakokinetik Özellikler

Suda çözünmeyen (insolubl) ve yüksek iyonizasyon gücüne sahip (polaritesi yüksek) bir bileşik olan sukralfat, kimyasal yapısı nedeniyle gastrointestinal kanaldan çok az absorblanır. Bu nedenle "nonsistemik" bir özelliğe sahiptir ve etkisini selektif olarak ülser bölgesinde göstermektedir.

 

Farklı bir etki mekanizmasına sahip olan sukralfat, oral yolla alındıktan sonra mide asidiyle reaksiyona girerek yapışkan ve polianyonize özellikte bir maddeye dönüşür. Polianyonize bileşikteki negatif yükler, ülserli ve erozyonlu (sigara, alkol, NSAI ve antitrombositer ilaçların neden olduğu) bölgedeki albümin ve fibrinojenden oluşan proteinli eksüdalarda bulunan pozitif yükler ile kimyasal bir bağ oluşturur. Böylece sukralfat, ülserli bölgeye selektif olarak bağlanarak, ülser üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu tabaka, pepsin ve diğer zararlı maddelere (sigara, alkol gibi) karşı bir engel oluşturur.

 

Sukralfat, mukozanın doğal savunma faktörlerini (mukus, bikarbonat, endojen prostaglandinler, mukozal kan akımı) artırarak, yüzeyel epitel hücre yenilenmesini hızlandırır ve mukozanın direncini arttırır.  Böylece "sitoprotektif" özellik gösterir.

 

Sukralfat; pepsin, safra asiti gibi maddeleri ayrıca absorblayarak, bu maddelerin oluşturacakları zararlı etkileri önler.

 

Hem hayvanlarda hem de insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda sukralfatın (2 g'ının) ülserli mukoza üzerinde 12 saatten fazla kaldığı gösterilmiştir. Böylece günde 2 defa (sabah ve gece yatarken) alınan Antepsin, 24 saat süre ile tam bir koruma sağlamaktadır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet;

 

Sukralfat (Bazik Alüminyum sukroz sülfat) 1 g içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Deney hayvanlarında yapılmış çalışmalar Antepsin’in (sukralfat) tetrasiklin ve fenitoin ile birlikte kullanılması halinde bu ilaçların biyoyararlılığında anlamlı bir azalmanın oluştuğunu göstermiştir. Bu açıdan Antepsin Tabletin bazı ilaçların emilimini engelleyebileceği düşünülerek, diğer ilaçlardan ayrı olarak alınması önerilir.

Kontraendikasyonlar

Bilinen hiçbir kontrendikasyonu yoktur.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Kısa süreli ülser tedavisinde:

 

Mide ülseri, duodenum ülseri, reflü özafajit:  Sabah kahvaltıdan 1 saat önce ve gece yatarken, günde 2 defa 2 tablet, 4-8 hafta süreyle.

 

İdame tedavisinde:

 

Mide ülser nüksü, duodenum ülser nüksü: Sadece gece yatarken 2 tablet (6 aylık periyotlarla).

 

Stres ülseri ve kanamaları: 4 saatte 1 tablet (günde 8 tablete çıkabilir).

 

Yutma zorluğu olan hastalar tabletleri suda eriterek alabilirler.

 

Maksimum günlük doz 8 g'dır. Ülser tedavisi için 4-6 haftalık bir süre gerekmektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Antepsin Süspansiyon

Saklama Koşulları

30°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 (60) tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Böbrek yetersizliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

 

Hamilelikte Kullanım:

 

Hamilelerde yeterli bir kontrollü çalışma yapılmamıştır. Deney hayvanlarında mutad günlük dozun 50 katına kadar dozlarla yapılmış çalışmalar sukralfat'ın teratojenik etkisi olmadığını göstermiş olmasına rağmen hamilelerde çok gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır.

 

Emziren Annelerde Kullanım:

 

Antepsin’in (sukralfat) süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirenlerde kullanılmamalıdır.

 

Çocuklarda Kullanım:

 

Çocuklarda etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Klinik çalışmalar Antepsin’in yan etkilerinin önemsiz sayılabilecek ve çok seyrek görülen yan etkiler olduğunu göstermiştir. Bunlar kabızlık, ishal, bulantı, midede rahatsızlık hissi, hazımsızlık, ağız kuruluğu, döküntü, kaşıntı, sırt ağrısı, baş dönmesi, uyku hali.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.