Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka ASPIRIN
Etken Madde Kodu SGKERW-ASETILSALISILIK ASIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BA01
ATC Açıklaması Asetilsalisilik asit
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00944
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,34 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,56 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 0,35 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E084H
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer harabiyeti, böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer harabiyeti, böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Yüksek dozda alındığında baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, hipervantilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisizm belirtileri görülebilir.

Çok yüksek dozlarda, merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardiyavasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir.

Akut intoksikasyonda, %5’lik sodyum bikarbonat solüsyonu ile gastrik lavaj yapılır. Ciddi intoksikasyonlarda (örn. i.v. sodyum bikarbonat ile) kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır.

Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.

Endikasyonlar
  • İltihabi durumlarda : örn. akut ve kronik romatizmal hastalıklarda
  • Ağrılarda; örn. baş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik, migren
  • Soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında
Farmakodinamik Özellikler

Asetilsalisilik asit, analjezik, antipiretik, antiinflamatuvar ve antiagregan etkilere sahiptir. Tanımlanan etki mekanizması, siklooksijenazın inhibe edilmesi ve dolayısıyla prostanoidlerden prostaglandin E2, prostaglandin I2’nin ve tromboksan A2’nin inhibisyonu şeklindedir. Siklooksijenaz enziminin inhibisyonu plateletlerde geri dönüşümsüzdür

Farmakokinetik Özellikler
Oral uygulamayı takiben, asetilsalisilik hızla ve tamamen absorbe olur. İlacın, formuna göre, alınmasından 0.3-2 saat sonra doruk plazma düzeylerine (toplam salisilat) ulaşılır. Asetilsalisilik asit emilimi sırasında ve emiliminden sonra , ana metaboliti olan salisilik asite dönüşür. Asetilsalisilik asidin asetil grubu, gastrointestinal mukozadan geçişi sırasında hidrolitik olarak ayrılmaya başlar; ancak, bu işlem esas itibariyle karaciğerde meydana gelir. Salisilik asit, % 66-98 oranlarında plazma proteinlerine bağlanır. Salisilik asidin metabolizması karaciğer enzimlerinin kapasitesi ile sınırlı olduğundan, eliminasyon kinetiği doza-bağımlıdır. Eliminasyon yarı-ömrü, düşük dozlardan sonra 2-3 saat ile; genel analjezik dozlarından sonra yaklaşık 12 saat arasında değişkenlik gösterir. Salisilik asit ve metabolitleri, esas olarak böbrekler yoluyla vücuttan atılır.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
Her tablet 100 mg asetilsalisilik asit ve boyar madde olarak L-Rotlack içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Non-steroidal antiromatizmal ilaçların etiklerini ve yan etkilerini, metotreksat’ın istenmeyen etkilerini, antikoagulanların (örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinal kanama ihtimalini arttırır.

Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin (örn. sulfonilüre) dozunun ayarlanması gerekebilir.

Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır.

Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilirler.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse :

 

Aşağıdaki dozlar, gerektiğinde günde 3 kez tekrarlanabilir : 

 

Yaş grubu

Bir defalık doz

1-2 yaş

1/2 tablet (50 mg)

2-3 yaş

1 tablet (100 mg)

4-6 yaş

2 tablet (200 mg)

7-9 yaş

3 tablet (300 mg)

 

1 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Kullanım şekli : Lezzetinin iyi oluşu nedeniyle, çocuklar bu Aspirin’i emmek veya bir miktar suda eritmek suretiyle alabilirler. Tablet alındıktan sonra bir miktar su içilmelidir.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Aspirin 0.5 :Bir tableti 500 mg asetilsalisilik asit içeren 20 tabletlik blister ambalaj.

 

Ruhsat Sahibi

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

05.12.1990  154/61

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımında ilaç etkileşimleri göz önüne alınmalıdır.

 

Astma, nazal polip veya nazal allerjisi olanlarda, gastrointestinal şikayetleri, karaciğer harabiyeti, böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ve cerrahi müdahale geçirecek kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

 

ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE GRİP VE SU ÇİÇEĞİNE EŞLİK EDEN YÜKSEK ATEŞTE, REYE SENDROMU KONUSUNDA HEKİME DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.

 

Diğer ilaçlarla olduğu gibi, gebelikte ve emzirme döneminde hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.Asetilsalisilik asit anne ve çocukta kanama problemlerine yol açabileceğinden, hekim önermedikçe gebeliğin son üç ayında kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

Bayer İlaç Fab. A.Ş. İstanbul

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Doza bağımlı olarak gastrointestinal hemoraji, ülserasyon, tinnitus, vertigo, geçici işitme kaybı, kanama zamanının uzaması ve nadiren lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme görülebilir. Ayrıca nadir vakalarda aşırı duyarlık reaksiyonları olarak kaşıntı, ürtiker, angionörotik ödem, astma ve anaflaksi görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.