Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka APRANAX
Etken Madde Kodu SGKFFV-NAPROKSEN SODYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE02
ATC Açıklaması Naproksen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A00828
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,4 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,28 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,2 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E076G
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Belirgin doz aşımı baş dönmesi, mide yanması, hazımsızlık, bulantı, kusma ile kendini gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak alınması durumunda mide boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Naproksen yüksek ölçüde proteine bağlandığından; hemodiyalizle plazma konsantrasyonu azaltılamaz.

Endikasyonlar

Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, analjezi sağlamak amacıyla. 

Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuar olarak. 

 

Cerrahi ve Travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. 

 

Kas-İskelet sistemi hastalıklarında: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbagoda.

 

Enfeksiyöz hastalıklarda: Spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuar ve antipiretik amaçla.

 

Romatizmal hastalıklarda: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve akut gut tedavisinde.

Farmakodinamik Özellikler

Naproksen Sodyum Syntex tarafından geliştirilen antienflamatuar ve antipiretik etkiye sahip non-narkotik bir analjeziktir. Naproksen Sodyum (2-naftalenasetik asit, 6- metoksi alfametil, sodyum) nonsteroid antienflamatuar ilaçların arilasetik asit grubundandır.

Antienflamatuar etkisini adrenalektomili hayvanlarda bile gösterir. Bu durum etki mekanizmasının hipofiz-adrenal yolu ile gerçekleşmediğini göstermektedir. Diğer nonsteroid analjezik antienflamatuar ilaçlar gibi Naproksen Sodyum da prostaglandin sentezini inhibe eder. Naproksen Sodyum bir merkezi sinir sistemi depresanı değildir ve metabolizma enzimlerini aktive etmez.

Naproksen Sodyum suda kolay erir ve oral olarak alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan süratli ve tam olarak emilir. Bu hızlı ve tam emilim sonucu ağrının giderilmesi, alındıktan 20 dakika sonra belirgin bir şekilde başlar. Doruk plazma düzeyine 1 -2 saatte ulaşır ve normalde 4-5 dozdan sonra bu doruk düzey devamlı sabit hale gelir. Ortalama biyolojik yarı ömrü yaklaşık 13 saattir ve tedavi dozlarında % 99'dan fazlası plazma proteinlerine bağlanır. Verilen dozun yaklaşık %95'i Naproksen, 6-0 dezmetil Naproksen veya konjugatları şeklinde idrarla atılır. Atılım oranı, ilacın plazmadan kaybolma oranına aynen uymaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Naproksen Sodyum Syntex tarafından geliştirilen antienflamatuar ve antipiretik etkiye sahip non-narkotik bir analjeziktir. Naproksen Sodyum (2-naftalenasetik asit, 6- metoksi alfametil, sodyum) nonsteroid antienflamatuar ilaçların arilasetik asit grubundandır.

Antienflamatuar etkisini adrenalektomili hayvanlarda bile gösterir. Bu durum etki mekanizmasının hipofiz-adrenal yolu ile gerçekleşmediğini göstermektedir. Diğer nonsteroid analjezik antienflamatuar ilaçlar gibi Naproksen Sodyum da prostaglandin sentezini inhibe eder. Naproksen Sodyum bir merkezi sinir sistemi depresanı değildir ve metabolizma enzimlerini aktive etmez.

Naproksen Sodyum suda kolay erir ve oral olarak alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan süratli ve tam olarak emilir. Bu hızlı ve tam emilim sonucu ağrının giderilmesi, alındıktan 20 dakika sonra belirgin bir şekilde başlar. Doruk plazma düzeyine 1 -2 saatte ulaşır ve normalde 4-5 dozdan sonra bu doruk düzey devamlı sabit hale gelir. Ortalama biyolojik yarı ömrü yaklaşık 13 saattir ve tedavi dozlarında % 99'dan fazlası plazma proteinlerine bağlanır. Verilen dozun yaklaşık %95'i Naproksen, 6-0 dezmetil Naproksen veya konjugatları şeklinde idrarla atılır. Atılım oranı, ilacın plazmadan kaybolma oranına aynen uymaktadır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablet 275 mg Nşproksen Sodyum (etken madde), Titan Dioksit ve İndigo mavisi (boyar madde) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Hidantoin, sulfonamid ya da sulfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları alan kişilerde, Apranax Tablet bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşeceğinden onların etkisini güçlendirebilir. Böyle durumlarda, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. Aynı şekilde, oral antikoagülan alanlarda dikkat edilmelidir (Antikoagülan dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir). Probenesid, Apranax Tablet ile birlikte verilirse, Apranax Tablet'in yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksat ile birlikte kullanılırsa Metotreksat'ın tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir. Bu bakımdan dikkatle kullanılmalıdır. Propranolol ve diğer beta blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemid'in natriüretik etkisinin bazı nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir. Renal Lityum klirensinin inhibisyonu suretiyle plazma Lityum konsantrasyonu artabilir. 

 

Apranax Tablet tedavisine, sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce geçici olarak ara verilmesi önerilir. 17 - ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir. Aynı şekilde idrarla 5 HİAA (5 - hidroksi-indol-asetik asit) testlerini de etkileyebilir.

Bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, ACE (angiotensin I - dönüştüren enzim) inhibitörleri kullanımı ile birlikte görülebilen böbrek yetmezliği riskini artırabilir. Naproksen'in zidovudine metabo.lizmasını etkileyerek plazma zidovudine düzeylerini yükselttiğini in vitro çalışmalar göstermiştir. Bu nedenle zidovudine dozları dikkatle ayarlanmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Apranax'a aşırı duyarlı olanlarda, asetilsalisilik asit'e ve diğer nonsteroid antienflamatuarlara karşı astım, rinit ve ürtiker gibi allerjik reaksiyonlar gösteren hastalarda, bu grup ilaçlar arasında çapraz allerjik reaksiyonlar oluşabileceğinden kullanılmamalıdır. Bu hastalarda Apranax tedavisi İle şiddetli anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Aktif mide ve duodenum ülserleri olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Her ikisi de, plazmada Naproksen iyonu olarak dolaşacağından, Naproksen içeren preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Migren Profilaksisinde: Günde iki defa 2'şer tablet (550 mg), 4-6 hafta içinde düzelme olmazsa ilaç kesilmelidir. 

 

Migren Tedavisinde: Muhtemel bir krizin ilk belirtisinde 3 tablet (825 mg). Gerekirse ilk dozdan en az yarım saat sonra verilmek kaydıyla aynı gün içinde 1 -2 tablet (275- 550 mg) daha verilebilir. 

 

Jinekolojik Endikasyonlarda: Uterus relaksasyonu ve analjezi amacıyla: Başlangıçta 2 tablet (550 mg), daha sonra 6-8 saatlik aralarla 1 tablet (275 mg). Akut Gut'ta: İlk gün 3 tablet (825 mg) ile başlanır, 8 saat sonra 2 tablet (550 mg) daha verilir. Daha sonraki günlerde 8 saatlik aralarla kriz geçinceye kadar 1 tablet (275 mg) şeklinde devam edilir. 

 

Yetişkinlerde dental problemler, post-operatif ağrılar ve diğer ağrılarda analjezik ve antipiretik amaçla:

Başlangıçta 2 tablet (550 mg) verilmeli, daha sonra 6-8 saatlik aralarla 1 tablet (275 mg) ile devam edilmelidir.

 

Yetişkinlerde romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit'te:

 

Başlangıç tedavisi: Genelllikle 12 saatlik aralarla günde 2 defa alınan 2-4 tablettir (550 -1100 mg).

1. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda,

2. Yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Apranax'a geçilmesi düşünüldüğü durumlarda,

3. Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda, tedaviye günde 3-4 tablet (825-1100 mg) ile başlanmalı ve bir kaç hafta devam edilmelidir. İdame Tedavisi: 12 saat aralarla alınan 2-4 tablet (550-1100 mg) şeklinde yapılır. Sabah ve akşam dozları hastanın önce gelen şikayetlerine (gece ağrısı, sabah katılığı vb.) göre düzenlenir.

Apranax Tablet idame tedavisinde günde 2-4 tabletlik (550-1100 mg) sabah veya akşam verilen tek dozlarla da etkindir. Günlük doz 1375 mg'ı aşmamalıdır.

Gerektiğinde daha yüksek seviyede antienflamatuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz, kısa süreli olmak şartıyla 1650 mg'a kadar artırılabilir. Bu gibi yüksek dozlarda gastrointestinal yan tesirlerin arttığı rapor edilmiştir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Apranax Fort Tablet

Ruhsat Sahibi

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Zincirlikuyu/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

01.05.1986 138/76

Saklama Koşulları

30°C'nin altında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 - 20 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Aktif peptik ülseri bulunan hastalara verilmemelidir. Gastrointestinal hastalık anamnezi bulunan hastalara yakın bir takip altında verilmelidir. Ağır kanama ve perforasyon da dahil ciddi gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı, Naproksen'in (veya diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçların) kullanılma süresi arttıkça, hemen hemen doğrusal olarak yükselir. Bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda ilaç dozunun artmasıyla bağlantılı olabilecek yan etki artışı görülebilir. Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve sodyum kısıtlamasının söz konusu olduğu hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. (Bir tablet yaklaşık 25 mg (1 mEq) Sodyum içerir). 

 

Böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda dikkatli kullanılması ve bu hastalarda serum kreatinin ve/veya kreatin klirensinin izlenmesi tavsiye edilir. Karaciğer fonksiyon testlerinden, bir veya daha çoğunun nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ile yükseldiği bildirilmiştir. 

 

Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Bu durum kanama zamanı saptanması sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Antikoagülan tedavisindeki hastalarda Apranax tedavisi kanama riskini artırır. Böyle durumlarda yarar/risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

 

Yaşlılarda: Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceginden dozda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır. 

 

Hamilelikte: Bu tür diğer ilaçlarda olduğu gibi, Apranax Tablet de hayvanlarda doğumu geciktirebilir ve fetus kardiyovasküler sistemini etkiler (duktus arteriozusun kapanması). Bu nedenle çok gerekmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Apranax Tablet'in gebelikte, özellikle ilk ve üçüncü trimestrinde kullanımı, hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir.

 

Emziklilerde: Naproksen Sodyum, anne sütüne plazmadakinin %1 'i oranında geçeceğinden emzikli annelere verilmemelidir.

 

Çocuklarda: 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak sadece juvenil artritte 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılabilir.

Üretim Yeri
Corporation-A.B.D. lisansı ile ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Hadımköy / İstanbul
Reçete ile satılır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Karında rahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede olmakla birlikte görülebilmektedir. Çok daha nadir olarak alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositozis de dahil granülositopeni, allerjik deri belirtileri de bildirilmiştir. Asetilsalisilik asit, diğer nonste.roiı} antiepfjamatuar Haçlar, ya da Apranax'a karşı aşırı duyarlılığı olanlarda fatal olma ihtimali bulunan anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GQRULDUQUNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.