Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ucb Pharma A.Ş.
Marka ATARAX
Etken Madde Kodu SGKF56-HIDROKSIZIN HCL
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05BB01
ATC Açıklaması Hidroksizin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A00965
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,9 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,84 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal fonksiyon bozukluklarında dikkatli olunmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Yaşlılarda ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda önerilen dozun yarısı ile başlanmalıdır. Erişkinlerdeki maksimum doz 200 mg’ı, toplam günlük doz 400 mg’ı geçmemelidir.
Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

PVC/alüminyum blister içerisinde 30 film tablet bulunur.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

ATARAX tepki verme ve konsantre olabilme yeteneğini etkileyebilir. Hastalar bu ihtimal konusunda, araç ve makine kullanımı sırasında dikkat açısından uyarılmalıdırlar. ATARAX, alkol ve diğer sedatif ilaçların etkilerini artırdığından, Atarax’ın bu ilaçlarla birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
ATARAX’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 • ATARAX’ın etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, setirizine, piperazin türevlerine, aminofiline veya etilendiamine karşı alerjiniz var ise (aşırı duyarlı iseniz),
 • Porfiri (nadir metabolik bir bozukluk) hastasıysanız,
 • Hamile iseniz veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.
ATARAX’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ
 • Eğer istemsiz seri kas spazmlı nöbetleriniz (konvülsiyonlar) var ise,
 • Dar açılı glokom (göz içi basıncının artışı ), iyi huylu prostat bezi büyümesi, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, mesane çıkışında tıkanıklık, miyastenia gravis (kaslarda çalışma gücünün ileri derecede azalması ve çabuk yorulma ile belirgin nöromüsküler hastalık-sinir-kas hastalığı) veya demansınız (bunama) varsa, gastrointestinal (mide-barsak) hareketliliğiniz azalmış ise,
 • Geçmişinizde kardiyak aritmiye (kalp atımlarının normal ritmini kaybetmesi) yatkınlığınız var ise veya kalp ritm bozukluğuna neden olabilen bir ilaçla eşzamanlı tedavi oluyor iseniz, lütfen doktorunuza danışınız.
 • Yaşlı iseniz, veya karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğunuz var ise veya orta veya ağır böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuzun dozu ayarlaması gerekir, doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
 • ATARAX sukroz içerir, 6.5 ml’den daha yüksek bir dozda uygulandığında, diabetes mellitus (şeker) hastalarında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Sukroz dişlere zarar verebilir.
 • ATARAX'da hacmin % 0.1'i kadar etanol (alkol) vardır. 100 ml (200 mg hidroksizine eşdeğer) şurubun uygulanmasından sonra alkol konsantrasyonu 100 mg’a çıkacaktır ki bu 2 ml bira veya 1 ml şaraba eşdeğerdir. Bu durum, alkol bağımlılığı olan hastalar, hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.
 
Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.
 
ATARAX’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
ATARAX’ı alkol ile birlikte almayınız. Alkol bu ilacın etkisini arttırabilir.
 
Hamilelik
 • İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, ATARAX almayınız ve lütfen doktorunuza haber veriniz.
 • ATARAX hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. Hamileliğin geç döneminde ve/veya doğum sırasında ATARAX alan annelerde, hemen ya da doğumdan sonra birkaç saat içinde çeşitli istenmeyen etkiler (kan basıncında düşme gibi) gözlenmiştir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
Emzirme
 •  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 
 • ATARAX anne sütüne geçtiği için, ATARAX'ı kullanan anneler emzirmeyi, emzirmek isteyen anneler ATARAX'ı  bırakmalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
 
ATARAX tepki verme ve konsantre olabilme yeteneğinizi etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.
 
ATARAX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 
ATARAX’ın içeriğinde sukroz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
 
ATARAX’ı, santral sinir sistemi üzerine etkili ilaçlarla (psikotropikler, anestezikler, antiepileptikler-sara nöbetleri için kullanılan ilaçlar-, sakinleştirici, uyku ilacı veya ağrı giderici ilaçlar gibi) veya antikolinerjik etkisi olan ilaçlarla eş zamanlı kullanıyorsanız, bu ilaçların bazılarının ya da hepsinin etkisini arttırabileceğinden, doktorunuzun dozu ayarlaması gerekebilir.
 
ATARAX, betahistin ve antikolinesteraz ilaçlarının etkilerini azaltır.
 
ATARAX’in monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç), sedasyon yapıcı (sakinleştirici) ilaçlar ile birlikte eşzamanlı kullanmayınız.
 
Gastrointestinal (mide-barsak) ülserlerin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin ile eş zamanlı kullanım, ATARAX’ın etkisini arttırabilir.
 
Eğer ATARAX, sara nöbeti tedavisi için kullanılan bir ilaç olan fenitoin ile aynı anda alınırsa fenitoinin etkisi zayıflar.
 
Aktif madde hidroksizin, karaciğerde belirli bazı enzimleri (CYP2D6) inhibe eder (baskılar), bu nedenle yüksek dozlarda, bu enzimlerle metabolize olan (parçalanan) diğer ilaçlarla etkileşimlere neden olur.
 
Aktif madde hidroksizin, alkol dehidrojenaz ve CYP3A4/5 enzimleri ile metabolize olduğundan, bu enzimlerin inhibitörleri olan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, hidroksizin kan düzeylerinde artış beklenebilir.
 
Herhangi bir alerji deri testi veya metakolin ile bronkoprovokasyon testi yapılmadan bir hafta önce, önlem olarak, ATARAX ile tedavi kesilmelidir.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi ATARAX’ıniçeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa ATARAX'ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 •  Aşırı duyarlılık,
 • Anafilaktik şok,
 •  Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Titreme, 
 •  İstem dışı kas kasılmaları (Konvülsiyon), 
 •  İstemli hareket etmede güçlük (Diskinezi),
 •  Oryantasyon bozukluğu, 
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon)
 • İşeyememe sonucu mesanede aşırı idrar birikmesi (İdrar retansiyonu),
 • Bronşların geçici olarak daralması (Bronkospazm),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ATARAX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Dakikadaki kalp atım sayısının (nabzın) normalin üstüne çıkması (Taşikardi),
 • Gözde uyum bozukluğu (Akomodasyon bozukluğu), 
 • Bulanık görme,
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı,
 • Kabızlık, 
 •  Kusma
 • Halsizlik,
 • Kırıklık,
 • Ateş,
 • Uyuklama hali (Somnolans),
 • Başağrısı,
 • Sedasyon,
 • Sersemlik hissi,
 • Uykusuzluk,
 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon), 
 •  Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
 •  Kaşıntı,
 • Eritamatöz (kızarık) döküntü,
 • Makülopapüler (küçük benekli kabartılı) döküntü,
 • Kurdeşen (Ürtiker),
 • Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit),
 • Terleme artışı,
 • Sabit ilaç erüpsiyonu,
 • Kan basıncında düşme (Hipotansiyon).
Bunlar ATARAX'ın hafif yan etkileridir.
 
Yan etkilerin sıklığı ve yoğunluğu günlük dozun bireyselleştirilerek dikkatli bir şekilde ayarlanması ile azaltılabilir. Yaşlı hastalarda yan etki görülme riski daha yüksektir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 
Dozaj ve kullanım süresi, hastanın tedaviye verdiği yanıta, hastalığın tipi ve şiddetine bağlı olarak değişir.
 
Erişkinlerde
 
Anksiyete (Kaygı) bozuklukları belirtilerinin tedavisinde:
 
Genel doz: Günde toplam 50mg (sabah ½ tablet, öğlen ½ tablet ve akşam 1 tablet alınız). Daha ağır vakalarda doz günde toplam 300 mg’a kadar yükseltilebilir.
 
 
Kaşıntı belirtisinin tedavisinde:
 
Yatmadan önce 1 tablet ile tedaviye başlanır, gerektiği durumlarda günde 3-4 kez 1 tabletlik dozlarla tedaviye devam edilir.
 
Cerrahi ameliyatlardan önce öntedavi olarak:
 
1 veya 2 kez uygulanan 50mg (2 tablet)-200 mg (8 tablet): Anesteziden önceki gece yapılan bir uygulamanın ardından, operasyondan bir saat önce bir uygulama daha yapılır.
 
Erişkinlerde maksimum (en yüksek) tek doz 200 mg (8 tablet)’ı, maksimum günlük doz ise 300 mg (12 tablet)’ı geçmemelidir.
 
 
Çocuklar (12 aylıktan itibaren)
 
Kaşıntı belirtisinin tedavisinde:
 • 12 aydan 6 yaşa kadar: Doz, günde, vücut ağırlığının her kg'ına 1-2.5 mg aralığında, bölünerek alınır.
 • 6 yaşın üstünde günde, vücut ağırlığının her kg'ına, 1-2 mg doz aralığında, bölünerek alınır. 
Cerrahi ameliyatlardan önce ön tedavi olarak:
 • Anesteziden önceki gece vücut ağırlığının her kg'ına 1 mg olarak uygulanabilecek dozun ardından, operasyondan 1 saat önce vücut ağırlığının her kg'ına 1 mg’lık tek dozluk uygulama yapılır.
 
Uygulama yolu ve metodu:
 
ATARAX tablet ağızdan kullanım içindir.
 
ATARAX tableti yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.
 
 Değişik yaş grupları:
 
Yaşlılarda kullanım:Hastanın tedaviye verdiği yanıta göre doz ayarlanmalıdır. Yaşlılarda tedaviye, erişkinlere önerilen dozun yarısı ile başlanması önerilir.
 
 
 Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:Karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğu, orta veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır.
Eğer ATARAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla ATARAXkullandıysanız
ATARAX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
ATARAX’ıkullanmayı unutursanız 
Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
ATARAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
ATARAX ile tedavinin süresi, klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
ATARAX, beyaz renkli, oblong, çentikli film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet bulunur.
ATARAX, ruhsal sıkıntıyı, huzursuzluk halini ve kaygıyı gideren, kaşıntının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 
ATARAX;
 •  erişkinlerde anksiyete (kaygı) bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde,
 • kaşıntı  belirtisinin tedavisinde,
 • cerrahi girişimler için ameliyattan önce ön tedavide kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 
Işığa duyarlı olduğundan ilacı kutusunda saklayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 
Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ATARAX’ı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun olarak imha edilmelidir

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

ATARAX 30 film tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Santral sinir sistemi depresan özellikleri veya antikolinerjik özellikleri olan ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, ATARAX’ın potansiyalize edici etkisi değerlendirilmeli ve doz bireysel olarak ayarlanmalıdır. Alkol de ATARAX’ın etkisini artırır.
ATARAX, betahistin ve antikolinesteraz ilaçların etkilerini antagonize eder.
 
Alerji testi veya metakolin bronkoprovokasyon testi sonuçlarının etkilenmesini önlemek için testten en az 5 gün önce tedavi sonlandırılmış olmalıdır.
ATARAX’ın monoamin oksidaz inhibitörleri ile eşzamanlı uygulanmasından kaçınılmalıdır.
ATARAX adrenalinin presör etkisine zıt etkilidir.
 
Sıçanlarda hidroksizin, fenitoinin antikonvülsan etkisini antagonize etmiştir.
 
Günde iki kez uygulanan 600 mg simetidinin, hidroksizinin serum konsantrasyonlarını %36 artırdığı ve setirizin metabolitinin doruk konsantrasyonlarını % 20 azalttığı gösterilmiştir.
 
ATARAX, CYP2D6 (Ki: 3.9 µM; 1.7 µg/ml) inhibitörüdür ve yüksek dozlarda CYP2D6 substratlarıyla ilaç-ilaç etkileşimine neden olabilir.
 
ATARAX’ın, 100 µM konsantrasyonunda, insan karaciğer mikrozomlarındaki UDP-glukuronil transferaz 1A1 ve 1A6 izoformları üzerine inhibitör etkisi yoktur. Doruk plazma konsantrasyonlarının çok üzerindeki konsantrasyonlarda (IC50: 103-140 µM; 46-52 µg/ml), sitokrom P450 2C9, 2C19 ve 3A4 izoformlarını inhibe eder. Bu nedenle, ATARAX'ın, bu enzimlerin substratları olan ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.
 
100 µM setirizin metabolitinin, insan karaciğer sitokrom P450 (1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4) ve UDP-glukuronil transferaz izoformları üzerine inhibitör etkisi yoktur. Hidroksizin, alkol dehidrojenaz ve CYP3A4/5 ile metabolize olduğundan, bu enzimlerin güçlü inhibitörleri olan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, hidroksizin kan konsantrasyonlarında artış beklenebilir. Ancak, sadece bir metabolizma yolağı inhibe edildiğinde, diğer yolak bu durumu kısmen kompanse edebilir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Belirtiler
Ciddi doz aşımında görülen belirtiler, genellikle aşırı antikolinerjik yük, santral sinir sistemi depresyonu veya SSS paradoksal stimülasyonu ile ilişkilidir. Bunlar bulantı, kusma, taşikardi, ateş, somnolans, pupilla refleksinin bozulması, tremor, konfüzyon veya halüsinasyonu kapsar. Bu durumları, bilinç düzeyinin bozulması, solunum depresyonu, konvülsiyonlar, hipotansiyon veya kardiyak aritmi takip edebilir. Komanın derinleşmesi ve kardiyorespiratuvar kollaps görülebilir.
 
Tedavi
Hava yolu, nefes alma ve dolaşım sisteminin durumu, sürekli EKG kaydı ile yakından takip edilmeli ve uygun oksijen takviyesi imkanı hazır bulundurulmalıdır. Kalp ve kan basıncı monitorizasyonu hasta 24 saat boyunca belirtisiz olana dek sürdürülmelidir. Mental durum değişikliği olan hastalarda, eşzamanlı başka ilaçların ve alkolün alınıp alınmadığı kontrol edilmeli ve bu hastalara, gereğinde, oksijen, nalokson, glukoz ve tiamin uygulanmalıdır. Vazopresor gerekirse, norepinefrin veya metaraminol uygulanmalıdır. Epinefrin kullanılmamalıdır.
Semptomatik olan veya hızla zihni küntlük, komatöz durum veya konvülsiyon gelişebilecek hastalarda, aspirasyon pnömonisi oluşabileceği için, ipeka şurubu uygulanmamalıdır. Klinik açıdan önemli bir miktar yutulmuşsa, önce endotrakeal entübasyon, ardından gastrik lavaj uygulanmalıdır. Aktif kömür uygulanabilir ancak etkinliğini destekleyen veri yetersizdir. Hemodiyaliz veya hemoperfüzyonun değeri şüphelidir. Spesifik bir antidotu yoktur.
 
Literatür verileri, ağır, yaşamı tehdit edici, diğer ilaçlara yanıtsız, inatçı antikolinerjik etkiler görüldüğünde, terapötik dozda denenen fizostigminin yararlı olabileceğini göstermektedir. Fizostigmin, sadece hastayı uyanık tutmak için uygulanmamalıdır. Eğer birlikte siklik antidepresanlar da yutulmuşsa, fizostigmin kullanımı nöbetleri başlatabilir ve kalp durmasına neden olabilir. Kalp ileti defektleri olan hastalarda fizostigmin kullanılmamalıdır.
Etkin Maddeler

Her bir film kaplı tablette 25 mg hidroksizin dihidroklorür

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Atarax, psikoleptik, anksiyolitik, antihistaminik ve antiemetik bir ajandır. 
ATC kodu: N05B B01
 
Etkin madde, hidroksizin dihidroklorür, kimyasal olarak fenotiazinler, rezerpin, meprobamat veya benzodiazepinlerle herhangi bir kimyasal benzerliği olmayan bir difenilmetan türevidir.
 
Etki Mekanizması
Hidroksizin dihidroklorür kortikal depresan değildir ancak etkisi, santral sinir sisteminin subkortikal alanının belli anahtar bölgelerindeki aktiviteyi baskılanmasına bağlı olabilir.
 
Farmakodinamik Etkiler
Antihistaminik ve bronkodilatatör aktiviteleri deneysel olarak gösterilmiş ve klinik olarak kanıtlanmıştır. Antiemetik etkisi hem apomorfin testi hem de veriloid testi ile gösterilmiştir. Farmakolojik ve klinik çalışmalar, hidroksizinin terapötik dozunun gastrik sekresyonu veya asiditeyi artırmadığını ve çoğu vakada hafif antisekretuvar aktivitesi olduğunu göstermektedir. Yetişkin sağlıklı gönüllülerde ve çocuklarda, intradermal histamin veya antijenlerin enjeksiyonunu takiben oluşan kabarıklığın ve kızarıklığın azaldığı görülmüştür. Ayrıca hidroksizin, ürtiker, ekzema ve dermatitin çeşitli formlarındaki kaşıntıyı gidermiştir.
 
Karaciğer fonksiyon bozukluğunda, tek dozun antihistaminik etkisi, alımından 96 saat sonrasına kadar uzayabilir.
 
Sağlıklı gönüllülerde EEG kayıtları, anksiyolitik-sedatif bir profili göstermektedir. Hastalardaki anksiyolitik etki, çeşitli klasik psikometrik testlerle kanıtlanmıştır. Anksiyetesi ve insomniası olan hastaların polisomnografi kayıtları; günlük tek veya yinelenen 50 mg’lık dozun uygulamasını takiben, toplam uyku süresinde artma, gece uyanma toplam süresinde azalma ve uykuya dalma süresinde kısalma olduğunu göstermiştir. Anksiyeteli hastalarda, günde 3 kez 50 mg doz ile, kas gerginliğinde azalma gösterilmiştir. Bellek kaybı gözlemlenmemiştir. Anksiyetesi olan hastalarda 4 haftalık tedaviden sonra ilacın kesilmesine bağlı herhangi bir belirti ya da bulgu görülmemiştir.
 
Etkinin başlangıcı: Oral farmasötik formlarda, antihistaminik etki yaklaşık 1 saat sonra başlar. Sedatif etki ise, oral şurup ile 5-10 dakika ve tablet ile 30-45 dakika sonra başlar.
Hidroksizinin spazmolitik ve sempatolitik etkileri de mevcuttur. Muskarinik reseptörlere afinitesi düşüktür. Hidroksizin hafif analjezik etki gösterir.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
Hidroksizin gastro-intestinal kanaldan hızla emilir. Doruk plazma düzeyine (Cmaks) oral yolla alındıktan yaklaşık 2 saat sonra ulaşılır. Yetişkinlerde, 25 mg ve 50 mg’lık oral tek doz uygulamalarından sonra, Cmaks konsantrasyonları, sırasıyla 30 ve 70 ng/ml’dir. Hidroksizine maruz kalma hızı ve derecesi, tablet veya şurup olarak alındığında çok benzerlik gösterir. Tekrarlanan, günde tek dozluk uygulamanın ardından, konsantrasyonların %30 arttığı görülmüştür. İntramüsküler (İM) uygulamaya göre hidroksizinin oral biyoyararlanımı yaklaşık %80’dir. Tek 50 mg İM dozdan sonra, Cmaks konsantrasyonları tipik olarak 65 ng/ml’dir.
 
Dağılım:
Hidroksizin vucütta yaygın olarak dağılır, plazmaya göre dokularda daha fazla yoğunlaşır. Yetişkinlerde görünür dağılım hacmi 7-16 l/kg’dır. Hidroksizin oral uygulandıktan sonra deriye geçer. Tek ve çoklu doz uygulamalarını takiben, hidroksizinin derideki konsantrasyonları serum konsantrasyonlarından daha yüksektir. Hidroksizin kan-beyin ve plasenta bariyerini geçer, fetustaki konsantrasyon annedekinden daha yüksektir.
 
 
Biyotransformasyon:
Hidroksizin yaygın olarak metabolize olur. Bir karboksilik asid metaboliti olan major metabolit setirizin, (oral dozun yaklaşık % 45’i) alkol dehidrojenaz aracılığıyla oluşur. Bu metabolitin belirgin periferik H1-antagonist özellikleri vardır. Saptanan diğer metabolitler, plazma yarılanma ömürleri 59 saat olan bir N-dealkillenmiş metabolit ve bir O-dealkillenmiş metabolittir. Bu yolakları esas olarak CYP3A4/5 düzenler.
 
Eliminasyon:
Yetişkinlerde hidroksizinin yarılanma ömrü yaklaşık 14 saattir (aralık:7-20 saat). Yapılan çalışmalarda hesaplanan görünür toplam vucut klerensi 13 ml/dak/kg’dır. Dozun sadece %0.8’i idrarla değişmeden atılır. Major metabolit setirizin, idrarda değişmemiş olarak atılır (sırasıyla, hidroksizin oral ve İM dozunun %25’i ve %16’sı).
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Böbrek yetmezliği:
Hidroksizinin farmakokinetiği ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi: 24 ± 7 ml/dak) olan 8 hastada incelenmiştir. Karboksilik metabolit setirizine maruz kalma miktarındaki (AUC/EAA) artışa rağmen, hidroksizine maruziyette belirgin bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu metabolit, hemodiyalizle etkin bir şekilde temizlenemez. Hidroksizinin çoklu doz uygulamaları sonrasında, setirizin metabolitinin önemli derecede birikimini önlemek için, böbrek fonksiyon bozukluğu olan deneklerde günlük hidroksizin dozu azaltılmaldır (bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli).
 
Karaciğer yetmezliği:
Primer bilyer siroza bağlı karaciğer fonksiyon bozukluğu olan deneklerde toplam vücut klerensi, normal deneklerdekinin yaklaşık %66’sıdır. Yarılanma ömrü 37 saate çıkmış ve normal karaciğer fonksiyonlu genç hastalara göre, karboksilik metabolit setirizinin serum konsantrasyonları artmıştır. Günlük doz veya doz sıklığı, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda azaltılmalıdır (bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli).
 
Geriyatrik popülasyon:
Hidroksizinin farmakokinetiği, 9 sağlıklı yaşlı hastada (69.5 ± 3.7 yaş), 0.7 mg/kg oral tek dozu takiben incelenmiştir. Hidroksizinin eliminasyon yarılanma ömrü 29 saate uzamış ve görünür dağılım hacmi 22.5 l/kg’a yükselmiştir. Yaşlı hastalarda günlük hidroksizin dozunun azaltılması önerilmektedir (bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli).
 
Pediyatrik popülasyon:
Hidroksizinin farmakokinetiği 12 pediatrik hastada (6.1 ± 4.6 yaş; 22.0 ± 12.0 kg), 0.7 mg/kg oral tek dozu takiben değerlendirilmiştir. Görünür plazma klerensi, yetişkinlerdekine göre yaklaşık 2.5 kat daha fazladır. Yarılanma ömrü yetişkinlere göre daha kısadır. 1 yaşındaki hastalarda yaklaşık 4 saat ve 14 yaşındaki hastalarda yaklaşık 11 saattir. Pediatrik popülasyonda dozun ayarlanması gerekir (bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli).
Farmasötik Form

Film kaplı tablet Beyaz, oblong, çentikli, film kaplı tablet

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi "C"’dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hidroksizin plasenta bariyerini geçerek fetusta annedekine göre daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Bugüne dek, ATARAX’a gebelikte maruziyet ile ilgili epidemiyolojik veri yoktur.
 
Hamileliğin geç döneminde ve/veya doğum sırasında annelerine ATARAX uygulanan yenidoğanlarda, hemen ya da sadece doğumdan sonraki birkaç saat için gözlenen advers etkiler; hipotoni, ekstrapiramidal bozuklar dahil hareket bozuklukları, klonik hareketler, santral sinir sistemi depresyonu, neonatal hipoksik durumlar veya idrar retansiyonudur.
 
Gebelik dönemi
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ATARAX gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
ATARAX emzirme döneminde kontrendikedir. ATARAX ile tedavi gerekli ise emzirme kesilmelidir.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
Hayvan çalışmaları üreme toksisitesinin olduğunu göstermiştir.
Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

Ruhsat Tarihi: 05/03/1997 Ruhsat

Yenileme Başvuru Tarihi: 01/12/2006

İstenmeyen Etkiler
İstenmeyen etkiler, genellikle santral sinir sistemini deprese edici veya paradoksal olarak uyarıcı etkisine, antikolinerjik aktiviteye veya aşırı duyarlılık reaksiyonlarına bağlıdır.
 
Klinik çalışmalar
 
Hidroksizin oral uygulaması:
Aşağıdaki tablo; günlük 50 mg’a kadar hidroksizin alan 735 ve plasebo alan 630 deneğin dahil edildiği, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, hidroksizin için en az %1 oranında bildirilen istenmeyen etkileri sıralamaktadır.
 
Yaygın(≥ 1/100, <1/10 ) görülen istenmeyen etkiler
 
Somnolans
Baş ağrısı
Halsizlik
Ağız kuruluğu
 
Pazarlama sonrası deneyim
İlacın pazardaki kullanımı esnasındaki istenmeyen etkiler, vücut sistemi ve sıklık kategorisine göre sıralanmıştır.
 
Sıklık oranı şu şekilde tanımlanmıştır: Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100, <1/10); yaygın olmayan (≥1/1000, <1/100); seyrek (≥1/10000, <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Kardiyak hastalıklar
Seyrek: Taşikardi
 
Göz hastalıkları
Seyrek: Akomodasyon bozukluğu, bulanık görme
 
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Ağız kuruluğu
Yaygın olmayan: Bulantı
Seyrek: kabızlık, kusma
 
Genel Bozukluklar ve Uygulama Bölgesine İlişkin Hastalıkları
Yaygın: Halsizlik
Yaygın olmayan: Kırıklık, ateş
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Seyrek: aşırı duyarlılık
Çok seyrek: anafilaktik şok
 
Araştırmalar
Seyrek: Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Somnolans
Yaygın: Baş ağrısı, sedasyon
Yaygın olmayan: Sersemlik hissi, uykusuzluk, tremor,
Seyrek: Konvülsiyonlar, diskinezi
 
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın olmayan: Ajitasyon, konfüzyon
Seyrek: Disoryantasyon, halüsinasyon
 
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Seyrek: üriner retansiyon
 
Solunum, torasik ve mediyastinal hastalıklar
Çok seyrek: Bronkospazm
  
Deri ve derialtı doku hastalıkları
 
Seyrek: Kaşıntı, eritamatöz döküntü, makülopapüler döküntü, ürtiker,
dermatit
Çok seyrek: Anjiyonörotik ödem, terleme artışı, sabit ilaç erüpsiyonu
 
Vasküler hastalıklar
Seyrek: Hipotansiyon
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde: Her bir film tablette: Hidroksizin dihidroklorür 25 mg

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 54.80 mg Titanyum dioksit (E 171) (boyar madde). Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Güvenlik farmakolojisi, akut, subakut ve kronik toksisite çalışmalarında kemirgenler, köpekler ve maymunlardaki veriler güvenlikle ilgili önemli herhangi bir endişe ortaya koymamıştır. Sıçanlar ve farelerde Letal doz 50 (LD50), oral uygulamada sırasıyla 690 ve 550 mg/kg iken, İV uygulamada sırasıyla 81 ve 56 mg/kg’dır.

 

Köpeklerde oral uygulanan 100 mg/kg’lık tek dozlar, depresyon, ataksi, konvülsiyon ve tremor bulgularını ortaya çıkarmıştır. Maymunlarda, 50 mg/kg’ı aşan oral dozlarda, bir miktar kusma görülmüş, 15 mg/kg’lık İV dozlar ise konvülsiyona neden olmuştur. İntra-arteriyel enjeksiyonlar, tavşanlarda önemli doku lezyonlarına yol açmıştır.

 

İzole kanin Purkinje liflerinde, 3x10-6 M  hidroksizin, aksiyon potansiyeli süresini arttırmakta, bu durum, repolarizasyon fazında potasyum kanalları ile bir etkileşim olduğunu düşündürmektedir. 3x10-5 M gibi daha yüksek bir konsantrasyonda, aksiyon potansiyeli süresinde önemli bir düşüş olmuş, bu da kalsiyum ve/veya iyonik akımlarla olası bir etkileşimin olduğunu düşündürmüştür. Hidroksizin, terapötik konsantrasyon fazlalığının ötesinde aşırı bir konsantrasyon olan 10.7 µM’lik bir IC50 de transfekte Xenopus oositleri ve insan nöroblastoma hücrelerinde K+ akımı {Ik(vr)} inhibisyonu yapmıştır. Bununla birlikte, kardiyak elektrofizyoloji üzerinde etki oluşturmak için gereken hidroksizin konsantrasyonları, H1 ve 5-HT2 reseptörlerini bloke etmek için gerekenlerden 10-100 kat daha yüksektir. Telemetri ile monitorize edilen serbest, bilinci açık köpeklerde hidroksizin ve enantiyomerleri, bazı küçük farklar olmasına rağmen, benzer kardiyovasküler profiller oluşturmuştur. Telemetri kullanılan bir çalışmada hidroksizin (oral 21 mg/kg) hafif derecede arteriyel kan basıncı ve kalp hızını artırmış, PR ve QT aralıklarını kısaltmıştır.  QRS ve QTc aralıkları üzerinde hiç bir etkisi yoktur ve dolayısıyla normal terapötik dozlarda bu hafif değişikliklerin klinik açıdan anlamlı olması beklenmez.

 

Subakut toksisite, köpeklerde 50 mg/kg’lık dozda test edilmiştir ve bulantı, titreme ve konvülsiyonlara neden olmuştur. Sıçanlarda, 30 gün boyunca oral uygulanan 200 mg/kg/gün’lük hidroksizin ile  sağ kalmışlardır.

 

Kronik toksisite, sıçanlarda 50 mg/kg’a varan oral dozlarda test edilmiş ve herhangi bir belirti ya da histopatolojik anomali görülmemiştir. 10 mg/kg’lık dozlar spermatositlerin konsantrasyonunu ve canlılığını azaltmıştır. Köpeklerde, 6 ay boyunca, 20 mg/kg/gün’e varan oral dozlardaki uygulama, herhangi bir belirti, biyolojik ya da histopatolojik anomali ortaya çıkarmamıştır.

 

Teratojenite gebe kemirgenlerde değerlendirilmiştir: Fötal malformasyonlar ve fötal düşükler, norklorsiklizin metabolitinin birikimine bağlı olarak, hidroksizinin 50 mg/kg’ın üzerindeki dozlarıyla ilişkili bulunmuştur. Teratojenik dozlar, insanda terapötik amaçla uygulanan dozlardan çok daha yüksektir. Ames testinde herhangi bir mutajenik etki gösterilmemiştir.

 

Bir fare lenfoma çalışması, 15µg/ml’a eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda, S9 varlığında düşük dereceli mutasyonlarda marjinal artışlar göstermiştir. Bu, bu çalışma için toksisitenin maksimum seviyesine yakındır. Sıçanlarda mikroçekirdek indüksiyonu çalışması negatifti. Sadece in vitro çalışmada çok marjinal etkiler saptanıp,  in vivo çalışma negatif olduğundan, hidroksizinin mutajen olmadığı düşünülmektedir.

Hidroksizin ile hayvan karsinojenisite çalışmaları yapılmamıştır. Bununla birlikte, ilaç mutajenik değildir ve on yıllarca klinik kullanımı boyunca hiç bir tümorojenik risk artışıyla ilişkilendirilmemiştir.

Kontrendikasyonlar
 • ATARAX’ın etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, setirizine, piperazin türevlerine, aminofiline veya etilendiamine karşı aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda,
 • Porfirili hastalarda,
 • Gebe ve emziren kadınlarda kontrendikedir (bkz., Bölüm 4.6 Gebelik ve laktasyon).
 • ATARAX 54.8 mg laktoz monohidrat içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

12.03.2010

Müstahzar Adı

ATARAX 30 film tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
ATARAX, konvülsiyon geçirme potansiyeli artmış hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
Küçük çocuklar santral sinir sistemine bağlı advers olayların gelişimine daha yatkındırlar (bkz., Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler). Konvülsiyonlar çocuklarda, yetişkinlere göre daha yüksek sıklıkta bildirilmiştir.
 
ATARAX, potansiyel antikolinerjik etkileri nedeniyle, dar açılı glokomu, benign prostat hiperplazisi, astımı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), mesane çıkışında tıkanıklığı olan, gastrointestinal motilitesi azalmış, miyastenia gravis veya demansı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
ATARAX, santral sinir sistemini baskılayan diğer ilaçlarla veya antikolinerjik etkisi olan ilaçlarla eş zamanlı kullanıldığında, doz ayarlaması gerekebilir (bkz., Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri).
 
Alkol ATARAX’ın etkisini arttırabileceğinden, ATARAX alkol ile birlikte alınmamalıdır (bkz., Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri).Kardiyak aritmi  yatkınlığı olan veya eş zamanlı potansiyel aritmojenik ilaç ile tedavi edilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yaşlılarda,  etkinin uzaması nedeniyle, önerilen dozun yarısı ile tedaviye başlanması önerilir.
 
Hepatik disfonksiyonu olan, orta veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda ATARAX dozu azaltılmalıdır.
 
Alerji testi veya metakolin bronkoprovokasyon testi sonuçlarının etkilenmesini önlemek için testten en az 5 gün önce tedavi sonlandırılmış olmalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi:
 
Erişkinlerde
 
Anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisinde:
 
Günlük 50 mg’lık doz üçe bölünerek (12.5 mg-12.5 mg-25 mg) alınır.
 
Daha ağır vakalarda 300 mg/gün’e kadar dozlar kullanılabilir.
 
Kaşıntının semptomatik tedavisinde:
 
Yatmadan önce 25 mg’lık başlangıç dozu ile tedaviye başlanır, gereğinde bu dozu, günde 3-4 kez, 25 mg’lık dozlar takip eder.
 
Cerrahi operasyon öncesinde premedikasyon olarak:
 
1 veya 2 kez uygulanan, günde 50-200 mg: Anesteziden önceki gece yapılan bir uygulamanın ardından, operasyondan bir saat önce bir uygulama daha yapılır.
 
Erişkinlerde maksimum tek doz 200 mg’ı, maksimum günlük doz ise 300 mg’ı geçmemelidir.
 
Çocuklar (12 aylıktan itibaren)
 
Kaşıntının semptomatik tedavisinde:
 • 12 aydan 6 yaşa kadar: Doz, 1mg/kg/gün'den 2.5 mg/kg/gün'e kadar, bölünmüş dozlarda alınır.
 • 6 yaşın üstünde 1mg/kg/gün'den 2 mg/kg/gün'e kadar, bölünmüş dozlarda alınır.
Cerrahi operasyon öncesi premedikasyon olarak:
 •   Anesteziden önceki gece uygulanabilen 1 mg/kg'lık dozun ardından,     operasyondan 1 saat önce 1 mg/kg tek dozluk uygulama.
 
Doğru dozun alınması için, çocuklarda ATARAX  Şurup’un kullanılması önerilir.
 
Uygulama şekli: Oral yolla kullanılır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Doz, hastanın tedaviye yanıtına göre, önerilen doz aralığında ayarlanmalıdır.
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:Hepatik disfonksiyonu olan hastalarda, günlük dozun %33 azaltılması önerilir. Orta veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda, metaboliti setirizinin atımının azalması nedeniyle, doz azaltılmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon:ATARAX pediyatrik hastalarda pozoloji kısmında belirtildiği gibi uygulanmalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:Yaşlılarda,  etkinin uzaması nedeniyle, önerilen dozun yarısı ile tedaviye başlanması önerilir.
Raf Ömrü

Raf ömrü 24 ay’dır.

Ruhsat Numarası(Ları)

181/92

Ruhsat Sahibi
UCB Pharma A.Ş.
Rüzgarlıbahçe, Cumhuriyet Cad.
Gerçekler Sitesi B Blok Kat:6
Kavacık / Beykoz 34805
İstanbul / TÜRKİYE
Ruhsat Sahibi
UCB Pharma A.Ş.,
Rüzgarlıbahçe Cumhuriyet Cad.,
Gerçekler Sitesi B Blok, Kat:6,
Kavacık / Beykoz 34805
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

250C’ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Hidroksizin dihidroklorürün ışığa duyarlılığı nedeniyle ilaç karton kutusunda saklanmalıdır.

Terapötik Endikasyonlar
 • erişkinlerde anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisinde,
 • kaşıntının semptomatik tedavisinde,
 • cerrahi operasyon öncesi premedikasyonda endikedir.
Üretici Bilgileri

Pharmavision Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yardımcı Maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, kolloidal anhidröz silika, titanyum dioksit (E171), hidroksipropilmetil selüloz 2910 5cp, makrogol 400 (polietilen glikol 400)

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Tablet Çekirdeği
 • Laktoz monohidrat
 • Mikrokristal selüloz
 • Magnezyum stearat
 • Koloidal anhidrus silika
 • Film Kaplama
 • Opadry® Y-1-7000 
 • Titanyum dioksit (E171)
 • Hidroksipropilmetil selüloz 2910 5cp
 • Makrogol 400 (Polietilen glikol 400)