Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka AZELTIN
Etken Madde Kodu SGKESQ-AZITHROMISIN DIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA10
ATC Açıklaması Azitromisin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11833
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,36 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E009A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Alüminyum folyo - Şeffaf PVC/PVDC blisterde 6 film tablet içeren karton kutularda.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki rapor edilmemiştir. Ancak tedavinin yan etkileri (bkz. bölüm 4.8) araç ve makine kullanımını etkileyebilir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
 
AZELTİN®’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 
Eğer azitromisine, eritromisin veya herhangi bir makrolid antibiyotiğe ve AZELTİN®'in içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız.
 
AZELTİN®’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 
Eğer;
 
         Karaciğer probleminiz varsa (ağır karaciğer yetmezliği olanlarda AZELTİN® kullanımı tavsiye edilmez)
 
         Böbrek probleminiz varsa (ağır böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarı gerekebilir)
 
         Kalp hastalığınız varsa (AZELTİN® kalp ritim anormalliği riskini artırabilir)
 
         Kan potasyum veya magnezyum seviyeleriniz düşükse (hipokalemi, hipomagnezemi)
 
         Myastenia gravis (kas güçsüzlüğü ve yorgunluğu şeklinde görülen bir çeşit sinir-kas hastalığı) hastalığınız var ise.
 
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız;
 
         Ergo alkaloidleri,
 
         Kalp ritm bozukluğunda kullanılan ilaçlar (sınıf IA ve III antiaritmikler),
 
         Sisaprid,
 
         Terfenadin (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı").
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
AZELTİN®’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
 
AZELTİN® yiyeceklerle birlikte alınabilir.
 
Hamilelik
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Azitromisinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden emziren annelerin dikkatli olması gerekir.
 
Araç ve makine kullanımı
 
Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir. Ancak baş dönmesi gibi yan etkileri araç ve makine kullanımını etkileyebilir.
 
AZELTİN®’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 
Bu ilaç laktoz içerir. Eğer bazı şekerlere karşı duyarlılığınız varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
 
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 
Antasitler (hazımsızlık için kullanılır): Antasit ilaç kullanıyorsanız AZELTİN®'i antasit ilaçtan 1 saat önce veya 2 saat sonra alınız.
 
Ergotamin türevleri (migren tedavisinde kullanılır): Ergotamin toksisitesi oluşabilir (dudaklarda kaşıntı, kas krampları ve kan dolaşımındaki zayıflama nedeniyle el ve ayaklarda gangren). Birlikte kullanılması tavsiye edilmez.
 
Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır): Eğer birlikte uygulama gerekirse doktorunuz düzenli olarak kan değerlerinizi ölçecek ve doz ayarı yapacaktır.
 
Kumarin tipi antikoagülanlar (kan inceltici ilaçlar): Birlikte kullanım kanama riskini artırır. Bu nedenle birlikte kullanımda kan pıhtılaşması çok sık olarak kontrol edilmelidir.
 
Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır): Digoksin seviyeleri yükselebilir.
 
Didanozin ve zidovudin (HIV ilaçları): Didanosin ve zidovudinin kan seviyeleri yükselebilir.
 
Rifabutin (antibiyotik): Birlikte kullanım her iki ilacın da kan seviyelerini etkileyebilir ve bazı kan hücrelerinin miktarı azalabilir (nötropeni).
 
Sisaprid (mide hastalıklarının tedavisinde kullanılır) ve terfenadin (alerji ilacı): Bu ilaçların AZELTİN® ile birlikte kullanımı kalp ritim bozukluklarına neden olabilir bu nedenle birlikte kullanımı tavsiye edilmez.
 
Teofilin (astım ilacı): Teofilinin etkisi artabilir.
 
Triazolam (uyku bozukluklarında kullanılır), midazolam (uyku bozukluklarında ve narkoz için kullanılır), alfentanil (ağrı kesici) veya astemizol (alerji ilacı): AZELTİN® ile birlikte kullanımı AZELTİN®’in etkisini artırabilir.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi AZELTİN®’in de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, AZELTİN®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 
   Aniden soluk alma, konuşma ve yutma güçlüğü
   Dudaklar, dil, yüz ve boyunda şişme
   Şiddetli baş dönmesi veya kollaps
   Şiddetli veya kaşıntılı cilt kızarıklıkları (özellikle kabarcıklıysa) ve gözler, dudaklar veya cinsel organlarda ağrı
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin AZELTİN®’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
 
Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 
   Şiddetli ve kalıcı ishal, bazen kanlı-mukuslu ve/veya karın ağrısına benzer kramplar ile beraber. Bunlar bağırsak iltihabının (psödomembranöz enterokolit) belirtileridir. Bu yan etkiler antibiyotik aldıktan sonra seyrek olarak görülür. Doktorunuz AZELTİN® tedavisini kesebilir. Bağırsak hareketlerini (peristaltizm) azaltan ilaçlar almayınız.
   Karaciğer enzimlerinde ve kandaki üre miktarında geçici yükselmeler, karaciğer fonksiyon bozuklukları, karaciğer iltihabı (hepatit), sarılık ve karaciğer yetmezliği
   Pankreas iltihabı
   Böbrek iltihabı (interstisyel nefrit) ve akut böbrek yetmezliği
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 
   Bulantı, kusma, ishal, kabızlık, mide ağrısı ve krampları, iştah azalması, gaz
   Trombosit ve bazı akyuvar sayılarında azalma (trombositopeni, nötropeni)
   Uyku hali, baş ağrısı, sinirlilik
   El ve ayaklarda uyuşma (parestezi)
   Koku ve/veya tat duyularında bozukluklar
   Vajina enfeksiyonu, mantar enfeksiyonları (kandidiyaz)
   Güçsüzlük, baş dönmesi, hiperaktivite, işitme bozukluklar
   Kan basıncında düşme (hipotansiyon), hızlı ve düzensiz kalp atışı
   Dilde renk bozukluklar
   Eklem ağrısı
Bunlar AZELTİN®’in hafif yan etkileridir.
 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

İlaç Nasıl Kullanılır
Tabletlerinizi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genel doz aşağıdaki gibidir:
 
 
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 
AZELTİN® günlük tek doz olarak verilmelidir.
 
Toplam doz 3 gün veya 5 gün süreyle verilen 1500 mg'dır.
  •   3 günlük tedavi: 3 gün süreyle günde 500 mg
  • 5 günlük tedavi: 5 gün süreyle, 1. gün 500 mg ve daha sonraki günlerde (2.den 5.güne kadar) günde 250 mg
 
Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan tek bir doz olarak alınan 1000 mg'dır.
 
Uygulama yolu ve metodu:
 
AZELTİN® sadece ağızdan kullanım içindir.
 
Tabletleri en az bir bardak suyla (yaklaşık 120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
 
45 kg'ın üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. 45 kg'ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formu önerilir.
 
6 ayın altındaki bebeklerde AZELTİN®'in etkinliği ve güvenilirliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.
 
Yaşlılarda kullanımı:
 
Yetişkinler ile aynı doz uygulanabilir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği:
 
Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz.
 
Karaciğer bozukluğu:
 
AZELTİN® esas olarak karaciğer yoluyla atılır. Bu nedenle karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz.
 
Eğer AZELTİN®’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla AZELTİN® kullandıysanız:
 
AZELTİN®’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, bulantı, kusma, ishal, bitkinlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi uygulanır.
 
AZELTİN®'i kullanmayı unutursanız
 
İlacınızı her gün almanız önemlidir. İlacınızı almayı unuttuysanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.Aynı gün içerisinde birden fazla doz almayınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
AZELTİN® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
 
Kendinizi daha iyi hissetseniz bile ilacınızı daima doktorunuzun önerdiği tedavi tamamlanıncaya kadar alınız. Eğer tedaviyi erken keserseniz enfeksiyon yeniden başlayabilir ve bakteriler ilaca karşı direnç geliştirebilir.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
AZELTİN® makrolidler olarak bilinen gruba ait bir antibiyotiktir. Belirli bakterilerin gelişimini durdurur.
 
AZELTİN® 6 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.
 
AZELTİN® azitromisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
   Sinüzit, farenjit ve tonsilitin de dahil olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları
 
   Bronşit ve pnömoninin dahil olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları
 
   Kulak enfeksiyonları
 
   Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 
   Chlamydia trachomatis ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoea bakterilerinin neden olduğu komplike olmayan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

AZELTİN®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

AZELTİN® 250 mg film tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Antasitler: Antasit ile azitromisinin birlikte uygulanmasında ortaya çıkan etkileri araştıran bir farmakokinetik çalışmada, doruk serum konsantrasyonlarının % 30'a kadar düşmesine karşın, genel biyoyararlılık üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir. Birlikte kullanıldığında azitromisinin antasitlerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınması tavsiye edilir.
 
Ergo alkaloidleri: Ergo alkaloidleri ile makrolid antibiyotiklerin birlikte kullanımının ergotizm gelişimini hızlandırdığı bildirilmiştir. Bu nedenle azitromisin ve ergo alkaloidi türevlerinin birlikte kullanılması önerilmez.
 
Siklosporin: Azitromisin ve siklosporin birlikte kullanılmadan önce terapötik durum dikkatlice göz önünde tutulmalıdır. Bu iki ilacın potansiyel etkileşimiyle ilgili farmakokinetik veya klinik çalışma mevcut değildir. Kombine tedavi durumunda siklosporin konsantrasyonları yakından takip edilmeli ve gerekli durumlarda doz ayarı yapılmalıdır.
 
Kumarin tipi oral antikoagülanlar: Azitromisin ile varfarin veya kumarin tipi oral antikoagülanların birlikte kullanımı sonucu hemorajik diyatez bildirilmiştir. Birlikte kullanım halinde protrombin zamanı dikkatle gözlenmelidir.
 
Digoksin: Bazı makrolid antibiyotiklerin bazı hastalarda digoksinin bağırsak metabolizmasını bozduğu bildirilmiştir. Azitromisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksin seviyelerinin yükselme ihtimali dikkate alınmalıdır.
 
Zidovudin: Tek doz 1000 mg veya tekrarlanan dozlarda 1200 mg veya 600 mg uygulanan azitromisin, zidovudin veya glukronid metabolitinin farmakokinetiğini veya üriner atılımını etkilememiştir. Ancak azitromisin uygulaması, klinik olarak aktif metabolit olan fosforlanmış zidovudinin, periferal kan mononükleer hücrelerindeki konsantrasyonlarını yükseltmiştir. Bu sonucun klinik önemi açık olmamakla beraber, hasta için faydası olabilir.
 
Rifabutin: Azitromisin ve rifabutinin birlikte kullanılması her iki ilacın da serum konsantrasyonlarını etkileyebilir. Bu iki ilacı birlikte kullanan hastalarda nötropeni bildirilmiştir.
 
Terfenadin: Farmakokinetik çalışmalar azitromisin ve terfenadin arasında bir etkileşim olmadığını göstermiştir. Bununla beraber nadir vakada bildirilmiş olmasından dolayı etkileşim olasılığı bütünüyle ekarte edilmemiştir.
 
Teofilin: Sağlıklı gönüllülerde birlikte uygulanan azitromisin ve teofilin arasında hiçbir farmakokinetik etkileşim bulunmamıştır. Diğer makrolidlerle teofilinin etkileşimi bildirildiği için teofilin yükselmesini işaret eden belirtilere karşı dikkatli olunması tavsiye edilir.
 
Sisaprid: Sisaprid karaciğerde CYP3A4 enzim sistemiyle metabolize olur. Makrolidlerin bu enzimi inhibe etmesi nedeniyle birlikte kullanım QT aralığının uzamasına ve ventriküler aritmi indüksiyonu ve Torsades de Pointes'eneden olabilir.
 
Astemizol, triazolam, midazolam, alfentanil: Astemizol, triazolam, midazolam, alfentanil ile etkileşime dair veri bulunmamaktadır. Makrolid antibiyotik olan eritromisinin bu ilaçlarla kullanıldığında etkisinin potansiyalizasyonu rapor edildiği için bu ilaçlar azitromisin ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
 
Pimozid: Kardiyotoksisite potansiyeli nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır.
 
Azitromisin potansiyel olarak takrolimus ve fenitoinin düzeylerini artırabilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon:
 
Etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Aşırı dozda alındığında bulantı, kusma, diyare, bitkinlik gibi semptomlar ortaya çıkar. Destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır.

Etkin Maddeler

250 mg azitromisine eş değer 262,05 mg azitromisin dihidrat,

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Makrolid antibiyotik
ATC kodu: J01FA10
Azitromisin oral olarak uygulanan makrolidlerin bir alt grubu olan azalid grubu bir antibiyotiktir. Azitromisin eritromisinden türemiş olmakla beraber lakton halkasına eklenen metillendirilmiş bir nitrojen atomu ile eritromisinden kimyasal olarak farklılık gösterir.
Azitromisin duyarlı mikroorganizmaların 50S ribozomal alt ünitesine bağlanıp mikrobiyal protein sentezini engelleyerek etki gösterir. Nükleik asit sentezi etkilenmez.
 
Azitromisin fibroblastlar, epitelyal hücreler, makrofajlar ve dolaşımdaki nötrofil ve monositler içerisinde konsantre olur.
 
Azitromisin aşağıdaki mikroorganizmalara karşı gerek in-vitro gerekse klinik enfeksiyonlarda etkindir:
 
Aerobik ve fakültatif Gram-pozitif mikroorganizmalar:
 
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae
Streptococci (C,F,G grupları)
 
Viridans grubu streptokoklar
Eritromisin- ve penisilin- dirençli Gram-pozitif suşlar azitromisin ile çapraz direnç gösterir.
 
Aerobik ve fakültatif Gram-negatif mikroorganizmalar:
 
Haemophilus influenza
Moraxella catarrhalis
Bordetella pertussis
Legionella pneumophilla
Anaerobik mikroorganizmalar:
Peptostreptococcus türleri
Bacteroides bivius
Diğer mikroorganizmalar:
 
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Ureaplazma urealyticum
Beta-laktamaz üretimi azitromisin etkinliğini azaltmaz.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler:
 
Emilim:
 
Azitromisin oral uygulamayı takiben hızla emilir. Mutlak biyoyararlanımı % 37'dir. Yemeklerle birlikte verilmesiyle biyoyararlanımında belirgin azalma görülmemiştir. Doruk plazma düzeylerine ulaşma süresi 2-3 saattir.
 
Dağılım:
 
Oral uygulamayı takiben azitromisin vücutta yaygın olarak dağılır. Dokulardaki azitromisin konsantrasyonu plazma veya serumdakinden daha yüksektir (plazmada görülen maksimum konsantrasyonun 50 katına kadar). 500 mg'lık tek bir dozdan sonra akciğer, bademcik ve prostat gibi hedef dokulardaki konsantrasyonlar, bulunması muhtemel patojenlerin MIC90 değerinin üzerindedir. Azitromisinin beyin omurilik sıvısına penetrasyonu çok zayıftır. Kararlı durum dağılım hacmi ortalaması 31 L/kg'dır.
 
Biyotransformasyon:
 
Azitromisin karaciğer yoluyla metabolize edilir. 10 metaboliti bulunmuştur. Bunlar dezosamin ve aglikon halkalarının N- ve O- demetilasyonu, hidroksilasyonuyla ve kladinoz konjugatının bölünmesiyle oluşur. Araştırmalar bu metabolitlerin azitromisinin antimikrobiyal aktivitesinde rol oynamadığını göstermektedir.
 
 Eliminasyon:
 
Azitromisin başlıca safra yoluyla değişmemiş ilaç olarak atılır. Bir haftalık tedavi sonrasında uygulanan dozun yaklaşık % 6'sı değişmemiş ilaç olarak idrarda saptanmıştır. Terminal eliminasyon yan ömrü 68 saattir.
 
Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:Veri yoktur.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Böbrek yetmezliği:
 
Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliği olanlarda (glomerüler filtrasyon hızı 10 - 80 ml/dk) 1 g oral tek doz alımından sonra azitromisinin farmakokinetiği değişmez. Şiddetli böbrek yetmezliğinde (glomerüler filtrasyon hızı <10 ml/dk) sağlıklı gönüllülerle karşılaştırıldığında AUC0-120 (8.8 µg x h/ml'ye karşı 11.7 µg x h/ml), Cmaks (1.0 µg /ml'ye karşı 1.6 µg/ml) ve CLr (0.2 ml/dk/kg'a karşı 2.3 ml/dk/kg) değerlerinde istatistiksel olarak önemli farklılıklar görülmüştür.
 
Karaciğer yetmezliği:
 
Hafif ve orta şiddette karaciğer yetmezliği olanlarda normal hepatik fonksiyonlu kişilerle karşılaştırıldığında kandaki azitromisinin farmakokinetiğinin değiştiğine dair bir kanıt bulunamamıştır. Bu hastalarda idrardaki azitromisin klerensi hafifçe yükselmiştir. Bu durum karaciğer yoluyla eliminasyonun azalmasına dair bir kompansatuar mekanizmayı gösterebilir.
Farmasötik Form

Film tablet. Beyaz renkli, oblong, iki yüzü çentikli, bikonveks film kaplı tablet.

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
 
Gebelik kategorisi B.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
 
Azitromisinin gebe kadınlarda kullanımına dair yeterli bilgi mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ embriyonal/ fetal gelişim/ doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Ayrıca üreme toksisitesi gözlenmemiştir.
 
Gebelik dönemi
 
Azitromisin gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
 
Azitromisin anne sütüne geçmektedir, emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
 
Ratlarda günde 10 mg/kg'a (mg/m2 başına 2.0 g yetişkin insan oral tek dozun yaklaşık 0.05 katı) kadar uygulandığında azitromisinin fertilite azalmasına neden olduğuna dair bir kanıt bulunmamıştır.
 
Geçimsizlikler

Mevcut değil.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 22.06.2010 Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler
Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
 
Çok yaygın (≥l/10); yaygın (≥l/100 - ≤1/10); yaygın olmayan (≥l/1000 - ≤1/100); seyrek (≥l/10.000 - ≤1/1000); çok seyrek (≤1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
 
Yaygın olmayan             : Vajinit
Seyrek                         : Kandidiyaz
 
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
 
Yaygın olmayan          : Kan değerlerinde değişmeler (nötropeni, trombositopeni)
 
Bağışıklık sistemi bozuklukları
 
Yaygın olmayan             : Alerjik cilt reaksiyonları
Seyrek                         : Fotosensitivite, ödem, anafilaksi, anjiyoödem
 
Psikiyatrik bozukluklar
 
Yaygın olmayan             : Sinirlilik
Seyrek                         : Agresyon, huzursuzluk, anksiyete ve depersonalizasyon
 
Sinir sistemi bozuklukları
 
Yaygın                          : Baş ağrısı
Yaygın olmayan              : Somnolans, parestezi, yorgunluk, koku ve tat değişiklikleri
Seyrek                         : Baş dönmesi, konvülsiyonlar, senkop, hiperaktivite, ajitasyon
 
Kulak ve iç kulak bozuklukları
 
Seyrek                         : Duyma kabı, sağırlık ve/veya kulak çınlaması. Bu vakaların çoğu klinik çalışmalarda yüksek doz, uzun süreli azitromisin kullanımında görülmüştür. Bu etkiler geri dönüşümlüdür
 
Kardiyovasküler sistem bozuklukları
 
Seyrek                         : Hipotansiyon, palpitasyon, QT uzaması, Torsades de Pointes ve aritmi
 
Gastrointestinal sistem bozuklukları
 
Yaygın                        : Diyare, konstipasyon, dispepsi, abdominal ağrı ve kramp, anoreksi, bulantı ve kusma
Yaygın olmayan            : Flatulans
Seyrek                         : Dilde renk değişikliği, pankreatit
Çok seyrek                  : Psödomembranöz enterokolit (bkz. bölüm 4.4)
 
Hepatobiliyer sistem bozuklukları
 
 
Seyrek                         : Karaciğer enzimleri ve serum bilirubinde reversibl yükselmeler(transaminaz, alkalen fosfataz)
 
Dermatolojik sistem bozuklukları
 
Yaygın olmayan          : Prurit ve raş dahil alerjik deri ve mukoz membran reaksiyonları
Seyrek                      : Eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu ve toksik  epidermal nekroz gibi şiddetli cilt reaksiyonlar
 
İskelet ve kas sistemi bozuklukları
 
Yaygın olmayan          : Artralji
 
Renal ve üriner sistem bozuklukları
 
Seyrek                      : İnterstisyel nefrit, akut böbrek yetmezliği
 

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Her film tablet; Etkin madde: 250 mg azitromisine eş değer 262,05 mg azitromisin dihidrat,

Yardımcı maddeler: 2,5 mg sodyum lauril sülfat, 4,5 mg kroskarmelloz sodyum ve 48 mg susuz laktoz içerir.

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
40 mg'a kadar klinik terapötik dozlar kullanılarak yapılan hayvan çalışmalarında azitromisin doza bağlı reversibl fosfolipidozu indüklemiştir. Ratlarda fosfolipidoz organlar üzerinde M9 bir etki göstermemiştir.
 
En hassas cins olan köpeklerde organ toksisitesi böbrekler (glomerüler nefroz), karaciğer (safra yolu ve hepatositlerin fokal nekrozu) ve safra kesesi (hiperplazi ve fokal nekroz) ile sınırlı kalmıştır. Bunlar sürekli azitromisin uygulamasıyla (100 mg/kg/gün) azitromisin konsantrasyonlarının en yüksek konsantrasyona ulaştığı organlardır. Aynı dozda uygulamanın kesilmesinden sonra bu dokularda patolojik değişiklikler görülmemiştir. Köpeklerde 20 mg/kg'ın üzerindeki dozlarda laboratuvar parametrelerinde şu reversibl değişiklikler görülmüştür:
 
Gen ve kromozom mutasyonu üzerindeki in-vivo ve in-vitro araştırmalar sonucunda azitromisinin mutajenik potansiyeli olduğuna dair bir kanıta rastlanmamıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan uzun süreli çalışmalarda karsinojenik potansiyel değerlendirmesi yapılmamıştır.
 
Fare ve ratlarla yapılan embriyotoksisite çalışmalarında W9 bir teratojenik etki görülmemiştir. 100 ve 200 mg/kg/gün'lük dozlar ratlarda maternal vücut ağırlığında ve fötal kemikleşmede hafif azalmaya neden olmuştur. Ratlarda peri ve post-natal çalışmalarda 50 mg/kg/gün ve üzerindeki dozlarda önemsiz retardasyonlar görülmüştür (fiziksel ve reflekslerin retardasyonu).
 
Neonatan ratlar ve köpekler azitromisine aynı türlerin yetişkin hayvanlarından daha fazla hassasiyet göstermemiştir.
Kontrendikasyonlar

Azitromisine, eritromisin veya herhangi bir makrolid antibiyotiğe ve AZELTİN®'in içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi
--
Müstahzar Adı

AZELTİN® 250 mg film tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes'eneden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu/ Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.
 
Karaciğer yetmezliğinde kullanım: Azitromisin esas olarak karaciğer yoluyla atılır. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
 
Böbrek yetmezliğinde kullanım: Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olanlarda (kreatinin klerensi > 10ml/dk) doz ayarına gerek yoktur (bkz. bölüm 4.2). Ağır böbrek yetmezliği olanlarda (kreatinin klerensi < 10ml/dk), azitromisin konsantrasyonlarında % 33 yükselme görüldüğünden dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 5.2).
 
Eritromisine dirençli Gram pozitif suşlar ve metisiline dirençli stafilokok suşlarının çoğu ile çapraz rezistans gelişebileceğinden azitromisin bu gibi durumlarda kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 5.1).
 
Azitromisin, Streptococcus pyogenes'inneden olduğu tonsilit ve farenjit tedavisinde ilk seçenek değildir. Bu durumda ilk seçenek ilaç penisilindir.
Azitromisin enfekte yanıkların tedavisinde etkili değildir.
 
Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi, mantarlar da dahil duyarlı olmayan patojenlerin neden olduğu ikincil enfeksiyonlar gözlenmelidir.
 
Azitromisin tedavisi gören hastalarda nadiren ciddi alerjik reaksiyonlar (anjiyoödem, anafilaksi) bildirilmiştir. Başlangıçta bu reaksiyonların semptomatik tedavisi iyi sonuç vermesine rağmen tedavi kesildiğinde bazı hastalarda alerjik semptomlar daha sonra azitromisin kullanılmasa bile kısa süre içinde tekrarlayabilir. Bu hastalar uzun süre gözlem altında tutulmalı ve semptomatik tedavi devam ettirilmelidir. Hipersensitivite semptomları görüldüğü anda azitromisin kesilmeli ve derhal acil durum önlemleri alınmalıdır. Azitromisinin de dahil olduğu hemen hemen tüm antibakteriyel ilaçlar ile tedavi sırasında veya sonrasında psödomemranoz enterokolit görülebilir. Bu nedenle antibakteriyel ilaçların kullanımını takiben diyare görüldüğünde bu olasılık göz önüne alınmalıdır. Psödomemranöz enterokolit durumunda azitromisin kesilmeli ve hekim tarafından uygun tedaviye başlanmalıdır. Peristaltizmi azaltacak ilaçların kullanılması kontrendikedir.
 
AZELTİN® laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
Azitromisin kullanan hastalarda myastenia gravis semptomlarında şiddetlenme ve myastenik sendrom başlangıcı bildirilmiştir.
 
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Yetişkinler, adolesanlar ve çocuklar (>45kg):
 
Toplam doz, 3 gün veya 5 gün süreyle verilen 1500 mg'dır.
 
      3 günlük tedavi: 3 gün süreyle günde 500 mg
 
      5 günlük tedavi: 5 gün süreyle, 1. gün 500 mg ve daha sonraki günlerde (2. den 5.güne kadar) günde 250 mg
 
Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, tek bir oral doz olarak alınan 1000 mg'dır.
 
Uygulama şekli:
 
Oral kullanım içindir. AZELTİN® günlük tek doz olarak verilmelidir. Tabletler besinlerle birlikte alınabilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:Hafif ve orta seviyede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarı gerekmez (bkz. bölüm 4.4).
 
Karaciğer yetmezliği:Hafif ve orta seviyede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarı gerekmez.
 
Pediyatrik popülasyon:45 kg'ın üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. 45 kg'ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formları mevcuttur.
6 ayın altındaki bebeklerde azitromisin etkinliği ve güvenilirliği henüz gösterilmemişolduğundan kullanılması önerilmez.
 
Geriyatrik popülasyon:Yetişkinler ile aynı doz uygulanabilir.
Raf Ömrü

24 ay.

Ruhsat Numarası(Ları)

225/24

Ruhsat Sahibi
Ad             : Biofarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Adres         :Akpınar Mah. Fatih Cad. No:17, 34885 Samandıra - Sancaktepe / İSTANBUL
Telefon      :(0216) 398 10 63 - 4 hat 
Faks            :(0216) 419 27 80
Ruhsat Sahibi

BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Terapötik Endikasyonlar
AZELTİN® azitromisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
 
         Sinüzit, farenjit ve tonsilitin de dahil olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları
 
         Bronşit ve pnömoninin dahil olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları
 
         Otitis media
 
         Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 
         Chlamydia trachomatis ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoae'ninneden       olduğu komplike olmayan genital enfeksiyonlar
Üretici Bilgileri

BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Yardımcı Maddeler

Prejelatinize nişasta, hidroksipropil selüloz, dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, sodyum lauril sülfat, kroskarmelloz sodyum, susuz laktoz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, polietilen glikol ve titanyum dioksit içerir.

Yardımcı Maddelerin Listesi
Prejelatinize nişasta
Hidroksipropil selüloz
Dibazik kalsiyum fosfat dihidrat
Sodyum lauril sülfat
Kroskarmelloz sodyum
Susuz laktoz
Kolloidal silikon dioksit
Magnezyum stearat
Hidroksipropil metil selüloz
Polietilen glikol
Titanyum dioksit