Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka ARIXTRA
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ENJEKTÖR-KARTUŞ/AMBALAJ
ATC Kodu B01AX05
ATC Açıklaması Fondaparinuks
NFC Kodu NA
NFC Açıklaması Parenteral Kullanıma Hazır Enjektörler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 391,79 TL (14 Eylül 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 0 TL (20 Mart 2016)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

ARIXTRA tek kullanımlık şırınga Tip I, 1 ml'lik cam hazne, buna bağlı 27 gauge 12,7 mm'lik iğne ve brombutil veya klorbütil elastomer pistondan oluşur.
ARIXTRA 7.5 mg/0.6 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırıngalar, morumsu kırmızı renkli otomatik güvenlik sistemi olan 2'li ve 10'lu paketler halinde bulunmaktadır.

 

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Araç veya makine kullanımı üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

ARIXTRA'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:

 • Etkin madde veya ARIXTRA'nin diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • Kalp kapakçığınızda veya kalp iç zarında iltihap (akut bakteriyel endokardit) varsa
 • Şiddetli kanamanız varsa
 • Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda
 • ARIXTRA tedavisi sırasında in vitro pıhtılaşma testi pozitif sonuç vermiş olan kan pulcuklarının sayısında belirgin azalma görülen (trombositopeni) hastalarda
 • Kalça kırığı, kalça protezi (replasman) veya diz protezi (replasman) ve karınla ilgili (abdominal) cerrahi uygulanan 50 kg'ın altındaki ARIXTRA önleyici tedavisi gören hastalarda

ARIXTRA'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Kontrol edilemeyen kanama (hemoraji) riski taşıyorsanız Örneğin;
 • Mide ülseriniz varsa
 • Kanama bozukluklarınız varsa
 • Yakın zamanda kafatası boşluğu (intrakranyal) kanaması geçirdiyseniz
 • Yakın zamanda beyin, omurga veya göz ameliyatı olduysanızMide ve bağırsaklarda ülser oluşumu ile ilgili belirgin bir hastalığınız varsa
 • Yakın zamanda kafa içi kanama geçirdiyseniz
 • Yakın zamanda beyin, omurilik veya göz cerrahisi geçirdiyseniz
 • Kanın pıhtılaşmasını etkileyen başka ilaçlar kullanıyorsanız
 • ARIXTRA kullandığınız sırada belinizden sıvı aldıracaksanız
 • ARIXTRA kullandığınız sırada belinizden anestezi uygulanacaksa
 • 75 yaş ve üstündeyseniz
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Ş iddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa
 • Kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcuklarının sayısının azalması (Trombositopeni) ile ilişkili bir hastalığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARIXTRA'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulanma yöntemi açısından yiyecek ve içecekle bilinen etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız doktorunuza bildiriniz. ARIXTRA, zorunlu olmadıkça hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ARIXTRA'nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, bu nedenle ARIXTRA uygulanan annelerin bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.

Araç ve makine kullanımı
ARIXTRA'nın araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

ARIXTRA'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ARIXTRA 4.6 mg sodyum klorür içerir. Bu yüzden, sodyuma bağlı herhangi bir etki oluşması beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
ARIXTRA, kanama riskini artırma ihtimali olan ilaçlarla birlikte uygulandığında kanama riski artar. Bu yüzden, bu tür ilaçları ARIXTRA ile birlikte almayınız

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi ARIXTRA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ARIXTRA'yı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar
Örneğin;

 • Deride kızarıklık
 • Döküntü
 • Kaşıntı
 • Nefes darlığı
 • Gözlerde, dudaklarda ve yüzde şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ARIXTRA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanama (Mide ve bağırsaklarda kanama, idrarda kan bulunması, dokuda kan toplanması nedeniyle oluşan şişlik, burun kanaması, akciğer veya solunum yollarından ağız yoluyla kan gelmesi, rahim veya vajinada kanama, eklem boşluğunda kanama, gözde kanama, deri veya mukozalar üzerinde görülen nokta şeklinde, kırmızı morumsu renkli, yaygın kanama odakları, morluk oluşumu)

Bu ciddi yan etkilerin hepsi yaygın görülür. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kansızlık olarak bilinen kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma ile ilişkili hastalık (Anemi)
 • Kanın pıhtılaşmasında görevli kan pulcuklarının sayısında azalma ile ilişkili hastalık (Trombositopeni)
 • Diğer kanamalar (Karaciğerde, karın zarında, kafa içinde, beyinde kanama)
 • Kanda olması gerekeden daha fazla trombosit bulunması ile belirgin hastalık (Trombositemi)

Bu ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Ağrı
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Anormal karaciğer fonksiyonları
 • Dokularda sıvı toplanması ile belirgin şişlik (Ödem)

Bunlar ARIXTRA'nın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler seyrek görülür.

 • Baş dönmesi
 • Deride kırmızı renkli döküntü
 • Enjeksiyon yerinde reaksiyon
 • Üre, kreatinin, ürik asit gibi proteine bağlı olmayan nitrojen olarak adlandırılan maddelerin artışı

Bu hafif yan etkiler ise oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Vücut ağırlığına göre tavsiye edilen ARIXTRA dozu değişmektedir:

 • Vücut ağırlığınız 50 kg'ın altındaysa: Tavsiye edilen ARIXTRA dozu 5 mg/0.4 mL'dir.
 • Vücut ağırlığınız 50-100 kg arasındaysa: Tavsiye edilen ARIXTRA dozu 7.5 mg/0.6 mL'dir.
 • Vücut ağırlığınız 100 kg'ın üzerindeyse: Tavsiye edilen ARIXTRA dozu 10 mg/0.8 mL'dir. Vücut ağırlığınız 100 kg'ın üzerinde olsa da orta dereceli böbrek yetmezliğiniz varsa doz 7.5 mg'a düşürülebilir.

Tedavi ağızdan alınan antikoagülan bir ilaçla durumunuz kontrol altına alınana kadar en az 5 gün devam ettirilmelidir

 

Uygulama yolu ve metodu:

 • ARIXTRA deri altına enjeksiyon yoluyla uygulanır. Kas içine uygulanmamalıdır.
 • ARIXTRA sağ veya sol, alt karın duvarı üzerindeki deri boğumu içine dönüşümlü olarak enjekte edilir. Bu uygulamayı genellikle bir sağlık uzmanı yapacaktır ancak bazı durumlarda kendi kendinize uygulamayı öğrenmeniz gerekebilir. Böyle durumlarda aşağıdaki adımları dikkatle takip ediniz.

Uygulamadan önce herhangi bir parçacık varlığı veya renk bozukluğu yönünden kullanıma hazır enjektörün cam haznesi içindeki çözeltiyi inceleyiniz.
1. Ellerinizi sabun ve su ile yıkayınız. Havlu ile kurulayınız.
2. Rahat bir pozisyonda oturunuz veya uzanınız. Alt karın bölgesinde göbek deliğinin en az 5 cm aşağısında bir nokta belirleyiniz (şekil 1). Enjeksiyon işlemini her seferinde sağ ve sol taraflara dönüşümlü olarak uygulayınız. Eğer zorlanıyorsanız doktorunuz veya hemşirenize danışınız.3. Enjeksiyon bölgesini alkollü pamukla temizleyiniz.
4. Şırınga gövdesini bir elinizle sağlam bir şekilde tutunuz. Pistonu koruyan kapağı çekerek çıkarınız. (şekil 2).


5. İğne koruyucusunu önce döndürerek, sonra da düz doğrultuda şırınga gövdesine ters yönde çekerek çıkarınız (şekil 3).Önemli Not
Enjeksiyondan önce iğneye dokunmayınız veya herhangi bir yüzeye temas etmesini önleyiniz.
Şırınga içinde küçük bir hava kabarcığının olması normaldir. Herhangi bir ürün kaybını önlemek için hava kabarcığını enjeksiyondan önce çıkarmaya çalışmayınız.

6. Önceden temizlenmiş olan bölgedeki deriyi, boğum oluşturacak şekilde, enjeksiyon sona erene kadar baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında hafifçe tutunuz (Şekil 4).

7. Şırıngayı tutma yerinden sağlamca tutunuz. İğnenin tamamını deri boğumuna dik olarak (90° derecelik bir açı ile), deri içine sokunuz (Şekil 5).

8. Pistonu sonuna kadar iterek içeriğinin tümünü enjekte ediniz. Bu, otomatik iğne koruma sistemini harekete geçirecektir (Şekil 6).


Piston serbest bırakıldığında iğne otomatik olarak deriden çıkacak ve bundan sonra, içinde kalacağı güvenlik kılıfının içine çekilecektir (Şekil 7).

9. Kullanılmış şırıngayı hemşireniz yada doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde imha ediniz.

ARIXTRA'yı her zaman doktorunuzun talimatlarına uygun olarak kullanınız.
Doktorunuz söylemeden ARIXTRA tedavinizi kesmeyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:
17 yaşın altındaki çocuklarda ARIXTRA'nın güvenliği henüz belirlenmemiştir. Bu yaş grubu hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:
75 yaşında ve üzeri hastalarda ARIXTRA dikkatli kullanılmalıdır. Doktorunuza danışınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer ya da orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa ARIXTRA'yı dikkatle kullanınız.
Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ARIXTRA'yı kullanmayınız.
Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Eğer ARIXTRA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARIXTRA kullandıysanız:
Eğer ARIXTRA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Yüksek dozda ARIXTRA kanama riskinde artışa yol açabilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

ARIXTRA'yi kullanmayı unutursanız
Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ARIXTRA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Eğer tedavinizi doktorunuzun tavsiye ettiği zamandan önce sonlandırırsanız, bacaklarınızda veya akciğerlerinizdeki damarlarda yeni bir pıhtı oluşma riski artar.
ARIXTRA almayı sonlandırmadan önce doktorunuzla temas kurunuz.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

ARIXTRA kullanıma hazır şırıngalar; cam hazne, buna bağlı iğne ve pistondan oluşur. Cam hazne içinde berrak ve renksizden sarımsıya değişen renklerde çözelti bulunmaktadır. Morumsu kırmızı renkli ve otomatik güvenlik sistemi olan kullanıma hazır şırıngalar 2'li ve 10'lu paketler halinde bulunmaktadır.

ARIXTRA, antitrombotik ilaçlar adı verilen ve kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaç grubunun (antikoagülan) bir üyesidir.

ARIXTRA aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Derin toplar damar içinde oluşan kan pıhtısının (Akut derin ven trombozu) tedavisinde, varfarin sodyum ile birlikte
 • Akciğer damarlarından birinin pıhtı ile tıkanması (Akut pulmoner emboli) tedavisinde, varfarin sodyum ile birlikte

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
ARIXTRA'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
ARIXTRA'yı 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, dondurmayınız. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.
Eğer ilacınızın ambalajı hasar görmüşse, solüsyonun rengi değişmişse veya solüsyonun içinde parçacıkların olduğunu fark ederseniz ARIXTRA'yı kullanmayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ARIXTRA'yı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamıs olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.
Subkütan enjeksiyon, klasik bir şırınga ile uygulandığı şekilde yapılır.

Parenteral solüsyon uygulama öncesi herhangi bir partikül varlığı veya renk bozukluğu yönünden incelenmelidir.

Kendi kendine uygulama için talimatlar:

1. Ellerinizi sabun ve su ile yıkayınız. Havlu ile kurulayınız.
2. Rahat bir pozisyonda oturunuz veya uzanınız. Alt karın bölgesinde göbek deliğinin en az 5 cm aşağısında bir nokta belirleyiniz (şekil 1). Enjeksiyon işlemini her seferinde sağ ve sol taraflara dönüşümlü olarak uygulayınız. Eğer zorlanıyorsanız doktorunuz veya hemşirenize danışınız.

 

 

3. Enjeksiyon bölgesini alkollü pamukla temizleyiniz.
4. Şırınga gövdesini bir elinizle sağlam bir şekilde tutunuz. Pistonu koruyan kapağı çekerek çıkarınız (şekil 2). Piston kapağını atınız.


5. İğne koruyucusunu önce döndürerek, sonra da düz doğrultuda şırınga gövdesine ters yönde çekerek çıkarınız (şekil 3). İğne koruyucusunu atınız.


Önemli Not
Enjeksiyondan önce iğneye dokunmayınız veya herhangi bir yüzeye temas etmesini önleyiniz.
Şırınga içinde küçük bir hava kabarcığının olması normaldir. Herhangi bir ürün kaybını önlemek için hava kabarcığını enjeksiyondan önce çıkarmaya çalışmayınız.

6. Önceden temizlenmiş olan bölgedeki deriyi, boğum oluşturacak şekilde, enjeksiyon sona erene kadar baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında hafifçe tutunuz (şekil 4).

7. Şırıngayı tutma yerinden sağlamca tutunuz. İğnenin tamamını deri boğumuna dik olarak (90° derecelik bir açı ile), deri içine sokunuz (şekil 5).


8. Pistonu sonuna kadar iterek içeriğinin TÜMÜNÜ enjekte ediniz. Bu, otomatik iğne koruma sistemini harekete geçirecektir (şekil 6).


Piston serbest bırakıldığında iğne otomatik olarak deriden çıkacak ve bundan sonra, içinde kalacağı güvenlik kılıfının içine çekilecektir (şekil 7).


9. ARIXTRA kullanıma hazır şırınganın iğne koruma sistemi, enjeksiyon sonrası olabilecek iğne yaralanmalarını önlemek için geliştirilmiştir. Kullanılmış şırıngayı, yukarıda bahsi geçen yönetmelikler doğrultusunda imha ediniz.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
ARIXTRA 7.5 mg/0.6 mL SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

ARIXTRA kanama riskini artırma ihtimali olan ilaçlarla birlikte uygulandığında kanama riski artar (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

ARIXTRA ile yapılan klinik çalışmalarda, oral antikoagülanlar (varfarin), ARIXTRA'nın farmakokinetiği ile etkileşime girmemiştir. 10 mg/0.8 mL'lik dozda kullanıldığı etkileşim çalışmalarında ARIXTRA varfarinin antikoagülasyon izleme (INR) aktivitesini etkilememiştir.

Trombosit agregasyon inhibitörleri (asetilsalisilik asit), NSAİD'ler (piroksikam) ve digoksin ARIXTRA'nın farmakokinetiği ile etkileşime girmemiştir. 10 mg/0.8 mL dozunda kullanıldığı etkileşim çalışmalarında ARIXTRA, ne asetilsalisilik asit veya piroksikam tedavisi altında kanama zamanını ne de kararlı durumdaki digoksin farmakokinetiğini etkilememiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemi ştir.

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Tavsiye edilenden yüksek ARIXTRA dozları kanama riskinde artışa yol açabilir.
Doz aşımına bağlı kanama komplikasyonu görüldüğünde tedavi durdurulmalı ve birincil neden araştırılmalıdır. Cerrahi hemostaz, kan transfüzyonu, taze plazma transfüzyonu, plazmaferez gibi uygun bir tedaviye başlanması düşünülmelidir.

 

Etkin Maddeler
Her 0.6 mL'lik kullanıma hazır şırıngada 7.5 mg fondaparinuks sodyum.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Antitrombotik, Antikoagülan ilaçlar
ATC Kodu: B01A X05

Etki mekanizması
Fondaparinuks aktif faktör X'in (Xa) sentetik ve selektif bir inhibitörüdür. Fondaparinuksun antitrombotik aktivitesi, Faktör Xa'nin antitrombin III (ATIII) aracılı selektif inhibisyonu ile sağlanır. ATIII'e selektif olarak bağlanan fondaparinuks, Faktör Xa'nin ATIII ile nötralizasyonunu artırır (yaklaşık 300 kat). Faktör Xa'nin nötralizasyonu, koagülasyon kaskadını bloke eder ve hem trombin oluşumunu hem de trombüs gelişimini önler. Fondaparinuks, trombini (aktif Faktör II) inaktive etmez ve trombositler üzerinde bilinen etkisi yoktur.

Farmakodinamik etkiler

2.5 mg dozunda ARIXTRA, plazmada aktif parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), aktif pıhtılaşma zamanı (aPT) veya protrombin zamanı (PT)/uluslararası normalize edilmiş oran (INR) testleri gibi rutin koagülasyon testlerini, kanama zamanını veya fibrinolitik aktiviteyi etkilemez. Yüksek dozlarda aPTT'de orta düzeyde değişiklikler oluşabilir. 10 mg/0.8 mL dozunda kullanıldığı etkileşim çalışmalarında ARIXTRA varfarinin antikoagülasyon aktivitesini (INR) etkilememiştir.

Fondaparinuks, heparinin indüklediği trombositopenisi olan hastaların serumlarıyla çapraz reaksiyona girmez.

Klinik etkinlik ve güvenlilik
Venöz Tromboemboli tedavisinde ARIXTRA klinik programı, ARIXTRA'nın derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) tedavisindeki etkinliğini göstermek için tasarlanmıştır. 4.875'ten fazla hasta üzerinde kontrollü faz II ve III klinik çalışmaları yapılmıştır.

Derin ven torombozu'nun tedavisi
Akut semptomatik DVT tanısı doğrulanmış hastalar üzerinde yapılan randomize, çift kör bir klinik çalışmada, günde 1 kez subkütan yolla uygulanan 5 mg/0.4 mL (vücut ağırlığı 50 kg'ın altında), 7.5 mg/0.6 mL (vücut ağırlığı 50 -100 kg arasında) veya 10 mg/0.8 mL (vücut ağırlığı 10 kg' ın üzerinde) ARIXTRA ile günde 2 kez subkütan yolla uygulanan 1 mg/kg enoksaparin karşılaştırılmıştır. Toplam 2.192 hasta tedavi edilmiştir; her iki grupta da hastalar en az 5 gün (ortalama 7 gün) tedavi görmüştür. Tedavi gruplarının ikisi de genellikle çalışma ilacının ilk uygulamasından sonraki 72 saat içinde kullanılmaya başlanan ve 90 ± 7 gün devam edilen vitamin K antagonisti almıştır; 2 - 3'lük INR sağlamak için düzenli doz ayarlamaları yapılmıştır. Primer etkinlik sonlanma noktası 97. güne kadar bildirilen doğrulanmış, semptomatik, reküran, fatal olmayan VTE ve fatal VTE'nin birleşimidir. Enoksaparin sodyumun % 4.1 'lik VTE oranına kıyasla ARIXTRA tedavisi % 3.9'luk VTE oranı ile ilişkilidir.

Başlangıçtaki tedavi periyodu boyunca majör kanama enoksaparin alan hastalarda % 1.2 iken fondaparinuks alan hastalarda % 1.1 oranında gözlenmiştir.

Pulmoner emboli tedavisi
Akut semptomatik PE tanısı doğrulanan hastalar üzerinde yapılan randomize, açık etiket bir klinik çalışmada günde 1 kez subkütan yolla uygulanan 5 mg/0.4 mL (vücut ağırlığı 50 kg'ın altında), 7.5 mg/0.6 mL (vücut ağırlığı 50 - 100 kg arasında) veya 10 mg/ 0.8 mL (vücut ağırlığı 100 kg'dan yüksek) ARIXTRA ile anfraksiyone heparin IV bolus (5000 IU) uygulaması karşılaştırılmıştır; iv bolus uygulamasını takiben 1.5 - 2.5 kat aPTT kontrol değerini sürdürmek için ayarlanan sürekli IV infüzyonu yapılmıştır. Toplam 2.184 hasta tedavi edilmiştir; her iki tedavi grubundaki hastalar en az 5 gün (ortalama 7 gün) tedavi görmüştür. İki tedavi grubu da genellikle 2 - 3'lük INR sağlamak için düzenli doz ayarlamaları yapılan çalışma ilacının ilk dozunun uygulanmasını takiben 72 saat içinde başlanan ve 90±7 gün devam ettirilen vitamin K antagonisti almıştır. Primer etkinlik sonlanma noktası, 97. güne kadar bildirilen doğrulanan semptomatik reküran fatal olmayan VTE ve fatal olan VTE'nin bileşimidir. Anfraksiyone heparin tedavisinin % 5.0'lik VTE oranına kıyasla ARIXTRA tedavisi % 3.8'lik VTE oranı ile ilişkilidir.

Başlangıçtaki tedavi periyodu boyunca majör kanama, fraksiyonize olmayan heparin alan hastalarda % 1.1 iken fondaparinuks alan hastalarda % 1.3 oranında gözlenmiştir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler
Fondaparinuks sodyum aktif faktör X(Xa)'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür ve molekül ağırlığı 1728 g/mol'dür.

Emilim:
Subkütan uygulamayı takiben fondaparinuksun tamamı hızla absorbe olur (mutlak biyoyararlanım % 100). Sağlıklı genç bireylerde tek doz 2.5 mg ARIXTRA'nın subkütan uygulamasını takiben, doruk plazma konsantrasyonuna (ortalama Cmaks 0.34 mg/l) 2 saat sonra ulaşılmıştır. Ortalama Cmaks değerinin yarısı düzeyindeki plazma konsantrasyonlarına uygulamadan 25 dakika sonra ulaşılır.

Günde bir kez yapılan uygulamayı takiben kararlı durum plazma seviyesine, Cmaks ve EAA'daki 1.3 kat artışla 3 - 4 günde ulaşılmıştır.

Kalça protezi cerrahisi geçiren ve günde 1 kez 2.5 mg ARIXTRA alan hastalarda fondaparinuksun tahmini ortalama karalı durum farmakokinetiği parametreleri (% CV): Cmaks (mg/L) - 0.39 (% 31), Tmaks (s)-2.8 (% 18) ve Cmin (mg/L) - 0.14 (% 56). Kalça kırığı olan hastalarda ilerleyen yaşları ile ilişkili olarak fondaparinuksun kararlı durum plazma konsantrasyonu: Cmaks (mg/L) - 0.50 (% 32), Cmin (mg/L) - 0.19 (% 58).

DVT ve PE tedavisinde günde 1 kez 5 mg/0.4 mL (vücut ağırlığı 50 kg'ın altında), 7.5 mg/0.6 mL (vücut ağırlığı 50-100 kg arasında) ve 10 mg/0.8 mL (vücut ağırlığı 100 kg'dan yüksek) ARIXTRA alan hastalarda vücut ağırlığına göre ayarlanan dozlar tüm vücut ağırlığı kategorilerinde benzer maruziyet sağlar. Fondaparinuksun kararlı durumda gözlenen ortalama (% CV) konsantrasyonu (mg/ L) ilaç alınmadan önce 0.46 (%40) - 62 (% 54) arasında, ilaç alındıktan 1 - 3 saat sonra da 1.20 (% 31) - 1.26 (% 38) arasında değişmektedir.

Dağılım:
Fondaparinuksun dağılım hacmi sınırlıdır (7 - 11 L). İn vitro şartlarda fondaparinuks ATIII proteinine yüksek oranda ve spesifik olarak bağlanır (0.5 - 2mg/L arasındaki konsantrasyonlarda %97 - %98.6). Fondaparinuks, platelet faktör 4 (PF4) dahil diğer plazma proteinlerine önemli düzeyde bağlanmaz.
Fondaparinuks ATIII'ün dışındaki diğer plazma proteinlerine bağlanmadığından proteinlere bağlanmada yerini alma mekanizmasıyla diğer tıbbi ürünlerle etkileşime girmesi beklenmemektedir.

Biyotransformasyon:
Tamamen değerlendirilmese de fondaparinuksun metabolizması ile ilgili özellikle de aktif metabolitlerin şekillenmesi ile ilgili kanıt yoktur.
Fondaparinuks in vitro şartlarda CYP450'leri (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 veya CYP3A4) inhibe etmez. Bu nedenle ARIXTRA'nın in vivo şartlarda CYP aracılı metabolizmanın inhibisyonu yoluyla diğer ilaçlarla etkileşime girmesi beklenmez.

Eliminasyon:
Eliminasyon yarı ömrü (t1/2) sağlıklı genç bireylerde yaklaşık 17 saat, sağlıklı yaşlı bireylerde ise yaklaşık 21 saattir. Fondaparinuksun % 64 - 77'si değişmeden böbreklerden atılır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:
Yaşlı sağlıklı bireylerde, subkütan yolla uygulanan 2 - 8 mg fondaparinuksun farmakokinetiği doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği
Majör eliminasyon yolu böbrekler üzerinden gerçekleştiğinden, ARIXTRA eliminasyonu böbrek yetmezliği olan hastalarda uzamaktadır. Elektif kalça cerrahisi veya kalça kırığı cerrahisini takiben profilaksi uygulanan hastalarda fondaparinuks total klerensi, böbrek fonksiyonu normal olan hastalara kıyasla hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 50 ila 80 mL/dak) yaklaşık %25, orta düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 ila 50 mL/dak) yaklaşık %40 ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 mL/dak) yaklaşık %55 daha düşüktür. DVT tedavisi uygulanan hastalarda fondaparinuks klerensi ile böbrek yetmezliği düzeyi arasında benzer bir tablo gözlenmiştir

DVT ve PE tedavisi uygulanan hastalardan böbrek fonksiyonu normal olanların %0.4 (4/1.132), hafif böbrek yetmezliği olan hastaların %1.6 (12/733), orta şiddette böbrek yetmezliği olanların %2.2 (7/318) ve şiddetli böbrek yetmezliği olanların %7.3'ünde (4/55) majör kanama meydana gelmiştir.

Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliğinde ARIXTRA'nın farmakokinetiği ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Pediyatrik popülasyon
Fondaparinuks bu popülasyon üzerinde araştırılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon
Böbrek fonksiyonları yaş ile birlikte azalabilir bu nedenle yaşlılarda fondaparinuksun eliminasyon kapasitesi de azalabilir. Kalça kırığı cerrahisi geçiren, 75 yaşından büyük ve günde 1 kez 2.5 mg ARIXTRA alan hastalarda tahmini plazma klerensi 65 yaşın altındaki hastalara kıyasla 1.2 - 1.4 kat daha düşüktür. DVT ve PE tedavisi gören hastalarda da benzer bir tablo gözlenmiştir.

Vücut ağırlığı
Fondaparinuksun plazma klerensi vücut ağırlığı ile birlikte artmaktadır (10 kg için % 9 artış). DVT ve / veya PE tedavisi gören hastalarda vücut ağırlığına göre ayarlanan doz rejimi önerisi tüm vücut ağırlığı kategorilerinde benzer maruziyet sağlamıştır (bkz. Farmakokinetik özellikler - Emilim).

Cinsiyet
Vücut ağırlığına göre doz ayarlaması yapıldıktan sonra cinsiyet ile ilgili herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

Irk
Irka bağlı farmakokinetik farklılıklar prospektif olarak araştırılmamıştır. Bununla birlikte, sağlıklı beyaz ırk bireylerin üzerinde yapılan çalışmalar, Asya'lı (Japonlar) sağlıklı bireyler üzerinde yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında farklı bir farmakokinetik profil göstermemiştir. Benzer şekilde, ortopedik cerrahi işlem geçiren hastalarda siyah ve beyaz ırk arasında plazma klerens farklılığı gözlenmemiştir.

 

Farmasötik Form

Enjeksiyonluk çözelti, kullanıma hazır şırınga.
Berrak ve renksizden sarımsıya değişen renklerde olan bir çözeltidir. Çözeltinin pH'sı 5.0 ile 8.0 arasındadır.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Fondaparinuks için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi
Hayvan çalışmalarında maruziyet sınırlı olduğundan, gebelik, embriyo/fetal gelişim, doğum ve postnatal gelişim üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler yetersizdir.

Gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. ARIXTRA açıkça gerekli olmadığı sürece hamile kadınlara reçete edilmemelidir.

Laktasyon dönemi
Fondaparinuksun anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar fondaparinuksun sütle atıldığını göstermektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ARIXTRA tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ARIXTRA tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite
Sınırlı maruziyet nedeniyle hayvan çalışmaları, üreme toksisitesi üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler yetersizdir.

 

Geçimsizlikler

Geçimlilik ile ilgili çalışma yapılmadığından, ARIXTRA diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 26.11.2008
Ruhsat yenileme tarihi:-
İstenmeyen Etkiler

ARIXTRA'nın güvenilirliği venöz tromboemboli tedavisi gören 2.517 hasta üzerinde değerlendirilmiştir.

Araştırıcı tarafından bildirilen ve ARIXTRA ile ilgili olma olasılığı olan advers olaylar ciddiyetlerindeki azalma sırasıyla, sıklık grupları çok yaygın (> 1/10); yaygın (>1/100, <1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); seyrek (>1/10000, <1/1000), çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) ve sistem organ sınıflarına göre aşağıda sıralanmıştır.
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın:Kanama (gastrointestinal, hamatüri, hematom, burun kanaması, hemoptiz, utero-vajinal kanama, hemartroz, oküler, purpura, morluk oluşumu) Anemi,
Yaygın olmayan: trombositopeni
Seyrek: Diğer kanamalar (hepatik, retroperitonel, intrakraniyal/intraserebral), trombositemi

Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Seyrek: Proteine bağlı olmayan (Npn)* nitrojen artışı

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Baş ağrısı
Seyrek: Baş dönmesi

Gastrointestinal hastalıkları
Yaygın olmayan:Bulantı, kusma

Hepato-bilier hastalıkları
Yaygın olmayan: Anormal karaciğer fonksiyonları

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Seyrek:Eritematöz döküntü, enjeksiyon yerinde reaksiyon

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın olmayan: Ağrı, ödem
Seyrek: Alerjik reaksiyon

*Üre, ürük asit, amino asit ve benzeri gibi protein olmayan nitrojenler için Npn standları.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:  
Fondaparinuks sodyum

 7.5 mg

Yardımcı maddeler:  
Sodyum klorür

 4.6 mg

Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi.
 


Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Preklinik çalışmalar; güvenilirlik farmakolojisi, tekrarlı doz toksisitesi ve genotoksisite ile ilgili konvansiyonel çalışmalara dayanarak insanlar için özel bir risk oluşturmadığını göstermektedir. Sınırlı maruziyet nedeniyle hayvan çalışmaları, üreme toksisitesi üzerindeki etkieri ile ilgili bilgiler yetersizdir.

 

Kontrendikasyonlar
ARIXTRA aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
 • Fondaparinuksa veya ilacın bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda.
 • Klinik yönden belirgin aktif kanaması olanlarda
 • Akut bakteriyel endokardit
 • Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatin klerensi <30 mL/dak)
 • ARIXTRA tedavisi sırasında in vitro pıhtılaşma testi pozitif sonuç vermiş olan trombositopeni hastalarında
 • Kalça kırığı, kalça replasman veya diz replasman ve abdominal cerrahi uygulanan 50 kg'ın altındaki ARIXTRA profilaktik tedavisi gören hastalarda
Kullanım Yolu
Deri altına uygulanır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
ARIXTRA 7.5 mg/0.6 mL enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
Onay Tarihi
26/11/2008
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Spinal/Epidural Hematoma
Nöroaksiyel anestezi (epidural/spinal anesteziler) veya spinal ponksiyon kullanıldığında tromboembolik komplikasyonların önlenmesi için düşük moleküllü heparinler, heparinoidler veya ARIXTRA ile antikoagülasyon uygulanan veya uygulanması planlanan hastalarda uzun süreli veya kalıcı paralize neden olabilen epidural veya spinal hematom riski mevcuttur.

Bu olayların riski analjezik uygulanması için kalıcı epidural kateter kullanımı veya non¬steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler), antitrombositik ilaçlar veya diğer antikoagülanlar gibi hemostazı etkileyen ilaçların eşzamanlı kullanımı ile artmaktadır. Söz konusu riskin ayrıca travmatik veya tekrarlı epidural veya spinal ponksiyon ile arttığı düşünülmektedir.

Hastalar nörolojik bozukluk belirti ve semptomları için sıklıkla izlenmelidir. Nörolojik bozukluk tespit edildiğinde acil tedavi gereklidir.

Hekimler, tromboprofilaksi için antikoagülasyon uygulanan ve uygulanması planlanan hastalarda nöroaksiyel girişim öncesinde potansiyel yarar/risk oranını göz önünde bulundurmalıdır.

ARIXTRA sadece subkütan uygulama için tasarlanmıştır. İntramüsküler yolla uygulamayınız.

Kanama
ARIXTRA, konjenital ve kazanılmış kanama bozukluğu (örneğin: 50.000/mm3'ten az trombosit sayısı), aktif ülseratif gastrointestinal hastalığı ve yakın zamanda geçirilmiş intrakraniyal kanaması olanlarda, beyin, omurilik veya göz cerrahisinden hemen sonra ve aşağıda belirtilen özel hasta gruplarında dikkatli kullanılmalıdır.

Kanama riskini artırma potansiyeli olan ajanlar fondaparinuksla birlikte uygulanmamalıdır. Dezirüdin, fibrinolitik ajanlar, GP IIb/IIIa reseptör antagonistleri, heparin, heparinoidler veya düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) bu ajanlara dahildir. Venöz Trombo Emboli (VTE) tedavisi sırasında, bölüm 4.5'teki (Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri) bilgilere uygun olarak vitamin K antagonist tedavisi de eş zamanlı uygulanmalıdır. Diğer antitrombositik ilaçlar (asetilsalisilik asit, dipiridamol, sülfinpirazon, tiklopidin veya klopidogrel) ve NSAiD'ler dikkatli kullanılmalıdır. Birlikte uygulama gerekli ise yakın takip şarttır.

Spinal/Epidural anestezi
ARIXTRA kullanımıyla eş zamanlı olarak uygulanan spinal/epidural anestezinin veya spinal ponksiyonun, uzun süreli veya kalıcı paraliz ile sonuçlanabileceği gözardı edilemez. Seyrek görülen bu olayların gelişme riski, postoperatif kalıcı epidural kateter kullanımı veya hemostazı etkileyen diğer tıbbi ürünlerin eş zamanlı kullanımıyla daha yüksek olabilir.

Yaşlı hastalar
Yaşlı popülasyon artmış kanama riski altındadır. Böbrek fonksiyonları genellikle yaşla azaldığı için, bu hastalarda eliminasyon azalabilir ve fondaparinuksa maruziyet artabilir (bkz.
Farmakokinetik özellikler). ARIXTRA yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Düşük vücut ağırlığı
Fondaparinuksun eliminasyonu vücut ağırlığı ile azalır. Vücut ağırlığı 50 kg'dan az olan hastalarda 5 mg/0.4 mL'lik doz dikkatli kullanılmalıdır (bkz.  Pozoloji ve uygulama şekli).

Böbrek yetmezliği
Kreatin klerensi 50 mL/dk'dan az olan hastalar artmış kanama riski altındadır. Fondaparinuksun temel olarak böbrekler yoluyla atıldığı bilinmektedir. Orta düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda ARIXTRA dikkatli kullanılmalıdır (bkz.  Pozoloji ve uygulama şekli).

Şiddetli karaciğer yetmezliği
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda, pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğine bağlı kanama riskinin artması nedeni ile ARIXTRA kullanımı dikkatle düşünülmelidir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Trombositopeni
DVT ve PE tedavisi klinik çalışmalarında ARIXTRA tedavisi uygulanan hastalarda %0.5 oranında orta şiddette trombositopeni meydana gelmiştir. DVT ve PE tedavisine yönelik klinik çalışmalarda ARIXTRA tedavi rejimi uygulanan hastalarda %0.04 oranında şiddetli trombositopeni meydana gelmiştir.

Tüm trombositopeni vakaları, şiddet düzeyine bağlı olmaksızın yakından izlenmelidir. Platelet sayımı 100,000/mm3 düzeyinin altına düştüğü takdirde ARIXTRA tedavisi kesilmelidir.
ARIXTRA her bir kullanıma hazır şırıngada 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji:

 • Yetişkinlerde tavsiye edilen ARIXTRA dozu günde 1 kez subkütan enjeksiyon yoluyla uygulanan 7.5 mg/0.6 mL'dir (vücut ağırlığı 50 - 100 kg arasında olan hastalar için).
 • Vücut ağırlığı 50 kg'ın altında olan hastalar için tavsiye edilen doz 5 mg/0.4 mL'dir.
 • Vücut ağırlığı 100 kg' ın üzerinde olan hastalar için tavsiye edilen doz 10 mg/0.8 mL'dir.

Uygulama sıklığı ve süresi:
Tedaviye yeterli oral antikoagülasyon sağlanana kadar (Uluslararası normalize edilmiş oran 2 - 3) en az 5 gün devam edilmelidir. Genellikle 72 saat içinde mümkün olduğunca çabuk eş zamanlı oral antikoagülan tedavisine başlanmalıdır. Klinik çalışmalarda ortalama uygulama süresi 7 gündür ve 10 günle sınırlıdır.

Uygulama şekli:
ARIXTRA, hasta uzanır durumdayken derin subkütan enjeksiyonla uygulanır. Uygulama sağ ve sol anteriolateral ile sağ ve sol posteriolateral karın duvarı arasında dönüşümlü olarak yapılmalıdır. Kullanıma hazır şırınga kullanılırken tıbbi ürün kaybını önlemek için enjeksiyondan önce şırınga içindeki hava kabarcığı dışarı çıkarılmamalıdır. İğne, baş parmak ve işaret parmağı arasında tutulan deri boğumuna dikey olarak tümüyle batırılmalıdır. Deri boğumunun tutulması enjeksiyon boyunca sürdürülmelidir (bkz. Beşeri tıbbi ürünlerden arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
ARIXTRA orta düzeyde böbrek yetmezliği olan (kreatinin klerensi 30-50 mL/dak) hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır (bkz.  Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

ARIXTRA kullanan hastalarda periyodik olarak böbrek fonksiyonu değerlendirilmelidir. Tedavi sırasında şiddetli böbrek yetmezliği gelişen hastalarda ilaç derhal kesilmelidir.

ARIXTRA kesildikten sonra antikoagülan etkiler böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda 2-4 gün sürebilir (en az 3-5 yarı ömür süresi). ARIXTRA'nın antikoagülan etkileri böbrek yetmezliği olan hastalarda daha uzun sürebilir.

ARIXTRA'nın farmakokinetik özellikleri, karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:
17 yaşın altındaki hastalarda ARIXTRA'nın güvenilirliği ve etkinliği araştırılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:
Doz ayarlaması gerekli değildir. 75 yaşında ve üzeri hastalarda ARIXTRA dikkatli kullanılmalıdır (bkz.  Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

 

Raf Ömrü
36 ay.
Ruhsat Numarası(Ları)
126/4
Ruhsat Sahibi
GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No.173, l.Levent Plaza B Blok
34394, 1. Levent/İstanbul
Tel. :0 212 339 44 00
Fax.:0 212 339 45 00
Ruhsat Sahibi
GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No.173, 1. Levent Plaza B Blok
34394 1. Levent/İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Dondurmayınız. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.
Terapötik Endikasyonlar
 • Akut derin ven trombozu'nun (DVT) tedavisinde varfarin sodyum ile birlikte,
 • Akut pulmoner emboli'nin (PE) tedavisinde varfarin sodyum ile birlikte endikedir.
Üretici Bilgileri
Glaxo Wellcome Production, Fransa
Yardımcı Maddeler
Sodyum klorür, enjeksiyonluk su ve hidroklorik asit veya sodyum hidroksit.
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Sodyum klorür
 • Enjeksiyonluk su
 • Hidroklorik asit veya sodyum hidroksit