Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka AVICAP
Etken Madde Kodu SGKFMQ-RETINOL (VIT A) Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A11CA01
ATC Açıklaması Retinol (A vitamini)
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A01047
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,74 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,79 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer sirozu olanlarda ve ileri derece böbrek yetmezliklerinde (günlük gereksinim miktarının üstünde) kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer sirozu olanlarda ve ileri derece böbrek yetmezliklerinde (günlük gereksinim miktarının üstünde) kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Çocuklarda 350.000 IU, erişkinlerde ise 1.500.000 IU' yi aşan dozlarda akut toksisite tablosu ortaya çıkar. Bu durumda bebeklerde kafa-içi basınç artar, fontaneller şişer, hiperirritabilite, kusma ve iştahsızlık gelişir. Yetişkinlerde sedasyon, bulantı-kusma, eritem, kaşıntı, deri döküntüleri meydana gelir.

 

Derhal doktora danışılarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Endikasyonlar

A vitamini eksikliğinin tedavisinde, profilaksisinde ve malabsorbsiyonunda endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

A vitamini büyüme, normal embriyonik gelişim, epitel dokuların yapımı, korunması ve gelişmesi, hipofizin, bulbus olfaktoriusun ve görmenin normal gelişimi ve fonksiyonu, bağışıklık sistemi, üreme ve tümörlere karşı direnç için gereklidir. Enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

 

A Vitamini eksikliğinde ilk ortaya çıkan belirtilerden biri gece körlüğüdür. Ayrıca keratinizasyonun artması nedeniyle özellikle kornea epitelinde kuruma ve bunun sonucu kseroftalmi ve körlük görülebilir. Eksikliği ayrıca tat, koku alma ve işitme bozukluklarına neden olur.

 

Günlük toplam gereksinim miktarları:

 

Yaş grubu

Vitamin A

 

RE ya da retinol (mcg)

Retinol (I.U)

0-3 yaş arası

375 - 400

1250 – 1330

4-6 yaş arası

500

1665

7-10 yaş arası

700

2330

10 yaşından büyük çocuklar ve yetişkin erkekler

1000

3330

10 yaşından büyük çocuklar ve yetişkin kadınlar

800

2665

Gebe kadınlar

800

2665

Emziren anneler

1200 - 1300

4000 - 4330

 

Günlük maksimum müsaade edilebilecek toplam miktar:


Çocuklarda (yaşa bağlı olarak) 75.000 – 350.000 IU, yetişkinlerde ise 1.500.000 IU’dir.

Müstahzarın bir birim dozu, vitamin A’nın toplam günlük ihtiyacının % 100’ünü karşılar.

Çocuklarda (yaşa bağlı olarak) 75.000 – 350.000 IU, yetişkinlerde ise 1.500.000 IU’yi aşan dozların ya da yetişkinlerde 8 ay günde 25.000 IU ve çocuklarda (yaşa bağlı olarak) birkaç ay günde 18.000 – 50.000 IU’lik dozların alınması sonucunda ciddi toksisite görülebilir.

Farmakokinetik Özellikler

A vitamini gastrointestinal bölgeden kolayca absorblanır. Eğer ester formunda absorblanmışsa pankreatik enzimlerle hızla retinol'e hidroliz olur, daha sonra absorblanır. Retinol, kanda spesifik bir µ-globulin olan Retinol bağlayan proteinlere bağlı olarak taşınır. Pik plazma konsantrasyonu 400-1200 pg/l' dir. Retinolün bir kısmı karaciğerde depolanır. Bir kısmı glukuronik asitle konjugasyona uğrar ve bunu takiben retinal ve retinoik asite oksitlenir. Bunlar ve diğer metabolitler idrar ve feçesle atılır.

Farmasötik Şekli

Yumuşak kapsül

Formülü

Her kapsül 30.000 IU A Vitamini (Retinol Palmitat) içerir. Ayrıca koruyucu olarak Nipagin, Nipazol, renk maddesi olarak 4R Ponceau ve antioksidan olarak da 0.015 mg E Vitamini mevcuttur.

İlaç Etkileşmeleri

Yüksek dozda E vitamini, A vitamininin absorbsiyonunu azaltır. Avicap, A vitamini içeren multivitamin preparatları ile aynı anda kullanılmamalıdır.

Kolestiramin resin, Vitamin A’nın absorpsiyonunu azaltır. Ayrıca Neomisin ve mineral yağ vitamin A’nın absorpsiyonunu etkileyebilir.

Kontraendikasyonlar

A vitaminine karşı duyarlılığı olanlarda ve A hipervitaminoz olgularında kontrendikedir. Retinoidlerle tedavi edilen hastalarda, karaciğer sirozu olanlarda ve ileri derece böbrek yetmezliklerinde ve hamilelikte (günlük gereksinim miktarının üstünde) kullanılmamalıdır

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinlerde ve 8 yaşın üzerindeki çocuklarda :

3 gün süre ile günde 90.000 I.U - 120.000 I.U (3-4 kapsül), bunu takiben 2 hafta süre ile günde 60.000 I.U (2 kapsül)  Avicap verilir.

 

1 - 8 yaş arasındaki çocuklarda :

10 gün süre ile günde 30.000 I.U (1 kapsül) Avicap verilir.

 

Erişkinlerde ve 8 yaşın üzerindeki çocuklarda :

2 ay süre ile günde 10.000 I.U - 20.000 I.U A vitamini ile idame tedavisi yapılması tavsiye edilir.

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

11.02.2009-218/20

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her birinde 30.000 IU A Vitamini bulunan 30 adet yumuşak kapsül, cam şişede.

Uyarılar/Önlemler

Yüksek dozda A vitamini alınırsa, akut ve kronik zehirlenme tabloları ortaya çıkar  (bakınız-Yan Etkiler).  Uzun süre yüksek doz (2500 IU/kg' ın üstünde) A vitamini verilen hastalar hipervitaminöz belirtileri işin gözlenmeli ve günde 5000 IU/kg' lık maksimum doz aşılmamalıdır.

 

150.000 IU' nin üstündeki günlük dozlar altı hafta sonra hastalığın seyrine göre 50.000 - 100.000 IU' lik idame dozlarına düşürülmeli veya tedavi sonlandırılmalıdır. 18 aydan daha fazla bir süre, günde 50.000 IU, 2 ay boyunda günde 500.000 IU ve    3 gün üst üste 1 milyon IU A Vitamini alınması durumunda kronik toksisite ortaya çıkar. Avicap gerekmedikçe önerilen doz ve sürenin üstünde kullanılmamalıdır. Bebeklerde uzun süre A vitamini kullanımı epifizlerin zamansız kapanmasına neden olabilir.

 

DİKKAT :

Hamilelerde Kullanımı (kategori A; yüksek dozlarda kategori X)

Yüksek doz A vitamininin potansiyel teratojenik etkisi nedeniyle, özellikle bir A vitamini eksikliği tedavisi işin gerekli olmadıkça hamileliğin erken dönemlerinde kullanılmamalıdır. (Bazı fötüs anomalileri bildirilmiştir.) Potansiyel fetotoksisite nedeniyle hamilelerde günlük 6000 IU aşan dozlar kullanılmamalıdır. Bu ürün gebeler için önerilen dozun üzerinde A vitamini içerdiğinden gebelerde kullanılmamalıdır ve “X” kategorisi olarak değerlendirilmelidir.

 

Emzirenlerde Kullanımı : İlacın süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebeklerde bir problem yarattığı da gösterilmemiştir. Ancak pek çok ilaç süte geçtiği için tedbir olarak ilacın bu durumda kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Aşırı doz A vitamini alınması sonucu ortaya çıkan semptomlar aşağıda özetlenmiştir :


Akut hipervitaminöz A : Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı-kusma, halsizlik, bebeklerde fontanellerde şişme (Maria-see sendromu), yetişkinlerde

ise beyin psödotümor denilen beningn intrakranial hipertansiyon şeklinde kafa içi basınçta artma.

 

Kronik hipervitaminöz A :


 Genel Tablo : Yorgunluk, uyuşukluk, uyku bozuklukları, psişik bozukluklar, hiperirritabilite, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı-kusma.

 

Kan : Burun kanaması, nadiren hipoprotrombinemi.

 

Göz : Papilla ödemi, çift görme.

 

Deri ve Mukoz Membranlar : Epitel dokularının dökülmesi, kaşıntı, saç dökülmesi, ciltte kuruma, dudaklarda çatlama,

 

İç Organlar : Hepatomegali ve daha nadir görülen splenomegali,

 

Genital Organlar : Menstrual bozukluklar (çok nadir).

 

İskelet Sistemi : Kemik ve eklem ağrıları, uzun kemiklerde kortikal hiperostoz, çocuklarda epifizin zamanından önce kapanması.

 

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ"