Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Marka APIKOPAL
Etken Madde Kodu SGKESS-B12+B1+B6 Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A11DB
ATC Açıklaması B1 Vitamini, B6 ve/veya B12 Vitaminleri İle Kombine
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A00814
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 25,94 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 7,98 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E236A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Akut doz aşımı durumunda hasta izlenmeli, gerekirse semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
  • Vitamin B1, B6 ve B12 yetersizliği için risk faktörü bulunan (bkz. Farmakolojik özellikler) ve/veya zihni ve bedeni çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, iştahsızlık, kuvvetsizlik, kol ve bacaklarda parestezi ve ağrı, titreme, çarpıntı, epigastrik huzursuzluk, kabızlık gibi genel preklinik şikayetleri olan hastalarda.
  • Beriberi, Wernicke-Korsakoff sendromu ve Delirium tremens'te.
  • Alkolik ve diyabetik nöropatiler, nevrit, polinevrit, nevralji, zona, miyalji, artralji, kramp, tremor ve tekrarlayan kusmalarda.
Farmakodinamik Özellikler

ApikobalÒ'in bileşiminde bulunan vitaminlerin vücut metabolizması ve organların fonksiyonlarında önemli fizyolojik rolleri vardır. Vücutta gereksinimlerinin artması (gebelik, emzirme, aşırı fiziki aktivite); yeterli miktarda alınmamaları (yetersiz veya yanlış beslenme, açlık); emilim bozuklukları (gastrointestinal hastalık veya ameliyatlar); bazı hastalık ve durumlar (hipertiroidi, diyabet, üremi, karaciğer fonksiyon bozuklukları, kronik alkolizm, sürekli kusmalar, kalp yetmezliği, yaşlılık); bazı ilaçların uzun süreli kullanılması (INH, pirazinamid, hidralazin, sikloserin, penisilamin, aminoglikozidli antibiyotikler, antikonvülzan ve kontraseptivler) vücutta B1, B6 ve B12 vitaminlerinin yetersizliğine yol açabilir.

 

Belirgin yetersizlik tablosu ortaya çıkmadan önce iştahsızlık, kuvvetsizlik, bedeni ve zihni çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, çarpıntı, epigastrik huzursuzluk, uzuvlarda ağrı ve parestezi gibi genel semptomlar görülür.

 

Vitamin B1 yetersizliği, sinir sistemi, sindirim sistemi, kardiyovasküler sistem ve cilt bozuklukları ile birlikte olan Beriberi ve Wernicke-Korsakoff sendromuna; vitamin B6 yetersizliği, sinir sistemi, cilt, mukus membranlar ve hematopoietik sistemle ilgili semptomlara; vitamin B12 yetersizliği, megaloblastik anemi ve miyelin dejenerasyonuna bağlı nörolojik belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Vitamin B1, ağızdan alındıktan sonra hemen emilir ve bütün vücuda dağılır. Kullanılmayan kısmı vücutta birikmez, idrarla atılır.

 

Vitamin B6, ağızdan alındıktan sonra  hemen emilir, kısmen piridoksala dönüşerek bir kısmı karaciğerde depolanır ve kalanı değişmeden veya piridoksik asit şeklinde idrarla atılır.

 

Vitamin B12, intrinsik faktöre bağlanarak aktif transportla emilir, bu faktörün eksikliğinde pasif difüzyonla emilimi ancak ortamda yüksek konsantrasyonda bulunmasıyla (yaklaşık 1000 mcg) mümkündür. Karaciğerde depolanır; safra ile ve oldukça az bir kısmı idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

1 film tablette; vitamin B1 250 mg, vitamin B6 250 mg ve vitamin B12 1 mg bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

İlaç etkileşimleri

  • Günde 5 mg'dan yüksek dozda vitamin B6, birlikte kullanılan levodopanın terapötik etkisini ortadan kaldırır. Levodopa karbidopa ile birlikte kullanılırsa bu etkileşim olmaz.
  • Bir ay süre ile kullanılan günde 200 mg vitamin B6, fenobarbital ve fenitoinin serum  konsantrasyonlarını %50 oranında düşürür.
  • Vitamin B12 absorbsiyonu, ağızdan verilen aminoglikozid antibiyotikler, kolşisin, uzun salınımlı potasyum, amino salisilik asit, antikonvülzanlar ve askorbik asit ile azalır.
  • Birlikte verilen kloramfenikol, vitamin B12'nin hematopoietik cevabını antagonize edebilir.

Laboratuar etkileşimleri

  • Vitamin B1 ve vitamin B6, idrarda Erlich ayıracı ile ürobilinojen testinde ve vitamin B1 fosfotungstat metodu ile idrarda ürik asit tayininde yanlış pozitif cevaba sebep olur.
Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden birine aşırı hassasiyeti görülenlerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor başka şekilde tavsiye etmediği takdirde; 

  • Profilaktik olarak günde 1 tablet,
  • Tedavide günde 2-4 tablet şeklinde kullanılır.

Semptomlar hafifleyince doz azaltılır. Semptomlar kaybolunca yetersizlik sebepleri de ortadan kalkmışsa tedavi kesilir; devam ediyorsa profilaktik doz uygulanır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Apikobal® Film Tablet; 30 ve 50 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Bu vitaminlerin yetersizliğine sebep olabilecek risk faktörü olan ve/veya yetersizliğe bağlı genel belirtileri gösteren hastalara hemen ApikobalÒ verilmesi ile ciddi ve bazen sekel bırakabilen klinik sendromların ortaya çıkması engellenebilir.

 

Tavsiye edilen dozların üstünde ve uzun süre kullanılması, B6 hipervitaminozuna yol açabilir. Vitamin B6, levodopa antagonisti olduğundan yalnız levodopa ile tedavi edilen parkinsonlu hastalara verilmemelidir (bkz. İlaç etkileşimleri).

 

Tam teşhis edilmemiş anemisi olanlarda vitamin B12'nin polisitemi vera ve folat eksikliği olan megaloblastik anemiyi maskeleyebileceği hatırlanmalıdır. Herediter optik sinir atrofisi (Leber hastalığı) olanlarda vitamin B12'nin atrofiyi süratlendirdiği bildirildiğinden kullanılmamalıdır.

 

Vitamin yetersizliği tedavi edilirken yetersizlik sebeplerine yönelik tedavi ve eksikliği tespit edilen diğer vitamin ve maddelerin birlikte verilmesi ihmal edilmemelidir.

 

Gebelik esnasında yüksek doz piridoksin kullanılmasının yeni doğanlarda görülen "Pyridoxine-dependency" epilepsi nöbetlerinde rolü olduğu sanıldığından dikkatli olunmalı ve bu bebeklerin nöbetlerinin piridoksin verilerek tedavi edildiği hatırlanmalıdır.

 

GEBELİKTE ve EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI

  

Gebelerde kullanımı

Gebelik kategorisi, C’dir. Eğer hekim ilacın gebe kadına sağlayacağı yararın, fötus üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır.

 

Emzirenlerde kullanımı

Vitaminler, anne sütüne geçebildiği için dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nadir olarak allerjik aşırı hassasiyet reaksiyonu bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.