Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Assos İlaç Kimya Gıda Ürünleri San. ve Tic. Şti
Marka ANTI-ASIDOZ
Etken Madde Kodu SGKFPT-SODYUM HIDROJEN KARBONAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu B05A
ATC Açıklaması Kan ve İlişkili Ürünler
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A00781
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 153,55 TL (14 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 188,04 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E683A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz durumunda hipokalsemik tetani (düşük kalsiyum seviyesine bağlı kas spazmları) ihtimali vardır.

Endikasyonlar

Özellikle kronik böbrek yetmezliğinde olmak üzere değişik nedenlere bağlı metabolik asidozun tedavisi için kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Anti-asidoz içinde kullanılan Sodyum hidrojen karbonat enterik kaplı yumuşak jelatin kapsüller halindedir. Bu, alınan bütün dozun, sodyum hidrojen karbonat infüzyonuna benzer şekilde biyoyararlanabilir olduğu anlamına gelmektedir. Anti-asidoz alımından sonra plazma bikarbonat seviyesi artar ve bikarbonat eksikliği sonlanır.

Anti-asidoz, hangi etiyolojiye bağlı olursa olsun, metabolik asidozun tedavisinde kullanılır. Örneğin, renal asidoz, diabetik asidoz, laktik asid asidozu veya alkali atılımındaki artışa bağlı asidoz (örneğin, şiddetli diyare).

Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik  ve biyoyararlanım açısından oral, gastrik solübl form ile enterik kaplı, intestinal solübl sodyum bikarbonat arasında  temel farklılıklar vardır. Anti-asidoz, enterik kaplı, intestinal solübl forma sahiptir.

 

Intestinal sistemde etkili sodyum hidrojen karbonat’ın etkisinin, gastrik sistemde etkili olan sodyum bikarbonat’tan farklılığının bilinmesi tedavi açısından gereklidir.

 

Oral yolla alınan gastrik solübl sodyum bikarbonat, gastrik hidroklorik asid ile hidrolize olur. Sodyum bikarbonat, reaksiyon sonunda, sodyum klorür ve karbon dioksid’e ayrışır. (Bu farmasötik form, gastrik hiperasiditenin tedavisinde kullanılmıştır)

 

NaHCO3 +HCI -------> NaCl + CO2 +H2O

 

Ortamda ancak bu reaksiyondan geriye kalan fazla miktarda sodyum bikarbonat olursa, bu miktar, ince barsaklara geçebilir. İnce barsaklara geçen sodyum bikarbonat, ince barsaklardan absorbe olarak plazmanın azalmış alkalin rezervini artırmaya ve metabolik asidozun tedavisini sağlamaya çalışır. Ancak gastrik solübl sodyum bikarbonatın kullanıldığı yöntem, pratikte kullanılamayacak düzeyde, aşırı miktarda bikarbonat kullanılmasını gerektirecek bir yöntemdir. 

 

Ayrıca, gastrik solübl sodyum bikarbonat kullanımı ile reaksiyon sonunda oluşan sodyum klorür, organizmanın sodyum yükünü artırırken midede oluşacak fazla miktarda karbondioksit ise aşırı şişkinliğe ve rahatsızlığa neden olur.

 

Bu nedenle, metabolik asidozun oral yolla tedavisi mutlaka yalnız enterik kaplı, intestinal solübl sodyum bikarbonat ile yapılmalıdır. Anti-asidoz’un galenik formu intestinal solübl kapsüller şeklindedir. Bu form, gastrik asid ile parçalanmayan ve barsaklarda çözünen kapsül yapısında olduğu için, parçalanma doğrudan absorbsiyonun gerçekleşeceği yer olan ince barsaklarda gerçekleşir. Aşırı bir sodyum klorür yüküne neden olmadan yalnızca sodyum bikarbonat absorbe edilir. Anti-asidoz ile alınan bütün doz, sodyum hidrojen karbonat infüzyonuna benzer şekilde biyoyararlanabilirdir. Bu fizyolojik olarak önemli bir farklılıktır.

 

Anti-asidoz ile uygulanan doz, tam olarak absorbe olur ve fizyolojik parametrelere uygun olarak dağılır. Kandaki bikarbonat eşiği 28mEq/l’i aşarsa, fazla bikarbonat idrar ile atılır. İdrarda bikarbonat sekresyonu, idrarın nötralleşmesine neden olur. İdrarın nötralleşmesi ise idrar  pH’sının 8 – 9 aralığına yükselmesi ile anlaşılmaktadır.

Farmasötik Şekli

Yumuşak Jelatin Kapsül

Formülü

Bir kapsülde, etken madde olarak 500 mg Sodyum hidrojen karbonat bulunur. Yardımcı maddeler olarak, Rape seed oil (bitkisel yağ), Sarı mum, Hidrate soya yağı, Kısmi hidrate bitkisel yağ, Soya lesitin bulunur. Kapsül yapısında, boyar madde olarak Titandioxid, Cochineal kırmızısı A mevcuttur. Yumuşak Jelatin Kapsül

İlaç Etkileşmeleri

Bilinen bir geçimsizlik bulunmamasına rağmen, her kapsülün sodyum içeriği (her kapsülde 137 mg sodyuma karşılıktır) uzun dönemli tedavide dikkate alınmalıdır. Düşük, hatta çok düşük sodyum diyeti gerekli olabilir.

Kontraendikasyonlar

Baz fazlalığı (metabolik alkaloz), serum sodyum seviyesinin artmış olduğu durumlarda (hipernatremi) kontrendikedir. Anti-asidoz, içeriklerden herhangi birine karşı bilinen bir duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doz, kandaki metabolik asidozun derecesine bağlıdır. Başka şekilde reçete edilmedi ise doz, günde alınan 6 – 9 kapsül Anti-asidoz’dur. Bu ise 3 – 4.5 gram sodyum hidrojen karbonata eşittir (= 40-65 mg/kg/gün sodyum hidrojen karbonat).

Kapsüller gün içinde belirli aralıklarla bir miktar sıvı ile birlikte bütün olarak alınır.

Ruhsat Sahibi

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

Ümraniye 34773 İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

28.02.2003, 113/58

Saklama Koşulları

30oC’ın altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında muhafaza edilmelidir.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her biri 10 yumuşak jelatin kapsül içeren 10 adet blister ile, toplam 100 yumuşak jelatin kapsül içeren karton kutuda

Uyarılar/Önlemler

Tedavi sırasında aşırı sodyum alımı engellenmelidir. Tedavi sırasında asidoz’un durumu yakından takip edilmeli, idrarın asiditesi düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Anti-asidoz Peptik ülser tedavisi için kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Almanya

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Aşırı doz durumunda hipokalsemik tetani (düşük kalsiyum seviyesine bağlı kas spazmları) ihtimali vardır. Mevcut gastrointestinal şikayetlerin (örneğin, diyare) şiddetinde artma olabilir. 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.