Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka AZITROTEK
Etken Madde Kodu SGKESQ-AZITHROMISIN DIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 2
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA10
ATC Açıklaması Azitromisin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A01082
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 7,81 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,81 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hafif böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi > 40 ml/dk) doz ayarlanmasına gerek yoktur, ancak daha ciddi böbrek yetmezliği mevcudiyetinde Azitromisin kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut olmadığından, bu tür vakalarda Azitromisin dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Azitromisin, esas olarak karaciğerden itrah edildiğinden, karaciğer fonksiyon bozukluğu mevcudiyetinde dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Azitromisin’in doz aşımı ile ilgili bir bilgi mevcut değildir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında  mide yıkanmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

AZİTROTEK, kadınlara ve erkeklere cinsel ilişki ile bulaşan Chlamydia trachomatisin yol  açtığı komplikasyonsuz  jenital  enfeksiyonlarda ve Neisseria gonorrhoeae’ nın hassas suşlarının neden olduğu komplikasyonsuz jenital enfeksiyonlarda endikedir. Belirtilen bu enfeksiyonlarla birlikte  Treponema pallidum enfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Müstahzarın  etkin maddesi olan Azitromisin, azalid sınıfından bir antibiotiktir. Azitromisin, eritromisin’den türetilmiş olmakla beraber hem kimyasal hem de farmakolojik yönden farklı özellikler taşır.

Yapılan in-vitro çalışmalarda aşağıda belirtilen mikroorganizmaların Azitromisin´e  duyarlı olduğu belirlenmiştir.

 

Gram Pozitif Aerob Bakteriler: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (grup A beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus pneumoniae, alfa-hemolitik streptokoklar (Streptococcus viridans) ve diğer streptokoklar, Corynebacterium diphtheriae.

Azitromisin Streptococcus faecalis ve metisilin’e dirençli stafilokokların çoğunu kapsayan eritromisine dirençli gram-pozitif suşlara karşı çapraz direnç gösterir.

 

Gram Negatif Aerob Bakteriler: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter türleri, Yersinia türleri, Legionella pneumophila, Bordetella pertusis, Pasteurella türleri, Vibrio cholera ve parahaemolyticus, Pleisiomanas shigelloides.

Azitromisin’in Salmonella typhi, Shigella türleri, Escherichia coli, Enterobacter türleri,  Toxoplasma gondii, Aeromonas hydrophila ve Klebsiella türleri üzerindeki etkinliği değişkenlik gösterir. Bu nedenle duyarlılık testlerinin yapılması gerekir. Proteus, Morganella, Serratia türleri ve Pseudomonas aeruginosa, Azitromisin’e genellikle dirençlidir.

 

Anaerob Bakteriler: Bacteroides fragilis  ve diğer Bacteroides türleri, Clostridium perfringens, Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri, Fusobacterium necrophorum ve Propionibacterium acnes.

 

Cinsel temasla bulaşan mikroorganizmalar: Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus ducreyi.

 

Diğer : Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı), Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Pneumocystis carinii, Mycobacterium avium,  Campylobacter türleri,  Listeria monocytogenes.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her film tablette;

500 mg Azitromisin’ e eşdeğer Azitromisin dihidrat,

Boya maddesi olarak : Titanyum dioksid ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Azitromisin, aluminyum ve magnezyum içeren antiasidlerle birlikte alındığında, Azitromisin’in doruk plazma konsantrasyonu düşmekte ancak maddenin bioyararlılığı değişmemektedir. Bu bulgular nedeniyle Azitromisin’ in antiasidlerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınması uygundur.

Her nekadar tek doz varfarin ile Azitromisin arasında herhangi bir etkileşim görülmemişse de makrolidlerle varfarinin birlikte kullanımı sonucunda varfarinin antikoagülan etkisinde artma saptandığından, bir önlem olarak  iki ilaç birlikte kullanıldığında protrombin zamanının tayininde yarar vardır.

 

Azitromisin  ile etkileşebilecek diğer ilaçlar ve bu etkileşimlerin muhtemel sonuçları şunlardır.

Digoksin - Digoksin düzeylerinde yükselme;

Ergotamin veya dihidroergotamin : Periferal vazospasm şeklinde ortaya çıkan akut ergo toksisitesi.

Triazolam - Triazolam klirensinde azalma ve farmakolojik etkisinde artma;

Sitokrom P450 sistemi vasıtasıyla metabolize olan ilaçlar : Karbamazepin, siklosporin, heksobarbital ve fenitoin düzeylerinde yükselmeler.

Kontraendikasyonlar

Azitromisin’ e, eritromisine ve  makrolid grubundan herhangi bir antibiotiğe karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Azitromisin ergo alkaloidleri ile birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

AZİTROTEK yiyeceklerle birlikte alınabilir.

 

Erişkin Dozu (Yaşlılar Dahil) :

Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae suşlarının neden olduğu cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 g (2 tablet) AZİTROTEK  tek doz halinde verilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda da aynı doz uygulanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

AZİTRO  250 mg Film Tablet :Her Film Tablette 250 mg Azitromisin’e eşdeğer Azitromisin dihidrat içeren 6 Film Tabletlik blister ambalajlar.

AZİTRO  500 mg Film Tablet: Her Film Tablette 500 mg Azitromisin’e eşdeğer Azitromisin dihidrat içeren 3 Film Tabletlik blister  ambalajlar.

AZİTRO Süspansiyon: Sulandırıldıktan sonra her 5 ml’de 200 mg Azitromisin’e eşdeğer Azitromisin dihidrat içeren 15 ml´lik  (Pediatrik) ve 30 ml’ lik şişeler.     

Ruhsat Sahibi

Deva Holding  A.Ş.

Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad.

No: 1  34303 Küçükçekmece - İstanbul

 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

08.07.1997 – 183 / 2

Saklama Koşulları

25°C’ nin altında  (oda sıcaklığında) saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablet 500 mg Azitromisin’e eşdeğer Azitromisin dihidrat içeren 2 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Eritromisin ve diğer makrolidler gibi Azitromisin kullanımı da hassasiyet reaksiyonlarına yol açabilmekte, anjioödem ve anaflaksi de görülebilmektedir. Azitromisin, esas olarak karaciğerden itrah edildiğinden, karaciğer fonksiyon bozukluğu mevcudiyetinde dikkatle kullanılmalıdır.

Hafif böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi >40 ml/dk) doz ayarlanmasına gerek yoktur, ancak daha ciddi böbrek yetmezliği  mevcudiyetinde Azitromisin kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut  olmadığından,   bu  tür  vakalarda   Azitromisin  dikkatle   kullanılmalıdır.

Uzun süre yüksek  dozların kullanılması reversibl işitme bozukluklarına yol açabilmektedir.

Bazı hassas şahıslarda deri döküntüsü fotosensitivite, anjioödem ve anafilaksi gibi allerjik reaksiyonlarla karşılaşılmaktadır.

Tedavi sırasında Azitromisine duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesi sonucunda bir süperenfeksiyon görülebileceği  unutulmamalıdır.

Azitromisin´in hamilelerde ve emzirenlerde emniyetle kullanılabileceğini gösteren yeterli araştırmalar mevcut olmadığından, gebelikte ve laktasyon döneminde ancak başka uygun bir alternatif mevcut değilse verilmelidir.

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

Deva İlaç  San. ve Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32

Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Azitromisin yan etki insidansı düşük olan, bu nedenle iyi tolore edilen bir antibiotiktir.

Azitromisin  kullanımı ile görülebilen belli başlı yan tesirler bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz ve diyaredir.

Bazı şahıslarda karaciğer transaminazlarında reversibl yükselmeler görülmüştür ancak bu tür yükselmelerle, Azitromisin ile kıyas amacı ile kullanılan diğer makrolidler ve penisilinlerle de eşit sıklıkta karşılaşılmıştır. Nadiren kolestatik sarılık bildirilmiştir.

Klinik deneylerde nötrofil sayısında hafif ve geçici azalmalar görülmüş ancak bunun Azitromisin kullanımı ile bağlantılı olduğu gösterilememiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.