Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka BABYRHINOL
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A01101
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 2,69 TL (14 Haziran 2011) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,69 TL (11 Mayıs 2010)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda parasetamol alımı bazı hastalarda hepatotoksisiteye neden olabilir. Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda 8 saat veya daha kısa bir süre içinde 7.5-10 g parasetamol alımı sonucunda hepatotoksisite gözlenebilir. Çocuklarda (< 12 yaş) 150 mg/kg ve üzerindeki akut doz aşımları hepatotoksisiteye neden olabilir.Parasetamolun doz aşımı ile ilgili toksisitesi çocuklarda seyrek görülüp. hepatotoksisite oluşumu çocuklarda büyüklere oranla daha az görülmektedir. Bu durum parasetamol metabolizmasında, yaşla ilgili olarak meydana gelen farklılıklardan dolayıdır. Bütün bunlara rağmen, çocuklarda parasetamolün aşırı dozlarda alındığını gösteren belirtiler görüldüğünde derhal tedbir alınmalıdır. İleri derecede hepatotoksisite yaratacak dozda parasetamol alındığında gözlenen ilk belirtiler bulantı, kusma, terleme ve genel bir rahatsızlık hissidir. İlacın alımından 48-72 saat geçmeden hepatotoksisiteye ait klinik belirtiler ve laboratuar bulguları ortaya çıkmayabilir. Lavaj veya ipeka şurubuyla kusturarak mide derhal boşaltılmalıdır. 150 mg/kg veya daha fazla parasetamol alınmışsa veya alınan miktar tam olarak tayin edilemiyorsa, serum parasetamol düzeyinin ilaç alımından en az 4 saat sonra tayin edilmesi gerekir. Doz aşımı halinde parasetamol masif ve geridönüşümsüz nekroza kadar gidebilen karaciğer hücre sitolizini indükleyebilir. Alınan miktar toksisiteye neden olacak düzeyde ise 24 saatlik aralarla karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması gerekir. Antidot olarak verilen N-asetilsisteinden en iyi sonucun elde edilebilmesi için mümkün olduğu kadar erken ve parasetamol alımından itibaren 10-12 saat içinde verilmesi gerekir; 24 saate kadar verilmesi de yararlıdır. İyileşmeyi takiben karaciğerle ilgili yapısal ve fonksiyonel hiçbir anormalliğe rastlanmaz. Klorfeniramin maleatın aşırı dozu genelde antihistaminik/antikolinerjik ilaçların aşırı doz alımı gibi tedavi edilir. Belirtiler, aşırı doz alımından sonra birkaç saat içinde ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda hekime başvurulmalıdır.

Doz Aşımı

Aşırı dozda parasetamol alımı bazı hastalarda hepatotoksisiteye neden olabilir. Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda 8 saat veya daha kısa bir süre içinde 7.5-10 g parasetamol alımı sonucunda hepatotoksisite gözlenebilir. Çocuklarda (< 12 yaş) 150 mg/kg ve üzerindeki akut doz aşımları hepatotoksisiteye neden olabilir.Parasetamolun doz aşımı ile ilgili toksisitesi çocuklarda seyrek görülüp. hepatotoksisite oluşumu çocuklarda büyüklere oranla daha az görülmektedir. Bu durum parasetamol metabolizmasında, yaşla ilgili olarak meydana gelen farklılıklardan dolayıdır. Bütün bunlara rağmen, çocuklarda parasetamolün aşırı dozlarda alındığını gösteren belirtiler görüldüğünde derhal tedbir alınmalıdır. İleri derecede hepatotoksisite yaratacak dozda parasetamol alındığında gözlenen ilk belirtiler bulantı, kusma, terleme ve genel bir rahatsızlık hissidir. İlacın alımından 48-72 saat geçmeden hepatotoksisiteye ait klinik belirtiler ve laboratuar bulguları ortaya çıkmayabilir. Lavaj veya ipeka şurubuyla kusturarak mide derhal boşaltılmalıdır. 150 mg/kg veya daha fazla parasetamol alınmışsa veya alınan miktar tam olarak tayin edilemiyorsa, serum parasetamol düzeyinin ilaç alımından en az 4 saat sonra tayin edilmesi gerekir. Doz aşımı halinde parasetamol masif ve geridönüşümsüz nekroza kadar gidebilen karaciğer hücre sitolizini indükleyebilir. Alınan miktar toksisiteye neden olacak düzeyde ise 24 saatlik aralarla karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması gerekir. Antidot olarak verilen N-asetilsisteinden en iyi sonucun elde edilebilmesi için mümkün olduğu kadar erken ve parasetamol alımından itibaren 10-12 saat içinde verilmesi gerekir; 24 saate kadar verilmesi de yararlıdır. İyileşmeyi takiben karaciğerle ilgili yapısal ve fonksiyonel hiçbir anormalliğe rastlanmaz. Klorfeniramin maleatın aşırı dozu genelde antihistaminik/antikolinerjik ilaçların aşırı doz alımı gibi tedavi edilir. Belirtiler, aşırı doz alımından sonra birkaç saat içinde ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda hekime başvurulmalıdır.

Doz Aşımı

Aşırı dozda parasetamol alımı bazı hastalarda hepatotoksisiteye neden olabilir. Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda 8 saat veya daha kısa bir süre içinde 7.5-10 g parasetamol alımı sonucunda hepatotoksisite gözlenebilir. Çocuklarda (< 12 yaş) 150 mg/kg ve üzerindeki akut doz aşımları hepatotoksisiteye neden olabilir.Parasetamolun doz aşımı ile ilgili toksisitesi çocuklarda seyrek görülüp. hepatotoksisite oluşumu çocuklarda büyüklere oranla daha az görülmektedir. Bu durum parasetamol metabolizmasında, yaşla ilgili olarak meydana gelen farklılıklardan dolayıdır. Bütün bunlara rağmen, çocuklarda parasetamolün aşırı dozlarda alındığını gösteren belirtiler görüldüğünde derhal tedbir alınmalıdır. İleri derecede hepatotoksisite yaratacak dozda parasetamol alındığında gözlenen ilk belirtiler bulantı, kusma, terleme ve genel bir rahatsızlık hissidir. İlacın alımından 48-72 saat geçmeden hepatotoksisiteye ait klinik belirtiler ve laboratuar bulguları ortaya çıkmayabilir. Lavaj veya ipeka şurubuyla kusturarak mide derhal boşaltılmalıdır. 150 mg/kg veya daha fazla parasetamol alınmışsa veya alınan miktar tam olarak tayin edilemiyorsa, serum parasetamol düzeyinin ilaç alımından en az 4 saat sonra tayin edilmesi gerekir. Doz aşımı halinde parasetamol masif ve geridönüşümsüz nekroza kadar gidebilen karaciğer hücre sitolizini indükleyebilir. Alınan miktar toksisiteye neden olacak düzeyde ise 24 saatlik aralarla karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması gerekir. Antidot olarak verilen N-asetilsisteinden en iyi sonucun elde edilebilmesi için mümkün olduğu kadar erken ve parasetamol alımından itibaren 10-12 saat içinde verilmesi gerekir; 24 saate kadar verilmesi de yararlıdır. İyileşmeyi takiben karaciğerle ilgili yapısal ve fonksiyonel hiçbir anormalliğe rastlanmaz. Klorfeniramin maleatın aşırı dozu genelde antihistaminik/antikolinerjik ilaçların aşırı doz alımı gibi tedavi edilir. Belirtiler, aşırı doz alımından sonra birkaç saat içinde ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda hekime başvurulmalıdır.

Endikasyonlar

Babyrhinol Şurup üst solunum yolunun akut ateşli enfeksiyonlarında ve akut ve subakut sinüzitte destek tedavide endikedir.

Endikasyonlar

Babyrhinol Şurup üst solunum yolunun akut ateşli enfeksiyonlarında ve akut ve subakut sinüzitte destek tedavide endikedir.

Endikasyonlar

Babyrhinol Şurup üst solunum yolunun akut ateşli enfeksiyonlarında ve akut ve subakut sinüzitte destek tedavide endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol analjezik ve antipiretik etki gösterir. Klorfeniramin maleat, iyi tolere edilen etkin bir antihistaminik maddedir. Özellikle göz yaşarması, burun ve göz kaşıntıları ve mukozal ödemde etkilidir.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol analjezik ve antipiretik etki gösterir. Klorfeniramin maleat, iyi tolere edilen etkin bir antihistaminik maddedir. Özellikle göz yaşarması, burun ve göz kaşıntıları ve mukozal ödemde etkilidir.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol analjezik ve antipiretik etki gösterir. Klorfeniramin maleat, iyi tolere edilen etkin bir antihistaminik maddedir. Özellikle göz yaşarması, burun ve göz kaşıntıları ve mukozal ödemde etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol oral uygulamayı takiben hızlı bir şekilde gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve doruk plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 10-60 dakikada ulaşılır. Parasetamol çoğu vücut dokusuna dağılır. Plasentaya geçer ve anne sütünde bulunur. Mutad terapötik konsantrasyonlarda plazma proteinlerine bağlanma ihmal edilebilir düzeyde olup artan konsantrasyonlarda yükselir. Parasetamolun eliminasyon yarılanma ömrü 1-3 saat arasında değişir. Parasetamol başlıca karaciğerde metabolize olur ve idrarla başlıca glukronit ve sülfat konjugatları olarak atılır. % 5’den düşük bir oranda değişmemiş parasetamol olarak atılır. Karaciğer ve böbrekteki, karışık fonksiyonlu oksidazlar tarafından çok az miktarda oluşturulan ve genellikle glutatyon konjugasyonu ile detoksifiye edilen hidroksil metaboliti (N-asetil-p-benzokinoneimin), parasetamolun aşırı dozda alımı sonucu birikebilir ve doku hasarına sebep olabilir. Klorfeniramin maleat oral uygulamayı takiben gastrointestinal kanaldan nispeten yavaş absorbe olur ve doruk plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 2.5-6 saatte ulaşılır. Biyoyararlanımı düşük olup, % 25-50 arasındaki değerler bildirilmiştir. Klorfeniramin dikkate değer düzeyde ilk-geçiş metabolizmasına uğrar. Dolaşımdaki klorfeniramin yaklaşık % 70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Klorfeniraminin farmakokinetiğinde bireylerarası geniş bir varyasyon olup, yarılanma ömrü için 2-43 saat arasında değişen değerler bildirilmiştir. Klorfeniramin, merkezi sinir sistemine geçiş dahil, vücuda geniş bir şekilde dağılır. Klorfeniramin maleat geniş bir şekilde metabolize olur. Değişmemiş ilaç ve metabolitleri başlıca idrarla atılır. Atılım üriner pH’ye ve akış hızına bağlıdır. Feçeste eser miktarlarda bulunmuştur. Çocuklarda daha hızlı ve geniş absorpsiyon, hızlı klirens ve daha kısa yarılanma ömrü bildirilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol oral uygulamayı takiben hızlı bir şekilde gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve doruk plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 10-60 dakikada ulaşılır. Parasetamol çoğu vücut dokusuna dağılır. Plasentaya geçer ve anne sütünde bulunur. Mutad terapötik konsantrasyonlarda plazma proteinlerine bağlanma ihmal edilebilir düzeyde olup artan konsantrasyonlarda yükselir. Parasetamolun eliminasyon yarılanma ömrü 1-3 saat arasında değişir. Parasetamol başlıca karaciğerde metabolize olur ve idrarla başlıca glukronit ve sülfat konjugatları olarak atılır. % 5’den düşük bir oranda değişmemiş parasetamol olarak atılır. Karaciğer ve böbrekteki, karışık fonksiyonlu oksidazlar tarafından çok az miktarda oluşturulan ve genellikle glutatyon konjugasyonu ile detoksifiye edilen hidroksil metaboliti (N-asetil-p-benzokinoneimin), parasetamolun aşırı dozda alımı sonucu birikebilir ve doku hasarına sebep olabilir. Klorfeniramin maleat oral uygulamayı takiben gastrointestinal kanaldan nispeten yavaş absorbe olur ve doruk plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 2.5-6 saatte ulaşılır. Biyoyararlanımı düşük olup, % 25-50 arasındaki değerler bildirilmiştir. Klorfeniramin dikkate değer düzeyde ilk-geçiş metabolizmasına uğrar. Dolaşımdaki klorfeniramin yaklaşık % 70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Klorfeniraminin farmakokinetiğinde bireylerarası geniş bir varyasyon olup, yarılanma ömrü için 2-43 saat arasında değişen değerler bildirilmiştir. Klorfeniramin, merkezi sinir sistemine geçiş dahil, vücuda geniş bir şekilde dağılır. Klorfeniramin maleat geniş bir şekilde metabolize olur. Değişmemiş ilaç ve metabolitleri başlıca idrarla atılır. Atılım üriner pH’ye ve akış hızına bağlıdır. Feçeste eser miktarlarda bulunmuştur. Çocuklarda daha hızlı ve geniş absorpsiyon, hızlı klirens ve daha kısa yarılanma ömrü bildirilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol oral uygulamayı takiben hızlı bir şekilde gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve doruk plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 10-60 dakikada ulaşılır. Parasetamol çoğu vücut dokusuna dağılır. Plasentaya geçer ve anne sütünde bulunur. Mutad terapötik konsantrasyonlarda plazma proteinlerine bağlanma ihmal edilebilir düzeyde olup artan konsantrasyonlarda yükselir. Parasetamolun eliminasyon yarılanma ömrü 1-3 saat arasında değişir. Parasetamol başlıca karaciğerde metabolize olur ve idrarla başlıca glukronit ve sülfat konjugatları olarak atılır. % 5’den düşük bir oranda değişmemiş parasetamol olarak atılır. Karaciğer ve böbrekteki, karışık fonksiyonlu oksidazlar tarafından çok az miktarda oluşturulan ve genellikle glutatyon konjugasyonu ile detoksifiye edilen hidroksil metaboliti (N-asetil-p-benzokinoneimin), parasetamolun aşırı dozda alımı sonucu birikebilir ve doku hasarına sebep olabilir. Klorfeniramin maleat oral uygulamayı takiben gastrointestinal kanaldan nispeten yavaş absorbe olur ve doruk plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 2.5-6 saatte ulaşılır. Biyoyararlanımı düşük olup, % 25-50 arasındaki değerler bildirilmiştir. Klorfeniramin dikkate değer düzeyde ilk-geçiş metabolizmasına uğrar. Dolaşımdaki klorfeniramin yaklaşık % 70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Klorfeniraminin farmakokinetiğinde bireylerarası geniş bir varyasyon olup, yarılanma ömrü için 2-43 saat arasında değişen değerler bildirilmiştir. Klorfeniramin, merkezi sinir sistemine geçiş dahil, vücuda geniş bir şekilde dağılır. Klorfeniramin maleat geniş bir şekilde metabolize olur. Değişmemiş ilaç ve metabolitleri başlıca idrarla atılır. Atılım üriner pH’ye ve akış hızına bağlıdır. Feçeste eser miktarlarda bulunmuştur. Çocuklarda daha hızlı ve geniş absorpsiyon, hızlı klirens ve daha kısa yarılanma ömrü bildirilmiştir.

Farmasötik Şekli

Şurup

Farmasötik Şekli

Şurup

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

5 ml (1 ölçü kaşığı) şurup, 0.75 mg klorfeniramin maleat, 120 mg parasetamol, boyar madde eritrosin, koruyucu nipagin M, nipasol, antioksidan sodyum metabisülfit, tatlandırıcı sodyum sakarin, sorbitol, şeker ve etil alkol ile portakal ve kayısı esansları içeren, özellikle çocuklar için hazırlanmış bir preparattır.

Formülü

5 ml (1 ölçü kaşığı) şurup, 0.75 mg klorfeniramin maleat, 120 mg parasetamol, boyar madde eritrosin, koruyucu nipagin M, nipasol, antioksidan sodyum metabisülfit, tatlandırıcı sodyum sakarin, sorbitol, şeker ve etil alkol ile portakal ve kayısı esansları içeren, özellikle çocuklar için hazırlanmış bir preparattır.

Formülü

5 ml (1 ölçü kaşığı) şurup, 0.75 mg klorfeniramin maleat, 120 mg parasetamol, boyar madde eritrosin, koruyucu nipagin M, nipasol, antioksidan sodyum metabisülfit, tatlandırıcı sodyum sakarin, sorbitol, şeker ve etil alkol ile portakal ve kayısı esansları içeren, özellikle çocuklar için hazırlanmış bir preparattır.

İlaç Etkileşmeleri
-
İlaç Etkileşmeleri
-
İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar

Parasetamol veya klorfeniramin maleata aşırı duyarlık, piloroduodenal obstrüksiyon, akut bronşial astım, hemolitik anemi ve ciddi kalp hastalıklarında kullanılması sakıncalıdır.

Kontraendikasyonlar

Parasetamol veya klorfeniramin maleata aşırı duyarlık, piloroduodenal obstrüksiyon, akut bronşial astım, hemolitik anemi ve ciddi kalp hastalıklarında kullanılması sakıncalıdır.

Kontraendikasyonlar

Parasetamol veya klorfeniramin maleata aşırı duyarlık, piloroduodenal obstrüksiyon, akut bronşial astım, hemolitik anemi ve ciddi kalp hastalıklarında kullanılması sakıncalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, Babyrhinol Şurup aşağıdaki dozlar aşılmamak üzere günde 4 defa uygulanır. 6 kg'a kadar olan çocuklarda her 6 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı (2.5 ml) 6-10 kg arası çocuklarda her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı (2.5 ml) 10-20 kg arası çocuklarda her 6 saatte bir 1 ölçü kaşığı (5 ml) 20 kg'ın üstündeki çocuklarda her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı (5 ml)

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, Babyrhinol Şurup aşağıdaki dozlar aşılmamak üzere günde 4 defa uygulanır. 6 kg'a kadar olan çocuklarda her 6 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı (2.5 ml) 6-10 kg arası çocuklarda her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı (2.5 ml) 10-20 kg arası çocuklarda her 6 saatte bir 1 ölçü kaşığı (5 ml) 20 kg'ın üstündeki çocuklarda her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı (5 ml)

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, Babyrhinol Şurup aşağıdaki dozlar aşılmamak üzere günde 4 defa uygulanır. 6 kg'a kadar olan çocuklarda her 6 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı (2.5 ml) 6-10 kg arası çocuklarda her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı (2.5 ml) 10-20 kg arası çocuklarda her 6 saatte bir 1 ölçü kaşığı (5 ml) 20 kg'ın üstündeki çocuklarda her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı (5 ml)

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Babyrhinol Şurup, 5 ml’lik ölçekli kaşığı ile birlikte 120 ml'lik şişede

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Babyrhinol Şurup, 5 ml’lik ölçekli kaşığı ile birlikte 120 ml'lik şişede

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Babyrhinol Şurup, 5 ml’lik ölçekli kaşığı ile birlikte 120 ml'lik şişede

Uyarılar/Önlemler

Yüksek dozda veya uzun süreli kullanımı böbreklerde ciddi hasara ve kan düzeylerinde değişikliğe neden olur. Hipertiroidli diabetli kardiyovasküler hastalığı, renal veya hepatik yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Antikoagülan alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İlacın bazı ototoksik antibiyotiklerle birlikte kullanımı ototoksisitenin ilk belirtilerinin ortaya çıkmasını engeller ve bu hasar ancak geriye dönüşsüz olduğunda farkedilebilir. Alkol bağımlılarında parasetamolün hepatotoksik etkisi daha sık ortaya çıkar. Bu hastalarda kullanıma dikkat edilmelidir. Sodyum metabisülfit içerdiğinden alerjik tipte reaksiyonlara ve bazı hassas kişilerde özellikle astımlılarda ciddi astmatik olaylara neden olabilir. Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda ve 5 günden fazla süren tedavilerde doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Uyarılar/Önlemler

Yüksek dozda veya uzun süreli kullanımı böbreklerde ciddi hasara ve kan düzeylerinde değişikliğe neden olur. Hipertiroidli diabetli kardiyovasküler hastalığı, renal veya hepatik yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Antikoagülan alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İlacın bazı ototoksik antibiyotiklerle birlikte kullanımı ototoksisitenin ilk belirtilerinin ortaya çıkmasını engeller ve bu hasar ancak geriye dönüşsüz olduğunda farkedilebilir. Alkol bağımlılarında parasetamolün hepatotoksik etkisi daha sık ortaya çıkar. Bu hastalarda kullanıma dikkat edilmelidir. Sodyum metabisülfit içerdiğinden alerjik tipte reaksiyonlara ve bazı hassas kişilerde özellikle astımlılarda ciddi astmatik olaylara neden olabilir. Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda ve 5 günden fazla süren tedavilerde doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Uyarılar/Önlemler

Yüksek dozda veya uzun süreli kullanımı böbreklerde ciddi hasara ve kan düzeylerinde değişikliğe neden olur. Hipertiroidli diabetli kardiyovasküler hastalığı, renal veya hepatik yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Antikoagülan alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İlacın bazı ototoksik antibiyotiklerle birlikte kullanımı ototoksisitenin ilk belirtilerinin ortaya çıkmasını engeller ve bu hasar ancak geriye dönüşsüz olduğunda farkedilebilir. Alkol bağımlılarında parasetamolün hepatotoksik etkisi daha sık ortaya çıkar. Bu hastalarda kullanıma dikkat edilmelidir. Sodyum metabisülfit içerdiğinden alerjik tipte reaksiyonlara ve bazı hassas kişilerde özellikle astımlılarda ciddi astmatik olaylara neden olabilir. Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda ve 5 günden fazla süren tedavilerde doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uyku hali, uykusuzluk, alerjik deri reaksiyonları, baş dönmesi, palpitasyon, gastrointestinal rahatsızlıklar, uyum bozuklukları ve miksiyon problemleri oluşabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uyku hali, uykusuzluk, alerjik deri reaksiyonları, baş dönmesi, palpitasyon, gastrointestinal rahatsızlıklar, uyum bozuklukları ve miksiyon problemleri oluşabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uyku hali, uykusuzluk, alerjik deri reaksiyonları, baş dönmesi, palpitasyon, gastrointestinal rahatsızlıklar, uyum bozuklukları ve miksiyon problemleri oluşabilir.