Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka AVIL
Etken Madde Kodu SGKF18-FENIRAMIN HIDROJEN MALEAT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R06AB05
ATC Açıklaması Feniramin
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A01051
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,32 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,32 TL (1 Mart 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Antihistaminiklerin yüksek dozlarda kullanılması özellikle çocuklar için tehlikelidir.
Avil ile zehirlenme halinde şu semptomlar görülebilir: midriyazis, ağızda kuruluk, taşikardi ve idrar tutulması, yorgunluk, uyku hali, deliryum, bazen halüsinasyonlar ve irritabilite, adale kasılmaları, rijidite (özellikle çocuklarda), çok defa kusma ile birlikte tonik-klonik konvülsiyonlar, vücut ısısının yükselmesi, solunum merkezinin başlangıçta uyarılması ve daha sonra felci, dolaşım kollapsı, derin koma. Feniramin entoksikasyonunda solunumun desteklenmesi ve kalp dolaşım fonksiyonunun stabilizasyonu gibi ilk yardım tedbirleri derhal alınmalıdır. Kusma spontan olarak oluşmamışsa, ipeka şurubu ile kusturulur. Kusmayı takiben aktif kömür ve katartikler absorpsiyonu minimuma indirmek için verilir. Eğer kusma sağlanamamışsa ilaç alımını takip eden 3 saat içinde mide lavajı yapılır.
Hipotansiyon tedavisinde vazopressörlerle tedavi yapılır (norepinefrin, fenilerin, dopamin). Epinefrin verilmemelidir, hipotansiyonu kötüleştirebilir. Konvülsiyon oluşmuşsa, diazepam dahil santral sinir sistemi depresanları verilmemeli, intravenöz fenitoin kullanılmamalıdır. Özellikle çocuklardaki ateş, soğuk banyo ve diğer benzeri yöntemlerle düşürülmelidir. Ağır vakalarda hemoperfüzyon yapılabilir. Diürezin artırılması ile feniramin itrahı hızlandırılabilir; ancak bu sırada elektrolit ve sıvı dengesi kontrol edilmelidir. Gereği halinde süt çocuklarında ve ufak çocuklarda kan değiştirilmeli veya kan temizlenmelidir.
Endikasyonlar
Avil Şurup aşırı duyarlık reaksiyonlarının ve çeşitli nedenlerden ileri gelen kaşıntıların tedavisine elverişlidir. Akıntılı mukoza iltihaplarında ve sulanan ekzemalarda Avil Şurup sıvı sızıntısını azaltır.
Alerjik hastalıklarla ilgili şikayetler (aşırı duyarlık belirtileri):
 • Aksırık nöbetleri, burunda kaşıntı ve salgıyla birlikte seyreden saman nezlesi, konjonktivit.
 • Ürtiker ve deride kızarıklık ve şişkinlik yapan kaşıntılı ekzema (nörodermatit).
Farmakodinamik Özellikler

Feniramin güçlü bir antihistaminiktir. Feniramin, H1-reseptörlerinde histamini kompetitif ve geri dönüşümlü olarak antagonize etmektedir. Böylece düz kasların kasılması ve kılcal damarlarda permeabilitenin artması gibi histaminden ileri gelen etkiler ortadan kaldırılabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Ağız yolundan alınan feniramin'in biyoyararlanımı %100'dür. İdrarda tekrar bulunan feniramin oranının yüksek oluşu, bu maddenin başlıca renal yoldan itrah edildiğini ve enterohepatik bir dolaşımının söz konusu olmadığını göstermektedir. İki ayrı metaboliti tespit edilmiştir. N-desmetilfeniramin plazmada çok az miktarda bulunur. Bu metabolitin biyolojik yarılanma ömrü 15-20 saattir ve renal yoldan itrah edilmektedir. N-didesmetilfeniramin'in ise ancak idrarda ölçülebilir miktarları bulunmuştur.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü
Her ölçekte (5 ml);
Feniramin hidrojen maleat 15 mg
Koruyucu maddeler; metil paraben, propil paraben.
Tatlandırıcı madde; şeker.
İlaç Etkileşmeleri

Avil Şurup santral etkili ilaçların (örn. trankilizanlar, hipnotikler, sedatifler, anksiyolitik ilaçlar ve opioid analjezikler) nöroleptiklerin, MAO inhibitörlerinin,alkolün etkisini artırdığından bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Avil Şurup feniramine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Özellikle hamileliğin ilk üç ayında, emziren kadınlarda, yeni doğan çocuklarda ve prematürelerde, astım dahil alt solunum yolları hastalıklarında, MAO inhibitörleri ile tedavi edilenlerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doz her vakada şahsa göre ayarlanmalıdır. Hayati bir tehlikenin söz konusu olmadığı hallerde tedaviye düşük dozla başlanmalıdır. Günde 3 mg/kg'ı aşan dozlar kullanılmamalıdır. Avil Şurup özellikle çocuklar için elverişlidir.
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
 • 1-3 yaşındaki çocuklara günde 2-3 defa 1/2 ölçek,
 • 12 yaşına kadar olan çocuklara günde 2-3 defa 1 ölçek,
 • Gençlere ve yetişkinlere günde 2-3 defa 1-2 ölçek Avil Şurup verilir.
Avil Şurup yemeklerden sonra alınmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Avil Ampul İ.M./İ.V 45.5 mg/2 ml, 2 ml'lik 5 ampul içeren ambalajda,
Avil Merhem % 1.25, 25 g'lık alü-tüp içeren ambalajda,
Avil Tablet 22.7 mg, 20 tabletlik blister ambalajda.
Saklama Koşulları

25°C'nin altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Avil Şurup 15 mg/5 ml, 5 ml’lik ölçü kaşığı ile birlikte 100 ml'lik şişelerde

Uyarılar/Önlemler
Bakiye idrara yol açan prostat hipertrofisi, semptomatik prostat hipertrofisi, dar açılı glokom, stenozlu peptik ülser, piloroduodenal obstrüksiyonu, mesanenin boyun obstrüksiyonlarında, hipertiroidi, kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyonda dikkatle kullanılmalıdır. Avilreaksiyon kabiliyetini azalttığından şehir trafiğine aktif olarak katılınmamalı ve araç kullanılmamalıdır.
Avil kullananlarda görme bozukluklarına rastlanması ve dar açı glokomlarında göz içi basıncının yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda hastalar bir göz uzmanı tarafından kontrol edilmelidir.
Yapılan çalışmalarda Avil’in herhangi bir teratojen etkisi görülmediği halde gebeliğin özellikle ilk üç ayında ancak kesin bir endikasyon varsa, anne ve çocuğun maruz kalabileceği tehlike düşünülerek kullanılmalıdır. Şeker hastaları, Avil Şurubun bir ölçeğinde (=5 ml)
1.75 g glukoza eşdeğer karbonhidrat içeriğini göz önünde tutmalıdırlar.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Antihistaminikler, kullanılan ilaca ve kişilere göre değişmesine rağmen, genel olarak şu yan etkileri gösterirler:
 • Ürtiker, anafilaktik şok, ışığa duyarlık, ağız ve boğazda kuruluk, aşırı terleme.
 • Kardiyovasküler sistemde; hipotansiyon, baş ağrısı, palpitasyon, taşikardi, ekstrasistoller.
 • Sinir sisteminde; sedasyon, uyku hali, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu, yorgunluk, konfüzyon, rahatsızlık hissi, sinirlilik, titreme, irritabilite, uykusuzluk, öfori, parestezi, bulanık görme, diplopi, vertigo, kulak çınlaması, nevrit, konvülsiyonlar.
 • Gastrointestinal sistemde; bulantı, kusma, anoreksi, diyare, konstipasyon.
 • Genitoüriner sistemde; sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar retansiyonu.
 • Solunum sisteminde; bronşiyal sekresyonun viskozitesinde artış, burun tıkanıklığı. 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.