Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka AVMIGRAN
Etken Madde Kodu SGKEZN-ERGOTAMIN TARTARAT+PARASETAMOL+KAFEIN+MEKLOKSAMIN SITRAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02CA52
ATC Açıklaması Psikoleptikler hariç Ergotamin kombinasyonları
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A01054
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 15,72 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,03 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda veya oklusif periferik damar hastalığı olan kişilerde terapötik dozlarda dahi akut veya kronik doz aşımı belirtileri görülebilir. Bunun dışında bu belirtiler ancak yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımlarda görülebilir. Akut doz aşımı belirtileri olarak bulantı, kusma, ishal, aşırı susama, üşüme hissi, deride yanma veya kaşınma, hızlı veya yavaş bir nabız, konfüzyon, konvülsiyonlar ve bilinç kaybı bildirilmiştir. Periferik vazokonstriksiyon belirtileri veya kardiyovasküler bozukluklar daha çok kronik ergotamin zehirlenmesinde görülmüştür.

 

Çok duyarlı kişilerde veya terapötik dozun aşılması ve uzun süreli kullanımı halinde kronik doz aşımı (ergotizm) gelişebilmektedir. Ekstremitelerde uyuşma, üşüme, yanma, renkte solgunluk veya morarma ve adale ağrısı başlayabilir. Bu bölgelerde nabız alınamayabilir. Giderek parmaklarda gangren gelişebilir. Anjinal ağrı, taşikardi veya bradikardi, hipotansiyon veya hipertansiyon bildirilmiştir.

Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır. Kusturma veya gastrik lavaj ile mide boşaltılmalıdır. Yeterli pulmoner ventilasyonun sürdürülmesi, hipotansiyonun ve konvülsiyonların kontrolü önemlidir. Periferal vazospazm durumunda sıcak değil fakat ılık tatbik ve iskemik uzuvların korunması gerekir. Vazodilatörlerin kullanımı yararlı olabilir ancak hipotansiyon mevcudiyeti halinde dikkatli olunmalıdır.

Endikasyonlar

Çarpıntı hissi, sersemlik ve mide bulantısıyla (Cephalea vasomotorica-histaminik baş ağrısı, Horton sendromu) birlikte ortaya çıkan ataklar halinde görülen baş ağrılarını ve kısa migren ataklarını gidermek için kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Avmigran Film Tablet migren ve vasküler baş ağrıları gibi tekrarlayan baş ağrılarına birçok noktadan etki eden çeşitli aktif maddeler içerir.

Bir alfa adrenerjik blokörü olan ergotamin tartaratın periferik ve kraniyal kan damar kasları üzerinde doğrudan stimule edici bir etkisi vardır ve merkezi vazomotor merkezlerde depresyon meydana getirir. Hidrojene ergotamine göre adrenerjik bloker etkisi belirgin derecede daha az fakat vazokonstriktif etkisi daha fazladır. Ayrıca seratonin antagonize etme özelliklerine de sahiptir.

 

Ergotamin tartarat migren ve vazomotor baş ağrılarında görülen vasküler tonus bozukluğunu düzeltir.

Bir benzhidril türevi olan mekloksamin antihistaminik, sedatif ve antiemetik etki gösterir.

Kafein ise formüle hem kraniyal vazokonstriktör etkisi ile ergotamin dozunu artırmadan daha fazla bir vazokonstriksiyon sağlamak, hem de parasetamolün analjezik etkisini güçlendirmek amacıyla konmuştur.

Parasetamol ağrı giderici etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

Ergotaminin farmakokinetiği bireyler arasında önemli varyasyonlar gösterir. Ergotamin metabolitlerinin çoğu safra ile atılmaktadır. Ergotaminin plazma yarı ömrü 2-3 saattir. Parasetamolün gastrointestinal kanaldan emilimi iyidir. Oral uygulamadan sonra 10-60 dakika içinde pik serum seviyelerine ulaşılır. Parasetamol bütün vücut dokularına dağılım gösterir. Eliminasyon yarı ömrü 1-3 saat arasında değişir. Karaciğerde metabolize edilir ve dozun %5’i değişmeden ve geri kalanı metabolitleri halinde idrarla atılır.

 

Kafeinin gastrointestinal absorbsiyonu da iyidir ve 15-45 dakika içinde pik plazma seviyelerine ulaşılır. Yarı ömrü takriben 3-5 saattir ve bütün dokulara yaygın dağılım gösterir.

Farmasötik Şekli

AVMİGRAN Film Tablet

Formülü

Her bir film tablet 0.75 mg ergotamin tartarat, 20 mg mekloksamin dihidrojen sitrat, 80 mg kafein, 325 mg parasetamol, demir oksit kırmızısı ve titandioksit (boyar maddeler) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Avmigran Film Tablet diğer vazokonstrüktörlerle birlikte kullanılmamalıdır. Sempatomimetiklerle (vasopressörlerle) birlikte kullanımı kan basıncında önemli artışlara neden olabilir. Beta blokörler epinefrinin  vazodilate edici özelliğini bloke ederek ergotaminin vazokonstrüktif etkisini potansiyalize edebilir. Nikotin bazı hastalarda vazokonstrüksiyona katkıda bulunarak ergo tedavisine daha büyük bir iskemik cevaba zemin oluşturabilir.

 

CYP 3A4 inhibitörleri (proteaz inhibitörleri ve makrolid antibiyotikleri dahil) ile aynı anda verilmesi durumunda, ciddi periferik iskemik olaylara neden olduğu bildirilmiştir.

 

Makrolid antibiyotikler (eritromisin, triasetiloleandomisin v.b.) ile birlikte kullanımı ergotamin kan seviyelerini artırabilir ve terapötik ergotamin dozları ile dahi vazospastik reaksiyonlar görülebilir.

 

Ergotamin aditif vazospastik reaksiyon riski nedeniyle sumatriptan ile aynı anda kullanılmamalıdır. Sumatriptan ihtiva eden bir ilacın alınmasından sonra 6 saatlik bir süre geçmeden ergotamin ihtiva eden ilacın alınmaması önerilmektedir.

Simetidin, florokinolon grubu antibiyotikler, oral kontraseptifler ve verapamil kafeinin klerensini %30-50 oranında azaltmaktadır. Bu nedenle kafeinin kan seviyelerinin artmasına yol açabilir.

Kontraendikasyonlar

Avmigran Film Tablet içerdiği ergotaminden dolayı çevresel dolaşım bozukluğu, koroner yetmezlik, karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda, hamilelerde ve glokom vak’alarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlar kullanılabilir:

Migren ataklarında, ağrı nöbetinin başlangıcında 1 veya 2 Avmigran Film Tablet verilmelidir. Gerekirse yarım saat sonra 1 tablet daha verilebilir.

Günlük maksimum doz 4 film tablettir. Haftalık maksimum doz ise 10 film tablettir.

Ağrı nöbetinin ilk işaretleri hissedildiği an ilaç alınmalıdır. İlaç ne kadar erken alınırsa gerekli doz o kadar düşük ve tedavi o kadar etkili olur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda prospektüsü ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

İlaca karşı aşırı duyarlığı olan bazı kişilerde Avmigran Film Tablet uyuklama yapabilir. Bu gibi kimseler ilaç aldıkları zaman araba kullanmamalı, yoğun dikkat gerektiren makinelerde çalışmamalıdırlar. Bu etki, alkolle birlikte kullanıldığı zaman artabilir.

 

Astım veya kronik solunum yolları enfeksiyonlarından (özellikle saman nezlesi benzeri semptomlarla ilişkili) şikayetçi olan hastalar ve analjezik ve antienflamatuvar ilaçlara aşırı duyarlığı olan hastalar (analjeziklerin neden olduğu astım nöbeti) Avmigran’ı kullanmadan önce doktora danışmalıdırlar.

 

Her ne kadar ergotizm semptomları ve işaretleri, ağızdan uzun süren fasılalı kullanımlarından sonra bile ender olarak gelişmesine rağmen, önerilen doz sınırlarının dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir.

Ergotism riski nedeniyle migren profilaksisi için kullanılmamalıdır. Hipertiroidizm, sepsis ve anemi hallerinde dikkatli kullanılmalıdır.

 

Hamilelerde kullanımı:

Hamilelik kategorisi X’tir:

Uterus kasılmalarına yol açabileceğinden, hamilelerde kullanılmamalıdır.

 

Emziren annelerde kullanımı: Avmigran kullanımı emziren annelere önerilmez. İlacın atak sırasında anne tarafından zorunlu kullanımı gerektiğinde bebek emzirilmemelidir.

Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ergotaminin advers etkileri ya merkezi sinir sistemi üzerine etkileri ya da kan damarları üzerine vazokonstriktör etkisi nedeniyledir. Terapötik dozlardan sonra bulantı ve kusma ergotaminin direkt emotojenik etkisinin sonucu olarak görülebilir. Vazokonstriktif komplikasyonlar daha çok, yüksek dozlarda ve uzun süren tedavilerde ortaya çıkarsa da, bazen kısa dönem ve normal dozlarda da ortaya çıkabilir. Bunlar ekstremitelerde nabız alamama, geçici taşikardi veya bradikardi, mide bulantısı, kusma, lokal ödem, kaşıntı, kuvvetsizlik ve adale ağrıları, parmaklarda uyuşma veya yanma hissi şeklinde görülebilir. Bu gibi durumların görülmesi halinde ilaç kesilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.