Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka APROWELL
Etken Madde Kodu SGKFFV-NAPROKSEN SODYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE02
ATC Açıklaması Naproksen
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00845
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,51 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,91 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda, naproksen sodyum çok dikkatli kullanılmalı ve kreatinemi, kreatin klirensi ve albüminüri kontrol edilmelidir.
Karaciğer Yetmezliği
Tedavi sırasında karaciğer fonksiyonları bozulursa ya da bozukluğu gösteren testler kötüleşirse ilaç kesilmelidir.
Doz Aşımı

Naproksenin belirgin doz aşımına bağlı olarak uyuşukluk, mide yanması, hazımsızlık, bulantı veya kusma görülebilir. Naproksen Sodyum hızlı emilebileceği için yüksek kan seviyeleri beklenmelidir. Hayatı tehdit eden naproksen sodyum dozu bilinmemektedir. 

Yüksek doz naproksen sodyum alan hastanın midesi yıkanmalı ve destekleyici tıbbi tedavi uygulanmalıdır. Naproksen yüksek oranda plazma proteinlerine bağlandığı için, naproksenin plazmadan temizlenmesinde hemodiyalizin faydası olmayacaktır.

 

Endikasyonlar

Ağrılı durumlar: Nevralji, siyatik, tendinit, bursit bel fıtığı, diş çekimi, ağız içi operasyonları, epizyotomi, post partum ağrılar, ameliyat sonrası ağrılar, dismenore, rahim içi araç yerleştirilmesine bağlı ağrılar, migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisinde.

Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, juvenil artrit, abartiküler romatizma.

Travmatolojik: Burkulma, kas kopması ve travması, travmatik ve ortopetik kemik ameliyatları.

Akut gut nöbetleri,Enfeksiyon hastalıklarında: Spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, ve antienflamatuar olarak.

Farmakodinamik Özellikler

Naproksen; sodyum tuzu halinde alındığında daha süratli emilir. Naproksen sodyum, analjezik, antienflamatuar ve antipiretik etkiye sahip non-narkotik analjeziktir. Etkisini, prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Naproksen sodyum, ağız yoluyla alındıktan sonra mide-bağırsak kanalından süratle ve tam olarak emilir. Naproksen sodyumun ağrı kesici etkisi, ağızdan alındıktan 20 dakika sonra başlar. 1-2 saat içinde en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşır. 4-5 dozdan sonra ise sabit plazma konsantrasyonları oluşur.

Dağılım: Naproksenin dağılım hacmi 0.16 L/kg dır. Tedavi dozlarında naproksenin plazma albuminine bağlanması % 99’un üzerindedir. Günlük 500 mg’in üzerindeki dozlarda, naproksenin proteine bağlanması doygunluğa eriştiği için atılımı arttığından, plazma naproksen artışı aynı oranda artış göstermez. Yine de serbest naproksen konsantrasyonu doza bağlı olarak artmaya devam eder.

Metabolizma: Naproksen büyük oranda 6-0-desmetil naproksene metabolize olur. Naproksenin kendisi ve metabolitleri, metabolizmayı uyaran enzimleri indüklemez.

Atılım: Naproksenin klirensi 0.13 mL/dak/kg’dır. Naproksenin yaklaşık % 95’i idrar ile Naproksen, 6-0-dimetil naproksen ya da konjugatları şeklinde atılır. Naproksenin yarı ömrü, yaklaşık 13 saattir.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Her tablet; 275mg Naproksen sodyum içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Naproksen sodyum, kan proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçları (hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, beta blokerler, lityum tuzları, vb) bağlarından koparıp kendisi yerleşebileceğinden, onları serbest hale getirerek etkilerini güçlendirebilir. Bu durumda doz ayarlaması yapmak gerekebilir.

Oral anti-koagülanlar ile birlikte kullanıldığında doz ayarlaması gerekebilir.

Probenecid ile birlikte kullanıldığında, naproksen sodyumun plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar.

Naproksen sodyumun metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğinden çok dikkatli davranılmalıdır. Metotreksatın tübüler sekresyonunu azalttığından, toksisitesi artabilir.

Kontraendikasyonlar

Naproksen sodyuma duyarlı olan kişilerde, aktif mide-duodenum ülseri olanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuarlardan herhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyonlar gösterenlerde kontrendikedir

 

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hafif ve orta şiddetli ağrı, primer dismenore, akut tendinit ve bursit:

Başlangıç dozu 2 tablet, 6 ila 8 saat sonra 1 tablet.

Günlük doz 1375 mg’ı aşmamalıdır.

Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit :

Erişkinler için tavsiye edilen başlangıç dozu, günde 2 kez (sabah ve akşam) 275 mg’lık 2’şer tablettir. Uzun süre kullanmak gerektiğinde, hastanın klinik cevabına göre doz düşürülebilir. Sabah ve akşam dozları eşit olmayabilir.

Günde 2 kezden daha sık verilmesine gerek yoktur.

Juvenil artrit:

5 yaşından büyük çocuklarda günlük doz, 10mg/kg olarak 12 saat ara ile 2 defada verilir.

Akut gut nöbetleri :

Başlangıç dozu 275mg’lık 3 tablettir. Daha sonra nöbet dininceye kadar 8 saatte bir 275 mg’lık 1 tablet ile tedaviye devam edilir.

Migren tedavisi :

Akut migren krizinde başlangıç dozu 275 mg 3 tablettir. Gerekirse yarım saatlik aralarla 2 kez daha 1 tablet alınabilir. Migren profilaksisinde günde 2 kez (sabah-akşam) 2 tablet alınır. 4-6 hafta içinde düzelme olmazsa, ilaç kesilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

20 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Haseyad II.Kısım No:228
34306 İkitelli/İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

12.6.1996 - 178/51

Saklama Koşulları

30oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Diğer nonsteroid antienflamatuar ajanlara göre çok daha hafif ve seyrek olmakla birlikte naproksen sodyum, mide-bağırsak kanamasına ve ülserasyona neden olabilir. Bu nedenle geçmişinde mide-duodenum ülserinden söz eden hastalar yakından izlenmelidir. 

Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda, naproksen sodyum çok dikkatli kullanılmalı ve kreatinemi, kreatin klirensi ve albüminüri kontrol edilmelidir. 

Tedavi sırasında karaciğer fonksiyonları bozulursa ya da bozukluğu gösteren testler kötüleşirse ilaç kesilmelidir. 

Kalp yetmezliği bulunan hastalar yakından takip edilmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 

Böbreküstü bezi fonksiyon testleri yapılacak hastalarda, naproksen sodyum tedavisine testten 48 saat önce geçici olarak ara verilmelidir. Naproksen sodyum, 17 keto-steroid testlerini ve idrarda 5 hidroksi indol asetik asit tayini sonuçlarını bozabilir. 

Çocuklarda Kullanımı: 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılabilir.

Hamilelikte Kullanımı :

Gebelik kategorisi B olan bir ilaçtır.

Hayvanlarda teratojenik etki saptanmamış olmakla birlikte, naproksen sodyum hamilelikte denenmemiş olduğundan kullanılmamalıdır. Ayrıca nonsteroid antienflamatuarların fetusda duktus arteriozusun kapanmasına yol açabileceği, doğumu geciktirebileceği ve fetusda sarılığa neden olabileceği göz önüne alınarak hamileliğin son dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Emzirenlerde Kullanımı: Naproksen sodyum, anne sütüne plazmadakinin %1’lik oranında geçebileceğinden ve yeni doğmuş bebeklerde aksi reaksiyonlar verebileceğinden, emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı : Nonsteroid antienflamatuar ajanların yan etkileri, yaşlı kimselerde daha sık görülebileceğinden, bu gibi hastalarda etkili olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Üretim Yeri
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Haseyad II.Kısım No:228
34306 İkitelli/İstanbul
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Görülme Sıklığı %1’den büyük olan yan etkiler:

Gastrointestinal: kabızlık*, mide yanması*, karın ağrısı*, bulantı*, hazımsızlık, ishal, stomatit.

Santral Sinir Sistemi: baş ağrısı*, sersemlik hissi*, uyuşukluk hissi*, ışığa duyarlılık, baş dönmesi

Dermatolojik: kaşıntı*, cilt döküntüleri*, ekimoz*, terleme, purpura

Kardiyovasküler: ödem*, dispne*, çarpıntı

İşitme ve Görme: kulak çınlaması*, duyma bozuklukları, görme bozuklukları

Genel: susama 

* İşaretli olan yan etkiler %3-9 oranında görülmektedir. İşaretlenmemiş olan yan etkiler ise % 1-3 arasındadır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.