Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka ASINPIRINE
Etken Madde Kodu SGKERW-ASETILSALISILIK ASIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BA01
ATC Açıklaması Asetilsalisilik asit
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A10169
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,25 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1,82 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 1,07 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yüksek dozda alındığında baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, metabolik asidoz, hiperventilasyon, hipertermi, hipoglisemi ve dehidratasyon gibi salizm belirtileri görülebilir.

 

Çok yüksek dozlarda, merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardiyovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir. Belirtilere uygun tedavi uygulanmalıdır.

 

Akut aşırı doz alımında midenin derhal boşaltılması gerekebilir. Bu amaçla  alımından sonra 1 saat içinde hasta ya kusturulmalı, ya da mide lavajı yapılmalıdır. Şiddetli zehirlenmelerde (plazma salisilat düzeyleri erişkinlerde 500 mcg/ml'nin, çocuklarda 300 mcg/ml'nin üzerinde) zorlu alkali diürez sağlanmalıdır. Bu durumlarda plazma elektrolitleri (özellikle potasyum) ve asit-baz dengesi yakından izlenmelidir. Hemodiyaliz ya da peritoneal diyaliz uygulaması gerekebilir.

Endikasyonlar

ASİNPİRİNE Tablet, iltihabi durumlarda örn. Akut ve kronik romatizmal hastalıklarda, ağrılarda; örn. Baş ve diş ağrısı, boğaz, kas ve eklem ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik, migren ve menstrüel ağrılarda, soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir.

Ayrıca Asinpirine Tablet doktor tavsiyesi ile antitrombotik olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Asetilsalisilik asit analjezik, antipiretik, antienflamatuar ve antiromatizmal etkilere sahip bir maddedir. Bu etkilerin yanında trombosit agregasyonunu engelleyici özelliği de vardır. Tüm salisilatlar gibi asetilsalisilik asit de periferik damarlarda dilatasyon oluşturarak ısı fazlasının bu yolla giderilmesi sonucu yükselmiş olan vücut sıcaklığını düşürür. Antienflamatuar ve analjezik etkileri ise prostaglandin sentetaz enzim  kompleksinin inhibisyonu sonucu ortaya çıkar. Asetilsalisilik asit, diğer salisilatlardan  prostaglandin sentezini daha güçlü ve trombosit agregasyonunu irreversibl olarak inhibe etmesiyle ayrılır. Bu özelliği bileşiminde bulunan asetil grubundan kaynaklanır.

Farmakokinetik Özellikler

Absorbsiyon: Oral yolla alımından sonra dozun tamama yakın bir kısmı mide ve barsakta hızla absorbe edilir. %50 ila %70’i sistemik dolaşıma karışır. Plazmada asetilsalisilik asidin yarılanma ömrü 15-20 dakikadır. Serum doruk zamanı yaklaşık 1-2 saattir.

 

Dağılım: Farmakolojik açıdan aktif asetilsalisilik asit ve salisilatlar plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanırlar. Keza dokulara ve birçok vücut sıvısına yaygın olarak dağılırlar. Salisilatlar anne sütüne geçtiği gibi plasentadan da geçebilmektedirler.

 

Metabolizma: Asetilsalisilik asidin küçük bir kısmı absorpsiyon sırasında, fakat tamamı absorpsiyondan sonra gastrointestinal mukoza, alyuvarlar, eklem sıvısı ve kanda hidroliz yolu ile salisilata dönüşür. Plazmada asetilsalisilik asidin yarılanma ömrü 15-20 dakikadır. Gerek asetilsalisilik asit, gerekse salisilatlar farmakolojik olarak aktiftir ve plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanırlar.

 

Eliminasyon: Serum salisilat yarı ömrü 2-3 saat kadardır. Salisilatlar daha çok hepatik metabolizma ile elimine edilirler. İdrar pH'sına bağlı olarak bir kısmı idrarla değişmeden atılır. Salisilatlar hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilirler.

Farmasötik Şekli

ASİNPİRİNE TABLET 500 mg

Formülü

Her bir tablet 500 mg asetilsalisilik asit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Kortikosteroidlerle birlikte kullanımı, salisilat klerensinin artmasına ve bunun sonucu plazma düzeylerinin düşmesine neden olur.

 

Salisilatlarla birlikte alkol kullanımı, gastrointestinal ülserasyon riskini artırır.

ACE inhibitörleri ile birlikte kullanımı, salisilatların prostaglandin sentezini inhibe edici etkileri nedeniyle antihipertansif etkide azalmaya neden olabilir.

 

Salisilatlar, oral antikoagülanların etkilerinin artmasına, nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların ise etkilerinin azalmasına neden olurlar.

Salisilatlar, spirolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkisini inhibe edebilirler.

 

Metotreksat ve furosemid ile birlikte kullanımı sonucu, ilacın serum düzeylerinde ve dolayısıyla toksisitesinde artış meydana gelebilir.

Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insulin veya oral antidiyabetiklerin (örn. sulfonilüre) dozunun ayarlanması gerekebilir.

 

Gıda ve bitkisel ilaç etkileşmeleri:

Gıdalar oral absorbsiyon oranını azaltabilir ancak oral absorbsiyon süresini etkilemez.

İlave antiplatelet aktivitelerinden dolayı, kedi pençesi, dong quai, evening primrose, yaz papatyası, sarımsak, zencefil, gingko, kızıl yonca, at kestanesi, yeşil çay ve ginseng ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

ASİNPİRİNE Tablet, salisilatlara ya da nonsteroidal antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda, kanama eğiliminin arttığı durumlarda, gebeliğin son üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, hemofili hastalarında, kanama ihtimali olan peptik ülseri olanlarda, gastrointestinal kanama geçirenlerde, doğuştan veya sonradan kazanılmış kanama bozukluğu olanlarda, astım, rinit, nazal polip belirtileri görülenlerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Asinpirine Tablet 500 mg, gastrik irritasyonun azaltılması amacıyla tercihen yemeklerden sonra yarım bardak su ile alınır.

 

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Mutat erişkin dozu: Günde 3-4 defa 1-2 tablet

Günlük maksimum doz: 4 g (8 tablet)’dır.

9-15 yaş grubunda günde 2 veya 3 defa 1 tablet, 7-9 yaş grubunda günde 3 defa ½ tablet verilebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik çocukların açamayacağı özel kapaklı plastik şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Su çiçeği, grip gibi viral enfeksiyonlarda, yüksek ateşte, Reye Sendromu konusunda doktora danışmadan çocuk ve gençlerde kullanılmamalıdır.

 

Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (özellikle çocuklarda) ve dehidrate durumundaki hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Astma, nazal polip veya nazal allerjisi olanlarda, gastrointestinal şikayetleri, karaciğer harabiyeti, böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ve cerrahi müdahele geçirecek kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

 

Asetilsalisilik asit tabletleri doktor tarafından aksi belirtilmedikçe ağrı kesici olarak yetişkinlerde 10 günden fazla ve çocuklarda 5 günden fazla kullanılmamalıdır. Keza ateş düşürücü olarak 3 günden fazla alınmamalıdır. İlaç alınmasına rağmen eğer ağrı veya ateş devam eder veya artarsa ve eğer ilave yeni sendromlar ortaya çıkarsa, başka ciddi bir rahatsızlığın belirtileri olabileceğinden doktora danışılmalıdır.

 

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı:

Hamilelik kategorisi D: Doktor tarafından aksi belirtilmedikçe hamilelikte ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Merkezi sinir sistemi: Halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik, ajitasyon, konfüzyon, baş dönmesi, baş ağrısı, letarji, serebral ödem, hipertermi, koma

 

Kardiyovasküler: Hipotansiyon, taşikardi, ritim bozukluğu, ödem

 

Dermatolojik: Cilt döküntüsü, anjiyoödem, ürtiker

 

Endokrin ve metabolizma: Asidoz, hiperkalemi, dehidrasyon, hipoglisemi (çocuklarda), hiperglisemi

 

Gastrointestinal: Bulantı, kusma, dispepsi, epigastrik rahatsızlık, pirozis, mide ağrıları, gastrointestinal ülserleşme, gastrik erozyon, gastrik eritem, duodenal ülser

 

Hematolojik: Anemi, yaygın intravasküler koagülasyon, protrombin zamanında uzama, koagülopati, trombositopeni, hemolitik anemi, kanama, demir yetersizliği

 

Hepatik: Hepatotoksisite, transaminazların artması, hepatit (geri dönüşebilen)

 

Nöromüsküler ve iskelet: Rabdomiyoliz, yorgunluk, asetabular kemik destrüksiyonu (OA)

 

Kulakla ilgili: İşitme kaybı, kulak çınlaması

 

Renal: İnterstisyel sistit, papiller nekroz, proteinüri, renal yetersizlik (rabdomiyoliz, BUN seviyelerinde artış, serum kreatininde artış

 

Solunum sistemi: Astım, bronkospazm, dispne, laringeal ödem, hiperpne, hızlı solunum, solunum alkalozu, kardiyojenik olmayan pulmoner ödem.

 

Çeşitli: Anafilaksi, uzamış gebelik ve doğum, ölü doğum, düşük doğum ağırlığı, peripartum kanaması, Reye sendromu

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.