Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka ATROPIN DROGSAN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu A03BA01
ATC Açıklaması Atropin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A11894
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 55,95 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 9,42 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu H003B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlara göre destekleyici tedavi uygulanır. Zehirlenme derecesine ve şahsın duyarlılığına göre az veya çok eksitasyon belirtileri, stupor ve hatta koma görülebilir. Ölüm solunum felciyle olur.Zehirlenme belirtileri 5-10 mg Atropinle görülebilir.Letal doz 100 mg üzerindedir.Motor hipereksitabiliteye karşı katı narkotikler veya etkisi çabuk geçen hipnotiklerden (Hexobarbitonum Solubile, Thiopental Sodium vs.) faydalanılır.Zehirlenmeyi takip eden günlerdeki görme bozukluğuna karşı lokal olarak fizostigmin tatbik edilir.

 • Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 • Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Endikasyonlar
 • Anestezide tükrük ifrazını ve bronşial sekresyonu azaltmada, vagusun kalp üzerine olan inhibitör etkisini önlemek için,
 • Pilor spazmında, sindirim sisteminin diğer kısımlarının spazmlarında spazmolitik olarak,
 • Üretra ve safra koliklerinde,
 • Fosforlu insektisitler ile zehirlenmelerde antidot olarak kullanılmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Düz kas, dış salgı bezleri ve kalp hücreleri gibi efektör hücrelerin muskarinik tipteki kolinerjik reseptörlerini bloke eden bir ilaçtır.Atropin kan-beyin engelini aşarak SSS’ne geçer ve oradaki muskarinik reseptörleri de bloke eder.Böylece parasempatolitik tesirlere ilave olarak santral etkiler de oluşturur.

Atropin, klinikte kullanılan dozlar ile vücut sıvılarında oluşan konsantrasyonlarda, muskarinik reseptörler üzerinde selektif etki gösterir ve diğer reseptörleri etkilemeksizin sadece onları bloke eder. Yüksek dozlarda ve bunlara uyan yüksek konsantrasyonlarda ise selektiflik kaybolur.

Atropin’in kardiyovasküler sistemle ilgili en belirgin etkileri kalbin atış hızı üzerindedir. Sinüs düğümü hücrelerinin muskarinik reseptörlerinin blokajı sonucu inhibitör vagal tonusu kaldırır ve taşikardi yapar.

Atropin damarlar üzerinde kendi başına belirgin bir etki yapmamakla beraber, onların muskarinik reseptörlerini bloke eder.Bu nedenle, asetilkolin ve diğer parasempatomimetik ilaçlar enjekte edildiğinde oluşan belirgin vazodilatasyon ve hipotansiyonu önler.

Atropin midriyazis yapar.Bundan dolayı fotofobi olur.Atropin ufak dozlarda bile ter bezleri ve tükrük bezlerinin salgısını bloke eder.Bunun sonucu ciltte kuruluk (anhidroz)  ve ağız kuruluğu (kserostomi) oluşur. Ağızdaki kuruluk nedeniyle konuşma ve yutma zorlaşabilir.

Mesanenin detrusor (çeper) düz kaslarını gevşetir; sfinkter ve trigon bölgesindeki düz kasların ise tonusunu artırır.Bunun sonucu miksiyon güçlüğü oluşturur.Mesanenin kapasitesini artırır.

Atropin bronş düz kaslarında, parasempatik büzücü tonusunu kaldırararak, hafif bronkodilatasyona neden olur.Bu etkisinin zayıflığı nedeni ile ve ayrıca bronş mukozasını kuruttuğu ve balgamın atılmasını zorlaştırdığı için bronşiyal astma tedavisinde değeri yoktur.

Farmakokinetik Özellikler

Atropin IM uygulamadan sonra iyi bir şekilde absorbe edilir ve doruk plazma konsantrasyonuna 30 dakika içinde erişir.Atropin’in oluşturduğu tükrük salgısını inhibe edici etki 30 dakika, kalp hızını arttırıcı etkisi ise 5-40 dakika içinde görülür.IV yolla verildiğinde kalp hızı üzerindeki doruk etki süresi ise 2-4 dakikadır.

Atropin SSS’ne ve plasentaya geçer.

Eliminasyon yarı ömrü 2-3 saat kadardır.

Karaciğerde metabolize edilir, başlıca atılım yolu ise böbreklerdir.

Farmasötik Şekli

Enjeksiyonluk çözelti

Formülü

Bir ampul, 1 ml’de :      Atropin sülfat                        0.50   mg

                                 Sodyum klorür                      8.753  mg

                                 Sülfürik asit 0.1 N                 0.001  ml

                                 Enjeksiyonluk su y.m.           1.000  ml    içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Norepinefrin bitartarat, metaraminol bitartarat ve sodyum bikarbonat ile geçimsizdir.

Metahekzitol sodyum solüsyonu ile karıştırıldığında 15 dakika içinde presipite olur.

Atropin ve diğer antimuskariniklerin etkileri, amantadin, bazı antihistaminikler, butirofenonlar, fenotiyazinler gibi diğer antimuskarinik özellikteki maddeler ve fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlar, antikolinerjik etkiye sahip antispazmodikler, antiparkinson ilaçlar, disopiramid ve guanidin gibi ilaçlarla birlikte verilerek artırılabilir.

 

Antimuskariniklerin etkisi ile gastrik motilitenin azalması diğer ilaçların absorbsiyonunu etkileyebilir.

Kontraendikasyonlar

Glokom, bronşial astma, angina pectoris, prostat hipertrofisi, paralitik ileus ve pilorik stanozisde.

Ayrıca atropin sülfat antikolinerjiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. 

Kullanım Şekli Ve Dozu

Atropin sülfat IM, subkutan ya da IV yolla uygulanabilir.

Mutad erişkin dozu : IM, IV ya da SC yolla 0.4-0.6 mg (0.3-1.2 mg) arasındadır.

Mutad çocuk dozu : IM, IV ya da SC yolla 0.01 mg/kg ya da 0.3 mg/m2 dir. (0.4 mg’ı aşmamalıdır.)

Gerektiğinde bu dozlar 4-6 saatte bir tekrarlanır.

Premedikasyon amacıyla yetişkinler ile 20 kg’ın üzerindeki çocuklarda mutad doz 0.4 mg’dır.IM ya da SC uygulanır.Aynı amaçla 3 kg ağırlığındaki çocuklarda 0.1 mg, 7-9 kg arasında 0.2 mg, 12-16 kg arasında ise 0.3 mg olarak uygulanır.

Organo fosfatlarla olan zehirlenmelerde; Yetişkinlerde başlangıç dozu, tercihen IV olarak 1-2 mg’dır. Takiben IM veya IV olarak 2 mg’lık dozlar her 50-60 dakika içerisinde muskarinik etkiler kaybolana kadar tatbik edilir. Daha şiddetli vakalarda başlangıç dozu olarak IV yolla 2-6 mg uygulanabilir. İlk 24 saat içerisinde 50 mg’a varan dozlara ihtiyaç olabilir.Çocuklarda IM veya IV olarak 0.05 mg/kg’lık dozlar her 10-30 dakikada bir muskarinik etkiler kaybolana kadar uygulanır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

1/4 mg / 1 ml Atropin Sülfat Ampul 10 ve 100 adetlik kutularda

1 mg / 1 ml Atropin Sülfat Ampul 10 ve 100 adetlik kutularda

Ruhsat Sahibi

DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06520 Balgat / ANKARA

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

11.02.1993-163 / 75

Saklama Koşulları

250C’in altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1/2 mg / 1 ml Atropin Sülfat Ampul 10 ve 100 adetlik kutularda.

Uyarılar/Önlemler
 • Çocuklarda ve geriatrik hastalarda yan etkileri çok daha fazla görüleceğinden dikkatli olunmalıdı
 • Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır.
 • Myasthenia gravis’de özellikle dikkatli olunmalıdır.
 • Down sendromlu kişilerde atropinin bazı etkilerine hassasiyetin arttığı, albinizmli hastalarda ise bu hassasiyetin azaldığı görülmüştür.
 • Atropin  hipertroidizmi, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veya hipertansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Belladonna alkoloidlerine karşı hassasiyet öyküsü olanlar kullanmamalıdır.
 • Araba kullanmaktan veya tehlikeli aktivitelerden kaçınılmalıdır.

DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.

 

GEBELİKTE KULLANIM (Kategori C)

Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır.

Atropin plesantaya geçer. İnsanlar üzerinde çalışma yapılmamış olup sadece hayvan çalışmalarından elde edilmiş sınırlı bilgi mevcuttur. Gebelik süresince veya gebeliğin herhangi bir döneminde atropinin intravenöz verilişi fetüs de taşikardiye neden olabilir. Atropin gebe kadınlara sadece olası yararları fetüse olan risklerinden daha fazla ise verilmelidir.   

 Hamile kadınlarda 12.5 mg/kg lık bir dozun IV verilmesini takiben 5-15 dakika sonra atropinin ortalama fötal kan derişimi (göbek kordonunun plasenta tarafında) anneninkinin 1.2 katı olarak bulunmuştur. Diğer bir çalışmada atropinin fötal venöz kan derişimi  (göbek kordonunda) ilacın verilmesini takiben 1 ve 5 dakika sonra sırasıyla annenin venöz kan derişiminin % 12 ve % 93'ü olarak bulunmuştur; fötal arterial kan derişimleri (göbek kordonundan), simültane fetal venöz kan derişiminin ortalama % 50'si kadardır.

 

LAKTASYON

Atropin az miktarda süte geçtiğinden yeni doğanlarda antimuskarinik etkilere neden olabilir ve laktasyonu inhibe edebilir.

 

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

 

Görme bulanıklığına neden olabileceğinden araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Üretim Yeri

İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. Ve Tic. Ltd. Şti. Samsun Serbest Bölgesi SAMSUN

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ağız kuruluğu yapar, hastayı huzursuz eder, görme bozukluğu oluşturur, idrar retansiyonuna neden olur, halüsinasyonlar ve ajitasyona neden olur. Cilt damarlarında belirgin vazodilatasyon oluşur ve cilt kızarır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.