Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka ARTRIL
Etken Madde Kodu SGKF5J-IBUPROFEN Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu M02AA13
ATC Açıklaması İbuprofen
NFC Kodu VA
NFC Açıklaması Topikal Harici Jeller/Soller
Kamu Kodu A00895
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,46 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,44 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,68 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E026F
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

Topikal bir analjezik olan Artril jel; romatoid artrit ve osteoartritin semptom ve bulgularının düzeltilmesi, hafif ve orta derece ağrıların rahatlatılmasında endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

İbuprofen, analjezik ve antipiretik etkilere sahip, streoid olmayan bir anti-enflamatuvar bir bileşiktir.

Farmakokinetik Özellikler

Prostaglandin sentezini inhibe ederek etki gösterdiği kabul edilmektedir.

Farmasötik Şekli

Jel

Formülü

Her 100 gram jelde 5.00 g ibuprofen bulunur.

Koruyucu : Metil paraben

İlaç Etkileşmeleri

Non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar kan basıncını düşüren ilaçlarla geçimsizlik gösterebilir. Ancak haricen uygulanan preparatlarda bu tür bir etkileşimin ortaya çıkması beklenmez.

Kontraendikasyonlar

İbuprofene karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda, gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Haricen kullanılır.

hekim tfarklı bir uygulama önermemişse 14 yaşından küçük çocuklara uygulanmaması tavsiye edilir.

Erişkinler: Günde üç kez ağrılı bölge üzerine ince bir tabaka halinde sürülür. Emilene kadar hafifçe masaj yapılır. Birkaç hafta içinde belirtiler geçmez ya da şiddetlenirse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir. Kullanımdan sonra eller su ile yıkanmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği , erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

40 gramlık tüplerde.

Uyarılar/Önlemler

Artril Jel; açık yaralara, dudaklar, mukozalar ve göze uygulanmamalıdır. Gebeliğin son trimesterinde Artril Jel'in sistemik etkileri araştırılmamış olduğu için geniş yüzeylere uygulanmamalı ve uzun süre kullanılmamalıdır. Artril Jel tedavisi sırasında doğum ağrıları inhibe olabilir ve kanama eğilimi artabilir. Topikal uygulanan ibuprofenin emilimi, sistemik kullanıma göre daha düşük olduğu halde, prostaglandinlerin böbrek fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle, tüm NSAEİ’larla tedavide olduğu gibi, ender olarak ibuprofen ile tedavi sırasında böbrek fonksiyon bozukluğu görülebilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ender olarak uygulama bölgesinde alerjik reaksiyonlar, eritem ve iritasyonlar görülebilir. Çok seyrek olarak predispozisyonu olan hastalarda bronkospastik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.