Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka BACTROBAN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06AX09
ATC Açıklaması Mupirosin
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 0 TL (14 Aralık 2009)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Geçerli değildir.
Endikasyonlar
Küçük yırtıklar, dikiş atılmış yaralar ya da aşınma gibi sekonder enfekte travmatik lezyonların topikal tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Mupirosin, Pseudomonas fluorescens’in fermentasyonu ile üretilen bir antibiyotiktir. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) dahil çok sayıda gram-pozitif bakterilere karşı etkilidir. Mupirosin aynı zamanda belirli gram negatif bakterilere karşı da etkilidir. Mupirosin, reversibl olarak ve bakteriyel isolösil transfer-RNA sentetaz enzimine spesifik olarak bağlanarak bakteriyel protein sentezini inhibe eder. Bu özel etki mekanizması nedeniyle mupirosin, diğer sınıf antibakteriyel ajanlarla in vitro çapraz direnç göstermez. Direnç nadiren görülür. Ancak, mupirosin direnci oluşursa, bu modifiye isolösil-tRNA sentetaz üretimi sonucunda olur. Yüksek-düzey plazmid-kaynaklı direnç (MIK>1024 mcg/mL) bazı S. aureus ve koagülaz-negatif staphylococci suşlarına karşı bildirilmiştir. Mupirosin, topikal uygulama ile ulaşılan konsantrasyonlarda bakterisidal etki gösterir. Ancak, minimum bakterisid konsantrasyon (MBK) ilgili patojenlere karşı genellikle minimum inhibitör konsantrasyondan (MIK) 8 kat ila 30 kat daha fazladır. İlaveten, mupirosin yüksek derecede proteinlere bağlanır (>%97) ve yara sekresyonlarının mupirosinin MIK değerleri üzerine etkisi belirlenmemiştir. Mupirosinin Staphylococcus aureus ve Streptococcus pyogenes suşlarının bir çoğuna karşı etkili olduğu in vitro olarak ve klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Aşağıdaki in vitro veriler mevcuttur, fakat klinik anlamlılığı bilinmemektedir. Mupirosin Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus saprophyticus suşlarının çoğuna karşı etkilidir.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon
 
Mupirosinin çatlağı ya da kesiği olmayan  ciltten sistemik absorpsiyonu düşüktür. Ancak çatlak ya da kesik ciltlerde sistemik absorpsiyon olabilir. Bununla beraber, klinik araştırmalar göstermiştir ki sistemik yolla verildiğinde mikrobiyolojik olarak aktif olmayan metaboliti monik asite metabolize edilir ve hızlıca atılır.
İntravenöz ya da oral uygulamayı takiben, mupirosin hızlı olarak aktif olmayan metaboliti monik aside dönüşür.
 
Atılım
 
Mupirosin metabolizma tarafından aktif olmayan metaboliti monik asite dönüştürülür ve vücuttan böbrek yoluyla hızla atılır.
Farmasötik Şekli
Krem
Formülü
Bactroban Krem, %2 a/a mupirosin ( mupirosin kalsiyum olarak) içerir. Yardımcı madde olarak ksantangum, likidparafin, setomakrogol 1000, stearil alkol, fenoksietanol, benzil alkol ve saf su içermektedir.
İlaç Etkileşmeleri
Bilinen herhangi bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.
Kontraendikasyonlar
Bactroban Krem %2, mupirosine ve bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık hikayesi olan hastalara verilmemelidir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Haricen kullanım içindir.
 
Yetişkinler/çocuklar/yaşlılar:
 
Yanıta bağlı olarak 10 güne kadar günde üç kez.
 
Hepatik ve renal yetmezlikte doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Uygulama şekli:
 
Bactroban Krem %2, etkilenmiş bölgeye küçük miktarlarda bir parça temiz pamuk, yün veya gazlı bez ile uygulanabilir. Tedavi edilen alan sargı ile örtülebilir.
 
Diğer ürünlerle karıştırmayınız, çünkü dilüsyon riski vardır ve bu, antibakteriyel aktivitede azalma ve mupirosinin krem bazı içinde stabilitesinde azalmaya neden olur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Bactroban Pomad
Ruhsat Sahibi

GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Levent / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

03.04.2002-112/6

Saklama Koşulları
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
%2 mupirosin içeren 15 gramlık tüplerde.
Uyarılar/Önlemler
Bütün topikal preparatlarda olduğu gibi kremin gözlere bulaşmamasına dikkat edilmelidir.
 
Kullanımıyla oluşan nadir olası bir duyarlılık reaksiyonu ya da şiddetli lokal iritasyonda tedavi kesilmelidir. Sürülen bölge yıkanarak temizlenmeli ve enfeksiyon için uygun alternatif tedaviye geçilmelidir.
 
Diğer antibakteriyel ürünlerde de olduğu gibi uzun süre kullanım mupirosine duyarlı olmayan organizmaların aşırı gelişimine neden olabilir.
 
Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı
 
Gebelik kategorisi: B
 
Gebelik sırasında kullanımı ile ilgili yeterli insan verisi bulunmamaktadır. Ancak, hayvan çalışmalarında gebeliğe veya embriyofötal gelişime karşı risk belirlenmemiştir.
 
Emzirme sırasında kullanımı ile ilgili yeterli insan veya hayvan verisi bulunmamaktadır. Eğer çatlamış meme ucu tedavi edilecekse, emzirmeden önce iyice yıkanması gerekmektedir.
 
Taşıt aracı ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi
 
Taşıt aracı ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir advers etki belirlenmemiştir.
Üretim Yeri

Glaxo Wellcome Operations, İngiltere

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Mupirosin krem iyi tolere edilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.