Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka ANTI
Etken Madde Kodu SGKFJO-PERMETRIN Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu P03AC04
ATC Açıklaması Permetrin
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A00796
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,83 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,66 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,92 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı bildirilmemiştir. Yanlışlıkla oral yoldan alınması durumunda mide lavajı ve genel destekleyici önlemler uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Anti-Skab %5 Krem, Sarcoptes scabiei’ye bağlı infestasyonların (uyuz) tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Bir piretroid olan permetrin, bit, pire, kene, uyuz böceği ve diğer artropodlar dahil geniş bir parazit grubuna karşı etkilidir. Sinir hücresinin membranı üzerindeki etkisiyle, membran polarizasyonunu düzenleyen sodyum kanalının akımını durdurur. Bu etki sonucunda, repolarizasyon gecikir ve paralizi oluşur.

Farmakokinetik Özellikler

%5 permetrin kremin tek bir kez uygulanması ile emilen miktarı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 14C ile işaretlenmiş permetrin ile orta ve ağır uyuzlu hastalarda yapılan emilim araştırmaları, uygulanan miktarın %2si ya da daha azının emildiğini göstermektedir. Topikal uygulama sonrasında, insanlarda, dokular ve vücut sıvılarında dağılımına ilişkin veri bulunmamaktadır. Permetrin, ester hidroliziyle hızla inaktif metabolitlerine dönüşür. Bu metabolitler temel olarak böbreklerden atılır.

Farmasötik Şekli

Deri Kremi

Formülü

Her bir gram kremde 50 mg permetrin bulunur.

Antioksidan: Butillenmiş hidroksitoluen

Koruyucu: Benzil alkol

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Anti-Skab %5 Deri Kremi, herhangi bir sentetik piretroide ya da piretrine , ya da bileşimindeki maddelerden birine karşı aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler ve çocuklar: Anti-Skab %5 Krem, boyundan ayak tabanlarına kadar deri üzerine masaj yapılarak sürülür. Uyuz, erişkinlerde saçlı deride nadiren görülmekle birlikte, bebeklerde ve yaşlılarda saçlı deri sınırları, boyun, şakaklar ve alında da görülebilir. Ortalama bir erişkinde genellikle 30 gram krem yeterlidir. Krem, uygulandıktan 8-14 saat sonra yıkanarak (banyo, duş) temizlenmelidir.

Bebeklerde: saçlı deri, şakaklar ve alın bölgesine de uygulanmalıdır. Tek uygulanma ile genellikle tedavi sağlanır.

Hastalar, kremin uygulanmasından sonra kaşıntı hissedebilirler. Bu durum, nadiren tedavi başarısızlığının göstergesidir ve tedavinin tekrarlanmasının gerektiğini göstermez. Uygulamadan sonra canlı Sarcoptes scabiei varlığının gösterilmesi durumunda tedavinin tekrarlanması gereklidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 gramlık tüplerde.

Uyarılar/Önlemler

Aşırı duyarlılık reaksiyonu görülürse, tedaviye son verilmelidir.

Sarcoptes scabiei infestasyonlarında genellikle kaşıntı, ödem ve eritem görülür. Tedavi sırasında, bu belirtilerde geçici bir şiddetlenme görülebilir. Hastalara, kremin uygulanmasından sonra kaşıntı, hafif yanma ve/veya batma hissi duyulabileceği ve iritasyonun devam etmesi durumunda doktora danışmalarının gerektiği belirtilmelidir.

Anti-Skab %5 Deri Kremi, gözlerde iritasyona neden olabilir. Uygulama sırasında kremin gözlere temas etmesi durumunda, gözler derhal bol su ile yıkanmalıdır.

Çocuklarda kullanım: Anti-Skab %5 Deri Kremi, iki aylık ve daha büyük bebeklerde kullanılabilir. İki aylıktan küçük bebeklerde güvenilirliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım: Permetrinin büyük oranda böbrekler aracılığıyla atıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte, topikal olarak uygulanan permetrin karaciğerde metabolize edilerek böbreklerden inaktif metabolitleri şeklinde atıldığından, önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda toksik reaksiyon riskinin artması beklenmemektedir.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanım

Gebelik kategorisi: B

Gebe kadınlar üzerinde yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Bu nedenle, gebelik döneminde ancak çok gerekli ise kullanılmalıdır. Permetrinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminde, ya emzirmeye ara verilmeli ya da tedavi ertelenmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kremin uygulanmasından sonra, genellikle hafif ve geçici özellikte yanma ve batma hissi duyulabilir. Bu etkiler genellikle infestasyonun şiddeti ile orantılıdır. Kaşıntı, uygulamadan sonra çeşitli zamanlarda ortaya çıkabilir. Eritem, uyuşma, karıncalanma nadiren görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.