Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka ASPIRIN
Etken Madde Kodu SGKERX-ASETILSALISILIK ASIT+ VITAMIN C Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BA51
ATC Açıklaması Psikoleptikler hariç Asetilsalisilik asit kombinasyonları
NFC Kodu AH
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Efervesan Tabletler
Kamu Kodu A00947
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 32,48 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 29 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 3,72 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda, karaciğer fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda, karaciğer fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Yüksek dozda alındığında baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, hipervantilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisizm belirtileri görülebilir. Çok yüksek dozlarda, merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardiyavasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir. Akut intoksikasyonda, %5’lik sodyum bikarbonat solüsyonu ile gastrik lavaj yapılır. Ciddi intoksikasyonlarda (örn. i.v. sodyum bikarbonat ile) kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır. Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.

Endikasyonlar
  • Soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında
  • Ağrılarda; örn. baş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik, migren ve adet sancılarında
  • Enflamatuvar hastalıklarda : örn. romatizmal ağrılarda
Farmakodinamik Özellikler

Asetilsalisilik asit analjezik, antipiretik, antienflamatuar etkilere sahiptir. Asetilsalisilik asit bu etkilerini, siklooksijenaz enzimini inhibe ederek gerçekleştirir. Siklooksijenaz (prostaglandin sentetaz) enziminin inhibisyonu ağrı, ateş, enflamasyon ve sorumlu prostaglandinlerin sentezini önlemektedir. 

Farmakokinetik Özellikler

Asetilsalisilik asit oral uygulamadan sonra hızlı ve hemen tamamen emilir. Maksimum plazma salisilat düzeylerine 1-2 saat sonra erişilir. Bununla birlikte plazmada etkin konsantrasyon 20-30 dakika içinde sağlanır. Plazma proteinlerine %80-90 oranında bağlanan asetilsalisilik asidin %20’si kanda, %80’i ise karaciğer ve böbreklerde hidrolize olur. Asetilsalisilik asit böbrekler yoluyla salisilik asit ve metabolitleri şeklinde atılır. Aspirin Plus C’nin içindeki C vitamini askorbik asidin L-izomeridir. Enflamasyon ve soğuk algınlığı hallerinde artan Vitamin C gereksinimini karşılamak, aynı zamanda asetilsalisilik asidin etkinlik ve tolerabilitesini arttırmak üzere Aspirin ile kombine edilmiştir. Aspirin Plus C’nin gerek solüsyon halinde alınması, gerekse C vitamini içermesi nedeniyle emilimi hızlıdır ve etkisi çabuk başlar.

Farmasötik Şekli

Efervesan tablet

Formülü

1 efervesan tablet 0.4 g Asetilsalisilik asit, 0.24 g Vitamin C içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Non-steroidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksat’ın istenmeyen etkilerini, antikoagulanların (örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini arttırır. Asetilsalisilik asit kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal kanama riskini arttırabilir.
Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin (örn. sulfonilüre) dozunun ayarlanması gerekebilir.
Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır. Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilirler.
Kontraendikasyonlar

Salisilatlara ve diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, gebeliğin son üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gastrointestinal kanalda kronik ve aktif ülseri olanlarda kullanılması sakıncalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse :
Yetişkinlerde : Günde 4 defa, 1-2 efervesan tablet, günde 8 tablete kadar.
Çocuklarda : 4-6 yaş arası ½ tablet, 7-9 yaş arası ½-1 efervesan tablet, günde 1-4 tablete kadar.
Kullanım şekli : Efervesan tabletler bir bardak suda eritilir ve içilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25ºC’yi geçmeyen, kuru ve serin bir yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 Efervesan Tablet

Uyarılar/Önlemler

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımında ilaç etkileşimleri göz önüne alınmalıdır. Astma, nazal polip veya nazal allerjisi olanlarda, gastrointestinal şikayetleri, ülseri veya kanama hikayesi olanlarda, karaciğer harabiyeti olanlarda ve cerrahi müdahale geçirecek kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal kanama riskini artırabilir.

ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE GRİP VE SU ÇİÇEĞİNE EŞLİK EDEN YÜKSEK ATEŞTE REYE SENDROMU KONUSUNDA HEKİME DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.

Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe, hamileler ve süt veren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Doza bağımlı olarak gastroentestinal hemoraji, ülserasyon, kulakta çınlama, vertigo, geçici işitme kaybı, kanama zamanının uzaması ve nadiren lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme görülebilir. Ayrıca nadir vakalarda aşırı duyarlık reaksiyonları olarak kaşıntı, ürtiker, angionörotik ödem, astma ve anaflaksi görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.