Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Terra İlaç Ve Kimya San. Ve Tic.A.Ş.
Marka ASIVIRAL
Etken Madde Kodu SGKES3-ASIKLOVIR
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J05AB01
ATC Açıklaması Asiklovir
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00930
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 23,34 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,85 TL (31 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 8,23 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E007A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Alüminyum / PVC ambalajda, karton kutuda.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
ASİVİRAL®’in araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

ASİVİRAL®’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:

 • Etkin madde asiklovir veya formülasyondaki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

ASİVİRAL®’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise ya da sürekli olarak böbreklere zararlı ilaçlar kullanıyorsanız, sinir sistemi ile ilgili anormallik ile ciddi karaciğer ve elektrolit  anormalliği gösteren veya organ ya da dokularda oksijen azlığı bulunuyorsa,
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”
 
ASİVİRAL®’in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması
ASİVİRAL®’in yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Tıbbi zaruret olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Emzirme döneminde sağlanacak yarar, fetüs üzerine olası riskle karşılaştırılarak, ancak gerekli ise temkinli olarak kullanılmalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı

ASİVİRAL®’in araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
 
ASİVİRAL®’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ASİVİRAL® tablet, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Probenesid ve Zidovidin asiklovirin santral sinir sistemi üzerine olan etkilerini artırır.İn-vitro ortamda ketokonazol ve interferon ile ayrı ayrı kombinasyonlarında aynı antiviral etki gözlenmiştir. Metotreksat tedavisi görmüş ve tedavi sırasında nörolojik etkilerin ortaya çıkmış olduğu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek fizyolojisini etkileyen diğer ilaçların asiklovirin farmakokinetiğini etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi ASİVİRAL®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, ASİVİRAL®’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Eğer;
 • Deri döküntüsü
 • Kusma ve bulantı.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ASİVİRAL®’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 
Eğer;
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk hali, zihin bulanıklığı, konfüzyon hali, letarji, mental depresyon, parestezi ve nöbetler, halüsinasyonlar, genelde yaşlılarda ortaya çıkan uyuklama hali,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde ve kreatinin seviyesinde yükselmeler ve anemi.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Görme bozuklukları,kanda lökosit ve trombosit sayısının azalması, lenf düğümlerinde şişme, saç dökülmesinde hızlanma, kızarıklık, titreme, zayıflık.
 
Bunlar ASİVİRAL®’in  hafif yan etkileridir.
  
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız  doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
     
Endikasyonlara göre kullanımı şöyledir;
 
Herpes simpleks virüs (uçuk) enfeksiyonlarında:
Günde 5 defa 4 saatte bir 200 mg (1 tablet) alınır, tedaviye 7-14 gün boyunca devam edilir.
 
Genital herpes virüs (genital uçuk) enfeksiyonlarında:
Başlangıçta: Günde 5 defa 4 saatte bir 200 mg (1 tablet) alınır, tedaviye 10gün boyunca devam edilir.
Tekrarlayan durumlarda: Günde 5 defa 4 saatte bir 200 mg (1 tablet ) alınır, tedaviye 5  gün boyunca devam edilir.
Kronik durumlarda baskılayıcı tedavi için: Günde 3-5 defa 200 mg tablet alınır, tedaviye verilen cevap değerlendirilerek, 1 yıl boyunca kullanılır.
 
Varisella zoster virüs (su çiçeği) enfeksiyonlarında:
2 yaş üstü ve 40 kg’a kadar olan çocuklarda: Belirtiler başladıktan sonraki ilk 24 saat içinde; günde 4 defa 20 mg/kg dozunda kullanılır, tedaviye 5 gün boyunca devam edilir.
Yetişkinlerde ve 40 kg üstü çocuklarda: Günde 5 defa 4 saat arayla 600-800 mg (3 veya 4 tane Asiviral 200 mg tablet) alınır, tedaviye 7-10 gün boyunca devam edilir.    

Uygulama yolu ve metodu:
ASİVİRAL® Tablet oral yoldan kullanılır. ASİVİRAL tercihen enfeksiyon başlar başlamaz, nükseden enfeksiyon durumunda ise tercihen hastalığın ilk belirtilerinin başladığı devrede veya lezyonların ilk ortaya çıktığı zaman uyanıkken alınmalıdır.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
2 yaş üstü ve 40 kg’a kadar olan çocuklarda Varisella zoster virüs (su çiçeği) enfeksiyonlarında kullanılır.
      
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda total asiklovir klirensi kreatinin klirensine paralel olarak azalır. Oral yoldan yüksek dozda asiklovir kullanan yaşlı hastalarda yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Böbrek fonksiyonu bozukluğu olan yaşlı hastalarda dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımı:
 
Akut ve kronik böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda:
Kreatinin klerensi 10 ml/dakika/1,73 m2’den fazla olan hastalarda günde 4 defa 1 tane Asiviral 200 mg tablet,
Kreatinin klerensi 10 ml/dakika/1,73 m2’den az olan hastalarda günde 2 defa 12 saat arayla 1 tane Asiviral 200 mg tablet.
 
Hemodiyaliz hastalarında:
Hemodiyaliz sırasındaki plazma yarılanma ömrü yaklaşık 5 saattir. Bu nedenle bu hastalarda her bir diyalizi takiben ilave doz verilmesi için ayarlama yapılmalıdır.
 
Eğer ASİVİRAL®’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla ASİVİRAL®  kullandıysanız
Intratübüler sıvıdaki çözünürlük artarsa (2.5 mg/ml’yi geçerse) renal tübüllerde birikme gözlenebilir. Bu durumda peritoneal diyalize başvurulabilir. Fakat bu pek etkin olmayabilir. Akut böbrek yetmezliği ve idrar çıkmama durumu oluşabilir. Tedavisi için hastaya renal fonksiyonlar düzelene kadar hemodiyaliz yapılmalıdır.
Ayrıca semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanabilir.
 
ASİVİRAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile  konuşunuz.
 
ASİVİRAL®’i kullanmayı unutursanız:
Tedavinin başında iseniz, unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.
Tedaviye devam ederken, bir sonraki dozu vaktinde alıp tedavinize devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
ASİVİRAL®  ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler
Asiklovir virusidal etkili olmadığı için tekrarlayan dudak uçuğu enfeksiyonlarında ilaç kesildiğinde enfeksiyonun tekrarlama olasılığı aynen devam eder.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

ASİVİRAL® , beyaz renkli, yuvarlak ve çentikli tablettir.

Her bir ASİVİRAL® tablet  etkin madde olarak 200 mg asiklovir içerir.

ASİVİRAL®  antiviral ajanlar adı verilen ve virüslerin çoğalmasını engelleyen  ilaçları içeren bir gruba dahildir.
 
ASİVİRAL® , bağışıklık sistemi bozulmuş olan veya olmayan hastalarda ilk defa görülen veya nükseden deri ve mukoza membranı enfeksiyonları olan herpes simpleks (uçuk), herpes genitalis (genital uçuk) , herpes zoster(zona hastalığı) , varisella zoster (su çiçeği) virüs enfeksiyonlarının tedavisinde ve bağışıklık sistemi bozulmuş olan hastalarda herpes simpleks (uçuk) hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
ASİVİRAL® 'i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
ASİVİRAL®’i, 15º-30 ºC arasında sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASİVİRAL®’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve / veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASİVİRAL®’i kullanmayınız
 
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi ürünlerin Kontrolü  Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
ASİVİRAL®  200 mg Tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Probenesid, asiklovirin yarı ömrünü ve plazma konsantrasyon eğrisi altında kalan alanı ve asiklovirin santral sinir sistemi üzerine olan etkilerini artırır. Zidovudin, asiklovirin santral sinir sistemi üzerine olan etkilerini arttırabilir. İn-vitro ortamda ketokonazol ve interferon ile ayrı ayrı kombinasyonlarında sinerjistik antiviral etki gözlenmiştir. Metotreksat tedavisi görmüş ve tedavi sırasında nörolojik etkilerin ortaya çıkmış olduğu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek fizyolojisini etkileyen diğer ilaçların asiklovirin farmakokinetiğini etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Intratübüler sıvıdaki çözünürlük artarsa (2.5 mg/ml’yi geçerse) renal tübüllerde birikme gözlenebilir. Bu durumda peritoneal diyalize başvurulabilir. Fakat bu pek etkin olmayabilir. Akut böbrek yetmezliği ve anüri oluşabilir. Tedavisi için hastaya  renal fonksiyonlar düzelene kadar hemodiyaliz yapılmalıdır. Ayrıca semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanabilir.

Etkin Maddeler
Her bir tablet 200 mg asiklovir içerir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antiviraller
ATC Kodu: J05AB01
 
Asiklovir, hem in-vitro hem in-vivo ortamda tip-I Herpes Simpleks Virüs (HSV-1), tip-II (HSV-2) ve Varisella Zoster Virüs (VZV) üzerinde inhibitör etki gösteren bir sentetik purin nükleosid analoğudur.

Asiklovir enfekte olmuş hücrelerde tutularak virüse özgü timidinkinaz enzimi aracılığı ile asiklovir monofosfata dönüştürülür. Asiklovir monofosfat daha sonra hücresel enzimler tarafından, ilacın antiviral etki gösteren formu olan asiklovirtrifosfata dönüştürülür. Asiklovir trifosfat, deoksiguanozin trifosfat ile yarışarak virüs DNA‘sının yapısına girdikten sonra viral DNA sentezini ve viral replikasyonu inhibe eder.

Enfekte olmamış normal hücrelerde asiklovirin az tutulması, aktif forma çok az dönüştürülmesi ve bu aktif forma hücre DNA’larının daha az ilgi göstermeleri nedeni ile asiklovirin normal hücreler için toksisitesi çok azdır.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler
 
Emilim:
Asiklovir ağızdan alındığı zaman mide-barsak kanalından yavaş ve kısmen %15-30 oranında absorbe edilir ve yiyeceklerden etkilenmez.
 
Dağılım:
Plazma proteinlerine %30’dan küçük oranlarda bağlanır.
Asiklovir vücut içinde; beyin, böbrek, karaciğer, akciğer, dalak, kas, uterus,  vajina mukozası, vajinal sekresyon, beyin-omurilik sıvısı ve herpetik vezikül sıvısı gibi vücut doku ve sıvılarına önemli derecede dağılır.
 
Biyotransformasyon:
Asiklovir kısmen biyotransformasyona uğrar ve esas olarakböbrek yoluyla atılır. Alınan dozun %30-90 değişmeden geriye kalanı ise  metabolitleri halinde atılır. Tek önemli metaboliti 9-karboksimetoksimetilguanin’dirve idrardaki toplam ilaç miktarının %10-15'ini oluşturur. Karaciğerde düşük oranlarda metobolize olur ve maksimum plazma  konsantrasyonuna oral alımdan 1,5-2 saat sonra ulaşır.
 
Eliminasyon:
Yarılanma ömrü, bebeklerde; 4 saat, 1-12 yaş cocuklarda; 2-3 saat ve yetişkinlerde; 3 saattir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda; yarı ömrü 19,5 saat olarak tespit edilmiştir. Hemodiyaliz uygulamasında plazma asiklovir düzeyi yaklaşık %60 oranında azalır.

Farmasötik Form
Tablet 
Her bir Asiviral Tablette etken madde olarak 200 mg  asiklovir bulunur.
Asiviral Tabletler beyaz, yuvarlak ve çentikli tabletlerdir.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum Kontrolü (Kontrasepsiyon)
Özel bir önlem gerekmez.
 
Gebelik dönemi:
Tıbbi zaruret olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi:
Laktasyon döneminde sağlanacak yarar, fetüs üzerine olası riskle karşılaştırılarak, ancak gerekli ise temkinli olarak kullanılmalıdır.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
Özel bir etkisi bulunmamaktadır.
Geçimsizlikler
Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsatlandırma tarihi: 30.09.1999
Ruhsat yenileme tarihi: 07.12.2005
İstenmeyen Etkiler

Asiklovir’in kullanımına bağlı yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıda belirtilmektedir.

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila ≥ 1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila ≥ 1/100), seyrek (≥ 1/10.000 ila ≥ 1/1.000); çok seyrek (≥ 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:
Seyrek:Lökopeni, lenfadenopati, trombositopeni,

Sinir Sistemi hastalıkları:
Çok seyrek: Baş ağrısı, baş dö:nmesi, huzursuzluk hali, zihin bulanıklığı,konfüzyon hali, letarji, mental depresyon, parestezi ve nöbetler,halüsinasyonlar, genelde yaşlılarda ortaya çıkan uyuklama hali,

Göz hastalıkları:
Seyrek :Görme bozuklukları,

Gastrointestinal Sistem:
Seyrek: Kusma, bulantı, diyare.

Hepato-bilier hastalıklar:
Seyrek: Karaciğer fonksiyon testlerinde ve kreatinin seviyesinde yükselmeler ve anemi gözlenebilir.

Deri hastalıkları:
Seyrek: Döküntü, saç dökülmesinde hızlanma, kızarıklık, multiform eritem, Stevens - Johnson sendromu.

Kas - iskelet bozuklukları:
Seyrek: Tremor, miyalji.

Böbrek hastalıkları:
Seyrek:  Renal fonksiyon bozukluğu.

Genel bozukluklar:
Seyrek: Anoreksi, ateş

İn-vivo ve in-vitro denemeler insan için genetik bir risk taşımadığını göstermiştir.

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Her bir tablette;

Etkin madde:     
Asiklovir  200 mg

Yardımcı maddeler: 
Laktoz  60 mg      
                                                                                   
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Test hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda asiklovirin karsinojenik etkileri gözlenmemiştir. Ancak, insanlarda elde edilen plazma konsantrasyonlarının 150-300 katı konsantrasyonlarda insan lenfositlerinde kromozom hasarına pozitif yanıt elde edilmiştir.

Standart hayvan deneylerinde teratojenik bir etkisi saptanmasa da, asiklovirin kromozom kırılmalarına yol açabilme potansiyeli unutulmamalıdır.

Sıçanlarda intraperitoneal olarak 80-320 mg/kg/gün dozunda 1 ve 6 ay kullanıldığında testislerde atraofi oluşmuştur. Bazı hayvanlardayüksek dozlarda uygulandığında sperm üretiminde azalma saptanmıştır. Asiklovirin fertilite ve üreme yeteneğine etkileri ve mutajenitesi konusunda halen yanıtlanmamış sorular bulunmakta ve uzun- süreli çalışmalar sürmektedir.

Kontrendikasyonlar
Asiklovir veya formülasyondaki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.
Kullanım Yolu
Ağızdan kullanılır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
ASİVİRAL®  200 mgTablet
Onay Tarihi
-
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Asiviral tedavisine hastalığın ilk işaret ve semptomları görülür görülmez mümkün olduğu kadar erken başlanmalıdır.

Renal bozukluğu olan veya sürekli olarak nefrotoksik ilaçlar kullanan hastalarda, nörolojik anormallik ile ciddi hepatik ve elektrolit anormallik gösteren veya hipoksisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Asiklovir virusidal etkili olmadığı için tekrarlayan herpes labialis enfeksiyonlarında   ilaç kesildiğinde enfeksiyonun tekrarlama olasılığı aynen devam eder.
Asiviral için önerilen doz, uygulama sıklığı ve süresi aşılmamalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
Doktor başka şekilde tavsiye etmediği takdirde;
 
Herpes simpleks virüs enfeksiyonlarında:
Günde 5 defa 4 saatte bir 200 mg (1 tablet) alınır, tedaviye 7-14 gün boyunca devam edilir.
 
Genital herpes virüs enfeksiyonlarında:
Başlangıçta: Günde 5 defa 4 saatte bir 200 mg (1 tablet) alınır, tedaviye 10gün  boyunca devam edilir.
Tekrarlayan durumlarda: Günde 5 defa 4 saatte bir 200 mg (1 tablet ) alınır tedaviye  5 gün boyunca devam edilir.
Kronik durumlarda baskılayıcı tedavi için: Günde 3-5 defa 200 mg tablet alınır, tedaviye verilen cevap değerlendirilerek 1 yıl devam edilir.
 
Varisella zoster virüs (su çiçeği) enfeksiyonlarında:
2 yaş üstü ve 40 kg’a kadar olan çocuklarda: Belirtiler başladıktan sonraki ilk 24 saat içinde; günde 4 defa 20 mg/kg dozunda kullanılır, tedaviye 5 gün boyunca devam edilir.
Yetişkinlerde ve 40 kg üstü çocuklarda: Günde 5 defa 4 saat arayla 600-800 mg (3 veya 4 tane Asiviral 200 mg tablet) alınır, tedaviye 7-10 gün boyunca devam edilir.
 
Uygulama şekli:
Asiviral 200 oral yolla kullanılır. Asiviral, tercihen enfeksiyon başlar başlamaz, nükseden enfeksiyon durumunda ise tercihen hastalığın ilk belirtilerinin başladığı devrede veya lezyonların ilk ortaya çıktığı zaman uyanıkken alınmalıdır.
 
Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

 
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Akut ve kronik böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda;
Kreatinin klerensi 10 ml/dakika/1,73 m2’den fazla olan hastalarda günde 4 defa 1 tane Asiviral 200 mg tablet,
Kreatinin klerensi 10 ml/dakika/1,73 m2’den az olan hastalarda günde 2 defa 12 saat arayla 1 tane Asiviral 200 mg tablet.
 
Hemodiyaliz hastalarında:
Hemodiyaliz sırasındaki plazma yarılanma ömrü yaklaşık 5 saattir. Bu nedenle bu hastalarda her bir diyalizi takiben ilave doz verilmesi için ayarlama yapılmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon:
2 yaş üstü ve 40 kg’a kadar olan çocuklarda Varisella zoster virüs (su çiçeği) enfeksiyonlarında kullanılır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda total asiklovir klirensi kreatinin klirensine paralel olarak azalır. Oral yoldan yüksek dozda asiklovir kullanan yaşlı hastalarda yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Böbrek fonksiyonu bozukluğu olan yaşlı hastalarda dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

 

Raf Ömrü
Raf ömrü 24 aydır.
Bu ilaç son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.
Ruhsat Numarası(Ları)
193/73
Ruhsat Sahibi
Terra İlaç ve Kimya San. ve Tic.A.Ş.
Alemdağ Cad. No: 46 / 7 Üsküdar / İstanbul
Telefon: 0 216 523 77 77
Faks: 0 216 523 78 78
E-mail:
info@terrailac.com.tr
Ruhsat Sahibi
Terra İlaç ve Kimya San. ve Tic.A.Ş.
Alemdağ Cad. No: 46 / 7 Üsküdar / İstanbul
Telefon: 0 216 523 77 77
Faks: 0 216 523 78 78
E-mail:
info@terrailac.com.tr
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25ºC nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

Asiviral 200 mg, bağışıklık sistemi bozulmuş olan veya olmayan hastalarda ilk defa görülen veya nükseden deri ve mukoza membranı enfeksiyonları olan herpes simpleks, herpes genitalis, herpes zoster, varisella zoster virüs enfeksiyonlarının tedavisinde ve bağışıklık sistemi bozulmuş olan hastalarda herpes simpleks’e karşı profilaktik olarak kullanılır.

Üretici Bilgileri
Toprak İlaç San. ve Tic. A.Ş:
TEM Otoyolu, Kandaklar Mevkii
SAKARYA
Yardımcı Maddeler
Laktoz, mikrokristalin selüloz, povidon, sodyum nişasta glikolat,magnezyum stearat
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Laktoz
 • Mikrokristalin selüloz
 • Povidon
 • Sodyum nişasta glikolat
 • Magnezyum stearat